Mall för avtal med hantverkaren

När du ska bygga nytt, bygga till eller renovera exempelvis badrum eller kök handlar det ofta om stora summor pengar och arbeten som får stora negativa konsekvenser om de inte utförs rätt. Ett sätt att minska risken för fel eller diskussioner om utförandet är att se till att ha ett tydligt avtal med den eller de hantverkare du anlitar.

Konsumenttjänstlagen och hantverkare

När du köper tjänster av hantverkare, oavsett om de målar ditt staket, renoverar badrum eller bygger ett hus, så omfattas ditt köp av konsumenttjänstlagen. Lagen trumfar alltid ett avtal som försvagar din ställning som konsument, vilket gör att konsumenttjänstlagen fungerar som ett slags minimiskydd. Utöver detta kan du sedan givetvis skriva avtal som förstärker din ställning ytterligare.

Konsumenttjänstlagen skyddar dig när du anlitar hantverkare för att bygga nytt eller bygga till på fast egendom och när arbete utförs på möbler eller inredning i exempelvis kök och badrum.

Muntliga avtal gäller men är svåra att bevisa

Skulle en tvist uppstå mellan dig och hantverkaren gäller det att kunna bevisa vad ni skrivit under i avtal. Även om ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt så är den muntliga varianten mycket svårare att bevisa än ett påskrivet pappersavtal. Nöj dig därför inte med bara muntliga överenskommelser utan våga vara påstridig om ett skriftligt avtal.Skriv avtal med hantverkaren

Diskutera avtalet och jobbet med hantverkaren

Se till att inte stressa igenom avtalets form och innehåll utan sätt dig med din hantverkare och gå igenom dina förväntningar, krav och önskemål. I avtalet bör du i text beskriva vad hantverkaren ska göra, vad arbetet ska kosta, när du ska betala, och hur lång tid arbetet ska ta. När du kommer överens med hantverkare handlar det till syvende och sist om en förhandling så var inte rädd för att vässa armbågarna ställa krav på entreprenören du anlitar.

Hantverkarformuläret – mall för avtal med hantverkare

En bra mall som generellt kan användas när du anlitar hantverkare har tagits fram av Konsumentverket tillsammans med Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Utgå gärna från det när du ska komma överens med hantverkaren. Behöver du hjälp med formuläret så kan oftast tjänstemän på kommunen bistå. Ring till din kommun och fråga efter konsumentvägledaren eller motsvarande så kommer du rätt. Formuläret hittar du här (länken går till worddokument) och mer information finns även på Boverkets sajt OmBoende.

Vad tycker du är särskilt viktigt att tänka på eller fråga om när man anlitar hantverkare? Skriv gärna en kommentar eller registrera dig på Byggmentors forum och diskutera dina hantverkarerfarenheter.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor