Köpa hus, detta ska du tänka på och veta

Innehåll:Jag har hittat ett intressant hus, vad gör jag nu?Finns det pantbrev huset och vad innebär det?Hur får jag bolån från banken när jag ska köpa hus?Gör en budget för boendet, glöm inte driften!Upplysningsplikt, hur fungerar det vid husköp?Finns det servitut till villan eller radhuset?Ska köpa hus, hur går besiktning till?Att skriva kontrakt när du köper villa eller radhusPlanera in […]

2013-08-20 av

Läs mer

Det fantastiska lerhuset – se bilderna här

Ett fantasieggande hus i terrakotta-lera i Colombia som faktiskt världens största lergodspjäs! Men kan man bo i det?

2012-08-24 av

Läs mer

Inspiration när du ska bygga hus – nyskapand...

Den som ska bygga hus eller köpa nytt kan behöva inspiration till hur hus konstrueras – se dessa otroliga bilder på ett holländskt hus.

2012-06-28 av

Läs mer

Bygga hus på liten yta (bilder)

Ett hus långt utöver det vanliga – så gör man för att bygga hus med mycket yta i förhållande till en väldigt liten tomt. Härliga bilder!

2012-01-10 av

Läs mer

Plusenergihus – husen som ger mer än de tar

Ett plusenergihus är ett hus som i sig självt producerar mer el än det förbrukar. Man kan alltså helt enkelt säga att det är ett hus som är en plusaffär för miljön, och kanske också för husägarens ekonomi. Byggmentor tittar närmare på plusenergihus, diskutera gärna ämnet när du […]

2011-09-01 av

Läs mer

Isolera energieffektivt när du bygger nytt hus

När du bygger nytt hus har du mycket att vinna på att investera i isoleringen, och för äldre hus kan uppgraderad isolering/tilläggsisolering ibland löna sig mer än […]

2011-05-13 av

Läs mer

Byggprocessen för nytt hus – planering och offerte...

Att bygga nytt hus är förmodligen det största projekt en vanlig privatperson kan stöta på i sitt liv. Oavsett entreprenadform och nivå på den egna arbetsinsatsen, eller om du köper nyckelfärdigt eller inte, kan […]

2011-04-28 av

Läs mer

Platta på mark, källare eller krypgrund

Platta på mark, källare eller krypgrund – Byggmentor går igenom de vanligaste alternativen för vad ditt nybyggda hus ska vila på.

2011-04-08 av

Läs mer

Nyckelfärdiga hus

Att köpa ”nyckelfärdigt” tilltalar många som vill bygga själva utan att för den sakens skull ta ut sig helt.

2011-03-26 av

Läs mer

Gjuta husgrund – så gör man

Att gjuta en husgrund är en relativt kostsam investering men också ett viktigt val om du vill slippa senare reparationer och fuktskador.

2011-02-25 av

Läs mer

Grunden är grundläggande

Det finns mycket att tänka på när ett hus ska byggas och grundläggande är givetvis grunden.

2011-02-21 av

Läs mer

Passivhus – byggmetoden som fortsätter att g...

Smarta energival är inte bara att installera rätt värmepump eller välja rätt elleverantör. När du bygger huset görs många val. Passivhus kan vara ett bra alternativ. Låt bakmaskinen värma dig I korthet går passivhus, eller lågenergihus, ut på att inte låta någon värme går till […]

2011-02-12 av

Läs mer