Gräva och borra brunn, pris och tips

Eget vatten genom att gräva eller borra en egen brunn är något många husägare drömmer om. Självförsörjning står högt i kurs hos många, oavsett om man bor i villa eller om det handlar om brunnsgrävning för en sommarstuga. Efter artikeln får du gärna ställa frågor eller diskutera brunnsborrning i kommentarsrutan under artikeln eller på Byggmentors forum för frågor som berör tomt, mark och grund.

Fördelar och nackdelar med egen brunn

Fördelarna:

 • Större trygghet i vattenförsörjningen, då du blir mindre beroende av att samhället runt omkring dig fungerar.
 • Kan vara ekonomiskt god affär om huset inte är anslutet till kommunala vattenledningar.
 • En bra brunn kan bättre stå emot förändringar i miljön runt omkring.

Nackdelarna:

 • Kan kosta mycket pengar beroende på brunnens djup samt vilken filtrering och rening som krävs.
 • Vattnet kan smaka annorlunda jämfört med vanligt kranvatten man är van med.
 • Ställer höga krav på eget ansvar – du måste regelbundet se till att vattnet är drickbart och själv stå för notan för det arbete som behöver utföras.

Värt att påpeka i sammanhanget är också att många faktiskt anser det egna ansvarstagandet i sig vara positivt, man får helt enkelt en känsla av tillfredsställelse om man själv löser sin egen vattensituation.

Skillnad mellan att gräva och borra brunn

Tittar du på äldre hus eller fritidshus är det generellt sätt vanligare med grävda brunna, iallafall om husen har några år på nacken. En grävd brunn kan fungera alldeles utmärkt men du bör definitivt vara mer på din vakt ifall den är grävd. Idag är det standard att borra en djupbrunn i takt med att gamla grävda brunnar byts ut vilket gör att borrade brunnar helt klart är framtidens melodi.

Borra egen brunn för vattenförsörjningen.

Generellt är den stora skillnaden mellan att gräva och att borra att de grävda vattenbrunnarna inte är lika djupa. Det betyder att vattnet ofta kan tas från mindre grundvattenfickor och därför helt enkelt kan ta slut samt vara utsatt i högre grad från skadliga gifter i marken. Det behöver dock inte vara så, därför ska man alltid göra ett ordentligt vattenprov med jämna mellanrum för att säkerställa vattnets kvalitet. Hör med din kommun om du vill ha tips på var du bör vända dig för detta.

Kortfattat kan man säga att befintliga grävda brunnar absolut kan fungera bra men behövs en ny brunn är det borrning som gäller.

Att hitta en borrfirma – så gör du

1. Kontakta alltid några olika borrare. Då kan du både jämföra deras priser och få en känsla för vilken entreprenör som känns bäst i kontakten med dig och förståelsen för jobbet du vill ska utföras.

2. Se till att företaget har rätt kompetens. Dels om de har rätt certifikat, så kallad personcertifiering via SITAC, för brunnsborrning, och dels med företagens tidigare kunder (seriösa markarbetsfirmor har alltid referenskunder som du ska kunna kontakta). Är brunnsborraren certifierad så vet du att de har kunskap inom de områden som krävs för att borra din brunn korrekt, allt från hydrogeologi till juridik.

3. Välj entreprenadform, läs mer om olika alternativ här. För ett begränsat arbete av denna typ är det oftast smidigast och antagligen också mest kostnadseffektivt att låta borrfirman sköta allt i en så kallad totalentreprenad.

4. När du granskat de olika borrfirmorna är det dags att förhandla om priset och till sist skriva avtal om det ni kommit överen om. Ett skriftligt avtal med hantverkaren underlättar för båda parter.

Priset: Vad kostar det att borra brunn?

Att borra en egen brunn  kostar generellt mer än att gräva den, av den enkla anledningen att det är ett mer omfattande och komplicerat arbete. Vill man spara pengar kan man givetvis utföra brunnsborrningen och anläggningen själv, men kom ihåg att enbart göra detta om du är säker på hur det ska gå till. Vattenkvalitet är sannolikt inget du vill chansa med. Anlita alltid en brunnsborrare/markfirma för jobbet om du är misnta osäker.

Som riktpris brukar man säga att en borrad brunn kostar mellan 60 000 – 90 000 kr. Detta är oftast fördelat på materialkostnader (cirka 15  000-30 000 kr) och pris för arbetskraften (runt 30 000-60 000 kr, eller 500-1000 kr/timme). Till detta kan komma extra kostnader i form av resekostnader, besiktning med mera. Kom ihåg att du kan göra ROT-avdrag på arbetskostnaden, detta halverar priset för installationsarbete och borrning upp till ett maximalt avdrag på 50 000 kr. Är ni två vuxna i hushållet kan ni göra varsitt avdrag.

Om brunnsborrningen sker i samband med en större renovering eller för ett nyköpt hus eller sommarstuga kan det vara värt att tänka på att samköra brunnen med ett nytt avlopp eller trekammarbrunn. Ofta kan samma firmor som borrar vattenbrunnar också utföra arbeten med enskilda avlopp och andra markjobb.

Priset för brunnsborrningen är också uppdelat i själva borrningen av ett brunnshål (från 50 meter upp till 120 meter djupt, vanligtvis) samt installation av pumpanläggningen som sköter själva vattenleveransen.

Detta påverkar priset för brunnen

Dessa exempel gäller en typisk borrning av brunn i Sverige 2012, kostnaderna är ungefärliga och bör användas som riktmärken när du granskar offerter från borrfirmorna du har kontakt med:

 • Brunnens djup. Djupare brunn blir, logiskt nog, dyrare. Allt beror på hur långt ner ni måste komma ner för att komma åt bra vatten.
 • Borrhålets storlek (vilket också påverkar kapaciteten). Större borrhål ger högre kostnad.
 • Markens förutsättningar. Marktyp och praktiska svårigheter med borrningen påverkar. Hör i offertfasen vad markentreprenörerna tror om just dina förutsättningar.
 • Tid på året. Är du ute i god tid kan du antagligen boka in borrfirman långt i förväg vilket gör att du har större chans att förhandla om ett bättre pris då det kanske är lågsäsong.
 • Din egen förhandlingsförmåga. Är du öppen med att du pratat med några olika brunninstallatörer så kan du förhoppningsvis pruta ned priset några procent. Firmorna ska slåss om att få dig som kund!
 • Det tidigare nämnda ROT-avdraget kan sänka priset rejält när du vill borra brunn. Se bara till att du haft tillräcklig inkomst för ROT-avdrag.
 • Val av ”hårdvara”. Fråga de företag du begär offerter från om vad de rekommenderar för teknisk lösning och material, samt givetvis vad detta kostar.
 • Liter vatten per timme. Ju högre kapacitet desto dyrare slutpris, oftast.
 • Vattnets kvalitet. Är det väldigt smutsigt kan du behöva betala mer för att få fullgod rening och filtrering.

Kontrollera vattenkvaliteten i brunnen

Du bör regelbundet kontrollera vattnets drickbarhet och allmänna kvalitet regelbundet – det är ditt ansvar om du som husägare har borrat egen brunn för vattenförsörjningen. En provtagning bör göras ungefär var tredje år, hör med din kommun om hur du bäst går tillväga för detta. De kan även ge råd om du bör göra ett enklare mikrobiologiskt prov eller mer avancerat kemiskt prov.

Kort och gott kan man säga att en egenborrad brunn kan kosta en hel del men samtidigt tillföra både värde till ditt hus och ökad livskvalitet med trygg vattenförsörjning av hög kvalitet.

Har du frågor om att borra brunn? Egna erfarenheter? Tipsa och ställ frågor i kommentarsrutan här nedanför, eller på Byggmentors forum för frågor som berör tomt, mark och grund (såsom just att borra brunn).


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

 • Elin

  Hej!
  Har någon en uppfattning om vad som är rimligt pris att betala för att byta ut pumpen till en djupborrad brunn? Dvs arbetskostnad + pump, jag gör inget själv utan lejer ut hela arbetet.