Isoleringsmaterial till villa

Att tilläggsisolera är ett populärt sätt att göra villan mer energieffektiv. Byggmentor går igenom några av de vanligaste isoleringsmaterialen för små och stora villor. Diskutera gärna dina egna erfarenheter av isolering eller ställ frågor, antingen i kommentarsfältet efter artikeln eller på Byggmentors forum för isolering, tomt och grund. Läs gärna också vår guide till energisnål isolering.

Mineralull – glasull och stenull

Mineralull är en typ av isolering som egentligen kan innebära flera olika varianter, till exempel glasull/glasfiber och stenull. Många isoleringsmaterial kommer som rulle, som färdiga skivor eller eller lösull (småbitar). Generellt brukar de flesta anses att färdiga skivor är att föredra där det finns plats.

Isolering med glasfiber/glasull

Glasull är en rätt miljövänlig isolering sett till hur den tillverkas. Denna typ av mineralull kan nämligen bestå av upp till 90 procent glas som återvunnits. Du kan, lite tillspetsat, alltså säga att du isolerar med dina gamla glasflaskor. Glasfiber/glasull är ett mycket vanligt isoleringsmaterial som kan köpas som skivor, lösull och rullar.

Glasullens fördel som isoleringsmaterial är att den står emot alla angrepp av svamp eller röta. En nackdel är att den inte är särskilt skonsam mot kroppen när du hanterar den, därför behöver du skyddskläder och andningsmask om du vill ge dig på att isolera med glasull själv.

Isolering med stenull

Stenull är ett isoleringsmaterial som skapats av diabas, en sorts sten. För- och nackdelar med stenull är ungefär desamma som för glasfiber – står emot svampangrepp och röta men kräver skyddskläder för att handskas med. En särskild egenskap som gör stenull populärt att använda vid isolering är att det är extremt motståndskraftigt mot eld.

Papper som isoleringsmaterial

Återvunnet papper blir idag bra isoleringsmaterial, även om det inte är så vanligt så används det ofta för vindsutrymmen (läs mer om tilläggsisolering av vind). Pappisolering har ungefär liknande för- och nackdelar som isolering med trä och är ett kostnadseffektivt sätt att tilläggsisolera. Eftersom pappersisolering (och isolering med träfiber) kommer i många olika varianter och är framtagna eller behandlade på olika sätt bör du rådfråga den handlare där du köper din isolering om vad som passar bäst för dina isoleringsbehov.

Cellplast/Frigolit (EPS)

Ett isoleringsmaterial som är enkelt att handskas med är frigolit, eller expanderad polystyren (EPS), en typ av cellplast. Materialet har goda isolerande egenskaper men är lättantändligt och får inte användas i flervåningshus.

Perlit

Inte det vanligaste isoleringsvalet i Sverige men ändå ett effektivt isoleringsmaterial som inte går att antända och som inte heller kan ruttna. Är särskilt bra för isolering i väldigt svåråtkomliga utrymmen och köps oftast in som lösfyllnad. Vanligast som isolering för tak och husgrund.Isoleringsmaterial för villan

Isolering med lin

Lin är ett organiskt isoleringsmaterial som är relativt kostsamt jämfört med flera andra typer av isolering men i gengäld är det miljövänligt. Lin kan köpas både som rulle eller färdiga isoleringsskivor.

Tjocklek på isolering i villa

Olika material har olika isolerande egenskaper men man kan utgå från att den genomsnittliga svenska villan behöver ungefär 250 – 300 millimeter isolering i ytterväggar och 200 millimeter på golv som ligger mot marken. På vinden kan det behövas mer, uppemot 350 – 400 millimeter. Rådfråga din leverantör av isoleringsmaterial om du är osäker.

Det kan också vara klokt att anlita någon för att utföra din tilläggsisolering om du inte är säker på hur arbetet ska utföras. Att tilläggsisolera berättigar till ROT-avdrag vilket gör att arbetskostnaden halveras (upp till 50 000 kr per person och år). Läs mer om ROT-avdrag 2012.

Lambda

När man talar om isolering brukar olika material oftast ha ett angivet lambdavärde. Ju lägre lambdavärde desto bättre isolerande egenskaper har isoleringsmaterialet. De flesta isoleringsmaterial har ett lambdavärde på mellan 0,030 och 0,045 W/mK (uttrycks ofta som exempelvis ”lambdavärde 30” för enkelhetens skull).

Kommentera gärna med frågor eller tips kring olika typer av isolering, eller diskutera ämnet på Byggmentors tomt- och grundforum.

Andra artiklar om isolering, mark och grund:


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor