Konsumenttjänstlagen när du anlitar hantverkare

Precis som konsumentköplagen skyddar dig när du köper varor finns konsumenttjänstlagen för att reglera vad som gäller när du anlitar hantverkare för husbyggen, renoveringar eller andra typer av arbeten. Byggmentor går igenom konsumenttjänstlagen och vad den betyder när du anlitar hantverkare.

Vad omfattas av konsumenttjänstlagen?

Alla tjänster som företag utför och säljer åt privatpersoner omfattas av konsumenttjänstlagen. Den fungerar som ett minsta möjliga skydd för konsumenten. Det går alltid att skriva avtal mellan kund och företag som ställer ytterligare krav på köpare eller säljare, däremot kan man aldrig avtala bort konsumenttjänstlagen – den gäller alltid.

Lagen gäller alla typer av tjänster där du anlitar någon för att utföra ett arbete. Till exempel renoveringar eller byggen på ditt hus eller tomt, reparationer av både fast och lös egendom eller förvaring. Den gäller dock inte exempelvis när du på konsulttjänst anlitar en arkitekt som skapar en ritning eller när du beställer tillverkning av något. Köp av fysiska saker regleras dock på liknande sätt i konsumentköplagen.

Vilket skydd ger konsumenttjänstlagen kunden?

Lagen säger bland annat att:

 • Den som tillhandahåller tjänsten (exempelvis en hantverkare) ska se efter dina intressen som beställare och kund och föra dialog för att undvika missförstånd.
 • Det arbeta ni avtalat om ska utföras ”fackmässigt”. Detta betyder helt enkelt att det ska göras på ett så pass bra sätt som kan förväntas om man anlitar en entreprenör inom det område tjänsten gäller. Exakt vad fackmässigt innebär varierar givetvis beroende på typ av tjänst.
 • Konsumenttjänstlagen när du anlitar hantverkare
 • Under arbetets gång ska hantverkaren informera dig om det krävs tilläggsarbete som innebär förändringar i kostnad eller resultat.
 • Om säljaren inte anser att tjänsten är till nytta för köparen ska säljaren avråda köparen. Även detta är luddigt, men exempelvis kan man tänka att detta innebär att renoveringar som inte innebär förbättringar ska hantverkaren avråda från (eller föreslå lämpligare tjänst).
 • Hantverkaren håller koll på att arbetet utförs enligt de föreskrifter och lagar vad gäller säkerhet, både under själva arbetet och för det färdiga resultatet.
 • Hantverkaren ansvarar och står för de material som behövs för arbetet, om inget annat sagts i avtal. Oftast brukar dock du som beställare skriva i avtalet med hantverkaren vilka material som behövs och vem som betalar för dem.

Konsumenttjänstlagen och pris

Ursprungspriset ni kommit överens om får inte stiga med mer än 15 procent under arbetets gång. Konsumenttjänstlagen säger också att du på begäran ska få en räkning som tydligt talar om vilka olika kostnader som rör vilka delar av arbetet. Lagen säger också att du måste tillfrågas innan hantverkaren beslutar om tilläggsarbete utöver det ni redan avtalat om.

Om du vill avbeställa tjänsten innan arbetet är slutfört måste du ändå betala för det arbete som redan har gjorts samt eventuellt också betala för att hantverkaren inte kunnat skaffa sig nya uppdrag under tiden denne räknade med att arbeta åt dig.

När kan en hantverkartjänst anses vara fel utförd?

Först och främst bör du som beställare av tjänster av exempelvis hantverkare alltid vara noggrann på offertstadiet och även när du skriver avtal med din hantverkare. Var extremt tydlig med vad du förväntar dig att få och vad det ska kosta. Det har både du och den du betalar för arbetet nytta av. Skulle tjänsten ändå utföras fel så är detta vad konsumenttjänstlagen skyddar dig mot (och därmed ger dig rätt i en eventuell tvist):

 • Den som utfört arbetet inte gjort det enligt rådande säkerhetsregler och föreskrifter.
 • Resultatet inte är det som ni avtalat om eller som på något sätt gjorts gällande från hantverkarens sida i exempelvis reklam.
 • Om arbetet inte är fackmässigt utfört. Är du osäker på vad detta innebär för just ditt jobb kan du kontakta tjänstemän på din kommuns byggnadsnämnd som ofta har bra koll. Du kan också vända dig till den branschorganisation som arbetet ligger under.
 • Om det finns risk för att en skada uppstår om inte ett visst tilläggsarbete utförs ska säljaren av tjänsten enligt lag utföra detta arbete för att förhindra allvarliga skador.

Dröjsmål och felaktigt utförande

I det avtal du och den som levererar tjänsten ingår med varandra ska ni utöver pris och vad tjänsten omfattar också ange inom vilken tid arbetet ska vara utfört. Skulle inte hantverkaren hinna innan den tid ni kommit överens om så har du som kund rätt att vänta med betalningen tills tjänsten levererats.

Du kan dessutom kräva skadestånd, men oftast gynnar det alla parter om du i första hand försöker komma överens med hantverkaren om någon form av prisavdrag och att denne utför hela arbetet enligt plan. En skadeståndsprocess kan ta lång tid och vara invecklad.

Skadestånd kan du också kräva om arbetet utförs på ett sätt som skadar det tjänsten berör, exempelvis om någon del av huset skadas när en reparation ska utföras. Hantverkaren ska då betala för skadan. Upptäcker du en skada eller felaktigt utfört arbete bör du alltid meddela den som utfört arbetet om detta så fort som möjligt.

Gör du det inom två månader är det alltid vad som anses vara ”inom rimlig tid”. Exakt vad som är den övre gränsen tidsmässigt varierar lite beroende på typen av fel. Gäller den avancerade arbeten, exempelvis markarbeten eller husbyggen/renoveringar kan du påtala fel upp till tio år efter att tjänsten är slutförd.

Vad är dina erfarenheter av konsumenttjänstlagen? Har du frågor om hur den fungerar? Skriv i så fall i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum. Läs konsumenttjänstlagen i sin helhet här.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

 • Ulf Karlsson

  Om en entreprenör är mycket sen med att fakturera (6-7 månader)trots att det står i ett kontrakt att kostander ska redovisas var 14e dag kan man då dra av belopp på fakturan?

  • Antar att du måste betala detta eftersom kortaste preskriptionstiden är 3 år mot konsument enl. 2 § Preskriptionslagen. Om det är mellan företag är tiden 10 år. tror inte preskriptionstiden sänks trots att ni avtalat om redovisning var 14:e dag, hade du en punkt i kontraktet som reglerar 
   preskriptionstiden kanske det kan påverka?

 • Wiggen

  25 månader efter att vi renoverat köket la vår spihäll av. vid reparation visar det sig att den är monterad felaktigt utan ventelation. kan vi kräva reprationskostnaden av de som utförde arbetet trots att det gått drygt 2 år?

  • Hej Wiggen,

   På lösa saker såsom en spis i köket har du tre års reklamationsrätt, så detta ska hantverkaren åtgärda åt dig. Kontakta denne snarast och säg att du vill göra en reklamation på spisinstallationen.

   Skulle hantverkaren strula är nästa steg att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (läs mer här: http://byggmentor.se/nyheter/hantverkare-klagomal-och-varningsflaggor ), men låt oss hoppas att du slipper det!

   Mvh

   Byggmentorredaktionen

 • hellgillan

  Om en byggentreprenör inte åtgärdar fel och brister inom överenskommen tid efter en slutbesiktning vad gäller då enligt lag? Tyvärr är hela anbudssumman betalad till entreprenören så inga pengar är innestående. Har hört att man har rätt att anlita annan entreprenör för att åtgärda felen och att den ansvarige huvudentreprenören blir då betalningsskyldig. Stämmer detta?