Kritik mot indelning i elprisområden

Som Byggmentor tidigare berättat så är Sverige numer indelat i fyra stycken elprisområden, för att kompensera för det faktum att vissa delar av landet producerar mer el än de använder medan det i andra delar förhåller sig tvärtom. I södra Sverige, där effekten blir ett dyrare pris för konsumenten menar nu Villägarnas Riksförbund att de nya elprisområdena slår fel och orättvist.

Momsintäkter måste räknas in

Kritik riktas mot de nya elprisområdena.

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villägarnas Riksförbund säger i ett pressmeddelande att man i och med de nya områdena inte tar hänsyn till att hela Sverige varit med och delat på kostnaden för att bygga ut stamnätet, utan bara ser på själva elproduktionen.

– Utbyggnaden av stamnätet har hittills finansierats av alla elkunder. Nu låter man södra Sverige stå för hela notan självt, och dessutom få höjd skatt, i och med momseffekten. För att kompensera för detta föreslår vi att elskatten sänks – i ett första steg i Sydsverige, och sedan när prisskillnaderna byggts bort, i hela landet.

Om detta utspel får någon effekt återstår att se, men klart är att de nya elprisområden lär debatteras ett bra tag till. Inte minst lär frågan om momsen användas som argument eftersom ett högre elpris också betyder ett högre momsbidrag till skattekistan.

Vad tycker du? Är förslaget rimligt? Eller slår det fel? Diskutera i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum för elpriser.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor