Minskat stöd till solceller – men priserna sjunker

Den senaste tiderna har det varit en del turer kring stöd för solenergi, både storskalig sådan och för privatpersoner. Nu meddelar Regeringen att stödet för solceller kommer fortsätta att kunna sökas under hela 2012 men också att det sjunker från 60 procent till 45 procent av investeringen. Men enligt Energimyndigheten behöver inte detta nödvändigtvis betyda dyrare solcellsinstallationer för kunderna.

Bidraget sjunker – priserna också

Stöd bidrag solceller
Solcellsstödet blir kvar 2012, dock något minskat.

Även om det statliga stödet till solceller minskar med 15 procentenheter så har samtidigt priset för solceller minskat nästan lika mycket. Förhoppningen från regeringens sida är alltså att även om stödet sjunker så ska konsumenterna ändå vara stimulerade nog att vilja skaffa solenergi eftersom tekniken blivit billigare.

Det är dock de nya reglerna som gäller för alla ansökningar som behandlas från och med den 1 november 2011, oavsett om ansökan skickats in tidigare än så.

Maxbelopp på 1,5 miljoner kr

Stödet kommer som sagt att ligga på 45 procent av investeringskostnaden, dock som mest 1,5 miljoner kronor. Detta kan sättas i relation till vad Energimyndigheten menar är det normala priset per kilowatt toppeffekt för solceller – mellan 25 000 och 50 000 kr.

Gamla ansökningar gäller fortfarande

Det tidigare stoppet för solvärmebidraget är alltså att betrakta som hävt så länge pengarna räcker – i nuläget är 60 miljoner kr avsatta för stöd till solcellsinstallationer 2012. De ansökningar som redan är inskickade är alltså redan ”i kö” och du behöver inte skicka in en ny ansökan om den tidigare inte blivit behandlad än.

Är detta rätt väg att gå från Regeringens sida? Bör stödet utökas eller avskaffas till förmån för någon annan energiform? Gör din röst hörd i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum för alternativ energi.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor