Vänta inte för länge med din takomläggning

Diamanter må vara för alltid, men ditt tak är knappast av lika ädelt snitt. Att ta hand om ditt tak är en säkerhetsåtgärd du tjänar på i längden.

Vanliga svenska tak med takpannor har i regel en livslängd på mellan 40 och 60 år. Därefter bör takets ägare lägga om papp, pannor och läkt (bär- och ströläkt, alltså virke som ligger lodrätt och horisontellt för att hålla pannor på plats).

Om dina pannor är av tegel eller betong håller de generellt längre och kan antagligen användas vidare efter att du bytt ut det pannorna vilar på.

Hållbarhet för tak

Ett papptak är av naturliga skäl inte lika hållbart, ungefär 20 år kan du räkna med innan du bör byta ut det. Tak av plåt hamnar mittemellan och håller mellan 30 och 40 år. Takomläggning - vänta inte för länge

Ovanstående tidsangivelser är bara ungefärliga, det som i slutändan avgör är hur just ditt tak mår. Att byta tak kan den händige lyckas med själv men tänk på att det kan bli tråkiga konsekvenser om något går fel. Var säker på att du klarar av uppgiften eller anlita en professionell takentreprenör.

Takvård – sju tips för att tackla taket

1. För att maximera ditt tak livslängd bör du regelbundet vårda ditt tak, försök att göra det till en tradition varje vår eller sommar.

2. Bort med skräpet! Rensa noggrant bort växter och annat skräp från ditt tak. Använd en borste och spola gärna av med en mjuk stråle. Förebygg mer skräp genom att kapa eventuella grenar som hänger över ditt tak. Spana också efter sprickor eller frostsprängning.

3. Börja gärna med nocken, alltså den högsta delen av taket. Kontrollera att inga pannor eller någon plåt hamnat fel, och åtgärda de som eventuellt gjort det. Skulle någon panna flyttats nämnvärt bör du kontrollera att inga skador uppstått på den. Sedan är det bara att fortsätta tills hela taket är inspekterat och godkänt. Glöm inte att taket har en underdel, mät med en fuktmätare från insidan och var extra noga vid nocken och i takets vinklar.

4. Vind är ett av alla de element som kan skada ditt tak. Här gäller att hålla särskild uppsikt över gavlar och vindskivor så att de inte tagit skada. Titta gärna efter material som murknat.

5. En viktig del av taket är allt runtomkring – vinklar, ventilation och rännor. Sunt förnuft räcker långt, se helt enkelt till att rensa bort skräp och annat som inte ska vara där. Titta också efter rost som kan försämra funktionen på det den angripit.

6. Glöm inte stuprör och hängrännor. Är de fulla av skräp kan vattnet rinna ut och skada dörrar, fönster och fasad.

7. Undersök om stegar, räcken och annan säkerhetsutrustning är hel och fungerande. Detta är som du säkert kan gissa absolut inget område att tveka på, så anlita en takentreprenör om du inte är helt hundra själv.

Vad har du för rutiner när det gäller tak? Har du själv bytt tak nyligen? Dela med dig av dina erfarenheter i kommenterarna här nedan eller på forumet.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor