Papptak – tips när du ska lägga takpapp

Så kallad takpapp är ett mycket vanligt material på svenska hustak. Både som underlagspapp eller som ett eget fungerande tak är papptaket idag något de allra flesta som ska genomföra en takomläggning måste skaffa eller byta. Byggmentor tittar närmare på att lägga papptak. Har du själv lagt papptak? Berätta gärna om vad det kostade och om dina egna erfarenheter, eller ställ frågor om papptak, antingen i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors takforum.

Missa inte våra övriga artiklar om tak: guide till att skaffa nytt tak, tegeltak och shingeltak.

Ytpapp och underlagspapp blir papptak

Först måste man komma ihåg att ordet takpapp kan omfatta både underlagspapp, som alltså bildar underlag till det ”riktiga” taket, samt ytpapp som fungerar som ett eget tak. Oftast väljer man att använda enbart ytpapp när lutningen tillåter och man nöjer sig med en enkel lösning för sitt tak (ju mindre lutning på taket desto större är behovet av underpapp). Dock kräver oftast även yttakpapp en underlagspapp att vila på.

Att lägga takpapp och/eller papptak

Idag används ofta så kallad ”listtäckning” när man ska lägga takpapp. Listtäckning innebär att takpappen kommer på rulle och läggs ut i lodräta våder som sedan spikas fast i lister mellan taknock och takfot. Sedan täcks skarvarna med en decimeter lång pappremsa. Med ett papptak som läggs med listtäckning kommer man bara behöva spika i listerna och inte i själva brädorna som utgöra takets stomme.

En annan metod för att lägga takpapp är slättäckning. Då läggs pappvåderna horisontellt med några centimeters överlappning. Vilken metod du bör använda dig av varierar beroende på tycke och smak, typ av takpapp, och vad du kan tänka dig att betala. Hör därför alltid med takläggaren om vad deras rekommendation är.

Vad kostar det att lägga papptak?

Kostnaden för ett papptak är dels det du betalar för själva materialet – alltså underpapp, ytpapp, verktyg, övrigt material – samt också arbetskostnaden för en eventuell takläggare. Är du händig kan du nog klara av att lägga papptak själv men kom ihåg att du då oftast inte får någon garanti på ditt papptak. Det ska du dock begära av en takläggare som du betalar för jobbet.

Kostnad för papptak – arbete

En takläggare kostar ungefär mellan 450-700 kr/timmen inkl. moms att anlita, och ett normalt papptak på ett normalt svenskt hus brukar ta ungefär 40-60 arbetstimmar för en takläggare att lägga. Man brukar också ange ungefär mellan 150-300 kr/m2 tak för både material och arbete som ett riktmärke.

Alla projekt är dock olika och alla tak har sina egna förutsättningar vad gäller lutning och detaljer, ta därför alltid in flera offerter för att du ska kunna välja den som känns bäst och inger förtroende och erbjuder ett bra pris.

Vanligtvis blir det något dyrare att anlita en takfirma som lägger papptak om du bor i en större stad samt om du kontaktar takläggaren under högsäsong. Har du god framförhållning ökar chansen till en billigare affär.

Prisexempel olika typer av takpapp

Här är några olika typer av takpapp och vad de kostar hos olika leverantörer (jämförelse gjord hösten 2011). När du väger papptak mot andra typer av takpapp är det värt att notera att livslängden för papptak är ungefär 25-30 år, därefter kommer det antagligen behöva bytas ut.

Ofta är de lite dyrare varianterna av takpapp mer sannolika att få några år extra i hållbarhet, därför kan en högre investeringskostnad ibland vara motiverad. Hör med bygghandeln och/eller takläggaren om vilken takpapp du bör använda. Notera att takpappen levereras i olika stora förpackningar, se därför alltid vad priset blir per kvadratmeter när du räknar fram din takbudget.

YAM 2000 (underlagspapp, 12*0,7 m)…99,95 kr
YAP 2200 (underlagspapp, 15*0,67 m)…269 kr
T-emballage (underlagspapp, 25 m2)…989 kr
Icopal Micoral klisterkant (underlagspapp, 15*0,7 m)…199 kr

SAM (ytpapp, 10*0,7 m)……269 kr
Glaciär(ytpapp, 7*1 m)……589 kr
T-emballage (ytpapp, 7m2)…543 kr

Har du själv lagt papptak? Berätta gärna om vad det kostade och om dina egna erfarenheter, eller ställ frågor om papptak, antingen i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors takforum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor