Behandla betonggolv inomhus

För den med betonggolv inomhus, exempelvis i källaren eller i ett garage, är det viktigt att underhålla och reparera betonggolvet med jämna mellanrum. Byggmentor tittar närmare på hur man bäst behandlar betonggolv inomhus. Har du själv reparerat betonggolv? Dela med dig av tips och erfarenheter i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum.

Identifiera problem med betonggolv hemma

Betonggolv i hemmet är en relativt vanlig lösning i Sverige men inte alla betonggolv uppfyller alla de krav som krävs för att det ska hålla sig helt och inte orsaka fuktskador. Ett betonggolv hemma måste vara anlagt med både dränering och ett underliggande skikt (kapillärbrytande) som förhindrar vatten att tränga igenom.

Leta efter sprickor eller flagor i betonggolvet

För att identifiera eventuella fuktskador ska du undersöka ditt betonggolv efter sprickor, lös betong eller flagningar. Upptäcker du tecken på ett skadat betonggolv inomhus bör du åtgärda detta omedelbart. Annars är risken för att problemen förvärras och blir mycket dyrare att åtgärda.

Upptäcker du några av dessa tecken på skador kan det betyda att ditt betonggolv skadas av läckande avloppsvatten eller regnvatten utifrån. Är det så att vatten läcker in kommer du förr eller senare behöva utföra en dränering från utsidan.

Så reparerar och lagar du betonggolv

Börja med att skaffa någon form av putsbruk lämpligt för betonggolv, det finns ofta bra cementputsbruk hos de flesta byggvaruhus. Även så kallat reparationsbruk funkar bra men framför allt för mindre reparationer av betonggolv. Generellt gäller att ju större skada desto grövre bruk, för väldigt små skador (under en centimeter) räcker det med finkornigt bruk där kornen är under två millimeter).

Sedan är det bara att börja med att hugg bort, med hammare och mejsel, en byt av ytskiktet på betonggolvet runt omkring skadan eller sprickan. Detta för att vara säker på att få bort lös eller försvagad betong.

Bort med lös betong och fyll med bruk/fogmassa

Sopa sedan bort och dammsug noga ytan du hackat bort, inga lösa partiklar ska vara kvar. Använd sedan en bred pensel och fukta betonggolvet, både själva skadan och runt omkring, med vanligt vatten. Detta för att inte fukten i det bruk du använder ska sugas upp av betonggolvet.

Därefter blandar du ditt cement- eller putsbruk och börjar laga betonggolvet. Ett tips är att göra två satser bruk, i den först har du i en skvätt vanligt trälim för att få bättre fäste.

Reparera betonggolvet med bruk

Därefter är det bara att använda en slev och sätta bruket i sprickan eller hålet. Plana ut bruket i omgångar, låt det vila några minuter mellan varje sättning. Var särskilt noga med att verkligen fylla sprickor ända ner till botten och att inga håligheter uppstår, det kan annars leda till förvärringar längre fram.

Sedan är det bara att platta till bruket med en platt bräda i cirkelrörelser. Efter första plattningen fått vila en kvart lägger du ett nytt lager bruk, plattar till och täcker över med plastfolie för att det ska dunsta bättre. Har du möjlighet bör du låta plasten sitta kvar i en vecka. Tänker du måla betonggolvet bör du vänta minst fyra-fem veckor innan målningen.

Har du själv reparerat betonggolv? Dela med dig av tips och erfarenheter i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

  • Lelle

    Tack för bra råd. Ser gärna uppföljning kring exakt vilket putsbruk som lämpar sig för olika skador i betongen.