Värme med oljepanna – fakta och alternativ

Byggmentor guidar dig till den kanske mest klassiska värmekällan för villor och andra hus i Sverige idag – oljepannan. Vi tittar närmare på hur den fungerar, för- och nackdelar, pris och vad du ska tänka på om du tänker köpa, eller redan äger, en oljepanna.

Är oljepannan på väg ut?

Oljepannan som uppvärmningsteknik är utan tvekan på väg att minska i betydelse för svenska hushåll. Men även om oljepannan sakta konkurreras ut av lösningar som värmepumpar, pellets, solenergi med mera så är den fortfarande mycket vanlig i många svenska hus och rätt utnyttjad kan värme med olja faktiskt vara ett mycket bra energieffektivt alternativt för uppvärmning av hemmet.

Nackdelar med oljepannan

Den kanske vanligaste och allvarligaste kritiken mot värme med olja är att det är ett fossilt bränsle som eldas. Det innebär dels att det är en ändlig resurs och dels att oljan innebär negativ miljöpåverkan.

Idag är ganska få hus uppvärmda med olja men framför allt äldre hus som inte uppgraderat sin energiförsörjning värms fortfarande med oljepanna.Oljepanna

Att värma huset med olja blir för de allra flesta dyrare i slutändan jämfört med om man investerar i mer moderna energilösningar. Man är också beroende av regelbundna oljeleveranser för att fylla på oljereserverna.

Fördelar med oljepanna

Idag är det för de allra flesta bäst att byta till ett modernare värmealternativ, exempelvis värmepump med bergvärme, eller pelletskamin. Det kan dock vara så att förutsättningarna för att installera en ny värmekälla inte är optimala vilket i så fall betyder att den med liten värmeförbrukning ändå inte tjänar mycket på att byta från oljepanna. Att ha oljepanna är också en relativt lättskött energiform som inte kräver mycket underhåll eller dagligt arbete.

Har du oljepanna idag kan du börja med att prata med grannar för att höra vad de har för uppvärmning samt kontakta din kommuns energirådgivare, de kan ofta ge allmänna råd för vilka värmealternativ som fungerar bra i hus i din kommun.

Regler och besiktning av oljepanna

Idag är det ett krav att den som har en oljetank, alltså ”behållare” för olja, måste besiktiga den regelbundet. Exakt hur ofta en besiktning behöver ske varierar beroende på exakt var den är placerad, men var 12:e år om den står ute och var 6:e år om den finns inomhus. Kom dock ihåg att ditt försäkringsbolag kan ha egna strängare krav för oljepannor, hör med dem och se till du uppfyller deras regler och krav.

Ju nyare oljepanna, desto bättre effekt

Att värma sin villa med olja är som sagt för det mesta en dyr affär om man ser hur många kronor per kWh det kostar. Det är dock inte lika illa med lite nyare oljepannor jämfört med sådana som har några decennier på nacken. Gamla oljepannor kan ibland ha så dålig verkningsgrad som 50 procent (alltså att bara hälften av energin tas till vara på och används till värme i huset).

Nyare oljepannor har oftast verkningsgrad (även kallat pannverkningsgrad) från 80 procent och uppåt, i vissa fall nästan 100 procent. Det är givetvis stor skillnad i effektivitet och årspris mellan en gammal och ny oljepanna.

Alternativ till oljepanna

Den som vill se över sin ekonomi och sina energikostnader och idag sitter med oljepanna har förmodligen en hel del pengar att spara på att byta till ny värmeförsörjning. Några alternativ som Byggmentor skrivit om tidigare är:

Pelletskamin – populär värmekälla med viss mysfaktor.

Värmepump – finns i olika varianter, exempelvis luft/vatten-värme, bergvärme, ytjordvärme och sjövärme )läs mer om hur du räknar ut besparing med värmepump).

Det går också att drastiskt sänka sina värmekostnader genom att tänka på kringfaktorerna i hemmet, exempelvis genom att tilläggsisolera och satsa på energisnål isolering, eller att möblera energieffektivt eller ta del av ”många bäckar små”-tipsen för hur du sänker energikostnaderna.

Har du oljepanna, eller har du haft det tidigare? Vad är dina bra och dåliga erfarenheter? Skriv gärna en kommentar nedanför eller på Byggmentors forum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor