Cellplast i väggarna – farligt vid brand

Efter den tragiska brandolyckan i Mjölby i helgen väcks nu åter debatten om cellplast som isoleringsmaterial. Men det är inte materialet i sig som nödvändigtvis är farligt vid brand utan snarare hur konstruktionen utförts.

Cellplast bakom plåt den verkliga boven

Enligt Brandskyddsföreningen, som arbetar med frågor om brandskydd och säkerhet i hela landet, är det just när cellplast byggs in bakom plåt som en särskild brandrisk föreligger.

– Cellplast bakom plåt är en mycket olämplig konstruktion. Plåten är inte tillräckligt tät för att hindra brand och dessutom leder den värme, säger Cecilia Uneram, brandingenjör på Brandskyddsföreningen till Ny Teknik.

Snabb brandutveckling

Det var i lördags som en brand började i en lägenhet i ett flerfamiljshus i Mjölby. Brandkåren lyckades rädda ett antal personer men en 5-årig flicka omkom tragiskt nog. Nu väcks därför diskussionen på allvar om konstruktionen av bostäder med cellplast. Att använda cellplast som isolering är relativt vanligt i svenska flerfamiljshus som är byggda under 2000-talet.

Enligt Brandskyddsföreningen är det krav på energieffektiv isolering som gjort cellplast populärt i och med att det är billigt och effektivt som isoleringsmaterial. Problemet är bara att cellplastens intåg i svenska byggnader gått så fort att det inte finns tillräckligt med forskning i hur materialet fungerar i brandsituationer.

– Vi vill belysa och påvisa de stora kunskapsbrister som finns inom byggsidan och hos förvaltare och byggnadsinnehavare. Vi kan visa på ett stort antal bränder där cellplast varit orsak till snabb brandspridning. Utifrån de bränder som inträffar försöker vi dra lärdomar och föreslå lösningar som är mer lämpliga och kan minska problemen, säger Cecilia Uneram.

Näste steg – kunskap och granskning

Nu vill Brandskyddsföreningen att man tar frågan på allvar där man tittar på redan byggda hus för att se till att de uppfyllder de säkerhetskrav som finns.

– Brandskyddsföreningen anser att det behövs en granskning av befintliga byggkonstruktioner för att minska brandriskerna och att säkerställa att samhällets krav uppfylls.  Vi anser också att kunskapen kring vad som är lämpliga respektive olämpliga lösningar måste spridas och att testmetoderna kring brännbara isoleringar ses över, säger Cecilia Uneram.

Så ser du till att ditt hus är brandsäkert

  • För dig som själv är orolig över brandsäkerheten i ditt hem finns det några saker du kan göra för att minimera riskerna vid en brand:
  • Ta reda på om ditt hus är konstruerat på ett brandsäkert sätt när det gäller exempelvis cellplast. Börja med att prata med din förvaltare/bostadsrättsförening eller den som byggt ditt hus.
  • Vänd dig till Brandskyddsföreningen om du vill veta mer om brandskydd.
  • Se till att alltid ha fungerande brandvarnare.
  • Släck alltid ljus när du går ifrån dem.
  • Var särskilt noggrann vid matlagning då brandrisken ökar.
  • Se till att elapparater alltid är avstängda när de inte används, och låt inte exempelvis tvätt- och diskmaskin vara igång när du inte är hemma.
  • Följ Brandskyddsföreningens eminenta checklista.

Diskutera gärna cellplast och brandsäkerhet i kommentarsrutan här nedanför – är du trygg med konstruktionen av ditt hus? Vilka åtgärder har du vidtagit eller planerar du att ta?

Läs mer om olyckan i DN och Corren.

Fler artiklar om säkerhet i hemmet och isoleringsmaterial:


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor