Radon i hus – därför bör du mäta och sanera radon

Många känner till radon och vet att radon i hus inte är något bra. Men vet du med handen på hjärtat om det finns radon i ditt hus? Och var börjar man med en radonmätning och radonsanering? Byggmentor tittar närmare på radonet och – framför allt – hur du upptäcker och får bort det.

Har du själv erfarenhet av radon i hus? Dela med dig av erfarenheter eller diskutera och ställ frågor i antingen kommentarsfältet eller  på Byggmentors forum.

Fakta om radon i hus

När grundämnet radium (i formen av isotopen radium-226) sönderfaller bildas radon, ett grundämne som kan ”klibba fast” vid väldigt små partiklar av damm eller rök. Radon är dock ingenting du upptäcker med blotta ögat eftersom det är en gas som varken syns eller luktar.

Gasen kan komma från såväl marken ditt hus står på som från vissa typer av byggmaterial som har några år på nacken. I värsta fall kan långvarig exponering av radon leda till cancer. Generellt gäller en ganska enkel regel – du bör undvika att vistas i miljöer där det finns radon och finns det radon bör du sanera platsen omedelbart.

Så hittar du radon genom radonmätning

Egentligen avges radon från alla stenbaserade byggmaterial men i de allra flesta fall är det helt ofarliga nivåer. Däremot är materialet blå lättbetong långt ifrån ofarligt när det gäller radon. Byggmaterialet, som användes i svenska hus mellan 1920-talet och 1970-talet, hade fördelen att det var lättarbetet men tyvärr var det också en källa till höga nivåer av radon. Cirka 280 000 hus i Sverige beräknas ha radonnivåer över det normala.

Mät radon under vinterhalvåret

Helst ska man mäta radon mellan oktober och april, under den så kallade ”eldningssäsongen”. Vet du inte säkert hur ditt huss tår sig när det gäller radonhalterna bör du givetvis genomföra en mätning, annars är det alltid en god idé när du köper nytt hus (kom ihåg att förhöjda halter radon inte räknas som dolt fel – du som husköpare har ansvaret), när du bygger om eller bygger nytt hus, om du byter värmesystem, om du byter eller förändrar ditt ventilationssystem.

Genomför en radonmätning så här

En radonmätning är relativt enkelt att komma igång med. En radonmätning består oftast av att du kontaktar din kommun och genom dem eller ett företag som samarbetar med kommunen får en mätdosa som du ska ha i ditt hem under två-tre månader. Detta kostar oftast mellan 200-500 kr.

Radon och radonsanering
Håll koll på radonhalterna i ditt hus.

Under tiden dosan är i ditt hem fortsätter du ditt vardagliga liv som vanligt och när mätperioden är slut kan du se om ditt hus har för höga nivåer av radon. Gränsen för vad du kan få radonbidrag för går vid 200 becquerel per kubikmeter, vilket också är det gränsvärde som anges av både Boverket och Socialstyrelsen.

Radonsanering – så funkar det

Visar det sig att ditt hus är drabbat av höga radonhalter är det bara att omgående påbörja arbetet med radonsanering. Detta kan bestå av följande åtgärder:

  • Förändringar och justeringar av din ventilation för att på så sätt få ut luft med förhöjda radonhalter.
  • Installera en så kallad ”radonbrunn” som suger ut luft ur jorden.
  • Täta sprickor, läckor och hål mot marken om radonet kommer därifrån – stänga ute radonet helt enkelt.
  • Byta ut det byggmaterial som radonet kommer från.
  • Arbeta med ytskikt såsom plasttapet på blåbetongväggar för att hindra radon att tränga igenom.

Inom dessa punkter ryms många olika detaljförbättringar som tillsammans kan minska radonhalten i luften. Hör med flera olika radonsaneringsfirmor och begär in offerter och förslag på hur de tycker att ditt radonproblem ska lösas, och vad det ska få kosta. Skriv alltid avtal med den radonsanerare du väljer på att jobbet är att avse som avklarat först när radonhalten i huset nått under ett visst värde.

Givetvis kostar radonsaneringen väldigt olika beroende på vad källan är och hur komplicerade åtgärder som krävs. Därför kan det vara klokt att utnyttja såväl radonbidrag som ROT-avdrag för din sanering.

Radonbidrag – ekonomiskt stöd för radonsanering

Du kan få ett bidrag för radonsanering när du vill genomföra åtgärder för att hamna under gränsvärdet på 200 becquerel/m3. Du måste söka och få bidraget godkänt av din länsstyrelse innan du börjar genomföra åtgärder eller anlitar någon. Radonbidraget täcker 50 procent av pengarna du läggar på radonsanerande åtgärder, dock max 15 000 kr.

Den som vill kan även utnyttja ROT-avdrag för radonsanering vilket då täcker arbetskostnadsdelen av saneringen, medan radonbidraget täcker materialkostnader.

Har du erfarenhet av radon i hus? Dela med dig av erfarenheter eller diskutera och ställ frågor i antingen kommentarsfältet eller  på Byggmentors forum.

DelaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter

Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor