Nya elprisområden: Så påverkas ditt elpris

Från och med den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elprisområden. Detta för det produceras avsevärt mycket mer el i norra Sverige än vad det förbrukas, medan det i de södra delarna av landet är tvärtom. Detta måste nu regleras efter ett beslut i EU vilket gjort att Svenska Kraftnät, som ansvarar för det svenska stamnätet, delat in landet i fyra zoner, eller ”elprisområden”.

Tanken är att indelningen ska stimulera till ökat byggande av kraftverk i södra Sverige, vilket då på sikt skulle jämna ut de prisskillnader som nu uppstår. Gör gärna din röst hörd om förslaget och elpriser i allmänhet, i antingen kommentarsrutan nedanför artikeln eller på Byggmentors forum för elpriser.

Nya elprisområden påverkar din elräkning

Elområden i Sverige
Elprisområden i Sverige från 1 november 2011 (klicka för större bild). Bild: Energimarknadsinspektionen.

Vad betyder då den nya indelningen i elprisområden för dig som elkonsument? Framför allt kan du räkna med en förändring i vad du betalar för din el, men om det kommer att gå upp eller ner beror på var du bor och givetvis vilket elavtal du har.

Generellt kan man dock anta att priserna tidvis kommer att vara högre i södra Sverige än i norra eftersom man söderut använder mer el än vad som produceras i regionen. Detta skriver Energimarknadsinspektionen på sin hemsida och de rekommenderar ett ännu större eget ansvarstagande för att hitta det elavtal som lämpar sig för just ditt hus eller din lägenhet, exempelvis genom deras tjänst Elpriskollen.

Så ligger du steget före elbolagen

Förutom att utnyttja exempelvis Elpriskollen för att jämföra olika elleverantörers priser är det i och med indelningen hög tid för alla som inte redan gjort det att se över vilka energibesparande åtgärder du kan göra för just ditt hus.

Ett enkelt sätt att börja den resan på är att se Byggmentors tio tips för uppvärmning av hus. En egen försörjning av värme och/eller el kombinerat med ett smart val av elbolag kan sänka kostnaderna avsevärt, oavsett vilket elprisområde.

Stora besparingar att göra

Exempelvis visar en jämförelse som Elpriskollen gjort att det går att spara runt 2000 kr per år för en villa med normalstor elförbrukning genom att jämföra olika elbolag – oavsett i vilken del av landet du bor. Så även om den nya indelningen innebär vissa kostnadsförändringar så kan du som konsument fortfarande själv stå för den stora besparingen genom att tänka till och välja rätt källa för el och värme till ditt hushåll. Sedan kan du med relativt enkla medel alltid sänka din normala hushållsförbrukning.

Har du själv några smarta tips för att få ner elräkningen? Och vad tycker du om indelningen i elprisområden? Gör din röst hörd i antingen kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum för elpriser.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

  • Victor

    Tycker inte det är fel att rikta sådana här insatser för att stimulera fler regioner att utveckla egen kraftförsörjning. Men helst skulle jag vilja se satsningar på stöd för enskildas investeringar i el och värme, tex utökat solcellsstöd eller värmepumpsbidrag.