Skillnad mellan solfångare och solceller

Solfångare och solceller blandas ibland ihop trots att de egentligen mest har energikällan – solen – gemensamt. Byggmentor reder ut begreppen och guidar genom solljuset. Efter du har läst får du diskutera och ställa frågor i antingen kommentarsrutan nedanför artikeln eller på Byggmentors forum för alternativa energikällor.

Enkel skillnad mellan solfångare och solceller

Dagens teknologi tillåter fortfarande inte husägare i Sverige att använda enbart solen för ein värme- och elproduktion, men utvecklingen går framåt och solenergi blir allt mer populärt. I kombination med andra energikällor, exempelvis en värmepump, kan en sollösning vara ett perfekt miljövänligt komplement för en villas energiförsörjning.

Vad är då skillnaden mellan solfångare och solceller? Kort och enkelt uttryckt: solfångaren är till för att värma upp vatten och solceller konverterar solens strålar till elektricitet.

Så fungerar solceller

Solceller är alltså mer ”allround” än en solfångare eftersom dessa kan generera el, vilket i sin tur kan skapa både värme och bidra till hushållselen (eller kanske till och med överproducera, enligt principen för passivhus och plusenergihus). Nackdelen med solceller gentemot en solfångare är framför allt det oftast blir en något sämre ekonomisk affär med solcellerna.

Dock ska man komma ihåg att solceller fortfarande framför allt är en investering i klimatet, på ett sätt där den enskilde medborgaren faktiskt kan göra en betydande insats genom att producera egen el istället för att köpa el som kan vara producerad på betydligt sämre sätt rent miljömässigt. För mindre hus som kanske inte har behov av el- eller värmeförsörjning året runt, sommarstugor till exempel, kan solceller vara ett mycket bra alternativ. Solceller, eller rättare sagt sol-el, omvandlar genom halvledare solens strålar direkt till el vilket kostar ungefär drygt 2 kr/kWh, om man slår ut investeringen på vad man får ut av solcellerna.

Så fungerar solfångare

Solfångare. Foto: Hallin-m. Licens: {link: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en}Creative Commons{/link}

En solfångare fungerar egentligen väldigt enkelt – solen skickar värme som värmer upp vatten. Detta vatten används sedan som vanligt tappvarmvatten, alltså i till exempel dusch, bad och kranar. Men precis som i fallet med solceller så är svenskt klimat inte tillräckligt varmt och soligt för att solfångare ska kunna ta över hela varmvattenförsörjningen, men väl en del av den. Normalt är att solfångaren dimensioneras för att stå för hälften av hushållets varmvatten. Solvärme går också att få ekonomiskt stöd för, läs Byggmentors tidigare guide till detta solvärmebidrag, och om det tillfälliga(?) stoppet för det. Utnyttjar du inte solvärmestödet så omfattas installation av solfångare också av ROT-avdraget.

Ställ gärna frågor eller dela med dig av egna erfarenheter, antingen i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum för alternativa energikällor.

 


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor