Anlita hantverkare – pris och timkostnad

En stor del i ett bygg- eller renoveringsprojekt är hantverkaren du anlitar och priset för arbetskraften. ROT-avdraget har gjort det förmånligt att anlita hantverkare snarare än att försöka sig på att uttföra arbetet själv men det finns ändå en del att tänka på för att du ska göra en bra affär och få ett slutresultat du är nöjd med. Byggmentor hjälper dig få rätt pris för hantverkaren. Diskutera gärna egna erfarenheter av hantverkare på Byggmentors forum.

Avtalat pris med hantverkaren

Grundregeln som aldrig kan tummas på är att ett överenskommet pris gäller, för både dig och hantverkaren. Priset bör vara avtalat och påskrivet i skrift eftersom ett muntligt avtal, även om det också är bindande, är svårt att bevisa om en tvist uppstår.

Är priset avtalat i exakt antal kronor är det priset som också ska betalas i slutändan. Anser hantverkaren att det under arbetets gång behöver göras ytterligare åtgärder som kostar mer pengar måste ni komma överens på nytt. Hantverkaren får alltså inte på eget bevåg utföra arbeten som kostar dig mer än priset ni kommit överens om.Kom överens om priset med hantverkaren

Ungefärligt pris i avtalet

Om du och hantverkaren angett ett cirkapris i ert avtal får dock hantverkaren ta egna initiativ även om de kostar dig mer men priset får inte öka med mer än 15 procent. Om hantverkaren anlitats för att sätta kakel i ditt badrum och det ungefärliga priset för arbetet angetts till 20 000 kronor får alltsi inte slutnotan landa på mer än 23 000 kr (20 000 * 1,15). Enda gången detta inte gäller är om det handlar om rivningsarbeten eller olika former av markjobb, då får skillnaden mellan den avtalade ungefärliga arbetskostnaden och slutligt pris på fakturan vara upp till 25 procent.

Löpande pris

Är det svårt att komma överens om arbetskostnaden i förväg kan ni istället avtala om ett timpris. Detta timpris kan kombineras med en maxkostnad som inte får överstigas. Timpris för hantverkare varierar väldigt mycket beroende på typ av jobb och omfattning men någonstans mellan 300 och 400 kronor i timmen i arbetskostnaden för en hantverkare är en bra riktlinje.

Det är dock fullt normalt med ett prisspann på mellan 200 och 800 kronor i timmen. Ta alltid in offerter från flera olika hantverkare för att få en prisbild för just det jobb du vill ha utfört och var noga med att timpriset finns avtalat i skrift och att ni har ett maxbelopp ör vad det hela får kosta. Detta belopp är då ”pristak” för arbetet och även om det tar fler timmar än planerat ska du inte betala för mer än det överenskomna taket.

Hantverkare utan avtalat pris

Det finns tillfällen då det är svårt för hantverkaren att uppskatta tidsåtgång och arbetskostnad för ditt projekt. Då kan du vara tvungen att helt enkelt betala vad hantverkaren anger. Du ska dock inte betala mer än vad som är skäligt, och även om detta begrepp är väldigt flytande så kan du få en uppgift om vad som är skäligt genom att ringa flera olika hantverkare och höra vad de uppskattar priset till för det aktuella projektet. Du kan också höra med den branschorganisation som din hantverkare tillhör.

Vad ska du betala för tilläggsarbete

Eftersom det kan vara svårt att förutsäga vad store renoveringar eller byggprojekt tar vägen på förhand är det inte ovanligt att det uppstår tilläggsarbeten under projektets gång. I första hand måste hantverkaren kontakta dig för att stämma av eventuella tilläggsarbeten och låta dig avgöra om arbetet ska utföras eller inte. Hantverkaren får dock själv besluta om att utföra tilläggsarbetet om det är en i sammanhanget låg extrakostnad.

Upp till 15 procent av det totala priset för arbetet är en normal marginal för vad hantverkaren själv får besluta om. Hantverkaren får också utföra tilläggsarbeten på eget bevåg om det är för att avvärja en nödsituation eller om det kan antas vara en vital del av ditt önskade slutresultat.

Kringkostnader när du anlitar hantverkare

Det är inte bara själva arbetskostnaden du behöver tänka på när du anlitar en hantverkare. Till exempel reseersättning är ofta en inte obetydlig del av det totala priset och det är viktigt att komma ihåg att du inte får göra ROT-avdrag för resekostnader. Du fr heller inte göra avdrag för materialkostnaderna i samband med arbetet och dessa är ofta den största delen av totalkostnaden.

Du har rätt att få specificerad räkning

Som beställare av hantverkartjänster har du rätt att få en specificerad räkning om du så önskar, där du kan se vad dina pengar går till och vad som är arbetskostnad, resekostnad och materialkostnad. Kom ihåg att inte betala hantverkaren innan du får se en räkning du är nöjd med och självklart ska du inte betala innan uppdraget är slutfört.

Anser du att hantverkaren inte levererat allt han/hon lovat har du rätt att dra av ett belopp motsvarande det arbete som inte utförts. Detta är dock en bedömningsfråga så försök alltid i första hand att komma överens med din hantverkare för att undvika besvär för båda parter.

Vad har du för positiva eller negativa efarenheter av prissättning när du anlitat hantverkare? Dela med dig i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum. Besök också gärna Byggmentor på Facebook.

DelaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter

Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor