Värmepump från A till Ö

Att investera i en värmepump handlar mycket om att sätta sig in i de olika alternativen för hur värmen samlas in (till exempel bergvärme, jordvärme eller luft/vatten), och det handlar om att granska en uppsjö av olika värmepumpar och analysera deras olika tekniska specifikationer. Det kan vara något av en djungel och Byggmentor ger dig därför en ordlista med de viktigaste begreppen du behöver känna till inför värmepumpsinvesteringen.

Saknar du något i listan? Kom med förslag, frågor eller kommentarer i kommentarsrutan under artikeln eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Bergvärme

Den värmepumpstyp som de flesta syftar på när man pratar värmepump. Värmen kommer från ett djupt borrhål där en kollektorslang fångar upp värmen och för vidare in i husets distributionssystem. Mer om bergvärme och hur du räknar ut besparingen.

Brinevätska

Kallas ibland ”kollektorvätska”. Denna vätska består av vatten och etanol eller etylenglykol och åker i kollektorslangen, i exempelvis borrhålet vid bergvärme, där den samlar upp värmen.

CoP

Se ”Värmefaktor”

Effektbehov

Syftar på ”maximalt effektbehov” och är det antal kilowatt som behövs för att tillgodose ett hus behov av värme den dagen på året när temperaturen är som lägst.

Energibehov

Antalet kilowattimmar som ditt hus slukar i värme och varmvatten. Alltså inte elen som går till annat än uppvärmning, denna el kallas för hushållsel.

Effektvakt

Apparat/system för att hålla koll på och hantera all strömförbrukning i ett hus, bra för att försäkra sig om att säkringar går när de ska.

Elkassett

Se elpatron.

Elpatron

Fungerar ungefär som en elkassett på så sätt att de båda är till för att skjuta till extra energi när inte värmepumpen klarar av det. Elpatronen fungerar genom att den värmer vatten med metallarmar eller slingor.

Frånluftvärme

Med frånluftvärme utnyttjar man den värme som redan finns i ett hus och återanväder den. Luften tas från husets ventilationssystem och skickas tillbaka in i värmedistributionssystemet. Fungerar snarare som ett komplement för besparing än som helhetslösning för värmeförsörjning.

Jordvärme

Se markvärme.

KollektorslingaVärmepump från A till Ö

Kan också kallas för kollektorslang. Skickas ner i ett borrhål, under markytan eller ner i en sjöbotten för att fånga upp värmen i marken.

Kondensor

En kondensor är en viktig del av värmepumpen och är en form av värmeväxlare som ser till att maximera värmen som värmepumpen kan leverera.

Köldmedium

När man pratar värmepump är köldmediet benämningen på det ämne som tar värmen till den varma delen av värmepumpen från den kalla.

Luft/luft-värme

Luft/luft-värmepumpen fångar upp värme från utomhusluften och sprider den i hemmet via en fläkt. Passar bäst om du har en öppen planlösning där varm luft enkelt kan spridas runt med fläkt.

Luft/vatten-värme

Luft/vattenvärmepumpen fångar även den upp värme i uteluften, men till skillnad från luft/luft-värme så distribueras värmen via ett vattenburet distributionssystem.

Markvärme

Markvärme (eller jordvärme/ytjordvärme) fungerar genom att en kollektorslang grävs ner på tomten på ett djup av en-två meter där den slingas för att sedan fånga upp och transportera värmen vidare till värmepumpen och sedan in i husets distributionssystem. Läs mer om markvärme här.

Radiator

Ett annat ord för element.

Kompressor

Kompressorn är den kanske viktigaste delen i värmepumpen och bidrar till att komprimera gas och koncentrera värmeenergin.

Sjövärme

Sjövärmepumpar fångar upp värme genom en kollektorslang på en närliggande sjöbotten eller vid annat vattendrag.

Solenergi

Även om solenergi egentligen inte har något att göra med värmepumpar även om det finns hybridmodeller som kombinerar t.ex. bergvärme och solvärme) så är all värmepumpsvärme indirekt solenergi. Värmepumpan utnyttjar värme som lagrats av solen i marken.

Tappvarmvatten

Ett annat ord för det varmvatten du använder i hushållet.

Ytjordvärme

Se markvärme.

Värmefaktor

Värmefaktorn, eller COP (Coefficient of Performance) är förhållandet mellan hur många kilowattimmar värmepumpen kräver för att fungera och vad den i sin tur genererar i värme. Läs mer om värmefaktor och hur värmepumpar fungerar.

Värmeväxlare

Den funktion som tar vätska eller gas som redan till viss del värmts upp och sedan ”växlar upp” denna värme ännu mer.

Vätska/vatten-värmepump

Värmepumpar som fångar upp värme genom vätska i en slang, exempelvis bergvärme, ytjordvärme/markvärme eller sjövärme.

Årsverkningsgrad

Ett genomsnittsvärde på hur mycket energi som används respektive tillförs av en värmepump under ett år.

Saknar du något i värmepumpsordlistan? Kommentera artikeln med ditt förslag eller fråga, eller skriv på Byggmentors värmepumpsforum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor