Hitta rätt snöslunga – 5 viktiga tips

Hitta rätt snöslunga – 5 viktiga tips

Du som är tomtägare har nog ofta upplevt att den gamla hederliga snöskyffeln inte räcker till. Då kan det vara hög tid att införskaffa en snöslunga. Här är fem viktiga saker du bör känna till innan du väljer ur den uppsjö av snöslungor som finns på marknaden.

1. Ettstegs- eller tvåstegs-snöslunga?

Generellt kan man säga att en ettstegssnöslunga räcker bra för mindre ytor, såsom en garageuppfart eller en uteplats. Men för dig med lite mer yta och särskilt i kanske lite blandad terräng såsom på en trädgårdstomt så är en tvåstegssnöslunga rätt val. Denna bearbetar snön, maler ner den, och är dessutom enklare att framföra tack vare band som kan monteras på (oftast).

2. Priset är inte allt (men givetvis viktigt)

Fokusera främst på vilka behov du har och välj din snöslunga utifrån det. Är man dumsnål så kanske du sparar några hundralappar men då får en slunga som inte  är anpassad för de snömängder du vill få bort.

3. Livslängd för snöslungor

En bra snöslunga håller i cirka 15-25 år, det är alltså en relativt billig investering. Kostnaden är ett antal tusenlappar men fördelat på hela livslängden så blir det en väldigt låg kostnad i slutändan.

snoslunga-bast-i-test
Med rätt snöslunga blir snöröjningen enkel.

4. Rengöring och underhåll

Det är väldigt viktigt att sköta om sin snöslunga, då den av naturliga skäl utsätts för mycket fukt och kyla. Rengör den efter använding och när våren kommer bör du ge den en lite mer genomgående undersökning för att se till att den inte står över sommarhalvåret med smuts eller fukt någonstans.

5. Effektiv yta

En bra snöslunga kan röja ungefär 5-10 kvadratmeter snö i minuten: Det gör att en normalstor svensk tomt oftast kan bli helt snöröjd på under en timme. Jämför det med att gå och snöskyffla för hand.

Annat viktigt att veta om snöslungor

En snöslunga passar bra för dig som vill rensa snö från en yta om allt från några tiotal kvadratmeter till uppemot 2000 kvadratmeter. Handlar det om större ytor och du vill spara tid kan det vara värt att höra dig för med en lokal markentreprenör som du kan anlita för hjälp med snöröjningen. Detta blir sannolikt dyrare än om du köper snöslunga och gör arbetet själv, men kan vara värt att undersöka som alternativ. är ni dessutom flera grannar som går ihop och anlitar snöröjningshjälp kan priset pressas.

En viktig fördel med snöslunga är att de generellt drar väldigt lite bensin. Oftast kommer du inte göra av med mer än 4-5 liter bensin under en hel vinter där du använder din snöslunga regelbundet.

Kom ihåg att hålla din snöslunga under tak, helst inomhus, när den inte används. Det minskar slitage och ökar dess livslängd.

En viktig aspekt att ha i åtanke när du kör din snöslunga är att den kan behövas ställas in för det underlag den ska användas på. Till exempel så krävs olika inställningar för asfalt respektive gräsyta, detta är mycket viktigt då fel läge kan göra slitage ökar och risken för skador på snöslungan blir större.

Försök helst inte reparera din snöslunga själv om du inte är helt säker på vad du gör. Hör hellre med din återförsäljare som oftast kan hjälpa till med reparation eller reservdelar vid behov.

Enskilda avlopp: Skitskatt, Skitavdrag eller Skitbidrag?

Enskilda avlopp: Skitskatt, Skitavdrag eller Skitbidrag?

Debatten om enskilda avlopp och huruvida dessa bör beläggas med miljöskatt fortsätter. Som Byggmentor rapporterade tidigare i veckan så är cirka 130 000 enskilda avlopp i Sverige idag direkt olagliga och många fler i riskzonen för att släppa ut för mycket fosfor, bland annat.

Det förslag som framförts från Havs- och Vattenmyndigheten är en särskild avloppsskatt, som skulle kunna kompletteras med ett avdrag eller skatterabatt för den som säkerställer att avloppet är följer gällande miljöregler och lagar (vilket vi lite skämtsamt kallade ”SKIT-avdrag”, ungefär som ett ROT-avdrag fast för avlopp). Detta förslag har som väntat väckt en del reaktioner bland allt från husägare som har enskilda avlopp till landets ledarsidor.

För och emot ”Skitskatt” på enskilda avlopp

Göteborgsposten tar tydligt ställning mot förslaget om en extra skatt riktad mot fastighetsägare med egen avloppslösning på tomten. De är i och för sig eniga med problemformuleringen; att svenskarnas privata avlopp släpper ut licka mycket giftiga ämnen som kommunala reningsverk är ett problem. Men samtidigt menar de att en skatt enbart riskerar att slå mot dem som ändå inte kan betala den. Istället är ett ”Skitbidrag” att föredra menar GP, en ekonomisk stimulans för den som vill miljösäkra sitt avlopp.

Är miljöskatt på enskilda avlopp rimlig, eller felaktig? Skriv en kommentar under artikeln.
Är miljöskatt på enskilda avlopp rimlig, eller felaktig? Skriv en kommentar under artikeln.

Längre söderut är tidningen Skånskan positiv till en skitskatt. Framför allt menar de att det annars inte finns en tillräckligt bra anledning för den med dåligt fungerande enskilt avlopp att ta itu med problemet, enbart stöd i form av särskilt riktade bidrag räcker inte utan en skatt måste till mot de husägare vars avlopp inte uppfyller kraven.

Villägarnas Riksförbund hör till de som uttalat sig negativt. I ett uttalande till GP säger deras chefsekonom Daniel Liljeberg så här:

En skatt slår brett mot alla fastighetsägare även om de allra flesta sköter sina avlopp. Det är orättvist.

Samtidigt går debattens vågor höga på nätet, en kommentar på vår första nyhet om ”Skitskatten”Byggmentors Facebooksida lyder så här:

När inte staten kan plocka av oss mera skatt så skapar man en massa onödiga lagar för att folk ska tvingas betala mera – det börjar gå för långt…

Ja, frågan berör verkligen. Vad tycker du själv? Behöver vi ett Skitavdrag, ett Skitbidrag eller bara en rak Skitskatt? Eller finns det andra sätt att få bukt med miljöfarliga enskilda avlopp? Har du själv exempelvis en trekammarbrunn, en infiltrationsbädd eller kanske ett eget minireningsverk? Skriv en kommentar nedanför denna text med din åsikt!

Hantverkare: Klagomål och varningsflaggor

Hantverkare: Klagomål och varningsflaggor

Tyvärr är klagomål på hantverkare fortfarande i topp när Konsumentverket presenterar resultaten från en undersökning av svenskarnas tjänsteköp. Diskutera gärna ämnet under artikeln.

”Svarta listan” för hantverkare

Ja, ska man tyda Konsumentverkets statistik så är det en hel del hantverkare som ska svartlistas, med tanke på att denna yrkesgrupp fortfarande är i topp när det gäller klagomål. Statistiken för 2012 visar tydligt att även om de allra flesta hantverkare är duktiga och seriösa så sker det varje år flera tusen hantverkaruppdrag som inte slutar lyckligt.

Även om området för TV-, telefon- och Internetabonnemang växer snabbt och får flest antal enskilda klagomål så är det fortfarande aktörer som tillhandahåller hantverkartjänster som är ”värst i klassen”, tätt följt av bilhandlare som kanske lovar mer än de kan hålla. Hantverkare och bilhandlare ses av konsumenterna som de värsta att ha att göra med.

Många klagomål på oseriösa hantvekrare till Konsumentverket.
Många klagomål på oseriösa hantverkare till Konsumentverket. Foto: Byggmentor.se

Under 2012 var drygt 17 procent av svenskarnas klagomål riktade mot hantverkare och byggare och över 20 procent riktade sig mot TV, telefoni och Internet. Anna Lindström, jurist på Konsumentverket säger så här i ett filmat uttalande på deras hemsida:

– För TV, telefoni och Internet är det framför allt långa bindningstider som är problemet. Man kan alltid ta hjälp av sin lokala konsumentvägledare i kommunen.

Men hur går man då tillväga för att klaga på en byggfirma, snickare, målare eller annan hantverkare? Häng med!

Så klagar du på en hantverkare eller byggfirma

Har du själv drabbats av en slarvig eller oseriös hantverkare (berätta gärna om det i kommentarsfältet)? Detta är stegen du i tur och ordning bör vidta när du anlitat hantverkare och inte är nöjd med fakturan, resultatet eller något annat i er transaktion och vill klaga samt få upprättelse:

  1. Hänvisa till avtal. Har ni skrivit avtal (vilket du alltid bör göra) är det detta som gäller, och vill hantverkaren inte följa det så är det denne som är ”boven” i dramat.
  2. Försök komma överens. Även om det kan kännas surt att kompromissa när resultatet inte blir som du önskar så kan det kanske gå att hitta en lösning på din dispyt med hantverkaren utan att vidta rättsliga åtgärder. Detta kan spara dig tid i slutändan, som kanske är mer värt än problemet ni träter om.
  3. Finns inget avtal blir det knivigare, men som konsument har du alltid skydd av konsumenttjänstlagen. Läs på om den och hänvisa till den i dialogen med hantverkaren.
  4. Fungerar inget av ovanstående bör du vända dig till konsumentvägledaren som finns i varje kommun i Sverige. De kan hjälpa dig med nästa steg.
  5. Därefter kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, deras beslut brukar följas av seriösa hantverkare som är anslutna till en branschorganisation.
  6. I sista hand kan du driva en process mot företaget i fråga i tingsrätten, men då kan du också åka på att betala rättegångskostnaderna. Denna metod bör du alltså i största möjliga mån undvika.

Läs gärna vidare i vår guide till att anlita en seriös byggfirma, samt vår artikel om den eviga frågan ”Göra själv eller köpa tjänst?” Berätta gärna om egna erfarenheter av bra eller dåliga hantverkare här nedanför i diskussionsfältet.

Enstegstätade villor – husägaren får betala för problemen

Enstegstätade villor – husägaren får betala för problemen

Hus med vad som kallas ”enstegstätade” fasader har i ett antal år varit ett sorgebarn för svenska husägare och husföretag (och kanske lika mycket för deras försäkringsbolag). Nu har Göta Hovrätt kommit med ett utlåtande i den tvist som varit mellan husägare och hustillverkaren Myresjöhus )se lista på hustillverkare som gör nyckelfärdiga hus här). Domen blev att de husägare som hoppats på ersättning för de fuktskador som deras fasader lett till inte får några pengar, istället blir de skyldiga att betala rättegångskostnaderna för motparten Myresjöhus.

Detta är enstegstätad fasad

I korthet kan man säga att det som utmärker hus med så kallade enstegstätade väggar är att man satt putsen på fasaden direkt på den isolering som skyddar huset. Det är alltså inget utrymme för luftr att cirkulera mellan ytterväggens puts och isoleringsmaterialet.

Statliga Boverket har uppmanat husägare med denna typ av fasadlösning att ta in en utomstående besiktningsman för att leta efter fuktproblem. Det förrädiska med de enstegstätade fasaderna är att fuktskador och mögel kan uppstå och inte märkas under lång tid, och när husägaren väl upptäcker problemet kan det vara för sent för att åtgärda på ett relativt enkelt sätt.

Läs gärna på mer om fuktskador, alger på fasad och hussvampen som hotar ditt hus.

Det som rent konkret är problemet med enstegsfasader är att om vatten väl kommer in i väggen så har det ingenstans att ta vägen eftersom det inte finns något utrymme mellan ytterväggens puts och isoleringsmaterialet. Istället fastnar fukt och väta vilket kan leda till problem för både konstruktionen och i förlängningen även för de boendes hälsa.

Vad innebär den nya domen?

I och med Hovrättens dom får nu de privatpersoner som köpt hus med dessa fuktproblem finna sig i att både åtgärda problemen själva utan ekonomisk kompensation samt att betala rättegångskostnaderna.

Att metoden som använts varit felaktig är nog samtliga parter överens om, men de man nu konstaterar är att Myresjöhus och byggbranschen i stort agerat utifrån vad man trott varit en godtagabar byggmetod för fasader. Därför är man inte skyldiga att betala för de problem som uppstått.

Rätt isolering är viktigt
Rätt isolering är viktigt

Detta är en viktig sak att känna till för dig som bygger eget hus eller köper hus (läs här om hur du kontrollerar huset inför köp) – om företaget som byggt huset agerat enligt rådande principer och regler så är det du som husägare som står med brallorna nere om det uppstår problem längre fram. Därför bör du alltid se till att ditt hus är byggt enligt vedertagna regler som du vet funkar och det är alltid en god idé att låta en besiktningsman se över det.

Många bedömare menar att mörkertalet är stort när det gäller hus med fuktskador på grund av felaktig konstruktion,  så är du minsta osäker på huruvida ditt hus är okej bör du anlita en besiktningsman. Det kan kosta några tusenlappar men det är ett lågt pris för att veta om dina väggar håller måttet eller inte.

Diskutera gärna ämnet i kommentarsfältet här nedanför.

Mer läsning som kanske intresserar dig:

Stenkastare undanbedes – här är ett äkta glashus

Stenkastare undanbedes – här är ett äkta glashus

Detta glashus (bokstavligt talat) bör den som gillar att kasta sten hålla sig undan från, och även den som har minsta behov av att vara för sig själv bör nog undvika att flytta in. Frågan är om det egentligen finns någon som kan tänka sig att bo i glashuset, men spektakulärt är det och åtminstone sätter det fart på inspirationen och kreativiteten. Kanske kan även mer konventionella hus jobba mer med glasytor på oväntade ställen?

[nggallery id=38 template=caption]

Klicka på en bild för att få upp den större.

Inget för den skygge.
Inget för den skygge.

Huset är designat av italienska arkitekt- och designgruppen Santambrogiomilano och är ett helhetskoncept med både exteriör i glas och möbler och annan inredning som samspelar med glasytorna. Om inte annat så är huset en optimal lösning för den som vill ha total uppsikt och utsikt över sin omgivning. Men vi på Byggmentor gissar att notan för att installera persienner kommer bli skyhög.

Vad tycker du om glashuset, skulle du över huvud taget kunna överväga att bo i något liknande? Tyck till i kommentarsfältet här nedanför. Bilderna i artikeln är från Santambrogiomilano och MyModernMet.

Vilket byggvaruhus är bäst?

Vilket byggvaruhus är bäst?

Idag finns det ett flertal byggvaruhus på de flesta svenska orter av hyfsad storlek och i och med de senaste årens framgång för TV-program som Äntligen Hemma och Arga Snickaren ser det inte ut att bli någon avstanning för svenskarnas gör-det-själv intresse. Diskutera egna erfarenheter av olika bygghandlare – klicka här för att komma till kommentarsrutan.

Ny undersökning om byggvaruhus

Resultat från en nyligen genomförd enkätundersökning om folks inställning till de stora byggvaruhusen visar en del intressanta saker. Undersökningen är genomförd av YouGov och har en del intressanta resultat för den som besöker varuhus och affärer med inriktning på bygg- och hemmafixande. Läs gärna vår guide som jämför för- och nackdelar med att göra själv eller köpa tjänst.

Vilken bygghandel får dig att höja verktygen mot skyn?

Bland annat upplever majoriteten av de som tillfrågats att Cheapy (vilket hörs på namnet) är billigast i pris, tillsammans med Byggmax. Undersökningen tar alltså inte ställning till hur de faktiskt ligger i pris utan handlar om hur de upplevs. Vad gäller pris konstaterade undersökningen att XL-Bygg anses vara dyrare om man frågar de som bor ute på landet jämfört med storstadsmänniskor.

En viktig aspekt, kan man anta, när människor väljer var de handlar sina verktyg och sina byggmaterial är hur stort och varierat utbud de har. Enligt undersökningen anses Bauhaus vara det byggvaruhus som ligger bäst till på den fronten. Ett mindre smickrande betyg får COOP Bygg som uppfattas som tråkiga.

Tyck till: Var handlar du byggvaror?

Denna undersökning kanske spelar mest roll för företagen själva och för hur de marknadsför sig själva, men för dig som konsument ligger antagligen fokus på vilket varuhus som kan hjälpa dig med det du vill ha så smärtfritt och prisvärt som möjligt. Vilket byggvaruhus föredrar du, och varför? Särskilt positiva, eller hemska, upplevelser? Dela med dig genom att skriva en kommentar här nedanför (du behöver inte registrera dig). Hoppa direkt till kommentarsrutan.

Läs också: Kontrollpunkter på villan och Så gör du huset redo för vintern.

Fler skaffar bergvärmepump

Fler skaffar bergvärmepump

Även om vi har sett att luft/vattenvärmepumpar knappat in på bergvärme när det gäller effektivitet kontra investering så berättar nu Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) att försäljningen av bergvärmepumpar ökat i år jämfört med samma period förra året.

Bergvärme till villa populärt

Bergvärmepumpar allt mer populära. Foto: IVT

Det är bergvärmepumpar som står för ökningen i den totala försäljningen av värmepumpar i Sverige. Samtidigt minskade luft/vatten-värmepumparna under tredje kvartalet i år jämfört med 2010, berättar SVEP. Det som dock kanske är mest intressant med den senaste statistiken är att den totala effekten på de installerade värmepumparna ökat med hela 30 procent jämfört med i fjol. Kanske beror det på ett fler och fler, även större fastighetsägare, inser vilken stor möjlig besparing man kan göra med värmepumpar. Även värmepumpsleverantören Thermia berättar att deras försäljning ökat mest när det gäller just fastighetsvärmepumpar.

 Hotet mot värmepumparna

Det finns dock orosmoln på horisonten för de som arbetar med värmepumpar. Ett nytt EU-direktiv kan komma att resultera i att svenska kommuner måste tvinga fastighetsägare att vara anslutna till sin kommuns fjärrvärmenät. Detta krav skulle i så fall slå igenom 2013. Dock har förslaget fått kraftig kritik eftersom det, som bland annat Sveriges Avanti-borrares Förening nämner i ett uttalande, är att likna vid ett påtvingat monopol. Även riksdagens näringsutskott har riktat kritik mot förslaget och sannolikt är inte sista ordet sagt i frågan.

För dig som vill veta mer om bergvärme rekommenders vår guide till värmepumpar, värmepumpsordlistan och våra närmare tittar på bland annat bergvärme, luft/vatten-värme och luft/luft-värme. Missa heller inte att diskutera och ställa frågor på Byggmentors värmepumpsforum!

Bildbomb: Hem och Villa 2012 – här är trenderna

Bildbomb: Hem och Villa 2012 – här är trenderna

Hem och Villa 2012 på Stockholmsmässan samlas allt som kan tänkas intressera hus- och hemägare. Från inredningsdetaljer och städutrustning till huslösningar och värmesystem. Kort och gott ett paradis för den som tycker det är kul och intressant att förbättra sin boendesituation på olika sätt.

Här är en bildspecial med några av de intressantare sakerna på årets Hem & Villa-mässa, kommentera gärna under artikeln med dina tankar – vad lockar dig? Något som känns konstigt och fel? Gör din röst hörd i kommentarsfältet. Du får gärna låna bilder till din blogg eller hemsida om du länkar tillbaka till Byggmentor.se. Mycket nöje!

Takfönster från Velux med härligt ljusinsläpp.
Vackert badkar framför lika vacker tapet.
Stickning i inspirerande miljö.
Både mässan och framtiden signalerar att solenergi är på frammarsch.
Fränt ljus i detta lyxiga badkar.
Takfönster passar bra bland tegelpannorna.
Wow! Egendesignade lampor!
Gott om tyger i olika färger och material fanns att köpa.
Ekofiber och några andra isoleringsmaterial.
Vilken prydnad är din favorit?

Golv, golv och åter golv.

Kanske vill du även läsa om:

Dela med dig av dina egna tankar här nedanför i kommentarsfältet om bilderna från Hem och Villa 2012!

Bergvärme ledde till nedoljad pizzeria

Bergvärme ledde till nedoljad pizzeria
Pizzabagaren lär inte ha varit nöjd efter att han upptäckt läckan. (OBS! Bilden är ett montage.)

Ibland kan en installation av bergvärme leda till oanade och negativa konsekvenser. Det var åtminstone fallet för en pizzeria i Borås i december, som låg i en fastighet som nyligen blivit försedd med bergvärme, rapporterar Borås Tidning.

Problemet med det hela var bara att ingen hade upplyst leverantören av dieselolja om att huset numer var en bergvärmefastighet. Leverantören förutsatte att huset skulle ha sin vanliga leverans vilket ledde till att 3000 liter olja pumpades in i huset via de gamla kopplingarna och rätt ner in i en pizzeria i huset.

Hur den nedoljade pizzabagaren reagerade förtäljer inte historien men sannolikt är inte sista ordet sagt i den här historien och polisen utreder nu misstänkt miljöbrott i och med oljespillet. Håll utkik – Byggmentor fortsätter bevakningen av den inoljade pizzerian.

Här kan du läsa mer om de praktiska sidorna av bergvärme (som förhoppningsvis inte leder till oljeöversvämningar).

Kommentera gärna historien i kommentarsfältet här nedanför.

ROT-nytt: Pengar hamnar utomlands – Fp vill höja taket

ROT-nytt: Pengar hamnar utomlands – Fp vill höja taket

Idag rapporterar flera svenska medier om att ROT-avdrag för mångmiljonbelopp hamnar utomlands. Detta eftersom det är möjligt att som svensk medborgare utnyttja ROT-avdraget för arbeten som sker i EU-länder, på exempelvis en semsterstuga eller lägenhet. Samtidigt gör Folkpartiet ett utspel om att de vill höja taket från 50 000 till 100 000 kr, något som om det går igenom ytterligare lär påverka svenskarnas vilja att göra riktigt stora jobb som exempelvis takomläggningar, dräneringar eller värmepumpsinstallationer.

Omdebatterat avdrag

Nyligen tittade Byggmentor närmare på Skatteverkets senaste rapport om ROT-avdraget där man

ROT-avdraget har utnyttjats av många svenska husägare.

bland annat kunde konstatera att det fortsätter vara extremt populärt samt att det sannolikt har minskat gapet mellan att köpa tjänster vitt och köpa svart (se hela analysen här). Men dagens avslöjande, med rubriker som ”ROT-avdrag för pool på Rivieran” kommer sannolikt sätta igång debatten om avdraget, inte minst om det faktum att det går att använda utomlands. En del kritiker menar att detta inte ligger i linje med hur ROT är tänkt att fungera eftersom det bland annat är till för att stimulera vissa branscher i Sverige vilket ju inte sker om pengarna används utomlands. Andra menar att det självklart bör gälla i EU-länder när Sverige är en självklar del av EU och många svenskar äger bostäder utomlands. Ett annat förslag som vissa är inne på är att införa även ett slags ROT/RUT-avdrag för kloka energival.

Vad tycker du om ROT-avdraget?

Vad tycker du? Är det okej att använda avdraget för renoveringar och byggen utanför Sverige? Håller du med Folkpartiet om att ROT-taket bör höjas? Gör din röst hörd i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors ROT-avdragsforum. Läs även gärna vår tidigare guide till ROT-avdraget och artikeln där vi särskilt tittar på inkomstgräns för avdraget.

Mp: ”Inför ROT-avdrag för smarta energilösningar”

Idag gör miljöpartisten Åsa Romson ett utspel om att det borde införas ett allmänt skatteavdrag för den som växlar om till smartare och mer energisnåla värmekällor (bland annat nämns bergvärme och solceller i artikeln) eller på andra sätt satsar på hus och hem som utnyttjar energin bättre, exempelvis med bättre isolering eller energisnåla kranar i kök och badrum.

Billigare än ROT

Tillsammans med doktoranden Svenne Junker från Handelshögskolan menar Åsa Romson att ett nytt ROT-avdrag som gäller för energieffektiviseringar i svenska hem skulle kunna  kosta staten 8,5 miljarder kronor, att jämföra med dagens ROT-avdrag som kostar runt 10 miljarder kronor. Miljöpartiet tycker att det ändå skulle vara en plusaffär för samhället på lång sikt. Så här skriver de i debattartikeln i SvD:

”Vi menar dock att reformen skulle ge större vinster för samhället i framtiden och därför vara en klok satsning när vi nu ser att ekonomin genererar överskott. Ett annat sätt att räkna är att låta hälften av Vattenfalls årliga vinst finansiera klimat-rot. På så sätt skulle man låta en del av den ohållbara energiproduktionen bekosta klimatsmarta åtgärder.”

Skillnad mot dagens ROT-avdrag?

Åsa Romson, Miljöpartiet, vill se ett ROT-avdrag för smarta energilösningar

Dagens ROT-avdrag omfattar halva arbetskostnaden vid exempelvis installation av bergvärme, men ska man tolka Åsa Romson rätt så skulle MP:s förslag innebära att bergvärme och andra miljövänliga energiformer samt investeringer i exempelvis tilläggsisolering eller energifönster skulle subventioneras ännu mer än så.

Hennes partikollega Birger Schlaug kommenterar det hela på sin blogg och gillar särskilt förslaget om att det nya skatteavdraget ska gälla hela kostnaden: ”klimatinriktat ROT-avdrag bör inte bara omfatta arbetskostnaden utan hela kostnaden för investeringen”.

Vad ska det nya ROT-avdraget kallas?

Oavsett om förslaget blir verklighet eller inte så kommer det utan tvekan att debatteras. Byggmentor tycker dock att det saknas ett bra namn som sammanfattar vad det handlar om. Vad tycker ni läsare? Vi har ROT-avdrag, RUT-avdrag och nu detta – vad vore ett bra namn på det nya klimatavdraget?

Diskutera gärna förslaget och dela med dig av din åsikt. Är det bra eller dåligt? Smart och långsiktigt eller populistiskt och orealistiskt? Kommentera gärna med din åsikt i rutan nedanför, eller på Byggmentors forum.

Kritik mot indelning i elprisområden

Kritik mot indelning i elprisområden

Som Byggmentor tidigare berättat så är Sverige numer indelat i fyra stycken elprisområden, för att kompensera för det faktum att vissa delar av landet producerar mer el än de använder medan det i andra delar förhåller sig tvärtom. I södra Sverige, där effekten blir ett dyrare pris för konsumenten menar nu Villägarnas Riksförbund att de nya elprisområdena slår fel och orättvist.

Momsintäkter måste räknas in

Kritik riktas mot de nya elprisområdena.

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villägarnas Riksförbund säger i ett pressmeddelande att man i och med de nya områdena inte tar hänsyn till att hela Sverige varit med och delat på kostnaden för att bygga ut stamnätet, utan bara ser på själva elproduktionen.

– Utbyggnaden av stamnätet har hittills finansierats av alla elkunder. Nu låter man södra Sverige stå för hela notan självt, och dessutom få höjd skatt, i och med momseffekten. För att kompensera för detta föreslår vi att elskatten sänks – i ett första steg i Sydsverige, och sedan när prisskillnaderna byggts bort, i hela landet.

Om detta utspel får någon effekt återstår att se, men klart är att de nya elprisområden lär debatteras ett bra tag till. Inte minst lär frågan om momsen användas som argument eftersom ett högre elpris också betyder ett högre momsbidrag till skattekistan.

Vad tycker du? Är förslaget rimligt? Eller slår det fel? Diskutera i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum för elpriser.

Nya elprisområden: Så påverkas ditt elpris

Nya elprisområden: Så påverkas ditt elpris

Från och med den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elprisområden. Detta för det produceras avsevärt mycket mer el i norra Sverige än vad det förbrukas, medan det i de södra delarna av landet är tvärtom. Detta måste nu regleras efter ett beslut i EU vilket gjort att Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska stamnätet, delat in landet i fyra zoner, eller ”elprisområden”.

Tanken är att indelningen ska stimulera till ökat byggande av kraftverk i södra Sverige, vilket då på sikt skulle jämna ut de prisskillnader som nu uppstår. Gör gärna din röst hörd om förslaget och elpriser i allmänhet, i antingen kommentarsrutan nedanför artikeln eller på Byggmentors forum för elpriser.

Nya elprisområden påverkar din elräkning

Elområden i Sverige
Elprisområden i Sverige från 1 november 2011 (klicka för större bild). Bild: Energimarknadsinspektionen.

Vad betyder då den nya indelningen i elprisområden för dig som elkonsument? Framför allt kan du räkna med en förändring i vad du betalar för din el, men om det kommer att gå upp eller ner beror på var du bor och givetvis vilket elavtal du har.

Generellt kan man dock anta att priserna tidvis kommer att vara högre i södra Sverige än i norra eftersom man söderut använder mer el än vad som produceras i regionen. Detta skriver Energimarknadsinspektionen på sin hemsida och de rekommenderar ett ännu större eget ansvarstagande för att hitta det elavtal som lämpar sig för just ditt hus eller din lägenhet, exempelvis genom deras tjänst Elpriskollen.

Så ligger du steget före elbolagen

Förutom att utnyttja exempelvis Elpriskollen för att jämföra olika elleverantörers priser är det i och med indelningen hög tid för alla som inte redan gjort det att se över vilka energibesparande åtgärder du kan göra för just ditt hus.

Ett enkelt sätt att börja den resan på är att se Byggmentors tio tips för uppvärmning av hus. En egen försörjning av värme och/eller el kombinerat med ett smart val av elbolag kan sänka kostnaderna avsevärt, oavsett vilket elprisområde.

Stora besparingar att göra

Exempelvis visar en jämförelse som Elpriskollen gjort att det går att spara runt 2000 kr per år för en villa med normalstor elförbrukning genom att jämföra olika elbolag – oavsett i vilken del av landet du bor. Så även om den nya indelningen innebär vissa kostnadsförändringar så kan du som konsument fortfarande själv stå för den stora besparingen genom att tänka till och välja rätt källa för el och värme till ditt hushåll. Sedan kan du med relativt enkla medel alltid sänka din normala hushållsförbrukning.

Har du själv några smarta tips för att få ner elräkningen? Och vad tycker du om indelningen i elprisområden? Gör din röst hörd i antingen kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum för elpriser.

Drömhuset där öppna ytor är ledordet

Det här spektakulära huset är beläget långt bort från Sverige (Kapstaden, Sydafrika) men kan nog ändå fungera som inspiration för den som ska bygga hus eller renovera. Arkitekterna (Stefan Antoni Olmesdahl Truen Architects) har jobbat med stora öppna ytor och fått en härlig kombination mellan raka linjer och flytande gränser mellan rummen. Ägarens önskemål till arkitekterna var att det skulle vara ”dramatiskt” och det får man väl säga att huset blev, inte minst med tanke på den spektakulära omgivningen.

Inga tydliga gränser mellan inne och ute

Pool, himmel och hav möts

Dramatisk omgivning

Stilren och enkel fasad

Kök eller uteplats?

Raka linjer möter ett flytande hav

En levande sittplats

Arkitekternas största problem med huset som kallas ”First Crescent” var den smala ytan – som bredast var det bara 20 meter att bygga på vilket har gett huset en långsmal känsla där ven höjden utnyttjas. Man valde ljusa färger och material för att utnyttja det stora ljusinsläppet maximalt och skapa en känsla av naturligt ljus och att vara utomhus även när man är inne.

Sovrummet är öppet

Öppen yta och dramatik

Borsta tänderna med häftig utsikt

Badrummet är öppet och ljust

Vad tycker du om den öppna lösningen? Något för dig eller mer fint att titta på än att faktiskt bo i? Skriv en kommentar nedanför eller diskutera på Byggmentors forum.

Stopp för solvärmestöd 2011

För tillfället är det stopp för utbetalningar av solvärmestöd. Anledningen är att ett antal projekt där man ansökt om stödet till solvärme har dragit ut på tiden vilket gör att inga nya ansökningar behandlas för tillfället. Eftersom stödet tas från en särskild pott som avsatts för just solvärmeprojekt innebär det att så länge hela potten är ”upptagen” med projekt kommer inga nya projekt behandlas innan de gamla är slutförda.

Frågan hanteras av Boverket som just nu för en diskussion med regeringen om hur solvärmestödet ska kunna fortsätta trots att många projekt försenats. Själva handläggningen av solvärmestödet sker genom länsstyrelsen i ditt län (se lista över länsstyrelser här).Stopp för solvärmestöd

Så här beskriver exempelvis länsstyrelsen i Södermanlands län situationen:

För närvarande kan vi inte fatta fler beslut om solvärmestöd. Det innebär att om du har sökt och fått besked om att du får pengar kommer de att betalas ut som vanligt. Däremot om du ännu inte fått besked om att du ska få pengar kommer du få vänta tills senare i år för att få besked om du får pengar eller inte.

Detta stopp gäller alltså enbart nya ansökningar eller inkomna ansökningar som inte godkänts. Har du sökt solvärmestödet och fått det beviljat kan du vara trygg.

Hur påverkar det här din vilja att helt eller delvis växla till solvärme? Skriv gärna en kommentar eller diskutera på Byggmentors forum för alternativa energilösningar.

Fler väljer att installera bergvärme 2011

Statistik från Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) för första kvartalet 2011 avslöjar att fler och fler väljer att installera bergvärmepump i Sverige.

ROT-avdraget nyckelfaktor

16 procent fler bergvärmepumpar har sålts jämfört med första kvartalet 2010. Samtidigt ser man en viss nedgång för frånluftvärmepumpar och luft/vatten.

– ROT-avdragets utformning bidrar till att minska prisskillnaden mellan mellan luft-vatten och bergvärme vilket i sin tur leder till att fler väljer att investera i bergvärme, berättar Martin Forsén, VD för SVEP.

Bergvärme populärt i både villor och stora fastigheter

Den största delen av ökningen står bergvärmeinstallationer i större fastigheter förr. Det blir allt vanligare att fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar väljer att installera bergvärme vilket bidrar till energiformens ökande popularitet.Fler installerar bergvärme 2011

Totalt beräknar SVEP att värdet på marknaden för värmepumpar i Sverige under första kvartalet 2011 är runt 1,6 miljarder kr.

Installera bergvärme – så går det till

Även om installationer av bergvärme ökar så är det fortfarande en stor marknad med många små och stora aktörer. För den enskilde personen som vill installera bergvärme till villan är det därför klokt att läsa på om bergvärme innan för att sedan kunna skaffa sig en uppfattning om vilken lösning och installatör som passar bäst. Rekommenderad läsning för att lära sig mer inför installationen av bergvärme är Byggmentors tidigare artiklar om ämnet:

Har du installerat bergvärme eller funderar du på det? Berätta gärna om erfarenheter eller ställ frågor i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum för värmepumpar.

Renovera husvagnen – med lyxtouch

Husvagn behöver inte bara vara en klassisk svensk semester, det kan också bli ett fullgott boende som känns lyxigare än många riktiga hus. I det här fallet var det amerikanske arkitekten Matthew Hofmann som renoverade en gammal husvagn från 1978. Från ett ganska sunkigt objekt blev husvagnen plötsligt ett hem med stil, och egen kaklad badrumshörna. Tilltalar husvagnen dig? Diskutera gärna husvagnen i kommentarsfältet under artikeln, eller på Byggmentors Facebook-sida.
[nggallery id=34 template=caption]

Alla foton: Matthew Hofmann, www.hofarc.commatthew@hofarc.com

Årets Stockholmsbyggnad – vad tycker du?

Stockholms Stad har utlyst en tävling där man vill rösta fram ”Årets Stockholmsbyggnad 2011”. Även om man inte bor i Stockholm tycker vi ändå det är värt att uppmärksamma initiativ som uppskattar och diskuterar smart arkitektur för både små och stora hus. Vad tycker ni om bidragen som är nominerade?

Här är bidragen som tävlar i år (klicka på bilderna för större versioner):

Årets Stockholmsbyggnad One Tonne LifeEtt prefabricerat trähus med mål att påverka miljön mycket lite. Så pass energieffektivt att det genererar mer el än vad huset förbrukar och helt tillverkat i trä.

Byggmentor tycker: Helt rätt i tiden med nyckelfärdigt och miljövänligt/energisnålt. Snyggt och modernt utan att sticka ut för mycket.

Kontorsbyggnad med mycket glas och ljust stål med reflekterande ytor som ger byggnaden ett föränderligt utseende.

Byggmentor tycker: Snyggt, absolut. Men tillräckligt nyskapande för att vinna en tävling av denna klass? Nja.

Årets Stockholmsbyggnad Förskolan PalettenEn förskola med mycket distinkt träpanel som fasad. energieffektivt byggt och olika storlekar på fönstren.

Byggmentor tycker: fönster som växlar storlek hux flux ger ett lekfullt intryck som samspelar bra med den unika fasaden. Tummen upp!

Årets Stockholmsbyggnad Barnmorskan 2Radhus med höghuskänsla som går emot de senaste årens trend med stora fönsterytor.

Byggmentor tycker: Just radhus är ofta väldigt mycket fast i traditionella utseenden, kul med radhus som vågar sticka ut.

Årets Stockholmsbyggnad Kvarteret Gångaren 11Kontorshus i glas och betong där även taket designats omsorgsfullt för att ge grannarna en fin utsikt.

Byggmentor tycker: Visst måste väl just kontorsbyggnader vara neutrala till viss del för att kunna passa olika typer av organisationer, men det här var lite väl ”normalt”.
Alla bilder är från Stockholms Stad (mer om tävlingen via länken).

Vad tycker du om bidragen? Vilken är din favorit? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedanför eller skriva på Byggmentors forum.

Polisen varnar för hantverkare

Att anlita hantverkare kan ibland framstå som en ren vetenskap och nu på vårkanten är det särskilt viktigt att vara vaksam på de ohederliga hantverkare som tyvärr dyker upp. Byggmentor ger dig Polisens bästa tips för att undvika att anlita hantverkare som inte tycker att kunden alltid har rätt.

Diskutera gärna dina erfarenheter av oseriösa hantverkare eller kriminella ligor som utger sig för att vara asfaltsäläggare från Irland eller liknande – har du stött på dem? Hur försökte de sälja in sig till dig? dela med dig i kommentarsfältet nedanför artikeln.

Varning för hantverkare som ringer på dörren

Alla hantverkare som ringer på dörren är inte skurkar, men om en hantverkare plingar på och föreslår att du på studs ska anlita dem, ofta med krav på förskottsbetalning, bör det ringa varningsklockor. Särskilt om priset de föreslår är lite för bra för att vara sant.Varning för oseriösa hantverkare

Tumregeln är enkel – betala aldrig en hantverkare vid första mötet, utan bara efter att du kontrollerat företaget (om det ens finns ett sådant) och betala bara efter att arbetet är utfört.

Så undviker du att bli lurad

Polisen har gått ut med en rad tips som fungerar bra som en checklista för att säkerställa att hantverkaren du vill anlita är seriös och att arbetet blir utfört rätt.

  • Begär referenser från hantverkaren och kolla upp dessa. Att få höra från en tidigare kund som är nöjd med hantverkaren är nog det bästa sättet att kontrollera seriositeten.
  • Kolla upp att hantverkarens företag har F-skattedel, ring Skatteverket eller använd en tjänst som exempelvis www.allabolag.se.
  • Ta fram ett avtal där du beskriver vilket arbete som ska utföras, vilket pris du ska betala och när betalningen ska ske. Se till att du och hantverkaren skriver under.
  • Betala när arbetet är utfört enligt ert avtal, inte innan.

Extra varning för asfaltsläggare

En särskilt stor marknaden för bluffhantverkare på senare år har varit oseriösa asfaltsläggare, särskilt från Storbritannien och Irland. Även om de kan verka trevliga och seriösa samt ha med sig alla tänkbara maskiner och verktyg bör du aldrig anlita någon direkt. Utgå från den ovanstående checklistan för att försäkra dig om en seriös hantverkare.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när du anlitar hantverkare kan du läsa Byggmentors guide och även läsa om generella priser för hantverkare.

Har du blivit lurad eller stött på oseriösa hantverkare? Berätta gärna om dina erfarenheter i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.

Möblerna som kom in från skogen

Björnar, åsnor och får (eller?) har genom franska designfirman Ibride tagit steget från naturen till människornas hem. Genom sin möbelserie ”Mobilier de Compagnie” (direkt översatt betyder det ungefär ”möbelföretaget”) har de tagit fram fantasifulla och moderna skapelser för förvaring och arbete i hemmet.

Inredning från Frankrike

Snygg förvaring på ben. Foto: Ibride

Isbjörnen och bokhyllan "Joe"

Isbjörnen/bokhyllan ”Joe” skapades i bara 50 exemplar. Foto: Ibride

Mulan som blev en sekretär

Mulan har, så klart, anslutning för el- och Internet via sitt betsel. Foto: Ibride

Möblerna ser ut att kunna rymma

Möbler som kan skapa en känsla av rörelse. Foto: Ibride

Ett av djuren är inte en möbel

Ett av djuren är inte en möbel. Foto: Ibride

Björnen vandrar på tom mage

En björn eller en bokhylla? Båda? Foto: Ibride

Lutande björnhylla

En helt vanlig lutande björnhylla. Foto: Ibride

Inredning - lådor på ben

Alla förvaringsmöbler bör ha snygga ben. Foto: Ibride

Familjen småbord på promenadFamiljen Småbord är ute och går. Foto: Ibride

Vad tycker du om möbelkollektionen? För utflippad eller lagom galen? Tyck till i kommentarsrutan nedanför, på Byggmentors forum eller besök Byggmentor på Facebook.