Putsad fasad, håller du koll på den?

Fasaden på ett hus är den som står i frontlinjen och slåss mot väder, vind och kyla. Som du vet bor vi ett land som har fyra (när de fungerar) årstider och de flesta av dessa årstider är väldigt väderaggressiva om man uttrycker sig milt. Med dessa ord sagt kommer den naturliga övergången till frågan: När underhöll du din fasad senast?

Ett fasadarbete är inget du ger dig på själv, det är något som ska utföras av en kunnig entreprenör inom området. Med andra ord är det väl värt att gå igenom fasaden med jämna mellanrum och laga de skador som uppstår med åren. Har du en välputsad fasad kan den enda du behöver göra vara att tvätta rent den från avgaser och annan smuts. Ofta behöver du även laga sprickor och andra småskador som uppstår av olika anledningar.

Fasad_Puts_Hus_Byggmentor_

De flesta skador i fasader uppstår genom kyla och frost. Det sker genom att fukt tränger in mellan putsen och husväggen och sen när vattnet fryser ”spränger” den hål i fasaden och skapar sprickor. När du lagar sådana skador är det viktigt att du knackar ner fasaden några centimeter runt sprickan. Gör rent och grunda innan du lagar med samma fasadputs som huset består av.

Det finns givetvis flera anledningar till att fasadputsen kan skadas. Har du fått stora och djupa sprickor kan det bero på att huset har fått sättningar. Känns det osäkert kring hur stora skador putsen fått om huset fått sättningar ska du kontakta en kunnig entreprenör som kan ge dig råd i hur du ska gå vidare. Det kan du givetvis göra oberoende på skadors omfång.

Du kan även gå över fasaden och knacka försiktigt på den för att se om det är ”bom” någonstans. Det är när putsen inte har fäst ordentligt mot väggen, den är alltså löshängande på dessa ställen och låter ihåligt när du knackar på området. Knacka ner eventuell bom och laga igen.

Tips för att tvätta fasaden:

  • 1. Blöt den smutsiga fasaden ordentligt. Vattenslang går jättebra.
  • 2. Rengör med ljummet vatten och tvätta ytan med en borste.
  • 3. Använd en svamp eller borste och gnugga lätt på smutsiga områden.
  • 4. När fasaden är ren från smuts och föroreningar sköljer du den noga med vatten.
  • 5. Har du tillgång till en högtrycksspruta så använder du den.

Viktigaste är att du inte ”ger dig på” din fasad om du är minsta osäker. Ta kontakt med en entreprenör och rådfråga vad som är bäst för dig och ditt hus/fasad.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor