Solvärmebidrag för solfångare

Solvärme växer i popularitet och idag går det att få solvärmebidrag för den som vill göra en investering i en allt vanligare energiform. Dels har de senaste årens miljödebatt påverkat många att vilja välja energiformer som påverkar miljön minimalt och dels har tekniken för solvärme och olika typer av solfångare blivit bättre. Byggmentor tittar därför närmare på bidraget för solvärme. Har du frågor om solfångare, solvärmebidrag eller vill diskutera ämnet med andra? Skriv gärna en kommentar efter artikeln, eller diskutera på Byggmentors forum för alternativ energi.

Vilka regler gäller för att få solvärmebidrag?

Söker du bidrag retroaktivt går det att få ut bidraget om installationen påbörjats senast den 1 januari 2009.

Solfångaren ska vara godkänd av Solar Keymark (en kvalitetscertifiering av solvärmeprodukter).

Värmeutbytet, beräknat per år, ska vara uträknat på ett godkänt sätt. Detaljerna ska du kräva att få av den som sköter din installation av solfångaren, de flesta seriösa installatörer ser detta som en självklarhet, läs mer i Boverkets föreskrifter (BFS 2009:2).

Information om godkända solfångare som berättigar till solvärmebidrag finns på SP.se.

Solvärmebidraget hanteras av din länsstyrelse och är förlängt för 2011, dock finns inga garantier efter det.

Hur stort solvärmebidrag kan man få?

Enkelt uttryckt gäller 2:50 kr för varje kWh/år, enligt den energiberäkning som görs för varje solfångare. Solvärmebidraget är dock max 7 500 kr för privatpersoner. För företag kan solvärmebidrag uppgå till 3 miljoner kronor per projekt.

Kan bidraget för solfångare kombineras med ROT-avdrag?

Det vanligaste svaret är nej, men det finns undantag och olika länsstyrelser kan göra olika bedömningar. Hör därför med tjänstemännen hos din länsstyrelse och förklara hur just dina förutsättningar ser ut. ROT-avdraget halverar arbetskostnaden för vissa typer av arbeten i och runt ditt hus, läs mer om ROT här. För detaljer kring om och när det går att kombinera dessa bidrag rekommenderar vi en bra text hos företaget Svesol.

Annat att tänka på när du installerar solfångare

Det kan ibland krävas att du får bygglov från din kommun för att installera solfångare. Det är byggnadsnämnden i din kommun som handlägger bygglov, så börja där innan du köper din solfångare. De brukar ofta ha kompetenta tjänstemän som kan komma med råd och tips kring solvärme i din kommun.

Själva solvärmebidraget söker du som sagt hos länsstyrelsen. Där kan du också höra vilka specifika krav för stödet som gäller i just ditt län. Här är länkar till de olika länsstyrelserna:

Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen Gotland

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Halland

Länsstyrelsen Jämtland

Länsstyrelsen Jönköping

Länsstyrelsen Kalmar

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelse Skåne

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Södermanland

Länsstyrelsen Uppsala

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Västra götaland

Länsstyrelsen Örebro

Länsstyrelsen Östergötland

För privatpersoner gäller att ansökan om solvärmebidrag måste komma in senast sex månader efter att installationen av solfångaren påbörjats.

Har du frågor om solfångare, solvärmebidrag eller vill diskutera ämnet med andra? Skriv gärna en kommentar efter artikeln, eller diskutera på Byggmentors forum för alternativ energi.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor