Dränering – så funkar det

Att dränera kan vara en nödvändighet för dig som bor i ett äldre hus eller planerar att bygga nytt. Byggmentor ger dig en (dränerad) grund att stå på inför dräneringen.

Kortfattat kan man säga att dräneringen är diken som ska leda bort grund- och ytvatten från ditt hus. Särskilt källarväggar kan råka illa ut om fukten inte dräneras bort. Dräneringar utförs oftast av markentreprenörer med kompetens inom både grävning och dräneringsteknik. När du läst artikeln kan du ställa frågor eller dela med dig av egna erfarenheter på Byggmentors dräneringsforum.

Grävning och dräneringsrör

Vid dränering grävs ett dike runt huset intill källarens vägg. Diket är runt en meter brett och ska vara ungefär en halvmeter djupare än det berörda husets lägsta punkt.

Dräneringsrör för bort vattnet från husgrunden

Därefter läggs ett dräneringsrör, cirka fem till femton centimeter brett, som har små hål för att tillåta grund- och regnvatten att komma in i det. Röret lutar nedåt för att låta vattnet rinna och för bort vattnet till exempelvis en dräneringsbrunn som kan finnas på tomten.

Fiberduk och dränerande grus

Under röret finns en fiberduk som ser till att det inte kommer jord som blandas med det gruslager som är utlagt för att dräneringen ska fungera. Gruset ska ligga runt hela röret och lagret ska helst vara över 20 centimeter tjockt uppåt.

Dessutom fyller man därefter på med ”dräneringsgrus” och ett särskilt bärlager. Ofta passar man vid dränering också på att skydda källarväggen mot fukt på ett mer direkt sätt. Exempelvis kan man använda plastmatta eller använda särskilda dränerande skivor som Isodrän eller Pordrän.

Halvera arbetskostnaden

Hus som är byggda före 1975 är inte sällan i behov av dränering och du som går i dräneringstankar bör känna till att du kan använda ROT-avdraget för att dra av arbetskostnaden när du anlitar en entreprenör som ska utföra dräneringsarbetet. Läs mer om ROT-avdraget och hur du använder dig av det vid en husdränering.

En dränering kostar ungefär 2000-3000 kr/löpmeter för såväl material som arbetskostnad (innan ROT-avdraget som alltså halverar arbetskostnaden), alltså per meter runt huset som ska dräneras och förmodligen också isoleras (alltså – ska dräneringen ske på 40 löpmeter landar totalt pris på cirka 80 000-120 000 kr innan ROT, och sedan drar du bort hälften av den del av priset som är arbetskostnad). Dock så är alla dräneringar olika och bäst svar på vad just din dränering kostar får du om du tar in offerter från flera olika entreprenörer för att sedan jämföra dem sinsemellan.

Har du utfört en dränering?

Har du självt utfört en dränering eller funderar du på det? Positiva eller negativa erfarenheter av dränering? Hur hittade du din hantverkare? Ställ frågor eller dela med dig av dina tips i kommentarerna här nedanför eller diskutera dräneringar på Byggmentors dräneringsforum.

Andra artiklar om isolering och husgrund:


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor