Snöskydd på tak – säkra taket inför vintern

Under extremt snörika vintrar händer det att tak på svenska hus både skadas och i värsta fall helt rasar ihop. Det är därför viktigt att förebygga och kontrollera att ditt tak håller för stora snömängder och att ditt snöskydd på taket fungerar. Har du egna tips eller frågor om att säkra taket mot snö? Kommentera nedanför artikeln eller på Byggmentors takforum.

Kontrollera taket innan vintern kommer

Redan innan den första snön faller kan du faktiskt förebygga och förbereda dig inför snön som kommer. Tumregeln är att ju mer noggrant du förbereder dig desto mindre tid behöver du lägga på snöröjning och panikåtgärder längre fram. De allra flesta svenska hus har tak som är byggda för att stå emot normala mängder snö, men för att skydda dig mot ovanligt stora mängder snö är det alltid klokt att kontrollera takets snöskydd inför varje vinter. Då har du även chansen att upptäcka andra fel på taket som bör åtgärdas. Fler kontrolltips för villan här.

Nock och gavlar viktiga

Börja med att se till att ditt tak håller tätt runt två särskilt utsatta delar – nocken (högst upp på taket) och gavlarna (takets sidor). Oavsett om du har takpapp, plåttak, tegel eller shingel så är det samma grundprincip som gäller för att skyddet mot snö ska fungera – takmaterialet ska vara oskatt och sitta fast ordentligt. Se därför till att inga skador finns och att spikar eller andra fästmetoder inte lossnat. Snö som tar sig igenom otätt takmaterial orsakar fuktskador och riskerar i längden att takets hållbarhet minskar.

Håll taket rent från kvistar och skräp

En annan mycket viktig och rätt enkel sak att kontrollera på hösten innan första snön är att se till att det inte ligger lösa kvistar, lövhögar eller annat skräp på. Särskilt viktigt är att ta bort eventuella metallföremål såsom skruvar eller liknande. Högar med skräp låter fukten få fäste och gör det svårare för taket att torka ordentligt. Ett rent tak är också lättare att skotta på vintern.

Snörasskydd

Ett konkret sätt att förbereda sig inför vintern är att skaffa ett snörasskydd som monteras på taket och förhindrar snömassor och is att rasa ner och eventuellt skada människor eller saker på marken. Snörasskydd kommer i många olika varianter och lösningar för olika typer av tak, hör med din takleverantör eller en takläggare om vad som kan passa för just ditt tak. Kom ihåg att du endast bör skruva eller på annat sätt fästa saker på ditt tak om du känner dig säker på uppgiften, går något fel kan din försäkring upphöra att gälla om du inte skött monteringen korrekt.

Har du egna tips eller frågor om att säkra taket mot snö? Kommentera nedanför artikeln eller på Byggmentors takforum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

  • Larsa

    Finns väl särskilda verktyg (snökrattor eller liknande?) som man kan använda för att få bort snön på taket?