Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, branschorganisation för installatörer av värmepumpar

Från och med maj 2014 är Svenska Kyl och Värmepumpföreningen den branschorganisation som gäller för installatörer av bergvärme, jordvärme, luft/vattenvärmepumpar och luft/luftvärmepumpar, samt företag med inriktning på service inom kyl- och frysbranschen.

Organisationen är bildad genom en sammanslagning av två tidigare organisationer; Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen. Styrbjörn Drugge som är ordförande för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen menar att sammanslagningen kommer vara av godo för värmepumpsinstallatörer och andra medlemmar.

– Sammangåendet är något som kommer att gynna våra medlemsföretag då vi kommer att vara en större och starkare organisation med bättre förutsättningar att bevaka våra medlemmars intressen och driva de frågor som är viktiga för vår bransch.

Viktiga frågor för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Den nybildade branschorganisationen har flera stora frågor på sitt bord den närmaste tiden, inte minst frågan om värmepumpsinstallatörer som anger för stor del arbetskostnad vid värmepumpsinstallationer i syfte att få göra större ROT-avdrag är ett aber för branschen.

– Kombinationen stora pensionsavgångar och att det utbildas för få personer med rätt kompetens för vår bransch leder till stora problem för våra medlemmar, så självklart är det en enormt viktig fråga att driva. Sedan måste vi helt enkelt komma till rätta med det utbredda fusket i branschen som drabbar de företag som vill vara ärliga. Det är inte acceptabelt att det ser ut som det gör, säger Styrbjörn Drugge.

På detta tema vill vi på Byggmentor rekommendera vår guide för dig som ska skaffa värmepump.

Se också vår lista över svenska branschorganisationer.

Bergvärme, pris, investering och besparing

Byggmentor räknar på vad bergvärme kostar, vad du kan spara genom att installera bergvärme och hur du vet vilken modell av bergvärmepump som passar bäst beroende på var i landet du bor och vilket värmebehov du har. Artikeln är del två, del ett handlade om fakta och funktion – bergvärme. Har du egna frågor eller tankar om bergvärme och priser/besparing? In och diskutera på vårt värmepumpsforum.

Kostnad: borrning för bergvärme

Till att börja med måste man konstatera att inga två bergvärmeinstallationer eller lösningar är identiska och det är därför svårt att ge en exakt prisuppgift för vad bergvärme kostar. Det man kan börja med att säga är att själva borrningen blir dyrare ju högre upp i landet man kommer.

För en bergvärmepump med en avgiven effekt på 6 kW ligger priset för borrhålet (eller ”energibrunnen” – se vår ordlista ”Värmepump A-Ö” för mer information) på mellan 23 000 kr och 45 000 kr (enligt Energimyndigheten). Det lägre priset är då södra delen av Götaland och det högre är översta Norrland, i mellersta Sverige hamnar man någonstans i mitten.

Eftersom Sverige är ett avlångt land är temperaturen lägre högst upp jämfört med längst i syd, detta betyder att bergvärmepumpens energibrunn behöver vara djupare i kallare klimat för att den ska kunna ta upp tillräckligt med värme ur marken. Djupet, och därmed också priset, för borrhålet hänger även på vilken bergart som finns under tomten och hur mycket jord som ligger ovanpå berget.

Energibesparing genom bergvärme

Syftet med att installera en bergvärmepump är för de allra flesta att sänka sina värmekostnader. Det är därför viktigt att ta hänsyn till både hur mycket billigare årsnotan blir genom din värmepump och vad den kostar att borra för, köpa och installera. För de flesta kan en investering i bergvärme löna sig inom fem till tio år.

Hur stor energibesparing du kan göra hänger på vilken värmepump du väljer och vad ditt hem har för behov. Det finns inget allmänt råd men ett tips är att hitta en värmepump som kan täcka mellan 60 och 70 procent av ditt hus maximala behov av effekt. Det betyder att din bergvärme ska kunna stå för 60 till 70 procent av den värme ditt hus behöver när det är som allra kallast. Klarar den det så kommer den under ett år att kunna leverera runt 90 procent av den värme som krävs för att värma både hus och varmvatten.

För att veta vad ditt hus har för effektbehov när temperaturen är som lägst är det bra att prata med erfarna bergvärmeinstallatörer eftersom de är vana att räkna ut detta. Faktorer som påverkar är hur stort ditt hus är, var i landet det ligger och vilken typ av hus det är.

Bergvärme
Bergvärmepump Foto: NIBE

Hitta rätt bergvärmepump för dina behov

Som vi tidigare gått igenom behöver din pump ha en angiven effekt som motsvarar mellan 60 och 70 procent av ditt hus maximala effektbehov. Du behöver alltså ta reda på ditt hus effektbehov innan du kan börja leta lämplig bergvärmepump. Ett sätt är att ta din normala oljeförbrukning i kubikmeter per år och gångra det med följande siffror beroende på var i landet pumpen ska installeras:

 • Södra Sverige: 3,0
 • Mellersta Sverige: 2,7
 • Norra Sverige: 2,4

Siffran du får är då är en uppskattning på ditt hus maximala effektbehov räknat i kilowatt. Om vi testräknar för en bergvärmepump till ett hus i Skåne med en oljeförbrukning på 3 m3 per år får vi:

3*3 = 9 kw maxeffektbehov. Om vi räknar lågt, med 60 procent, behöver alltså värmepumpen ha en avgiven effekt på 5,4 kw för att kunna stå för 90 procent av ditt hus totala energibehov.

Exempel på testade värmepumpar

Energimyndigheten publicerar ofta matnyttig information om värmepumpar. Det här är siffror som publicerades 2006 och alltså har några år på nacken men fungerar bra som en fingervisning om vad man ska titta på när det gäller värmepumpar samt vad det kan tänkas kosta. Just detta urval är värmepumpar anpassade för ett hus som ligger på runt 20 000 kilowatt per år i energibehov (hushållsel inte inräknad).

Namn                      Tillförd/avgiven effekt i kW                    Energibesparing i kW/år           Cirkapris 2006

Alvatek TG 50                          1,6/5,2                                                         13 200                                     56 000 kr

AutoTerm TerraMax C6      1,9/5,5                                                          13 100                                     48 600 kr

CTC Ecoheat 5                        1,7/5,1                                                          13 900                                     46 500 kr

Euronom Exotic S6                3/6,8                                                            13 800                                     66 500 kr

EVI HEAT Combi 5                1,6/5,1                                                           13 600                                     40 000 kr

Nibe Fighter 1230-6kW      1,7/4,6                                                            13 200                                     52 000 kr

Här är det alltså viktigt att inte bara stirra sig blind på priset utan istället se vad pumpen erbjuder för avgiven effekt och energibesparing och sedan räkna ut vad det innebär i besparing per år. Sedan ser du snart om bergvärme är lönsamt för dig. Glöm inte att själva installationen kostar också, allt mellan 10 000 till 30 000 kr får du räkna med. Men arbetskostnaden för borrning och installationen kan du halvera genom att utnyttja ROT-avdraget. Prata med de installatörer du tar in offerter från för att höra om de gör detta avdrag redan på offertstadiet eller om det kommer först på fakturan.

Vad har du betalat för din bergvärme? Vilka tips eller frågor har du kring värmepumpar? Dela med dig i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors värmepumpsforum. Missa heller inte våra andra artiklar om bergvärme.

Kanske vill du även läsa mer om:

Billigare borrhål för bergvärme

Billigare borrhål för bergvärme

Att borra för bergvärme kan vara en dyr historia men ny teknik kan göra det mycket billigare att borra borrhål och därmed installera bergvärme för villa eller fastighet. Byggmentor visar dig hur din bergvärme kan bli billigare och därmed ännu mer lönsam.

Idag: Borrhål med lufttryck

Traditionellt sett så borras bergvärmebrunnar i Sverige med borrverktyg som drivs med lufttryck. Detta lufttryck skapas genom en dieselkompressor som drar många hundra liter dieselbränsle för att klara av att leverera det tryck som krävs för att komma 100-200 meter ner i marken.

Denna metod är mycket vanlig i Sverige och även om den är kostsam så är en bergvärmepump en kostnadseffektiv investering för både villaägare som för större fastigheter och bostadsrättsföreningar. Men nu har alltså två entreprenörer i Norrland tagit fram en ny borrmetod som de menar sänker priset på en installation rejält.

Imorgon: Borra för bergvärme till lägre pris

Istället för lufttrycksborrning så går den nya metoden ut på att använda sig av vattentryck, något som gör att avsevärt mycket mindre bränsle förbrukas i processen. Detta gör att kostnaden för borrningen sjunker, liksom tiden det tar.

Till tidningen Örnsköldsviks Allehanda (länk) beskriver Krister Andersson, en av de som utvecklat den nya borrtekniken, ytterligare en fördel.

Det behövs det ingen olja för att smörja kompressorn. Om olyckan är framme och kompressorn smäller så blåser den ner all olja ner i hålet. Det är inte ofta det händer men när det händer förstörs en ofantlig mängd grundvatten.

Snabbare hantering av foderrör

Ett borrhål för bergvärme måste nå ned till berggrunden.
Ett borrhål för bergvärme måste nå ned till berggrunden.

Foderrör som används vid bergvärmeborrning för att inte hålet ska fyllas med jord från de översta marklagren är en annan del av arbetet som förfinats och förbättrats av Krister och hans kompanjon Mikael Karlsson. Där det tidigare tog många timmar för att få ned några meter foderrör kan det nya sättet att jobba på lösa borrproblematiken på bara minuter.

Kort beskrivet så brukar man traditionellt sett svetsa skarvarna mellan foderrör vilket tar en hel del tid medan man här istället gängar rören, och fyller på med betong och sedan drar upp foderröret. En fördel till med det arbetssättet är att rören då kan återanvändas, alltså finns det också en miljövinst med det hela.

Denna snabbare process med foderrör gör också att en bergvärmepump kan bli en vettig lösning även för den som har byggt hus på mark där det övre jordlagret är väldigt djupt (eftersom värmen dras upp ur själva berggrunden måste man alltid borra förbi lösjorden). Så allra bäst besparing kan den som har relativt långt ned till berggrunden göra.

Hur påverkar detta priset för bergvärme?

I praktiken uppskattar skaparna till borrtekniken att detta gör att en bergvärmeinstallation kan utföras avsevärt billigare, till och med en bra bit under 100 000 kr efter att ROT-avdraget också utnyttjats.
Det kan göra att bergvärme blir aktuellt både för fler villaägare och fastighetsägare, men också att det till och med kan bli intressant för sommarstugor och liknande, tror Mikael Karlsson och Krister Andersson. De har arbetat fram sin borrhålsmetod i tretton år och anser att den nu är redo att användas ”skarpt”.

Du kan läsa på mer om hur bergvärme fungerar samt ekonomin i bergvärme i våra tidigare artiklar. Ställ gärna frågor eller kommentera dina tankar kring den nya tekniken i kommentarsrutan efter artikeln eller på vårt bergvärmeforum.

Faktaruta: Borrhål för bergvärme

 • Ett borrhål för en normalstor villa i Sverige är ofta mellan 120-170 meter djupt.
 • Borrhålen kallas också för ”energibrunn”.
 • Ett borrhål kostar i dagsläget ungefär mellan 200-350 kr/meter.
 • Borrhålets djup beror på hur mycket värme som behöver transporteras upp ur det, värmepumpens effektivitet samt vilken typ av mark hålet borras på.
 • Till denna kostnad kommer priset för bergvärmepump, övriga material, samt installation.
 • Djupet på energibrunnen varierar från installation till installation. Du som vill skaffa bergvärme bör därför ta in några olika åsikter från separata värmepumpsfirmor som kan ge ett utlåtande om vilket djup som lämpar sig bäst utifrån din fastighets utgångspunkter.
 • Arbetet med borrningen berättigar till ROT-avdrag (50 procents rabatt på priset för arbetet), dock inte eventuell maskinhyra eller andra materialkostnader.
 • I Sverige idag finns det flera hundra tusen installerade bergvärmepumpar.

Test av luft/vatten-värmepumpar 2013

Test av luft/vatten-värmepumpar 2013

Att välja rätt luft/vatten-värmepump är extremt viktigt för att affären ska vara lönsam. Här är testet av värmepumpar som du måste läsa för att kunna köpa rätt luft/vatten-värmepump till rätt pris utan att tumma på besparingen din nya värmepumpslösning ska ge. Ställ gärna dina egna värmepumpsfrågor på vårt värmepumpsforum.

16 testade luft-vattenvärmepumpar

I det senaste testet från Energimyndigheten är det alltså luft/vattenvärmepumpen som stått i fokus. Till att börja med bör man vara medveten om att detta test främst är av pumpar som sålts direkt till privatpersoner, alltså inte med en värmepumpsinstallatör eller hantverkare som mellanhand. Generellt är det alltid en högre risk för sämre funktionalitet om man som glad amatör försöker installera en luft/vattenpump snarare än att anlita en installatör för arbetet.

De testade värmepumparna kostade ungefär 60 000:-, ett rätt genomsnittlig prisnivå för luft/vatten-pumpar. Berg- och jordvärmepumpar kostar oftast ytterligare några 10 000 kronor.

Testresultat

Årsvärmefaktorn (alltså värmefaktor eller COP fast sett över ett helt år, se gärna värmepumpsordlistan för mer förklaringar) är det som man tittat på i testet. Byggmentor vill gärna påpeka att det alltid är bra att fråga värmepumpsåterförsäljare eller installatörer om exakt vilka termer de använder och vad de betyder eftersom det ibland kan råda en del förvirring mellan dessa uttryck.

Här är några av de viktigaste resultaten som Energimyndighetens granskning visat på (observera att de 16 luft/vatten-värmepumparna som testats är testade under en längre period, i denna senaste testomgång har tre stycken luft/vatten-värmepumpar testats):

– Flera luft/vatten-värmepumpar har svårt att tillgodose ett normalstort hus behov av varmvatten till blandare och duschar.

Värmepump på plats i trädgården.
Värmepump på plats i trädgården.

– Generellt sett har pumparnas resultat försämrat något sedan myndighetens förra test (se dessa resultat här).

– Vid ett par plusgrader bildades mer is än normalt på pumparna från Energy Save, In-Vest och Nevica. Samtidigt verkar alla pumpar har relativt goda avfrostningsegenskaper.

– Den energi som pumparna sparar in ligger på mellan 7 200 – 9 700 kWh (kilowattimmar) per år beräknat på ett hus som förbrukar 15 000 kWh om året. Detta då med värmepumpar som ingick testet som haft en effekt på 7-8 kW (kilowatt).

– COP över ett år – årsvärmefaktor – ligger för testpumparna på mellan 1.9 och 2,9, detta är alltså hur mycket effekt pumpen levererar i förhållande till hur mycket el den drar, utslaget över tolv månader. Läs mer här om COP och dimensionering.

– Den förlust för hushållets varmvatten som sker när ingen använder varmvatten varierar mycket mellan pumparna. De som uppnådde bäst resultat var Viessmann 500 kWh/år, Thermia Atec HP 11 600 kWh/år och Daikin 650 kWh/år. Bosch hade högst förlust på 1900 kWh.

Viktigt dimensionera luft/vatten-värmepumpen rätt

Energimyndigheten påpekar vikten av att dimensionera rätt. Även om en värmepump med högre effekt ger en större besparing så kostar de ofta också mer vilket gör att du i slutändan sparar mer på en värmepump med lägre effekt. Gör alltid en ordentlig kalkyl innan du anlitar installatör och väljer värmepump.

De luftvattenpumpar som testats är (namn/modell/cirkapris enligt Energimyndigheten):

 • Energy Save AW 24.4-IOU-QC 60 700 kr
 • In-Vest LVE-09 57 300 kr
 • Nevica Aquazen-8 59 000 kr
 • Mitsubishi Electric PUHZ-W85VHA2 89 000 kr
 • Bosch EHP 8 AW 84 600 kr
 • CTC EcoAir 107 87 500 kr
 • Euronom ExoAir 7,5 89 800 kr
 • Nibe F-2025 8 kW 89 400 kr
 • Carrier AquaSnap Plus 61 900 kr
 • Toshiba Estia HWS-802H-E 69 000 kr
 • IVt Premium Line A Plus 10 108 000 kr
 • Thermia Atec HP 11 96 900 kr
 • Daikin ERLQ011CAW1 89 000 kr
 • Viessmann Vitocal-300 AW-O 113 000 kr
 • Sirius S2-7 Luft 82 500 kr
 • Thermia Atria Optimum 8 93 375 kr

En annan viktig aspekt som lyfts fram som särskilt viktig när du kollar in priser och tar in offerter på en värmepump är att specifikationer såsom verkningsgrad och annat ofta anges för specifika väderförhållanden. Så var alltid tydlig i dialogen med värmepumpsinstallatörerna om att du vill få rätt data och siffror för värmepumpens prestanda under ett helt år, inte bara vid vissa typer av väder och utetemperaturer.

Läs gärna mer om att välja rätt värmepump 2013 och hur värmepumpen fungerar. Kommentera artikeln här under eller diskutera och ställ dina egna värmepumpsfrågor på vårt värmepumpsforum.

Bergvärme med solfångare i stor skala

Bergvärme med solfångare i stor skala

I Stidsvig i Skåne satsar man stort på kombinerad bergvärme med solfångare. Många menar att det är framtidens melodi för hållbar uppvärmning för privatpersoner i småhus och i detta projekt testas metoden nu i bostadsbolaget Treklövern.

Bergvärme gick före luftvärme

I en intervju i Helsingborgs Dagblad berättar Ulf Bengtson, Treklöverns VD, att man trots högre initial kostnad satsade på bergvärme snarare än luftvärmepumpar. Detta för att bergvärmepumpen helt enkelt presterar bättre och levererar mer värme vilket i sin tur betyder lägre elförbrukning och i längden lägre kostnad.

I detta spännande projekt är det 35 lägenheter inom Treklövern som kommer få ta del av denna miljövänliga värme. Primärt kommer värmen ur borrhålen på 200 meter djup vardera, tolv stycken totalt. Detta kan jämföras med den energibrunn som borras för privatinstallation av bergvärme som brukar ligga på ett hål med 130-160 meters djup.

Går från olja till förnyelsebar energi

solfångare bergvärme solvärme
Exempel på solfångare på tak.

Tidigare värmdes fastigheterna med värme från oljeledning till panna, något som varit en standard i stora delar av Sverige under många år. Att nu gå till en blandning av solvärme från solfångarna samt bergvärme ger fördelen att man då kan utnyttja solens strålar när det fungerar vädermässigt, och använda bergvärmen (som även den är solenergi, om än indirekt genom att solvärmen lagrats i marken) som kan magasineras tills den behövs. Solfångarna är placerade runt husen samt på taken.

Nu är frågan om Treklövern tjänar pengar på sin klimatsmarta investering. Projektet har kostat 1,8 miljoner kronor och det återstår att se hur lång återbetalningstiden blir; alltså när bostadsbolaget och de boende kan räkna hem det hela som en plusaffär. Byggmentor håller givetvis ögonen på projektet och kommer med uppdateringar när sådana finns.

Vad tycker du om initiativet? är bergvärme och/eller solfångare något du själv funderat på? Skriv gärna en kommentar under artikeln och diskutera ämnet närmare på något av våra forum för el, energi och uppvärmning.

Fakta om bergvärme

Fakta om solfångare

Bergvärme är en populär uppvärmningsmetod i Sverige. Principen är att en slang fångar upp värme i ett djupt hål i marken, värme som sedan växlas upp inuti en bergvärmepump. Denna värme distribueras sedan via ett vanligt vattenburet värmesystem.

Det är en dyr investering som kan kosta en bra bit över 100 000 kr men som å andra sidan kan ge väsentliga besparingar för både privata hushåll och för storskaliga system som kontorsfastigheter eller flerbostadshus.

Solfångare utnyttjar den värme som solens strålar för med sig när de träffar Jorden. Genom att värmen samlas upp av solfångarna och sedan lagras i en ackumulatortank kan värmen utnyttjas även på dagar då solen inte tittar fram, vilket gör att solvärme faktiskt är gångbart även här uppe i mörka Norden.

Tidigare har effektiviteten hos olika solvärmesystem varit ifrågasatt men idag har tekniken utvecklats till att vara ett mycket bra energialternativ, inte minst som komplement till exempelvis bergvärme.

Vi kan avslutningsvis konstatera att bergvärme och värmepumpar verkar ligga skåningarna nära – Lund utsågs nyligen till 2012 års bästa värmepumpskommun av Svenska Värmepumpföreningen. Grattis Lunds kommun önskar vi på Byggmentor!

Bergvärme eller luft/vatten-värmepump? Så väljer du rätt

Bergvärme eller luft/vatten-värmepump? Så väljer du rätt

Väljer du mellan bergvärme eller luft/vatten-värmepump som uppvärmningsalternativ för ditt hus? Här är fördelarna och nackdelarna mellan dessa två populära värmepumpar, läs, lär och gör rätt val för just dina behov och din budget. Kommentera gärna artikeln (längst ned) med frågor eller tips när du läst klart.

Du kan också bolla frågor, idéer eller tips på vårt forum om värmepumpar.

Utgå från ekonomi och minskad kostnad

Det enskilt viktigaste att ha med dig i ryggsäcken när du väljer mellan en bergvärmepump som samlar upp värme i djupa hål i marken, eller en luft/vatten-värmepump som fångar in den värme som alltid finns i utomhusluften är att du måste fokusera på hur mycket du kan sänka dina kostnader, inget annat. Allt för många stirrar på det höga priset för själva värmepumpen, eller den dyra installationen och borrningen för bergvärme, när de i själva verket egentligen bara bör titta på bottenraden – ”hur mycket pengar kan jag spara varje månad?”.

Detta blir alltså det första viktiga rådet att ha med sig när du väljer värmepumpsform – det som passar för grannen eller släktingen kanske inte är rätt för dig. Värmepumpsfirmorna ser varje installation som ett nytt projekt där tidigare lärdomar till viss del måste omprövas. Gör det du också.

Fördelarna med bergvärme

En bergvärmepump suger åt sig värme från ett borrhål som borras i anslutning till en villa eller en större fastighet. Denna värme ligger latent i marken året runt och även på vintern när luften är kall kan värmepumpen utnyttja den energi vi har under våra fötter.

Trots att bergvärmeinstallationer generellt sett är den dyraste värmepumpsformen så är de också den vanligaste, helt enkelt för att de i allmänhet är de mest effektiva. Du får mest värme per investerad krona helt enkelt, vilket också innebär flest kronor sparad.

En bergvärmepump håller oftast 10-15 år medan ett borrhål fungerar mycket längre än så. Därför kan du som har borrat detta bergvärmehål på tomten använda det som argument för att högre utgångspris om det blir dags att sälja huset en vacker dag. Huset är då bergvärmeredo.

Eftersom bergvärme är så otroligt populärt i Sverige finns det en uppsjö av små och stora värmepumpsinstallatörer som är verksamma över hela landet. Det är positivt för dig när du tar in offerter på bergvärmelösningar för just din bostad eller fritidshus då du lättare kan analysera och ställe de olika prisförslagen mot varandra.

Läs mer om bergvärme.

Fördelarna med luft/vatten-värmepump

Vad passar för ditt hus - bergvärmepump eller luft/vatten-värmepump?
Vad passar för ditt hus – bergvärmepump eller luft/vatten-värmepump?

Luft/vatten-värmepumpen är den värmepumpsform som tagit mest mark på senare år i takt med att dessa blivit allt mer effektiva i och med tekniska framsteg.

”Luft/vatten” innebär helt enkelt att värmen kommer från luften (sugs in från uteluften) och sedan skickar pumpen den ut i det vattenbaserade värmedistributionssystemet. Det är alltså precis som med bergvärme fördelaktigt om du redan har distribution av värme med hjälp av vatten i huset.

Alternativet är att antingen sätta in vattendistribution i samband med värmepumpsinstallationen, eller att överväga den något klenare luft/luft-värmepumpen istället.

Ställer man bergvärme kontra luft/vatten så vinner luft/vattenvärmepumpen på att den är billigare att köpa in och installera. Både lägre pris på ”hårdvaran” och att du slipper processen med att borra och lägga värmeuppsamlande slang gör att en luft/vatten-installation kan gå på halva priset av en bergvärmelösning.

Å andra sidan är det också oftast mindre värmeleverans från luft/vatten, så som vi konstaterade i inledningen är det viktigaste att alltid se på just din situation, din boyta som ska få värme, och de specifika erbjudanden och kalkyler du får från värmepumpsfirmorna du tar in priser från.

Läs mer om luft/vatten-värmepumpar, och diskutera ämnet i diskussionsrutan under denna artikel (hoppa dit).

Sju frågor att ställa till installatören

Så hur ska du rent konkret få reda på vilken lösning som passar dig, dina värmebehov och ditt budgettak? Med Byggmentors sju frågor till värmepumpsinstallatören ser du till att få så bra underlag för ditt beslut som möjligt:

 1. Hur mycket mindre el kommer gå åt till min uppvärmning med luft/vatten respektive bergvärme?
  Svaret på denna fråga ska ge dig ett tydligt antal kWh som du sedan kan räkna på mot vad din el kostar, och därmed få en siffra på din årliga intjäning. Detta är direkt kopplat till dimensioneringen av din värmepump.
 2. Varför rekommenderar ni just denna värmepump?
  Många installatörer har särskilda avtal med enskilda tillverkare, detta behöver inte vara ett problem men du bör alltid fråga vad firman anser gör just den/de värmepumpar de föreslår till det bästa alternativet för dig.
 3. Är inte bergvärme/luft/vattenvärme mer effektivt?
  De flesta installatörer är nischade mer eller mindre mot en viss typ av pumpar, så fråga alltid vad de anser om den värmepumpstyp de inte förespråkar.
 4. Vad kostar det?
  En given fråga som måste väga in tungt i ditt beslut, men; nästa fråga är än viktigare?
 5. Hur många år tar det innan den värmepump ni föreslår har betalat sig själv?
  Denna kontrollfråga är A och O – du skaffar ju bergvärme eller luft/vattenvärmepump för att få sänkta kostnader, och då är den så kallade återbetalningstiden det tydligaste sättet att få svar på när du ”går plus” på din lösning.
 6. Har ni andra kunder med liknande hus som skaffat liknande värmepumpar?
  De flesta entreprenörer som borrar och installerar bergvärme eller luft/vatten har färdiga referensobjekt att presentera, utnyttja det.
 7. Vad händer om något inte funkar?
  Ställ denna fråga inför avtalsskrivningen för att få svart på vitt vad installatören åtar sig i fråga om garanti, service och åtgärder om pumpen levererar mindre värme än utlovat.

Dessa sju frågor tror vi hjälper dig på traven (och funkar givetvis lika bra att ställa för andra värmepumpsformer, som sjövärme eller jordvärme). Har du andra frågor du vill ha besvarade? Eller egna erfarenheter kring bergvärme eller luft/vatten? Kommentera artikeln här nedan och dela med dig av kunskap eller nödvändiga frågor.

Värmepump: Effektbehov och rätt dimensionering

Värmepump: Effektbehov och rätt dimensionering

Så här ser du till att din värmepump får rätt dimensionering för ditt effektbehov. Varför betala för en mer kraftfull värmepumpslösning när en enklare (och billigare!) kan vara den bäst lämpade för dit hem och dina behov?

Här är fem viktiga steg att tänka på när du och installatören tittar på vilken dimensionering din värmepump bör ha, oavsett om det gäller bergvärme, markvärme eller luft/vatten (läs gärna vår genomgång av olika typer av värmepumpar). Diskutera gärna ämnet på Byggmentors värmepumpsforum.

Dimensionera värmepumpen för halva energibehovet

En enkel tumregel är din värmepump ska ha nog med kapacitet för att stå för halva ditt energibehov. Många förväntar sig att värmepumpsinstallationen ska leda till att all värme kommer från din pump, men så är inte fallet, iallafall inte om du vill ha en så kostnadseffektiv värmelösning som möjligt.

Den del av ditt energibehov som värmepumpen inte täcker levereras istället av en elpatron. Detta är i de flesta fall helt enkelt billigare än om du köper en värmepump med hög effekt som så att säga ”kostar mer än den smakar”.

Du betalar för effekten

Grundregel 1A i värmepumpssammanhang är att det du framför allt betalar för när du köper en värmepump är effekten. Andra saker påverkar givetvis en så pass omfattande process som en värmepumpsinstallation men just effekten är den starkaste faktorn som avgör vad du betalar (och därmed också hur mycket du i slutändan sparar). Läs mer om priser för värmepumpar.

Grundkurs i effektberäkning för värmepump

Dimensionera värmepumpen rätt – spara pengar.

Du som kund behöver inte bli en expert på allt som har med bergvärmebrunnar eller värmedistributionssystem att göra (en sådan expert blir du om du läser Värmepump från A-Ö). Här är därför de viktigaste punkterna att ta upp med de installatörer du väljer mellan när det blir dags att räkna fram vilken dimensionering som är den rätta för ditt hus.

 • Utgå från ditt hus effektbehov. Se därför på förhand över hur många kilowatt som går åt till uppvärmning idag. Här kan även värmepumpsfirmorna vara behjälpliga i att räkna fram ditt effektbehov.
 • Därefter gäller det att hitta en värmepump som kan stå för 50 procent av din villas effektbehov. Du ska alltså inte stirra dig blind på att hitta en värmepump som nödvändigtvis motsvarar så mycet som möjligt av värmebehovet.
 • Alla installationer är olika, och skillnaden mellan olika värmepumpsformer är stor. Därför bör du alltid granska några olika alternativ innan du bestämmer dig, då kan du sannolikt få bäst chans att hitta rätt dimesnionering för din värmepump.

Exempel på dimensionering

Låt säga att ditt hus har ett effektbehov på 12 kW. Du installerar då en bergvärmepump på 6 kW. Den klarar då av att täcka 85 procent av de 28 000 kWh ditt hus drar årligen, vilket gör att den därmed står för 23 800 kWh – energi du då inte behöver betala för på annat sätt.

Eftersom du skulle behöva en dubbelt så kraftfull värmepump för att täcka upp de sista4 200 kWh du behöver är det alltså en bättre affär att köra på en sparsammare dimensionering för din bergvärmelösning och istället täcka upp ”glappet” med en elpatron.

Checklistan för rätt värmepump till rätt pris

Kortfattat bör du tänka på följande sju saker för att få den bästa möjliga värmepumpen för ditt behov:

 1. Dimensioneringen ska inte räknas ut för hela effektbehovet.
 2. Högre effekt är oftast lika med dyrare investering, och därmed längre återbetalningstid.
 3. Prata med flera värmmepumpsföretag för att jämföra deras dimensioneringsråd och priser.
 4. Klimatet spelar stor roll, samma hus kan ha radikalt olika behov beroende på om det ligger i Kiruna eller Malmö.
 5. Lägg mest vikt på pengarna du tjänar in, inte pengarna du lägger ut.
 6. Utnyttja din omgivnings förutsättningar på bästa sätt, för vissa är ytjordvärme det bästa, för andra är det luft/vatten.
 7. Ställ frågor på Byggmentors värmepumpsforum om du är osäker på något eller vill dela med dig av efarenheter. Du kan också skriva en kommentar under artikeln.

Lycka till med värmepumpsdimensioneringen!

Kanske vill du även läsa:

Så väljer du rätt värmepump 2013

Så väljer du rätt värmepump 2013

Du som tänker installera värmepump nu under hösten eller under 2013 har fler valmöjligheter än någonsin tidigare på värmepumpsmarknaden. Här får du de kritiska punkterna att tänka på när du letar efter en effektiv och modern värmepump för 2013. Diskutera och ställ frågor på vårt värmepumpsforum (du kan både skriva och läsa på forumet utan att registrera dig).

Tekniska framsteg och expansion på marknaden

Vill du installera värmepump 2013?

Vi har tidigare tittat i spåkulan för vad som sker på värmepumpsfronten framöver. Det står helt klart att det sker en tydlig trend mot ökad diversifiering på marknaden; du som konsument har helt enkelt fler olika typer av värmepumpar att välja mellan, och allt fler möjlig installatörer som du kan anlita.

Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, beskriver hur man ser en fortsatt trög utveckling på marknaden under hösten 2012, iallafall om man jämför med den explosionsartade ökningen av värmepumpsinstallationer tidigare under 00-talet. Däremot har försäljningsminskningen avtagit.

– Försäljningsminskningen för alla typer av värmepumpar är betydligt lägre under andra kvartalet än under det första, säger Martin Forsén, SVEP:s VD, i ett pressuttalande.

En sak som dock är konstant, påpekar SVEP, är att Sverige fortfarande är ledande när det gäller antalet bergvärmeinstallationer i Europa. Vi kan bergvärme i Sverige, helt enkelt. Läs mer om tekniska innovationer för uppvärmning här.

Priser på värmepumpar 2013

Precis som tidigare kommer prisbilden på värmepumpar 2013 att vara mycket spridd. Från enklare luft/luft-värmepumpar till kompletta bergvärmeinstallationer är prisskillnaden mätt i sexsiffriga belopp, och de möjliga besparingarna hänger för det mesta tydligt ihop med kostnaden för att köpa in och installera värmepumpen.

Här är några priser på värmepumpar tagna från olika återförsäljares hemsidor hösten 2012 (om inte annat anges så är priserna exklusive moms och installation):

 • Ecodan Next Generation 9,3kw (luft/vattenvärmepump): 69 000 kr (pris från VVS & Badrumspecialisten).
 • Ctc Ecoheat 312 (bergvärmepump), 59 000 kr (pris från Rorprodukter.se)
 • NIBE F1145 8kw (markvärme), 48 900 kr (pris från EVbutiken.se)
 • Bosch EHP 10 AW (luft/vattenvärmepump), 39 900 kr (pris från Polarpumpen.se)

Ovanstående exempel är bara fingervisningar på hur prisläget ser ut för några större tillverkares prisläge inför 2013. Priserna varierar alltid mycket och just vid värmepumpsinstallationer blir din egen förmåga att kontakta och begära in offerter från olika installationsfirmor särskilt viktigt. Oavsett var du bor i landet idag kan du räkna med att det finns en uppsjö installatörer som är verksamma i ditt område – utnyttja det.

Priserna i sig är svåra att som konsument påverka, och även de mest bildade ekonomer har nog svårt att spå hur den genomsnittliga värmepumpsinstallationen kommer utvecklas i pris, men ett som är säkert är att mångfalden av företag på marknaden gör att du som beställare har alla chanser i världen att pressa priset så långt ned som möjligt.

”Geothermal heating” växer ”over there”

”Geothermal heating” är termen som på engelska används för att beskriva till exempel berg- och ytjordvärme. I tidskriften Forbes berättar amerikanska företaget Climatemaster att de nu tagit fram en värmepump som de menar är bäst någonsin när det gäller årsverkningsgrad. Även andra värmepumpsföretag i Nordamerika är inne på samma spår och stora pengar läggs på teknisk utveckling. I ett oljepriskänsligt land som USA ser värmepumpslösningar ut att bli allt mer viktiga för hus- och fastighetsägare.

Flera stater i USA har eller diskuterar att infört särskild lagstiftning som stimulerar till ökat användande av just ”geothermal heating” (geovärme). I Sverige får vi, åtminstone tillsvidare, hålla tillgodo med ROT-avdraget för värmepumpsinstallationer.

Nyheter för värmepumpar att spana in under 2013

Vad sker då rent konkret med utvecklingen av nya och mer effektiva värmepumpslösningar inför 2013? Här är några av godbitarna du bör hålla dina ögon på:

Daikin presenterar sitt nya luft-vattensystem Altherma som man menar är extremt effektivt och sparar betyndande mängder energiförbrukning även i lågenergihus (läs gärna mer om dessa hus, även kallade plusenergihus, via länken).

Bensinstationer som ratar bensinen

Rubriken ovan må vara mer fyndig än sann, men faktum är att Preem nu satsar på att driva sina bensinstationer med hjälp av värmepumpar. Ett bra exempel på hur värmepumpsteknik alltmer går mot att användas för betydligt fler typer av fastigheter än bara enfamiljshus. Större bostadsfastigheter/flerfamiljshus, kontorsbyggnader, och nu alltså även bensinmackar börjar mer och mer växla över till uppvärmning med hjälp av värmepump.

Sol i skyn, sol i berget

Ett annat intressant exempel är räddningstjänsten i Bålsta som kombinerar bergvärmepump med solfångare för att sköta stationens uppvärmning. Dan Kjellgren på TA Brunnborrningar förklarar vilka särskilda fördelar man får just genom att kombinera två olika sätt att utnyttja den värme solen ger oss.

– Även bergvärmepumparna använder på vintern solvärme som lagrats i berget under sommaren. Genom att pumpa ner varmt vatten från solfångarna höjer vi temperaturen nere i borrhålet ännu mer. Och får alltså ännu bättre verkningsgrad på vintern!

Har du egna funderingar, tips eller frågor om att skaffa värmepump? Diskutera i kommentarsrutan under artikeln eller på vårt värmepumpsforum.

Missa inte dessa artiklar:

Så utvecklas värmepumpen – nyheter att hålla utkik efter

Så utvecklas värmepumpen – nyheter att hålla utkik efter

Att installera värmepump är fortsatt väldigt populärt i Sverige även om marknaden har mattats av de senaste åren. Något som sannolikt beror på en kombination av svalnande ekonomi för hushållen samt att väldigt många av de med störst behov av värmepump nu genomfört sin installation.

Det finns dock mycket i görningen som gör att värmepumpen kan ta ”nästa steg” i sin utveckling. Byggmentor har tittat närmare på var framtiden ligger för värmepumpar i Sverige. Diskutera gärna artikeln när du läst klart, antingen på vårt eminenta värmepumpsforum eller i kommentarsfältet längst ner.

Värmepumpar för fastigheter i storformat

Hittills har värmepumpar framför allt varit något för enskilda hushåll men trenden går både försäljningsmässigt och vad gäller teknisk utveckling mot att även flerbostadshus och större anläggningar överväger värmepumpslösningar.

Vi tar en titt in i värmepumpens framtid. Foto: Byggmentor.se

Ett exempel är konferensanläggningen Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm som nu satsar på sjövärme (läs mer om hur sjövärmepumpar fungerar). 36 borrhål ska bidra till uppvärmningen av anläggningen och förhoppningsvis åstadkomma en besparing på 900 000 kr om året. Inte fy skam om projektet håller vad det lovat, får man säga.

Luftvärmepump med medicinska egenskaper

Det främsta argumentet för atyt installera värmepump har hittills varit ekonomiskt – de flesta husägare betalar mindre i månaden för sin värme med en värmepump. Det finns dock andra skäl som kan vara nog så viktiga i valet av uppvärmningsmetod (se vår lista över alternativ via länken).

Mitsubishi, en av de större värmepumpsaktörerna, har en luftvärmepump som är en av de pumpar som norska astma- och allergiförbundet rekommenderar då den effektivt bidrar till en bättre luftmiljö för den med pollenallergi. Eftersom allergier blir allt vanligare spår vi att värmepumpsmarknaden i framtiden nog kommer försöka sälja på fler fördelar än bara värmebesparingen – luftrenhet kan mycket väl bli en av dem, när vi pratar luftvärmepumpar.

Mer detaljerad mätning och anpassning

Ofta klumpas begreppet ”värmepump” ihop lite slarvigt. Trots allt finns det en rad olika typer av värmepumpar, och mängder av olika tillverkare och modeller, alla med egna förutsättningar och specialiteter. Den bergvärmepump som passar din granne kanske är helt fel för dig, och en flerbostadshusdimensionerad markvärmeanläggning funkar kanske kanonbra i Skåne men inte i Stockholm.

Därför ser vi tydligt hur trenden går mot mer avancerade pumpar där mätbarheten står i fokus. Ett bra exempel är Daikins nya produktserie Sky Air Seasonal Efficency där pumpens verkningsgrad (värmepumpsordlista på länken) numer mäts utifrån flera olika temperaturer för ett mer rättvist och verklighetstroget resultat.

Värmepump detsamma som köldpump?

Ja, en kryptiska udnerrubriken syftar på att en värmepump ju faktiskt i praktiken kan användas för att kyla ned ett hus när det är riktigt varmt. Kanske ett rätt litet problem här upp i nordligaste Europa, men vem vet vad växthuseffekten för med sig…

Skämt åsido så kommer nog kostnadseffektiv nedkylning i framtiden bli en allt större faktor när olika värmepumpsföretag slåss om kunderna. Den värmepump som helt enkelt lyckas kombinera flest efterfrågade kringfunktioner kommer vinna, ser vi i spåkulan.

Solel i värmepumpar

Vi har redan sett tecken på att värmepumpar som kombinerar teknologier tagit större marknadsandelar, även om utbudet fortfarande är litet. I takt med att tekniken går framåt och miljöfrågorna knappast lär ta mindre plats i debatten så har vi en tes om att solel och solvärmepumpar kommer bli en mycket vanligare syn runt svenska hus.

Har du värmepump, eller kan du tänka dig att skaffa? Varför eller varför inte? Berätta i kommentarsfältet här nedanför eller på vårt forum för värmepumpar om just din syn på vad som skulle kunna få dig att installera värmepump.

Mer läsning:

Nytt test: Luft/vatten knappar in på bergvärme

Nytt test: Luft/vatten knappar in på bergvärme

Bergvärme, den kanske mest populära värmepumpsvarianten, behöver börja se sig över axeln. Luft/vatten-värmepumparna blir allt mer effektiva och med rätt val av modell och dimensionering kan luft/vatten-värme vara nästan lika energieffektivt som bergvärme. Kom gärna med egna funderingar eller frågor, antingen i kommentarsrutan nedanför artikeln eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Vill du så kan du direkt läsa vår guide till kostnad och besparing för bergvärme.

Nytt test av luft/vatten-värmepumpar

Statliga Energimyndigheten genomför regelbundet tester av bland annat värmepumpar. I sin senaste testomgång kunde de konstatera att luft/vatten-värmepumpen knappar in på bergvärmepumpen vad gäller effektivitet, och därmed också i möjlig besparing. Testet utfördes utifrån förutsättningar liknande de i södra Sverige rent klimatmässigt.

Energimyndigheten testade åtta värmepumpar från i år och har tidigare testat tre äldre modeller. Alla var av typen luft/vatten, vilket i korthet innebär att de utvinner värme ur luften utomhus som sedan distribueras i husets vattenburna distributionssystem. Läs mer i Byggmentors guide till hur luft/vatten-pumpen fungerar.

Högre effekt ökar både besparing och investeringskostnad

Luft/vatten-värmepumpen fångar upp värme i uteluften. Foto: www.ivt.se

De värmepumpar som testats och som haft mellan sju och åtta kilowatts effektstorlek skulle enligt testet ge en besparing på mellan 8 600 och 9 700 kWh/år (se de testade pumparna längre ner i denna artikel). Med högre effektstorlek visar testet att skillnaderna i besparing minskar, vilket gör att incitamentet till att investera i en mer kraftfull luft/vatten-värmepump också minskar eftersom dessa ofta kostar mer att köpa.

Tumregeln är dock som vanligt att hitta den värmepump som är rätt dimensionerad för just dina förhållanden, varken för stor eller för liten. Utnyttja alltid värmepumpsinstallatörernas kompetens och begär in olika förslag och offerter för att kunna jämföra.

Test av värmepumparnas årsvärmefaktor

Den så kallade årsvärmefaktorn (se gärna Byggmentors ordlista för värmepumpen för förklaringar av termer), alltså värmefaktor/COP (hur mycket värmepumpen ger i förhållande till vad den förbrukar) utslaget på ett år, för de pumpar som låg på 7-8 kW låg på mellan 2,4 och 2,9. Testet gjordes baserat på ett hus med energibehov på 15 000 kWh/år.

För de som hade en effektstorlek på nio watt och uppåt gjordes testet baserat på ett hus med energibehov på 35 000 kWh. Dessa luft/vatten-pumpar hade en besparing på mellan 21 300 och 22 200 kWh, vilket ger en mindre procentuell skillnad än för de mindre pumparna. Årsvärmefaktorn för dessa landade på 2,6–2,7.

Som alltid med värmepumpar gäller det att inte stirra sig blind på varken värmefaktor eller besparing, dessa siffror blir mindre värda utan att ställas i relation till vad du betalar för din värmepump, både själva inköpet och arbetskostnaden för installationen. Läs mer om besparing med värmepump.

Luft/vatten-värmepumpens brister

Resultaten visar alltså att en luft/vatten-värmepump kan sänka energikostnaderna för ett hus med i genomsnitt 60 procent, och att denna typ av värmepump nu alltså knappar in på den mycket effektiva varianten bergvärme. Men Energimyndigheten tar även upp några brister som framkommit i testerna.

Luft/vatten-värmepump. Foto: www.ivt.se

Bland annat visar det sig att flera värmepumpar har stora förluster när det gäller att hålla tappvattnet varmt, alltså det vatten som används i kranar och duschar. Just denna värmeförlust menar Energimyndigheten att man måste förbättra tekniken i pumparna för att råda bot på den.

En annan aspekt som ofta debatteras kring värmepumpar är bullernivåerna. I testet av luft/vattenvärmepumparna hamnade ljudnivån på mellan 56 och 71 decibel. Värt att nämna i sammanhanget är att man brukar säga att en höjning med tio decibel uppfattas av örat som en fördubbling av ljudstyrkan. Alltså bör även ljudnivån tas hänsyn till när du väljer din pump, kanske kan det vara värt med en lite dyrare eller mindre effektiv modell om bullret är lägre?

Testade luft/vatten-pumpar 2011

Dessa pumpar har testats av Energimyndigheten (se hela listan och all data via länken, där kan du också se hur väl de står sig baserat på hus med olika stora energibehov – 15 000, 25 000 respektive 35 000 kWh):

Modell Ca pris inkl. moms
Bosch EHP 8 AW 84 600 kr
CTC EcoAir 107 87 500 kr
Euronom ExoAir 7,5 89 800 kr
Nibe F-2025 8 kW 89 400 kr
Carrier AquaSnap Plus 61 900 kr
Toshiba Estia HWS-802H-E 69 000 kr
IVt Premium Line A Plus 10 108 000 kr
Thermia Atec HP 11 96 900 kr

 

Har du eller funderar du på att skaffa luft/vatten-värmepump? Kom med funderingar eller frågor, antingen i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Luft/luft-värmepump, kostnad och fakta

En enkel och i sammanhanget billig värmepump är luft/luft-värmepumpen som utnyttjar värmen i utomhusluften, växlar upp den och skickar in i huset som varmluft. Vi tittar närmare på hur en luft/luft-värmepump fungerar, kostnad för att köpa och installera den samt vad du ska tänka på inför en investering i denna typ av värmepump, och till sist fördelar respektive nackdelar med luft/luft-värmepump. Diskutera gärna vidare på Byggmentors värmepumpsforum efter att du läst klart.

Luft/luft-värmepump – så fungerar den

Så funkar luft/luft-värmepumpen. Foto: www.ivt.se

Först måste vi skilja på några olika typer av luftvärmepumpar – luft/vatten-värmepumpen (som Byggmentor skrivit om tidigare), frånluftvärmepump, och luft/luft-värmepumpen, som vi tittar närmare på i den här artikeln. Gemensamt för alla dessa är att de utnyttjar värme som redan finns i luften, men hur de fungerar och hur värmen distribueras skiljer sig åt en del.

Luft/luft-värmepumpen fungerar genom att en utomhusdel monteras utanför ditt hus. Den suger in luft som sedan värmer upp ett köldmedium (en vätska eller gas som fungerar som energibärare) i pumpen. Köldmediet går sedan genom en kompressor vilket höjer temperaturen.

Även minusgrader kan bli värme med luft/luft-värme

Även om det är minusgrader utomhus så kan luft/luft-värmepumpen på det sättet faktiskt konvertera kall uteluft till varmluft inomhus. Enkelt uttryckt kan man säga att en luft/luft-värmepump tar tillvara på den gnutta värme som finns även i kall luft.

När uteluften komprimerats och fått en högre temperatur går den ut genom en inomhusdel och sedan i husets befintliga system för värmedistribution. För en luft/vatten-pump innebär det ett vattenburet distributionssystem medan just luft/luft-pumpen fungerar genom att varmluften cirkluerar, ja, i luften helt enkelt.

Luft/luft-värmepump, kostnad och besparing

I jämförelse med andra värmepumpar, till exempel bergvärme, ytjordvärme eller sjövärme, är luft/luft-pumpen en billig investering. Å andra sidan blir sällan besparingen lika stor med en luft/luft-värmepump. Kostnad för att köpa och installera värmepump ska alltid ställas mot vad den ger för årlig besparing och återbetalningstid.

Generellt brukar man säga att ett hus som är lämpat för en luft/luft-värmepump, med öppen planlösning, och som idag värms med exempelvis direktverkande el kan ge en besparing på upp till 50 procent. För de allra flesta brukar en luft/luft-pump åtminstone kunna sänka kostnaderna för värme med 30 procent.

Så om uppvärmningen av ett hus idag kostar 10 000 kr/år, och en luft/luft-lösning som halverar värmekostnaderna kostar 40 000 kr att köpa och installera innebär det en årlig besparing på 5 000 kr vilket ger en återbetalnings tid för värmepumpen på åtta år. Se gärna Byggmentors tidigare guide för mer detaljerad fakta om hur du räknar ut besparingen med en värmepump.

Pris luft/luft-värmepump

Som med alla värmepumpar är effekt avgörande för pris. Luftvärmepumpar anpassade för små hus kan du hitta under 5 000 kr medan de allra flesta luft/luft-värmepumpar kostar mellan 10 000 och 20 000 kr. Vill man köpa specialpumpar, exempelvis med flera inomhusdelar, går priset upp ytterligare. Viktigast för att hitta rätt värmepump för ditt hus och dina behov är att göra egen efterforskning samt att rådfråga experter på värmepumpar om du är osäker.

Luft/luftvärmepumps utedel och innedel. Foto: www.ivt.se

För att installera värmepumpen tillkommer arbetskostnad om du anlitar en värmepumpsinstallatör, samt ytterligare kostnad för kringmaterial som behövs för att montera och koppla in de olika delarna. En händig person med rätt kunskap kan klara det själv men säkerställ med leverantören att försäkring och garanti gäller, annars kan det kosta mer än det smakar att sköta installationen själv. Ta alltid in offerter från flera företag när du väljer att anlita en hantverkare, då ökar du chansen till en billigare installation.

Arbetskostnaden för att installera en luft/vatten-värmepump är relativt billig jämfört med andra typer av värmepumpar. Mellan 5 000 och 10 000 kr är normalt, och denna kostnad halveras dessutom av ROT-avdraget, som gäller för installation av värmepumpar.

Fördelar med luftvärmepump

+ Den billigaste typen av värmepump.

+ Enkel och billig att installera.

+ Ger en hög besparing i hus med öppen planlösning.

+ Ofta kort återbetalningstid innan investeringen blir en ren vinstaffär.

+ Bra lösning för den som inte har vattenburen värmedistribution.

Nackdelar med luftvärmepump

– Funkar mindre bra i hus med många rum utan öppen planlösning.

– Vissa modeller har problem med buller.

– Isbildning kan uppstå på utedelen under de kallaste månaderna.

– En del luftvärmepumpar är anpassade för varmare klimat, inte svensk vinter. Viktigt att välja en modell för klimatet i Sverige.

Har du frågor om luft/luft-värmepumpar, eller kanske egna erfarenheter? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Sjövärme, fakta och pris

Ett inte helt vanligt värmepumpsalternativ är sjövärme, att alltså samla in värme från bottnen av en sjö eller i ett annat vattendrag. Men det är inte för att denna form av uppvärmning är dålig utan snarare att inte många har en sjö nära tomten eller att gemene man helt enkelt inte överväger sjövärme som ett alternativ. Byggmentor går igenom hur sjövärmepumpen fungerar och vad pris och möjlig besparing ligger på. Diskutera och ställ frågor på värmepumpsforumet.

Så fungerar sjövärme

Precis som för andra vätskevärmepumpar så utnyttjar sjövärmepumpen den värme som solen lagrat i marken, i detta fall i en sjöbotten. En kollektorslang läggs på botten och slingas där för att kunna suga åt sig värme som sedan transporteras till värmepumpen som växlar upp värmen och skickar in den i huset.

Principen för sjövärme är sedan densamma som för alla värmepumpar och det hela är egentligen mycket likt markvärme/jordvärme med skillnaden att slangen ligger under vatten med hjälp av tyngder istället för att grävas ned.

Fördelar och nackdelar med sjövärme

En uppenbar fördel med sjövärmepump är att slangen inte behöver grävas ner och därmed inte påverkar tomtens utseende, det gör också installationen i de flesta fall billigare än exempelvis bergvärme eller markvärme. Sjövärme ger också en relativt stabil temperatur året runt eftersom temperaturen mycket sällan sjunker under fyra plusgrader vid botten.Sjövärme med sjövärmepump

Den främsta nackdelen med sjövärme är att inte många har tillgång till en sjöbotten eller annat vattendrag. Har man det är det ändå inte bara att tuta och köra utan du behöver tillstånd från din kommun, oftast från miljönämnden eller motsvarande. Tillstånd kräv i och för sig oftast också för exempelvis bergvärme men just sjövärmepumpar kan ofta vara något svårare att få tillstånd för. Hör med tjänstemän på din kommun om vad som gäller

Vad kostar sjövärme?

Priset för att köpa och installera en sjövärmepump och lägga kollektorslang är i de flesta fall lägre än att exempelvis borra för och installera en bergvärmepump. Kostnaden beror på hur lång kollektorslang du vill lägga, avståndet till ditt hus samt priset på materialet. Se till att alltid ta in flera offerter från olika installatörer av sjövärme för att kunna förhandla ner pris på både material och arbetskostnad.

Att hamna på en totalsumma runt 90 000 – 120 000 kr för en installation av sjövärme är normalt. Den del av denna kostnad som är arbetskostnad halverar du med hjälp av ROT-avdraget, hör med din installatör vad arbetskostnaden blir och försäkra dig om att de sköter och räknar in ROT-avdraget automatiskt utan att du behöver göra något.

Besparing med sjövärme

Det viktigaste när du hör med installatörer är att be dem räkna på vad du kan spara med din värmepump, och sedan räkna på om din sjövärmeinvestering lönar sig i slutändan. Kan du sänka dina värmekostnader med 8 000 kr om året och investeringen gick på 80 000 kr, då har den en återbetalningstid på tio år. Det viktigaste med sjövärme, som med alla värmepumpar, är att du får en pump med bra COP (värmefaktor) och att den inte är överdimensionerad för dina behov.

Diskutera gärna sjövärme på Byggmentors värmepumpsforum och dela gärna med dig av dina egna erfarenheter av priser och installationer.

Värmepump från A till Ö

Att investera i en värmepump handlar mycket om att sätta sig in i de olika alternativen för hur värmen samlas in (till exempel bergvärme, jordvärme eller luft/vatten), och det handlar om att granska en uppsjö av olika värmepumpar och analysera deras olika tekniska specifikationer. Det kan vara något av en djungel och Byggmentor ger dig därför en ordlista med de viktigaste begreppen du behöver känna till inför värmepumpsinvesteringen.

Saknar du något i listan? Kom med förslag, frågor eller kommentarer i kommentarsrutan under artikeln eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Bergvärme

Den värmepumpstyp som de flesta syftar på när man pratar värmepump. Värmen kommer från ett djupt borrhål där en kollektorslang fångar upp värmen och för vidare in i husets distributionssystem. Mer om bergvärme och hur du räknar ut besparingen.

Brinevätska

Kallas ibland ”kollektorvätska”. Denna vätska består av vatten och etanol eller etylenglykol och åker i kollektorslangen, i exempelvis borrhålet vid bergvärme, där den samlar upp värmen.

CoP

Se ”Värmefaktor”

Effektbehov

Syftar på ”maximalt effektbehov” och är det antal kilowatt som behövs för att tillgodose ett hus behov av värme den dagen på året när temperaturen är som lägst.

Energibehov

Antalet kilowattimmar som ditt hus slukar i värme och varmvatten. Alltså inte elen som går till annat än uppvärmning, denna el kallas för hushållsel.

Effektvakt

Apparat/system för att hålla koll på och hantera all strömförbrukning i ett hus, bra för att försäkra sig om att säkringar går när de ska.

Elkassett

Se elpatron.

Elpatron

Fungerar ungefär som en elkassett på så sätt att de båda är till för att skjuta till extra energi när inte värmepumpen klarar av det. Elpatronen fungerar genom att den värmer vatten med metallarmar eller slingor.

Frånluftvärme

Med frånluftvärme utnyttjar man den värme som redan finns i ett hus och återanväder den. Luften tas från husets ventilationssystem och skickas tillbaka in i värmedistributionssystemet. Fungerar snarare som ett komplement för besparing än som helhetslösning för värmeförsörjning.

Jordvärme

Se markvärme.

KollektorslingaVärmepump från A till Ö

Kan också kallas för kollektorslang. Skickas ner i ett borrhål, under markytan eller ner i en sjöbotten för att fånga upp värmen i marken.

Kondensor

En kondensor är en viktig del av värmepumpen och är en form av värmeväxlare som ser till att maximera värmen som värmepumpen kan leverera.

Köldmedium

När man pratar värmepump är köldmediet benämningen på det ämne som tar värmen till den varma delen av värmepumpen från den kalla.

Luft/luft-värme

Luft/luft-värmepumpen fångar upp värme från utomhusluften och sprider den i hemmet via en fläkt. Passar bäst om du har en öppen planlösning där varm luft enkelt kan spridas runt med fläkt.

Luft/vatten-värme

Luft/vattenvärmepumpen fångar även den upp värme i uteluften, men till skillnad från luft/luft-värme så distribueras värmen via ett vattenburet distributionssystem.

Markvärme

Markvärme (eller jordvärme/ytjordvärme) fungerar genom att en kollektorslang grävs ner på tomten på ett djup av en-två meter där den slingas för att sedan fånga upp och transportera värmen vidare till värmepumpen och sedan in i husets distributionssystem. Läs mer om markvärme här.

Radiator

Ett annat ord för element.

Kompressor

Kompressorn är den kanske viktigaste delen i värmepumpen och bidrar till att komprimera gas och koncentrera värmeenergin.

Sjövärme

Sjövärmepumpar fångar upp värme genom en kollektorslang på en närliggande sjöbotten eller vid annat vattendrag.

Solenergi

Även om solenergi egentligen inte har något att göra med värmepumpar även om det finns hybridmodeller som kombinerar t.ex. bergvärme och solvärme) så är all värmepumpsvärme indirekt solenergi. Värmepumpan utnyttjar värme som lagrats av solen i marken.

Tappvarmvatten

Ett annat ord för det varmvatten du använder i hushållet.

Ytjordvärme

Se markvärme.

Värmefaktor

Värmefaktorn, eller COP (Coefficient of Performance) är förhållandet mellan hur många kilowattimmar värmepumpen kräver för att fungera och vad den i sin tur genererar i värme. Läs mer om värmefaktor och hur värmepumpar fungerar.

Värmeväxlare

Den funktion som tar vätska eller gas som redan till viss del värmts upp och sedan ”växlar upp” denna värme ännu mer.

Vätska/vatten-värmepump

Värmepumpar som fångar upp värme genom vätska i en slang, exempelvis bergvärme, ytjordvärme/markvärme eller sjövärme.

Årsverkningsgrad

Ett genomsnittsvärde på hur mycket energi som används respektive tillförs av en värmepump under ett år.

Saknar du något i värmepumpsordlistan? Kommentera artikeln med ditt förslag eller fråga, eller skriv på Byggmentors värmepumpsforum.

Räkna ut din besparing med värmepump

Byggmentor har tidigare berättat om värmepumpar i allmänhet och gått in mer specifikt på olika typer av värmepumpar där vi tittat på hur de fungerar, vad de kostar att installera och vilken besparing man kan göra (bergvärme, luft/vatten och ytjordvärme). Nu tittar vi närmare på ett sätt att räkna ut besparingen med värmepump.

Har du egna frågor eller tankar om värmepumpar? Ställ dem enkelt och snabbt på vårt diskussionsforum för allt som rör värmepumpar.

Besparing med värmepumpen

Anledningen till att man skaffar värmepump är för de allra flesta att kunna sänka sin energiräkning och på sikt gå plus genom att kostnaden för värmepumpen återbetalar sig själv till slut. Därför är det viktigt att be de installatörer du tar in offerter från om en noggrann kalkyl på vad de menar kan bli din årliga besparing.

Det skadar dock inte att undersöka saken själv, och ett sätt att räkna ut besparingen med värmepump är att använda värmepumpsleverantören IVT:s verktyg. Vi går här igenom detta verktyg och vad resultaten innebär.

Byggår och yta – viktigt för värmepumpen

I detta exempel anger vi att vårt hus är byggt 1970 och har en yta på 110 kvadratmeter. Byggåret spelar roll eftersom olika byggtekniker kräver olika saker när det kommer till uppvärmning och ytan som ska värmas är i allra högsta grad en viktig faktor för vad värmepumpen både kostar och kan skapa för besparing.

Var i landet också viktigt

Olika värmepumpar fungerar olika bra beroende på var i landet du befinner dig. Vilken typ av jord och berg du har under tomten kan vara avgörande för hur bra bergvärme funkar och snittemperaturen där du bor är också viktig för att kunna räkna ut besparingen. Sverige är som bekant ett avlångt land vilket gör att skillnaden på en värmepumpsinstallation i Skåne och en i Lappland kan vara stor. Vi antar för testets skull att vårt hus ligger strax utanför Uppsala.

Typ av hus

Därefter låter testet oss välja vilken typ av hus vi vill installera värmepumpen i – hur många våningar, finns det källare, inredd vind eller inte, med mera? Typen av huset är viktig för hur värmen distribueras.Vi väljer alternativet ”Tvåplanshus med inredd källare” och klickar sedan i att det har mekanisk frånluft och att det är en friliggande villa, inte ett radhus.

Nuvarande elförbrukning

Sedan är det dags att ange hur mycket el ditt hus förbrukar i dagsläget (ett snittvärde per år). Vet du inte det kan du utgå från testets schablonvärde men givetvis blir det mer exakt om du har siffror på din exakta elförbrukning, både den el som eventuellt idag går till värme och hushållsel. Vi väljer att låta testet utgå från en schablonförbrukning för vår typ av hus, i det här fallet blir det 24 000 kWh/år, där drygt hälften går till värme.

Distributionssystem för värmen

Värme kan i ett hus distribueras på olika sätt, allt från direktverkande el som direkt värmer upp eldrivna element till golvvärmeslingor med varmt vatten. Vi väljer att vårt hus har lågtempererade vattenelement (element som kan bli runt 50 grader varma). Vi väljer också vår rumstemperatur och anger den till 21 grader. Sedan fyller vi i att hushållet består av fyra personer och måste ha tillräckligt med varmvatten för att tillgodose både dusch och badkar.

Välj typ av värmepump

Besparing med värmepumpNu kommer det kanske knivigaste beslutet – att välja mellan de olika sorterna av värmepumpar. Bergvärme passar den som har fast berggrund och kan borra på tomten, luft/vatten-värme är mest effektivt om du vill ha en låg installationskostnad och sjövärme kräver som låter på namnet ett närliggande vattendrag, för att nämna några av exemplen. Se gärna Byggmentors guide till olika typer av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, jordvärme) får att få mer kött på benen. Testet låter dig välja flera olika alternativ så vi anger bergvärme och ytjordvärme som våra tänkbara värmepumpar.

Testet föreslår nu de värmepumpar som kan vara tänkbara för dig (givetvis bara från leverantören IVT eftersom det är deras test, kom ihåg att det finns många olika tillverkare, distributörer och installatörer av värmepumpar). Vi fokuserar på förslaget IVT Greenline.

Besparingen med vår bergvärmepump

Nu får vi en tabell där testresultaten visas. Vi ser att vår värmepump skulle kosta 4 779 kr om året och eftersom en värmepump behöver kompletterande el skulle vår befintliga elpanna kosta 14 500 kr om året. Beroende på elpriset kan vi uppskatta husets tidigare kostnad till runt 24 000 kronor om året vilket ger att besparingen per år blir nästan 5 000 kronor.

Det är dock en försiktig prognos eftersom de flesta befintliga värmesystem har värmeförluster vilket gör att du förbrukar mer värme än det uppskattade värdet. Läs mer om besparingen med bergvärme. Som alltid måste den årliga besparingen ställas mot investeringskostnaden (efter ROT-avdrag), då ser du om värmepump är ett bra energival för ditt hem.

Har du installerat värmepump? Vad blev din besparing? Berätta eller ställ frågor i antingen kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Luft/vatten-värmepump – fakta och hur du räknar ut besparingen

Byggmentor ger dig en heltäckande guide till luft/vatten-värmepumpen, en bra start inför ett eventuellt köp av värmepumpen som kan sänka din värmeräkning rejält. Diskutera gärna ämnet eller ställ frågor på Byggmentors värmepumpsforum.

Värmepumpen som utnyttjar värmen i luften

Luft/vatten-värmepumpen är en av de vanligaste värmepumpslösningarna för den som inte har möjlighet att borra för bergvärme eller har tillräcklig tomtyta för att skaffa markvärme. Detta för att luft/vatten-värmepumpar utnyttjar värmen i luften runt ditt hus vilket gör att installationen inte kräver något avancerat borr- eller grävarbete, och därmed blir det en relativt billig installationskostnad. Byggmentor ger dig en stor guide till allt du behöver veta om luft/vatten-värmepumpen.

Så funkar luft/vatten-värmepumpen

Till skillnad från exempelvis bergvärme, där värmen fångas upp och transporteras av en slang fylld med vätska, så utnyttjar luft/vatten-värmepumpen värmen som finns i luften. Även vid temperaturer utomhus som är lägre än temperaturen du vill ha inomhus kan en luft/vatten-värmepump utnyttja den värme som ändå finns i luften.

Den andra delen av namnet är vatten, vilket syftar på att värmen distribueras via ett vattenburet system i ditt hus. Luft/vatten-värmepumpen blir därför ekonomiskt mest fördelaktig om du redan har ett vattenburet distributionssystem i ditt hus. Om inte behöver du lägga till kostnaden för att installera ett sådant när du räknar på investeringskostnad och återbetalningstid för din luft/vatten-värmepump.

Luft/vatten-värmepumpen värmer både inomhusluften och vattnet i ditt hus och själva värmepumpen har en utomhusdel som suger in luften utomhus och en inomhus del som fördelar den vidare via ditt vattenburna värmesystem (till exempel radiatorer/element).

Pris för luft/vatten-värmepump

En installation av luft/vatten-värmepump, både arbetskostnaden och själva värmepumpen samt en beredare, ligger på mellan 80 000 kronor och 120 000 kronor. Prisvariationen beror på vilken typ av luft/vatten-värmepump du köper, vad förutsättningarna för installationen är och avtalet du kommer överens om med din installatör. Ett bra tips för att få till en så bra affär som möjligt är att prata med flera olika installatörer och ta in offerter från dem för att sedan jämföra och förhandla.

ROT-avdrag för luft/vatten-värmepump

Att installera värmepump berättigar till ROT-avdraget som låter dig dra av halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor (det dubbla om ni är två vuxna i hushållet eftersom båda kan göra varsitt ROT-avdrag). Vad arbetskostnadsdelen av installationen är ska du få veta av din installatör och det är också installatören som gör avdraget redan när du får fakturan. Normalt brukar man schablonberäkna att arbetskostnaden vid installation av en luft/vatten-värmepump är 25 procent av den totala kostnaden. Vid ett totalt pris på 100 000 kronor för luft/vattenvärmepumpen blir alltså arbetskostnaden 25 000 kronor. Med ROT-avdraget halveras denna och arbetskostnaden landar alltså istället på 12 500 kronor.Luft/vatten-värmepumpen - så funkar den

Besparing med luft/vatten-värmepump

Det viktigaste för dig som funderar på luft/vatten-värmepump är att se dels vad den kostar att köpa och installera och dels hur mycket du kan sänka dina värmekostnader med den. Generellt är detta den viktigaste faktorn när du väljer typ av värmepump – hur lång tid tar det innan den har betalat sig själv. Läs mer om besparing med värmepump.

Det är värmefaktorn som avgör hur mycket du sparar med din luft/vatten-värmepump (läs mer om värmefaktorn, eller COP, här). En av luft/vatten-värmepumpens svagheter jämfört med exempelvis bergvärme är att den måste gå in med extra el (från en elkassett) när temperaturerna blir för låga.

Vid -20 grader brukar de flesta luft/vatten-värmepumpar tappa rejält i effekt och därför behöva ett stort tillskott från elkassetten. Du behåller alltså din befintliga lösning för el och värme men kompletterar med luft/vatten-värme.

Besparingen varierar som sagt kraftigt, men någonstans mellan 10 000 och 20 000 kWh per år kan ett normalt hushåll minska sin förbrukning med genom att utnyttja värmen som finns naturligt i utomhusluften.

Det innebär, beroende på elpris, en besparing på ungefär 10 000 – 20 000 kronor. En luft/vattenvärmepump som underhålls på rätt sätt har en beräknad livslängd på tio år (även om många håller längre än så) vilket ger att den i de allra flesta fall betalar sig själv med råge inom fem till tio år. En vanlig uppskattning är att de flesta sänker sitt energibehov med 50 procent men be din installatör om en noggrann kalkyl på er möjliga besparing innan du sätter igång med installation och val av värmepump.

Ovanstående uträkning och uppskattad återbetalningstid är dock under förutsättning att det redan finns ett vattenburet distributionssystem för värmen. Har man inte det men ändå vill använda sig av luftvärme kan en ren luft/luft-värmepump vara ett bättre alternativ eftersom värmen då distribueras via luften. Byggmentor kommer framöver att göra en liknande guide till denna typ av värmepump.

Luft/vatten-värmepump – bäst i test

Energimyndigheten är en bra källa för den som vill se över sina energival, de har även gjort ett test av ett mindre urval av luft/vatten-värmepumpar. Även om det inte täcker in särskilt många olika modeller och typer kan det vara bra ett kika på Energimyndighetens testresultat för att se vad som är viktigt att tänka på när du diskuterar just din värmepumpslösning med din installatör. Här är några av de viktiga sakerna att titta extra på:

 • Pris – anges med moms. Kontrollera nog vad installatören menar med priset, är det för bara värmepumpen eller är det med arbetskostnad och beredare också? Är ROT-avdraget redan gjort (halva arbetskostnaden)?
 • Avgiven effekt – hos Energimyndigheten anges effekten vid utomhustemperatur på sju plusgrader och 45 grader värme till radiatorerna. Läs mer om avgiven effekt i Byggmentors generella guide till värmepumpar.
 • Uppvärmningsbehov/årsvärmefaktor/energibesparing – här har man räknat på vad du kan göra för besparing med din värmepump utifrån hur stor energiförbrukning ditt hushåll har. Till exempel om ditt hus har ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh per år kan besparingen vara 14 810 kwh vilket ger en årsvärmefaktor på 2,4.
 • Värmefaktor – anger hur mycket effekt pumpen (respektive beredaren) kan avge för varje tillförd kWh el.

Dessa faktorer är de viktigaste för att du ska kunna avgöra hur stor besparingen blir i kronor och ören. Sedan är det givetvis också viktigt att tänka på praktiska saker som underhåll, storlek på komponenterna som ska installeras och bullernivå.

Fördelar med luft/vattenvärmepumpar

 • Enkel installation
 • Relativt kort återbetalningstid, särskilt i lite mindre hus med något lägre energiförbrukning än genomsnittet.
 • En outtömlig och underhållsfri energikälla – luften.
 • Eftersom du inte behöver borra eller gräva blir investeringen nästan alltid mindre än vid exempelvis berg- eller jordvärmepumpsinstallation.
 • Funkar perfekt för den som vill värma poolen under sommarhalvåret.

Nackdelar med luft/vattenvärmepumpar

 • Bullernivån kan bli hög beroende på placering av pumpen.
 • Tappar mer än många andra typer av värmepumpar vid låga temperaturer.
 • Kompressorn, som man kan säga är värmepumpens vitala del, har generellt kortare livslängd än jämfört med andra typer av värmepumpar.
 • Sämre värmefaktor settöver ett år än exempelvis jordvärme eller bergvärme.
 • Blir det väldigt kallt, ofta under -20 grader kan pumpen helt stängas av och all värme får skjutas till av elkassetten.
 • En del luft/vatten-värmepumpar är över huvud taget inte gjorda för svenskt klimat – se till att din installatör väljer en pump som passar för dina förhållanden.

Allt som allt så är luft/vatten-värmepumpen ett mycket bra alternativ för den med relativt lågt energibehov och som inte kan eller vill betala för en dyr bergvärmeborrning eller grävning för ytjordvärme. Nyckeln för att få en lyckad affär är att kontakt olika leverantörer/installatörer och sedan jämföra deras förslag på värmepump och vad kostnaden respektive besparingen blir.

Har du fler frågor om luft/vatten-värmepumpar? Eller har du egna erfarenheter av luft/vatten-värme, positiva som negativa? Dela gärna med dig av dina erfarenheter eller frågor genom att skriva en kommentar i rutan nedanför eller diskutera på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Jordvärme – värmepump på bredden

En värmepumpslösning för dig med tillräcklig tomtyta är jordvärme, också kallat markvärme eller ytjordvärme, som tar till vara på värmen som solen året runt skickar ner i det översta markskiktet. Särskilt för den med tomt med tillräcklig yta, relativt hög energiförbrukning och mark med mycket vatten i, kan jordvärme vara ett perfekt värmealternativ. Diskutera gärna jordvärme på på Byggmentors forum för värmepumpar.

Så fungerar jordvärmepumpen

För att utvinna markvärme via en jordvärmepump grävs först en kollektorslang ner på tomten. Oftast läggs den i långa parallella slingor. Skillnaden mot exempelvis en bergvärmepump är att slangen ligger på ett horisontellt plan medan den vid bergvärme skickas ner vertikalt rakt ner i marken.

Slangen grävs oftast ner på ungefär en meters djup och och är flera hundra meter lång totalt (allt från 300 till 600 meter är vanligt förekommande), den exakta längden avgörs från fall till fall. Slingorna läggs med cirka en och en halv meters mellanrum för att inte ”konkurrera” med varandra om värmesamlandet.Markvärme, jordvärme, ytjordvärme.

Jordvärme – slang med vätska

I slangen finns en frostskyddsvätska som samlar upp värme och pumpas in i värmepumpen. Där blandas denna vätska med ett köldmedium (ämne med låg kokpunkt) som förångas och sedan utsätts för tryck i en kompressor, vilket gör att energin kan omvandlas till värme för vidare distribution i huset.

Värmen som man utvinner genom markvärme är, om man hårdrar det, solvärme. Solens strålar värmer upp marken, och framför allt vattnet i marken, vilket gör att det finns värme att hämta året runt. Även på vintern när luften är kall finns det plusgrader att hämta i jorden. Mer information om hur värmepumpar generellt fungerar hittar du i Byggmentors värmepumsguide.

För att anlägga markvärme kan du behöva tillstånd från din kommun, kontakta därför kommunen (oftast miljönämnden eller byggnadsnämnden) och hör vad som gäller innan du skriver på avtal för grävning och installation av din jordvärmepump och kollektorslang.

Energibesparing med markvärme

Att välja rätt typ av värmepump handlar om förutsättningarna för det enskilda hushållet, priset på investeringen och hur mycket du kan spara i och med din värmepump. Av förklarliga skäl är ytjordvärme bäst för den med relativt stor tomtyta. Har man mindre tomt kanske en bergvärmepump är bättre och bor man intill en sjö kan sjövärme fungera bäst.

Hur stor besparingen blir beror helt på hur just din jordvärmepump är dimensionerad och hur energiförbrukningen ser ut idag. Men i de allra flesta kan jordvärme stå för många tusen kilowwattimmar värme varje år.

För att veta exakt vilken modell och dimensionering du behöver för ditt hushåll är det klokt att låta en, eller helst flera olika, installatörer komma med offertförslag där de räknat på vilken lösning som lönar sig bäst. Det gäller att hitta en värmepump som täcker så stor del av ditt totala energibehov som möjligt utan att för den skull vara dyrare och ha längre kollektorslang än vad som är nödvändigt.

Jordvärme – kostnad

Det är två huvudsakliga kostnader att räkna på när du vill skaffa jordvärme. Dels arbetskostnad för att gräva och lägga kollektorslang samt installera jordvärmepumpen, och dels materialkostnad vilket är själva priset på pump och slang.

Precis som är fallet med hur mycket du sparar i sänkt energiräkning så påverkas kostnaden för markvärme av vilken dimensionering du väljer, vilket märke på värmepumpen och hur väl du lyckas förhandla ner priset med din installatör. Här är ändå ett exempel på hur kostnaden för jordvärme kan se ut:

Värmepump med kollektorslang: 70 000 kr

Grävning och slangläggning: 20 000 kr

Installation av värmepump: 10 000 kr

Med ovanstående prisexempel blir total kostnad för att installera jordvärme/markvärme/ytjordvärme alltså 100 000 kronor. Den delen som är arbetskostnad är 30 000 kronor, cirka en tredjedel av totala priset vilket också är den andel man brukar ange som schablon för att se hur stor del av en total värmepumpsinstallation som är arbetskostnad.

Det är denna del av kostnaden som du kan sänka med hjälp av ROT-avdraget. En person får dra av halva arbetskostnaden vid en installation av jordvärme, upp till 50 000 kronor i avdrag per person och år. Om arbetskostnaden är 30 000 kronor blir den alltså efter ROT-avdraget bara 15 000 kronor. Totalt pris blir då istället 85 000 kronor, pengar som du antagligen tjänar in på sex-sju år (beroende på hur stor din årliga besparing blir).

Tips för dig som vill skaffa markvärme

 • Vill du längre fram gräva på din tomt för exempelvis att anlägga damm eller pool kan det bli problem eftersom kollektorslangen ligger så pass grunt. Detta är en av faktorerna du måste tänka på innan du väljer jordvärme istället för exempelvis bergvärme.
 • Prata med miljönämnden hos din kommun innan du skriver på några avtal. Kommuner har ofta regler för denna typ av värmepumpsarbeten, framför allt för att skydda vattendrag och grundvatten. Många kommuner har ett visst minimumavstånd till närmaste vattentäkt.
 • Se till att din installatör märker ut slangen och ger dig en slangkarta för att du i framtiden ska vete var den ligger. Kom överens med den firma som utför arbetet redan på offertstadiet för att se till att få det du behöver.
 • Hur befintliga rör och ledningar ligger på tomten måste du också ta reda på innan du kan börja gräva för din ytjordvärme. Råkar du skada något uynder arbetet kommer din jordvärmeinstallation kanske kosta mer än den smakar.

Mer information om jordvärme

Här är bra lästips för dig som vill veta mer om jordvärme/markvärme eller andra typer av värmepumpar.

Energimyndigheten – informerar och granskar energimarknaden och har en matnyttig sida om värmepumpar i allmänhet och jordvärme i synnerhet.

NIBE – en av de mer välkända leverantörerna av jordvärmepumpar. Andra stora företag på marknaden är Thermia, IVT och Bosch.

Markvärme på Wikipedia – bra basfakta om jordvärme.

Ställ gärna frågor eller dela med dig av egna erfarenheter av markvärme, i kommentarerna eller på Byggmentors forum för värmepumpar.

Bergvärme – så funkar det

Från kollektorslang till värmedistribution – Byggmentor ger dig en effektiv grundkurs i värmepumpen som kan ge dig mer värme för pengarna. Diskutera gärna bergvärme eller ställ frågor du undrar över på Byggmentors värmepumpsforum. Läs också del två i artikelserien om bergvärme – Bergvärme – kostnad och besparing.

Bergvärme utnyttjar kylskåpsprincipen

I ett kylskåp fångas värmen upp och transporteras ut ur kylskåpet för att hålla temperaturen låg. Samma princip gäller för bergvärme och andra värmepumpar. Värmen fångas upp i marken i ett djupt hål (”borrhål” eller ”energibrunn”) under eller i nära anslutning till ditt hus och förs sedan vidare upp och in i ditt hem. Läs gärna Byggmentors mer generella guide till värmepumpar för mer information om grundprinciperna för hur de fungerar.

Fakta om bergvärme

Bergvärme är kort förklarat en metod för att ta vara på värmen som finns i grundvattnet i berggrunden. Solen är, som så ofta i energisammanhang, inblandad eftersom dess värmeenergi har lagrats i berggrunden. Bergvärme är alltså indirekt en form av solenergi.

På 50 till 200 meters djup ligger temperaturen mellan två och åtta grader, eftersom denna temperatur är i stort sett konstant året runt är bergvärme en relativt stabil energiform. Samma princip gäller även för exempelvis ytjordvärme och sjövärme.

Borrhål/energibrunn

För att kunna utvinna värmen i berggrunden borrar man ett hål, eller energibrunn, som går upp till 200 meter ner i marken. Borrhålet är ungefär 15 centimeter brett. I hålet släpper man sedan ner en dubbelvikt slang som är fylld med vatten och frostskyddsvätska (glykol). Vätskan är kall och värms upp av den värme som naturligt finns djupt ner i berget.

Är det flera tomter på liten yta som använder sig av bergvärme är det viktigt att borrhålen placeras en bit ifrån varandra, minst 20 meter brukar vara lagom. Är avståndet mindre kan borrhålens effekt bli mindre. Av samma anledning brukar det krävas något djupare borrhål om många bergvärmepumpar finns i ett och samma bostadsområde. Djupet på borrhålet är en av flera faktorer som påverkar priset för bergvärmeinstallationen.

Varför bergvärme?

Eftersom bergvärme per definition går på djupet är inte en stor tomt ett krav och en bergvärmepump är därför ett alternativ för den med lite mindre tomtyta. Kommer bara entreprenören åt att borra så kan du få din energibrunn som förser din bergvärmepump med värme. Eftersom det är den värme som naturligt lagras i marken som utnyttjas är inte bergvärme särskilt temperaturkänsligt även om effekten minskar vid låga temperaturer. Exakt var gränsen går varierar beroende på modell och bergart men efter 15-20 minusgrader brukar värmeeffekten minska markant.Så funkar bergvärme

Så fungerar bergvärmepumpen

Det finns många olika varianter av bergvärmepumpar med skilda metoder och tekniker. Här beskrivs en typisk värmepump och hur den fångar upp och levererar värme. Se också bilden intill för en enkel skiss på förloppet.

1. Vattenblandningen, oftast frostskyddsvätska, i slangen blir uppumpad till värmepumpen.

2. ”Köldmedium” är en energibärare som transporterar värme från en kallare plats till en varmare. I värmepumpen börjar köldmediet, med en låg kokpunkt, att koka när vattenblandningen kommer upp till pumpen.

3. Ånga uppstår när köldmediet börjar koka, den samlas sedan upp av kompressorn och där höjs trycket vilket leder till att temperaturen ökar. Det finns flera olika typer av kompressorer med olika egenskaper, viktigast för dig som konsument är att se till vad värmepumpen levererar i sin helhet snarare än att stirra sig blind på de enskilda delarna.

4. När temperaturen når ungefär 50 grader i kompressorn skickas värmen till huset via vatten i elementen. Ofta kompletteras värmepumpen med en elkassett som skjuter till värme när temperaturen är för låg för att bergvärmen ensam ska räcka till. Läs mer om värmedistribution i Byggmentors guide till distributionsformerna.

Pris och besparing

När det gäller att räkna på priset för en bergvärmepump, och framför allt den möjliga besparingen har Byggmentor gjort en särskild guide; ”Pris och besparing med bergvärme”. Där kan du läsa mer om vad man ska tänka på och hur stor besparing du kan göra som konsument, både via sänkta värmekostnader och genom att utnyttja ROT-avdraget.

Undrar du något mer kring bergvärme eller har du egna erfarenheter? Ställ gärna en fråga eller dela med dig av dina tips, antingen i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Guide: vanligaste värmepumparna

Det finns inte bara många olika märken och modeller av värmepumpar, det finns vitt skilda tekniker för hur värmen fångas in och transporteras vidare till huset i fråga. Byggmentor ger här en guide till de vanligaste typerna av värmepumpar i Sverige idag.

Uteluftvärmepumpar

Luft/luft-värmepump

Luft/luft-pumpen har en utomhusdel och en inomhusdel. Uteluftens värme kommer in i utomhusdelen och sprids sedan in i huset med en fläkt. Den passar bäst som komplement till ett annat system för uppvärmning och en väl fungerande och korrekt placerad luft/luft-pump kan spara mellan 30 och 50 procent av hushållets värmebehov. Läs mer om luft/luft-värme.

Luft/vatten-värmepump

Även denna pump nyttjar utomhusluften men skickar värmen vidare till ett vattenburet system. Värmen sprids då effektivt i huset och kan dessutom även värma vatten. Priset är högre än för en luft/luft-värmepump men å andra sidan är energibesparingen större, någonstans mellan 50 och 60 procent kan ett normalt hushåll få ner värmebehovet. Läs mer om luft/vatten-värme.

Frånluftvärmepumpar

Den varmluft som redan finns i huset tas till vara med hjälp av en frånluftvärmepump. Har du ventilationskanaler i hemmet kan frånluftpumpen ska kunna fånga in och distribuera om varmluften. Med ett väl fungerande ventilationssystem kan en frånluftvärmepump spara mellan 40 och 50 procent av både värmebehovet och varmvattnet.

Bergvärmepump

Samlar värme från ett borrhål, eller energibrunn, som går djupt ner i marken. En slang förs ner i hålet fylld med en frostskyddsvätska som samlar värme och transporterar den upp ur hålet och in i huset via ett vattenburet värmesystem. Med en bergvärmepump får du en jämnare värmeförsörjning över hela året och du behöver ingen större yta på tomten för att få det att funka. Läs mer om bergvärme.

Ytjordvärmepump

Om bergvärme går på djupet så går ytjordvärme på bredden och längden, i övrigt är principen densammma. En slang på mellan 200 och 600 meter grävs ner på runt en meter djup på tomten. Slangen läggs ut över en stor yta och passar därför bäst för den med en lite större tomt. Läs mer om ytjordvärme.Ytjordvärme

Sjövärmepump och grundvattenvärmepump

Även här är principen densamma som för bergvärme och ytjordvärme, men kollektorslangan som samlar in värme läggs på en sjöbotten eller på botten av något annat vattendrag. Grundvattenvärmepumpens slang förs ner i en vattenbrunn och utnyttjar värmen där. Självklart behöver du tillgång antingen vattendrag eller vattenbrunn för att detta ska vara ett alternativ. Nackdelen är att många kommuner kräver särskilda tillstånd just för sjö- och grundvattenvärmepumpar. Läs mer om sjövärme.

Generellt för dessa typer av värmepumpar är att de kan leverera en hög besparing, mellan 50 och 70 procent. De är också ofta något dyrare att installera än andra typer av värmepumpar, eftersom man behöver gräva eller borra för att kunna få kollektorslangen på plats. Att borra en energibrunn för en bergvärmepump är det som brukar vara det dyraste alternativet men också det som ofta ger en bra värmefaktor (förhållandet mellan den energi värmepumpen behöver tillföras och vad den avger).

Vad påverkar priset för värmepumpen?

Något som påverkar priset är helt enkelt djupet du måste borra eller ytan du måste gräva upp. Alla värmepumpsinstallationer är olika, men några generella faktorer som påverkar kostnaden är:

 • Hur stort ditt hushålls värmebehov är.
 • Vilken effekt den värmepump du väljer har.
 • Geografi – läget på ditt hus påverkar.
 • Hur bra berg- eller jordarten ditt hus står på är på att leda värme.
 • Eventuella andra värmepumpar i närheten.
 • För bergvärme påverkar hur pass djupt lager med jord som ligger på berget.
 • Läs mer här om besparing med värmepump.

Nyckeln för att få en lyckad värmepumpslösning är att prata med grannar, prata med tjänstemännen på din kommun som har hand om energirådgivning, och prata med flera värmepumpsinstallatörer för att höra vilken lösning de rekommenderar.

Byggmentor kommer att gå igenom de olika värmepumpstyperna mer ingående framöver, håll utkik! Läs gärna även vår guide ”Värmepump för nybörjare”.

Ställ gärna frågor eller dela med dig av dina egna erfarenheter av värmepumpar, i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Värmepump för nybörjare

Byggmentor ger dig fakta och tips om värmepumpar, både hur de fungerar och möjlig besparing – allt du bör du tänka på inför en värmepumpsinvestering. Diskutera gärna värmepumpar på Byggmentors värmepumpsforum.

Så fungerar värmepumpen

Grundprincipen för en värmepump är att den fångar in värme som redan finns naturligt i din omgivning. Det kan vara från djupt ner i marken bredvid eller under ditt hus (bergvärme), det kan vara i det översta marklagret på din tomt, och det finns värmepumpar som nyttjar värmen som finns lagrad i en närliggande sjöbotten (sjövärme) eller helt enkelt den värme som finns i luften. Värmepumpen är alltså en form av solenergi eftersom den tar tillvara på den värme solen lagrat i mark och luft runt oss.

Värmepumpen växlar upp värmen

Värmepumpens jobb är att samla in värmen och sedan se till att ditt hus får mer kilowattimmar värme än vad den drar i el. Man brukar tala om att för varje kWh elektricitet som krävs för att driva värmepumpen genererar den i gengäld tre kWh värme till huset (även om den exakta ”uppväxlingen” givetvis varierar beroende på typ av pump). Målet för husägare är givetvis att hitta den typ av värmepump som ger dig bäst ”uppväxling” av värmen du samlar in. Läs mer här om besparing med värmepump.

Värmefaktor, eller COP

Är energibrunnen (det hål som borras för exempelvis bergvärme) varm och husets värmesystem kallt blir det en hög ”värmefaktor”. Värmefaktorn är helt enkelt förhållandet mellan hur många kWh den kräver och hur många den genererar. Ett annat ord för värmefaktor är COP, från engelskans Coefficient Of Performance.

Värmepumpen utvinner värme från marken eller luften
Värmepumpen utvinner värme från marken eller luften

Givetvis varierar effekten beroende på typ av värmepump och omständigheter, men generellt kan man räkna med en rejäl uppväxling av elen in i pumpen i relation till värmen den skapar. Många väljer att ha en värmepump som ett komplement till ett annat värmesystem för att täcka upp de gånger värmepumpen inte får upp tillräckligt med värme från mark eller luft.

En del värmepumpar levereras med en tillhörande elkassett som kompletterar när inte värmepumpen räcker till, exempelvis vid riktigt kalla dagar på vintern. Vill du veta mer om olika termer som har att göra med värmepumpar rekommenderar vi Byggmentors guide ”Värmepump A-Ö”.

Anpassa värmepumpen efter behov

Eftersom en värmepump ska vara en investering som sänker dina kostnader på sikt är det viktigt att du får rätt pump för just dina behov. Börja därför med att se över vilka övriga åtgärder du kan genomföra i huset för att sänka värmekostnaderna.

Ibland kan det vara förmånligare att lägga pengar på en tilläggsisolering av hela eller delar av huset och sedan köpa en mindre värmepump, och ibland kan det vara bäst att köpa en rejäl värmepump redan från början. Prata med grannar i ditt område och energirådgivare på din kommun för att börja nysta i den bästa lösningen för just dina värmebehov och förutsättningar. Använd dig också av värmepumpsinstallatörer för att höra vad de rekommenderar dig för lösning.

Så tyder du värmepumpsbeskrivningen

När man köper värmepump märker man snart att det är en stor marknad med många aktörer. Energimyndigheten publicerar ofta sammanställningar och tester av värmepumpar, olika modeller, märken och sorter. Det viktiga att titta på är värmefaktorn och din möjliga energibesparing. När du jämför olika värmepumpar är det bäst att jämföra de viktigaste värdena, såsom pris, energibesparing och värmefaktor. Så här kan beskrivningen av en bergvärmepump se ut:

Namn: EVI HEAT Combi

Tillförd/angiven effect (kW): 5 1,6/5,1 (alltså vad den ger ut i förhållande till vad den kräver in)

Energibesparing (ett teoretiskt värde som Energimyndigheten uppskattar för respektive värmepump): 13 600 kWh/år

Mått (b * d * h, cm): 60x67x195

Cirkapris värmepump: 40 000 kr

Cirkapris installation (exklusive borrning/grävning), som tillkommer för exempelvis en installation av bergvärme): 10 000–20 000 kr

Vad sparar jag på att installera värmepump?

Den enklaste tumregeln är att ju större hus och ju större energiförbrukning desto mer kan du spara på att installera en värmepump. Det du ska räkna på är ”återbetalningstiden”, alltså hur lång tid det tar för den rätt höga engångskostnaden för installationen att återbetala sig genom att du sänker dina energikostnader. Enklast är att ta investeringskostnaden (priset för värmepump och installation samt eventuelle räntekostnader) och dela med den summa du tror att du kommer spara per år på minskad energiförbrukning.

Så kostar värmepumpen 120 000 kronor och du sparar 20 000 kronor om året blir det alltså återbetalningstid på sex år. Det betyder att du ”går plus” på affären från år 7 och framåt. Glöm inte att arbetskostnaden för en värmepumpsinstallation berättigar till ROT-avdrag, du får alltså göra avdrag för halva arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person.

Vilka typer av värmepumpar finns det?

Se gärna vår mer specifika guider till olika värmepumpar: bergvärme, jordvärme, luft/luft-värme, sjövärme och luft/vatten-värme. Vi har också en sammanfattande artikel som går igenom de olika typer av värmepumpar som är vanliga på den svenska marknaden.

Tills dess får du gärna ställa frågor eller ge dina bästa råd och tips kring värmepumpar – skriv en kommentar eller diskutera på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om: