Fukt- och vattenskador

För både lägenhetsinnehavare och villaägare är hotet om en vattenskada en av de största mardrömmarna. Förutom att fukt och vatten kan skada både hälsa och egendom så är det dessutom en kostsam affär att drabbas för dig som är husägare. Särskilt om försäkringsbolaget anser att du helt eller delvis har dig själv att skylla för vattenskadan. Byggmentor ger dig en effektiv guide i det du behöver vara vaksam på för att undvika fuktskador och vad du gör om olyckan är framme.

Riskzoner för vattenskador

En vanlig uppkomst till dyra och onödiga vattenskador är helt enkelt slarvigt kopplade disk- och tvättmaskiner. Rör som sitter för löst läcker vatten vilket efter en tid kan innebära allvarliga problem och leda till dyra kostnader för att åtgärda skadorna. Själva rören som leder in och ut vatten är också potentiella vattenskadebovar, och i vissa badrum är dessa osynliga eftersom de ligger bakom golv och väggar.Fukt- och vattenskador kan kosta skjortan

Vid en badrumsrenovering eller ombyggnad av köket kan det därför vara en bra idé att planera för att rören ska kunna vara synliga så att du regelbundet kan kontrollera att allt är som det ska. Sådana våtrumsarbeten kan du i teorin utföra själv men ditt försäkringsbolag kanske inte accepterar det och då gäller inte försäkringen om olyckan är framme. En genomsnittlig vattenskada i villor i Sverige kostar enligt Boverket ungefär 40 000 kronor, pengar man kan ha betydligt roligare för. Läs mer här om regler för våtrumsrenovering.

Vatten i källaren

När en ledning springer läck eller vid kraftiga regn och dåligt vattenskydd kan en källare drabbas översvämning och i förlängningen fuktskador som sitter i länge om de inte åtgärdas. Är orsaken till översvämningen regn så kan det faktiskt vara kommunen som är ”boven” – systemet som leder bort vatten kan helt enkelt vara underdimensionerat och därför inte klara av vattnet som flödar från ditt hus. Hör med din kommun om du drabbas av översvämningar vid regn och se om de kan hjälpa till på något sätt.

Om din källare drabbas av fukt eller vattenangrepp även när det inte regnar kan det vara dags för en dränering runt källaren. En dränering innebär i korta drag att man gräver upp ett dike runt huset, lägger ut rör som transporterar bort vatten och eventuellt också kompletterar med extra isolering. Detta leder till en torrare och säkrare källare.

Så hittar du vattenskador

Ett säkert tecken på fuktskador är mögel. Antingen använder du näsas om du känner unken mögellukt och försök hitta var det luktar starkast. Du kan också leta efter 2bubblor” som uppstår under exempelvis färglager eller mattor i ditt hus. Har du tapeter så leta efter ställen där lossat från väggen, detta kan bero på mögelangrepp. En särskild riskzon som du bör undersöka regelbundet är golvbrunnar i ditt hus, om dessa höjer sig kan det bero på fuktangrepp runt brunnen. Misstänker du fuktskador bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag och göra en utredning med en expert på fuktskador, försöker du åtgärda vattenskador själv utan rätt kompetens kan du inte veta säkert att skadan försvinner och ditt försäkringsbolag kanske inte godtar dina åtgärder

Vid akut vattenskada

Vill det sig riktigt illa kan en ledning gå av eller något annat fallera vilket gör att vatten forsar ut i ditt hem, då är varje sekund livsviktig! Det enskilt viktigaste är stänga av huvudkranen till ditt hus – se till att du vet var den är. Bor du i lägenhet sitter huvudkranen sannolikt i källare eller liknande, hör med din förening vad som gäller.

Sedan handlar det om att snabbt agera, kontakta ditt försäkringsbolag och en VVS-firma, dessa brukar ha kompetensen att agera rätt vid akuta vattenskador och kan förhoppningsvis fixa det rör som läcker. Sedan torkas de drabbade ytorna med fläktar och de delar av ditt hem som skadats kommer med all sannolikhet behöva bytas ut för att inte drabbas av mögel i framtiden. Drabbas du av översvämning i källaren går det knappast att ”stänga av” vattenflödet men däremot bör du bryta elen till ditt hus för att inte riskera någon elolycka.

Det är dyrt och tidskrävande att sanera allvarliga vattenskador så se därför till att förebygga så mycket du kan och att ditt försäkringsbolag godkänner eventuella åtgärder du gjort i dina våtutrymmen.

Har du drabbats av vattenskador? Vad kostade det och täckte försäkringen allt? Berätta om dina erfarenheter i en kommentar här nedanför eller på Byggmentors forum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor