Luftburen eller vattenburen värme?

Byggmentor synar olika distributionsformer för värme. Med rätt kunskap kan du göra ett val som sparar både miljö och pengar.

Luftburen värme med värmepump eller vattenburen med cirkulationspump? Ja, det finns flera möjliga lösningar för att distribuera värme i ett hus.  Byggmentors fakta om vattenburen värme, luftburen värme och direktverkande el ger dig överblicken och kunskapen du behöver för att välja det som passar just ditt hem.

Vattenburen värme

Att värma upp huset med vattenburen värme innebär att varmt vatten hela tiden cirkulerar i radiatorer eller golvslingor. Vattnet kan värmas upp antingen med hjälp av en ved- eller elpanna eller med en värmeväxlare som är ansluten till fjärrvärme och cirkulerar med hjälp av en cirkulationspump. Vattenburen värme kan också kopplas ihop med en värmepump, till exempel luft/vatten-värmepump eller bergvärmepump. I de flesta fall finns det även en varmvattenberedare i pannan där vatten till husets kranar även kan värmas upp.

Fördelar med vattenburen värme

Att använda sig av vattenburen värme innebär en mängd fördelar. För det första har man möjlighet att välja mellan ett stort antal olika energislag. Dessutom ackumulerar huset värme vilket gör att huset inte kyls ner lika fort som andra hus vid strömavbrott eller liknande. En stor nackdel med systemet är dess höga installationskostnader, så se till att göra ett noggrant kalkylarbete inför ett eventuellt köp.

bbb low-cost housing, tegnestuen vandkunsten

Luftburen värme

Ett annat alternativ för att värma upp huset är med det som kallas luftburen värme. Systemet innebär att luften värms upp med luft som har hettats upp av antingen en braskamin, ett ventilationsaggregat eller i en värmeväxlare som är kopplad till en värmepump. Varmluften cirkulerar sedan i huset med hjälp av fläktar. Med detta system så värms rummen upp och ventileras på en gång. Resultatet blir att du får en jämn temperatur i hela huset och ventilationen blir mycket bättre än om du använder dig av andra system.

Fördelar med luftburen värme

Även med detta system är fördelarna många. Exempelvis har du möjlighet att delvis återvinna avluften och därmed spara in på värme och kostnader. Till nackdelarna kan man räkna att det kan uppstå kallras, alltså drag från fönster. Detta kan man undvika genom att installera isolerglasrutor. En annan nackdel är att det inte går att undvika odör och partiklar i luften då den hela tiden cirkulerar i huset.

Direktverkande el

Den tredje metoden att värma upp huset är med direktverkande el. Metoden innebär att man värmer upp huset med hjälp av elradiatorer, alltså vanliga element. Den stora fördelen med direktverkande el är för det första mycket låga installationskostnader. Det är både enkelt och billigt då det endast krävs att man köper radiatorerna, installerar dem på väggen och stoppar in kontakten i eluttaget.

Nackdelen med detta system är att det kan vara relativt svårt att byta energislag samt att driftkostnaden blir höga när elpriserna stiger och samtliga rum i huset måste värmas upp. En förutsättning för att kunna värma upp huset med direktverkande el är att det finns tillräcklig anslutningseffekt tillgänglig. Detta kan du enkelt ta reda på genom ditt lokala elverk.

Fördelarna med direktverkande el är många men metoden lämpar sig bäst i hus där kravet på värme inte är omfattande, exempelvis i fritidshus eller sommarstugor.

Vilken distributionsform föredrar du, och varför? Ge dina tips eller ställ frågor i kommentarerna här nedan eller diskutera ämnet på Byggmentors forum.

DelaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter

Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor