Enskilda avlopp: Skitskatt, Skitavdrag eller Skitbidrag?

Debatten om enskilda avlopp och huruvida dessa bör beläggas med miljöskatt fortsätter. Som Byggmentor rapporterade tidigare i veckan så är cirka 130 000 enskilda avlopp i Sverige idag direkt olagliga och många fler i riskzonen för att släppa ut för mycket fosfor, bland annat.

Det förslag som framförts från Havs- och Vattenmyndigheten är en särskild avloppsskatt, som skulle kunna kompletteras med ett avdrag eller skatterabatt för den som säkerställer att avloppet är följer gällande miljöregler och lagar (vilket vi lite skämtsamt kallade ”SKIT-avdrag”, ungefär som ett ROT-avdrag fast för avlopp). Detta förslag har som väntat väckt en del reaktioner bland allt från husägare som har enskilda avlopp till landets ledarsidor.

För och emot ”Skitskatt” på enskilda avlopp

Göteborgsposten tar tydligt ställning mot förslaget om en extra skatt riktad mot fastighetsägare med egen avloppslösning på tomten. De är i och för sig eniga med problemformuleringen; att svenskarnas privata avlopp släpper ut licka mycket giftiga ämnen som kommunala reningsverk är ett problem. Men samtidigt menar de att en skatt enbart riskerar att slå mot dem som ändå inte kan betala den. Istället är ett ”Skitbidrag” att föredra menar GP, en ekonomisk stimulans för den som vill miljösäkra sitt avlopp.

Är miljöskatt på enskilda avlopp rimlig, eller felaktig? Skriv en kommentar under artikeln.
Är miljöskatt på enskilda avlopp rimlig, eller felaktig? Skriv en kommentar under artikeln.

Längre söderut är tidningen Skånskan positiv till en skitskatt. Framför allt menar de att det annars inte finns en tillräckligt bra anledning för den med dåligt fungerande enskilt avlopp att ta itu med problemet, enbart stöd i form av särskilt riktade bidrag räcker inte utan en skatt måste till mot de husägare vars avlopp inte uppfyller kraven.

Villägarnas Riksförbund hör till de som uttalat sig negativt. I ett uttalande till GP säger deras chefsekonom Daniel Liljeberg så här:

En skatt slår brett mot alla fastighetsägare även om de allra flesta sköter sina avlopp. Det är orättvist.

Samtidigt går debattens vågor höga på nätet, en kommentar på vår första nyhet om ”Skitskatten”Byggmentors Facebooksida lyder så här:

När inte staten kan plocka av oss mera skatt så skapar man en massa onödiga lagar för att folk ska tvingas betala mera – det börjar gå för långt…

Ja, frågan berör verkligen. Vad tycker du själv? Behöver vi ett Skitavdrag, ett Skitbidrag eller bara en rak Skitskatt? Eller finns det andra sätt att få bukt med miljöfarliga enskilda avlopp? Har du själv exempelvis en trekammarbrunn, en infiltrationsbädd eller kanske ett eget minireningsverk? Skriv en kommentar nedanför denna text med din åsikt!

DelaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter

Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor