Köpa hus, detta ska du tänka på och veta

Innehåll:Jag har hittat ett intressant hus, vad gör jag nu?Finns det pantbrev huset och vad innebär det?Hur får jag bolån från banken när jag ska köpa hus?Gör en budget för boendet, glöm inte driften!Upplysningsplikt, hur fungerar det vid husköp?Finns det servitut till villan eller radhuset?Ska köpa hus, hur går besiktning till?Att skriva kontrakt när du köper villa eller radhusPlanera in […]

2013-08-20 av

Läs mer

Nya åtgärdandeförsäkringen blir bättre – men...

Den nya åtgärdandeförsäkringen som föreslås ersätta den kritiserade byggfelsförsäkringen kommer med all sannolikhet bli både bättre och dyrare för konsumenterna. Samtidigt som den kommer erbjuda ett betydligt starkare och bredare skydd innebär det också att priset kan stiga från […]

2013-05-15 av

Läs mer

Byggfelsförsäkring – viktigt skydd eller dyr...

Byggfelsförsäkringen är åter i blåsväder. Försäkringen som ofta är obligatorisk är enligt somliga värdelös.

2013-04-23 av

Läs mer

Bygga garage eller carport: 10 viktiga tips

Bygga garage och carport, 10 tips för att få ett bra pris och ett lyckat projekt med hjälp av hantverkare.

2013-02-25 av

Läs mer

Det fantastiska lerhuset – se bilderna här

Ett fantasieggande hus i terrakotta-lera i Colombia som faktiskt världens största lergodspjäs! Men kan man bo i det?

2012-08-24 av

Läs mer

Inspiration när du ska bygga hus – nyskapand...

Den som ska bygga hus eller köpa nytt kan behöva inspiration till hur hus konstrueras – se dessa otroliga bilder på ett holländskt hus.

2012-06-28 av

Läs mer

Bygga hus på liten yta (bilder)

Ett hus långt utöver det vanliga – så gör man för att bygga hus med mycket yta i förhållande till en väldigt liten tomt. Härliga bilder!

2012-01-10 av

Läs mer

Hitta rätt branschorganisation för renoveringen

När du ska anlita entreprenörer och hantverkare för byggen, renoveringar, markarbeten och liknande är sannolikheten stor att de tillhör en branschorganisation eller motsvarande sammanslutning. Byggmentor ger dig överblicken över branschorganisationerna.

2011-10-11 av

Läs mer

Rätt försäkring när du ska bygga hus, bygga till e...

Välj rätt försäkring när du bygger eller renoverar, vi går igenom såväl allriskförsäkring och färdigställandeskydd som byggfelsförsäkring.

2011-09-07 av

Läs mer

Plusenergihus – husen som ger mer än de tar

Ett plusenergihus är ett hus som i sig självt producerar mer el än det förbrukar. Man kan alltså helt enkelt säga att det är ett hus som är en plusaffär för miljön, och kanske också för husägarens ekonomi. Byggmentor tittar närmare på plusenergihus, diskutera gärna ämnet när du […]

2011-09-01 av

Läs mer

Villaförsäkring, bäst skydd för billig kostnad

Ett vanligt misstag som husköpare och husägare gör är att stanna vid hemförsäkringen när man skaffar villa. Det kan nämligen kosta om olyckan är framme och du inte har en villaförsäkring. Vi tittar närmare på varför och hur du hittar rätt villaförsäkring till en i sammanhanget billig kostnad. Ställ gärna […]

2011-08-16 av

Läs mer

Konsumenttjänstlagen när du anlitar hantverkare

Precis som konsumentköplagen skyddar dig när du köper varor finns konsumenttjänstlagen för att reglera vad som gäller när du anlitar hantverkare för husbyggen, renoveringar eller andra typer av arbeten. Byggmentor går igenom konsumenttjänstlagen och vad den betyder när du anlitar hantverkare. […]

2011-05-25 av

Läs mer

Isolera energieffektivt när du bygger nytt hus

När du bygger nytt hus har du mycket att vinna på att investera i isoleringen, och för äldre hus kan uppgraderad isolering/tilläggsisolering ibland löna sig mer än […]

2011-05-13 av

Läs mer

Byggprocessen för nytt hus – planering och offerte...

Att bygga nytt hus är förmodligen det största projekt en vanlig privatperson kan stöta på i sitt liv. Oavsett entreprenadform och nivå på den egna arbetsinsatsen, eller om du köper nyckelfärdigt eller inte, kan […]

2011-04-28 av

Läs mer

Mall för avtal med hantverkaren

När du ska bygga nytt, bygga till eller renovera exempelvis badrum eller kök handlar det ofta om stora summor pengar och arbeten som får stora negativa konsekvenser om de inte utförs rätt. Ett sätt att minska risken för fel eller […]

2011-04-08 av

Läs mer

Platta på mark, källare eller krypgrund

Platta på mark, källare eller krypgrund – Byggmentor går igenom de vanligaste alternativen för vad ditt nybyggda hus ska vila på.

2011-04-08 av

Läs mer

Totalentreprenad eller utförandeentreprenad?

Vid framför allt större bygg- och renoveringsprojekt behöver du som konsument ta ställning till hur du väljer att lägga upp arbetet och samordna olika hantverkare från olika företag. Precis som du måste överväga om du ska utföra ett arbete själv eller lägga ut det på en entreprenör handlar det i slutändan om huruvida du har tid och […]

2011-04-05 av

Läs mer

Nyckelfärdiga hus

Att köpa ”nyckelfärdigt” tilltalar många som vill bygga själva utan att för den sakens skull ta ut sig helt.

2011-03-26 av

Läs mer

Gjuta husgrund – så gör man

Att gjuta en husgrund är en relativt kostsam investering men också ett viktigt val om du vill slippa senare reparationer och fuktskador.

2011-02-25 av

Läs mer

Grunden är grundläggande

Det finns mycket att tänka på när ett hus ska byggas och grundläggande är givetvis grunden.

2011-02-21 av

Läs mer