Stopp för solvärmestöd 2011

För tillfället är det stopp för utbetalningar av solvärmestöd. Anledningen är att ett antal projekt där man ansökt om stödet till solvärme har dragit ut på tiden vilket gör att inga nya ansökningar behandlas för tillfället. Eftersom stödet tas från en särskild pott som avsatts för just solvärmeprojekt innebär det att så länge hela potten är ”upptagen” med projekt kommer inga nya projekt behandlas innan de gamla är slutförda.

Frågan hanteras av Boverket som just nu för en diskussion med regeringen om hur solvärmestödet ska kunna fortsätta trots att många projekt försenats. Själva handläggningen av solvärmestödet sker genom länsstyrelsen i ditt län (se lista över länsstyrelser här).Stopp för solvärmestöd

Så här beskriver exempelvis länsstyrelsen i Södermanlands län situationen:

För närvarande kan vi inte fatta fler beslut om solvärmestöd. Det innebär att om du har sökt och fått besked om att du får pengar kommer de att betalas ut som vanligt. Däremot om du ännu inte fått besked om att du ska få pengar kommer du få vänta tills senare i år för att få besked om du får pengar eller inte.

Detta stopp gäller alltså enbart nya ansökningar eller inkomna ansökningar som inte godkänts. Har du sökt solvärmestödet och fått det beviljat kan du vara trygg.

Hur påverkar det här din vilja att helt eller delvis växla till solvärme? Skriv gärna en kommentar eller diskutera på Byggmentors forum för alternativa energilösningar.

DelaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter

Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor