Hitta rätt branschorganisation för renoveringen

När du ska anlita entreprenörer och hantverkare för byggen, renoveringar, markarbeten och liknande är sannolikheten stor att de tillhör en branschorganisation eller motsvarande sammanslutning. Dessa utfärdar ofta olika former av certifieringar till sina medlemsföretag som intygar att de har koll på gällande regler för det de sysslar med, oavsett om det är en badrumsrenovering, en dränering eller kanske en takomläggning. Byggmentor går här igenom de större branschorganisationerna i Sverige och hur du använder dig av dem på bästa sätt när du själv anlitar hantverkare.

Diskutera och tipsa gärna om branschorganisationer  i kommentarsrutan under artikeln eller på Byggmentors hantverkarforum. Använd gärna listan nedan som referens och utnyttja respektive branschorganisation när du ska köpa en tjänst, de kan ofta berätta mer om vad du bör tänka på när du väljer entreprenör.

Elektriker: Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) samlar totalt cirka 23 000 personer som är anställda i elinstallationsföretag anslutna till EIO. För konsumentens del ser EIO bland annat till att deras elektriker förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut om en tvist skulle uppstå (givetvis gäller dock alltid konsumenttjänstlagen oavsett om en hantverkare är ansluten till en branschorganisation eller inte). De erbjuder även tjänster som Elkontroll och Eltest som på olika sätt ser över elen i ett hus eller en lägenhet för att säkerställa att elsäkerheten är tillfredsställande.

Hemsida: www.eio.se
Medlemsföretag: 2 600 (85 procent av elteknikbranschen)
Anställda i medlemsföretag: 25 000

Fönster och glas: Glasbranschföreningen

För de företag som arbetar med fönster eller andra typer av glas (till exempel bilgglasmästerier) finns branschorganisationen Glasbranschföreningen (GBF). Företag anslutna till GBF får utbildningar och blir certifierade och/eller auktoriserade inom olika moment som berör glasarbete.

Hemsida: www.gbf.se
Medlemsföretag: 550 ordinarie, 40 associerade (medlemmarna står för 85 procent av branschens omsättning)
Anställda i medlemsföretag: 2 900

Målare: Målaremästarna

Som hörs på namnet är Målaremästarna branschorganisationen för målerier. Bland mycket annat certifierar de målarfirmor inom bland annat rostskyddsmålning och våtrumsmålning. De har även en egen så kallad nöjd-kund-garanti som gäller den som köper tjänster av anslutna målare. 

Hemsida: www.maleri.se
Medlemsföretag: 1000 (står för 85 procent av måleribranschens omsättning)
Anställda i medlemsföretag: 12 000

Anläggningsarbeten: Maskinentreprenörerna

Små och stora företag som arbetar med stora mobila maskiner (anläggningsmaskiner) samlas i Maskinentreprenörerna (ME). Dessa typer av företag nyttjas nog främst av privatpersoner vid olika typer av markarbeten på tomten, allt från att gräva för nybygge av hus, till att schakta för dränering eller anlägga en trädgårdsdamm.

Hemsida: www.me.se
Medlemsföretag: 3 700 (ungefär 60-70 procent av branschen)
Anställda i medlemsföretag: 12 000

Plåtarbeten: Plåtslageriernas Riksförbund

Plåslagare samlas i Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och det första man tänker på som privatperson och villaägare är sannolikt firmor som lägger, renoverar eller byter ut plåttak. Men i PLR samlas också andra företag som på olika sätt sysslar med plåtarbeten, ventilation, med mera.

Hemsida: www.entreprenorforetagen.se (delas med Mekaniska Verkstädernas Riksförbund).
Medlemsföretag: 900
Anställda i medlemsföretag: 5 200

VVS-Företagen

I VVS-företagen samlas firmor som arbetar med värme, ventilation och sanitet – eller VVS helt enkelt. Man satsar mycket på att kompetensutveckla sina medlemmar och ser bland annat till att de följer branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Hemsida: www.vvsforetagen.se
Medlemsföretag: 1 400
Anställda i medlemsföretag: 17 400

Kakel/klinker/plattor: Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet (BKR) samlar företag som i första hand arbetar med saker som de flesta stöter på i samband med en badrumsrenovering – plattsättning av exempelvis kakel eller klinkers. Bland annat ser man kontinuerligt över och godkänner våtrumskonstruktioner och ger ut egna branschregler för våtrum.

Hemsida: www.bkr.se

Det finns många andra branschorganisationer, små och stora, men detta var ett axplock av de som man kanske ofta stöter på som privatperson och hemägare som tar in hjälp för ett bygge eller en renovering. Tipsa gärna om fler organisationer i kommentarsrutan här under eller på Byggmentors hantverkarforum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

  • SallyKanel

    När vi skaffade PVC-fönster tog vi in förslag från ett par fönsterfirmor och sedan kollade vi upp dessa både mot Skatteverket och att de var godkända enligt Glasbrnaschföreningen. Man får en helt annan trygghet när man vet att de har både god ekonomi och är certifierade i att arbeta med glas och fönsterbyte. Kanon att det finns starka branshorganisationer tycker jag!