Jordvärme – värmepump på bredden

En värmepumpslösning för dig med tillräcklig tomtyta är jordvärme, också kallat markvärme eller ytjordvärme, som tar till vara på värmen som solen året runt skickar ner i det översta markskiktet. Särskilt för den med tomt med tillräcklig yta, relativt hög energiförbrukning och mark med mycket vatten i, kan jordvärme vara ett perfekt värmealternativ. Diskutera gärna jordvärme på på Byggmentors forum för värmepumpar.

Så fungerar jordvärmepumpen

För att utvinna markvärme via en jordvärmepump grävs först en kollektorslang ner på tomten. Oftast läggs den i långa parallella slingor. Skillnaden mot exempelvis en bergvärmepump är att slangen ligger på ett horisontellt plan medan den vid bergvärme skickas ner vertikalt rakt ner i marken.

Slangen grävs oftast ner på ungefär en meters djup och och är flera hundra meter lång totalt (allt från 300 till 600 meter är vanligt förekommande), den exakta längden avgörs från fall till fall. Slingorna läggs med cirka en och en halv meters mellanrum för att inte ”konkurrera” med varandra om värmesamlandet.Markvärme, jordvärme, ytjordvärme.

Jordvärme – slang med vätska

I slangen finns en frostskyddsvätska som samlar upp värme och pumpas in i värmepumpen. Där blandas denna vätska med ett köldmedium (ämne med låg kokpunkt) som förångas och sedan utsätts för tryck i en kompressor, vilket gör att energin kan omvandlas till värme för vidare distribution i huset.

Värmen som man utvinner genom markvärme är, om man hårdrar det, solvärme. Solens strålar värmer upp marken, och framför allt vattnet i marken, vilket gör att det finns värme att hämta året runt. Även på vintern när luften är kall finns det plusgrader att hämta i jorden. Mer information om hur värmepumpar generellt fungerar hittar du i Byggmentors värmepumsguide.

För att anlägga markvärme kan du behöva tillstånd från din kommun, kontakta därför kommunen (oftast miljönämnden eller byggnadsnämnden) och hör vad som gäller innan du skriver på avtal för grävning och installation av din jordvärmepump och kollektorslang.

Energibesparing med markvärme

Att välja rätt typ av värmepump handlar om förutsättningarna för det enskilda hushållet, priset på investeringen och hur mycket du kan spara i och med din värmepump. Av förklarliga skäl är ytjordvärme bäst för den med relativt stor tomtyta. Har man mindre tomt kanske en bergvärmepump är bättre och bor man intill en sjö kan sjövärme fungera bäst.

Hur stor besparingen blir beror helt på hur just din jordvärmepump är dimensionerad och hur energiförbrukningen ser ut idag. Men i de allra flesta kan jordvärme stå för många tusen kilowwattimmar värme varje år.

För att veta exakt vilken modell och dimensionering du behöver för ditt hushåll är det klokt att låta en, eller helst flera olika, installatörer komma med offertförslag där de räknat på vilken lösning som lönar sig bäst. Det gäller att hitta en värmepump som täcker så stor del av ditt totala energibehov som möjligt utan att för den skull vara dyrare och ha längre kollektorslang än vad som är nödvändigt.

Jordvärme – kostnad

Det är två huvudsakliga kostnader att räkna på när du vill skaffa jordvärme. Dels arbetskostnad för att gräva och lägga kollektorslang samt installera jordvärmepumpen, och dels materialkostnad vilket är själva priset på pump och slang.

Precis som är fallet med hur mycket du sparar i sänkt energiräkning så påverkas kostnaden för markvärme av vilken dimensionering du väljer, vilket märke på värmepumpen och hur väl du lyckas förhandla ner priset med din installatör. Här är ändå ett exempel på hur kostnaden för jordvärme kan se ut:

Värmepump med kollektorslang: 70 000 kr

Grävning och slangläggning: 20 000 kr

Installation av värmepump: 10 000 kr

Med ovanstående prisexempel blir total kostnad för att installera jordvärme/markvärme/ytjordvärme alltså 100 000 kronor. Den delen som är arbetskostnad är 30 000 kronor, cirka en tredjedel av totala priset vilket också är den andel man brukar ange som schablon för att se hur stor del av en total värmepumpsinstallation som är arbetskostnad.

Det är denna del av kostnaden som du kan sänka med hjälp av ROT-avdraget. En person får dra av halva arbetskostnaden vid en installation av jordvärme, upp till 50 000 kronor i avdrag per person och år. Om arbetskostnaden är 30 000 kronor blir den alltså efter ROT-avdraget bara 15 000 kronor. Totalt pris blir då istället 85 000 kronor, pengar som du antagligen tjänar in på sex-sju år (beroende på hur stor din årliga besparing blir).

Tips för dig som vill skaffa markvärme

  • Vill du längre fram gräva på din tomt för exempelvis att anlägga damm eller pool kan det bli problem eftersom kollektorslangen ligger så pass grunt. Detta är en av faktorerna du måste tänka på innan du väljer jordvärme istället för exempelvis bergvärme.
  • Prata med miljönämnden hos din kommun innan du skriver på några avtal. Kommuner har ofta regler för denna typ av värmepumpsarbeten, framför allt för att skydda vattendrag och grundvatten. Många kommuner har ett visst minimumavstånd till närmaste vattentäkt.
  • Se till att din installatör märker ut slangen och ger dig en slangkarta för att du i framtiden ska vete var den ligger. Kom överens med den firma som utför arbetet redan på offertstadiet för att se till att få det du behöver.
  • Hur befintliga rör och ledningar ligger på tomten måste du också ta reda på innan du kan börja gräva för din ytjordvärme. Råkar du skada något uynder arbetet kommer din jordvärmeinstallation kanske kosta mer än den smakar.

Mer information om jordvärme

Här är bra lästips för dig som vill veta mer om jordvärme/markvärme eller andra typer av värmepumpar.

Energimyndigheten – informerar och granskar energimarknaden och har en matnyttig sida om värmepumpar i allmänhet och jordvärme i synnerhet.

NIBE – en av de mer välkända leverantörerna av jordvärmepumpar. Andra stora företag på marknaden är Thermia, IVT och Bosch.

Markvärme på Wikipedia – bra basfakta om jordvärme.

Ställ gärna frågor eller dela med dig av egna erfarenheter av markvärme, i kommentarerna eller på Byggmentors forum för värmepumpar.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor