Fixa finaste friggeboden

En friggebod på tomten är det många som drömmer om. Byggmentor ger dig grunderna för dig som går i friggebodstankar och lär dig regler och tips för friggeboden. Vill du ha exempel på olika friggebodar och vad de kostar, besök sajten Friggebod15m2. Vill du diskutera ämnet med andra friggebodsägare rekommenderar vi Byggmentors forum för friggebodar och småhus.

Friggebod – 15 m2 utan bygglov

Du får bygga en friggebod som komplement till ett enbostads- eller tvåbostadshus utan krav på bygglov. Däremot finns det andra krav i plan- och bygglagen du behöver tänka på.

Den sammanlagda ytan för friggebod (eller flera friggebodar) utan bygglov får inte vara större än 15 kvm, då måste du också räkna in eventuella tidigare friggebodar på din tomt som byggts utan bygglov. Även höjden är begränsad, max tre meter från mark till taknock gäller. Storleken räknas på friggebodens utvändiga area. Taksprånget räknas bara in i detta om taksprångets horisontella djup överstiger 50 centimeter.

Grannsamverkan – få det skriftligt

Ska friggeboden ligga närmare än 4,5 meter från din gränsen mellan din och grannens tomter måste du ha medgivande från grannen. Säkrast är att få det skriftligt för att ingen diskussion ska kunna uppstå i efterhand. Skulle grannen inte gilla dina planer måste du söka bygglov hos din kommun.

Utseendet är inte allt

Nej, utseendet är verkligen inte allt. Men det är ändå en faktor att ta hänsyn till när du bygger friggebod. Den måste vara anpassad till omgivningen när det gäller till exempel färg och det kan vara emot plan- och bygglagen om du bygger ett stort antal friggebodar även om dessa totalt inte överstiger 15 kvadratmeter i yta.

Säkerhet och brandskydd för friggeboden

Friggebodar omfattas precis som andra byggnader av det byggnadsverkslagen säger om bärförmåga och säkerhet vid användning. I Boverkets byggregler finns regler som handlar om att förhindra bränder som sprider sig mellan byggnadet.Dessa regler gäller när friggeboden överstiger tio kvadratmeter och är närmare huset än fyra meter.

Installera avlopp eller ventilation?

Vill du till exempel ha tillgång till vatten eller avlopp i din friggebod krävs sannolikt att du gör bygganmälan hos din kommun. Detsamma gäller eldstäder, rökkanaler och ventilation. Hör med din lokala byggnadsnämnd för att se vad som gäller.

Byggmentors bonusfakta om friggeboden

Ordet ”Friggebod” kommer från när dåvarande kulturministern Birgit Friggebo 1979 avskaffade bygglovsplikten för hus på mindre än 10 kvadratmeter.

Vill du skryta om din egen friggebod? Eller har du frågor om hur man bäst går tillväga? Kommentera gärna den här artikeln här nedanför eller diskutera friggebodar och andra småhus på Byggmentors forum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor