Villans checklista: 14 punkter att kontrollera i huset

Vi ger dig checklistan för att genomföra en kontroll av din villa för att upptäcka skador och renoveringsbehov. Med Byggmentors lista över kontrollpunkter för hus ser du de mest kritiska punkterna som du som husägare regelbundet bör undersöka, både utvändigt och på insidan.

Sprickor i putsad mur

Se över fasaden och titta efter sprickor. Även små sprickor bör åtgärdas, det är oftast billigare att laga en liten putsspricka nu än att vänta tills den växer till sig om ett år eller två.

Sprickor i grunden

Se över din husgrund och leta efter missfärgningar eller sprickor. Det kan vara tecken på fuktskador eller svag konstruktion. Åtgärda med lämpligt material, ofta räcker putsbruk om det bara är ytliga skador. Se till att få bort gammalt puts som sitter löst innan du tar på nytt.

Skorsten

Skorsten på taket är en mycket viktig punkt att kontrollera regelbundet eftersom det är en av de svagaste punkterna på alla tak. En åtgärd som lite äldre tak ofta saknar är täckning mellan tak och skorsten, se därför till att lägga täckning i lämpligt material (liknande det du har på taket) för att täta över skarven. Även här bör dun undersöka skorstenen för att efter skador, missfärgningar eller löst skräp i den eller på den.

Takränna

När du ändå är på taket är det lämpligt att undersöka takrännan. Den ska inte läcka och den ska inte vara blockerad av skräp. Se över alla skarvar för att se om den läcker någonstans. Återigen gäller att en liten läcka idag kan bli ett stort problem med fukt om några år. Upptäcker du läckor går de utmärkt att fixa med exempelvis glasfibermassa. Undersök också takrännan efter alger och annan växtlighet, rensa bort.

Kontrollera vinkelränna

Även vinkelrännan behöver kontrolleras (förutsatt att du har en sådan). Samma sak gäller här som för takrännan, reparera med exempelvis massa av glasfiber och se till att inga synliga läckor eller skador finns. Särskilt viktigt är läckor eftersom ett år av nederbörd kan ge allvarliga skador på den underliggande takkonstruktionen.

Vindskivorna – takets utpost

Vindskivorna på taket är ditt första försvar mot väder och vind och får ta mycket stryk. Dessa måste därför undersökas noga för fuktangrepp. Missfärgningar, mjukt trä (eller annat material), konstig lukt är alla tecken på att de inte står emot vädret ordentligt. Mindre angrepp kan du åtgärda själv genom att förstärka med lämpligt material men för att vara på den säkra sidan kan du anlita en hantverkare. Oftast kostar det inte många kronor jämfört med att behöva byta taket helt om skadorna består.

Träfasad

Alla trädelar är särskilt viktiga att kontrollera noga och fasaden som utgör en stor del av ditt ”klimatskal” (den del av villan som möter väder och vind) måste regelbundet inspekteras. Sprickor, fuktskador eller rent utav ruttet trä måste snabbt åtgärdas. Anlita en snickare om du är osäker, (mer om att anlita hantverkare här), då vet du att arbetet utförs korrekt och att fasaden håller.Checklistan att kontrollera i villan

Vägg mot källare

Yttervägg eller grund mot källare bör du granska särskilt noggrant. Här är risken stor för fuktangrepp som tränger sig in genom väggen till källaren. Upptäcker du att marken är extra fuktig eller ser synliga fukttecken på väggen/grunden kan du behöva utföra en dränering. En dränering är ett relativt stort arbete men kan i gengäld skapa en behagligare inomhusmiljö och förbättra isoleringen (och därmed sänka värmekostnaderna). Läs mer om hur en dränering går till.

Utvändig betongtrappa

Har du en betongtrappa är den värd en årlig inspektion. Betong är ett hårt material men många vet inte att det också är känsligt för både fukt- och frostskador. Så kallad frostsprängning kan uppstå om vatten tränger sig in i betongtrappan, hur liten sprickan än är. Åtgärda sprickor omedelbart genom att använda lämpligt bruk.

Ventilation (både inne och ute)

Ventilation är per definition något som sammankopplar insidan av din villa och utsidan av huset. Ventilationen är mycket viktig eftersom den kan bidra till ett friskare hus och ett hälsosammare inomhusklimat. Se till att alla ventilationskanaler är öppna och att du känner luften dra. Rengör dem även så gott det går för att få bort eventuellt skräp.

Insidan av taket

Kontrollera ditt innetak, särskilt om det är ett vanligt gipstak. Denna typ av tak är oftast mycket hållbara men om de drabbas av exempelvis fuktangrepp kan det vara ett tecken på stora problem. Ofta räcker det att gå igenom taket noggrant och leta efter fläckar av fukt. Använd gärna en ficklampa för att verkligen kunna se eventuella färgskiftningar som tyder på fuktproblem. Ser du fuktfläckar bör du omedelbart kontakta en fuktexpert eller takläggare för att höra vad de föreslår för åtgärd. Ett tak som är fuktskadat är farligt för både hus och hälsa.

Kontrollera stamrör

Stamrören som löper in i och genom villan är viktiga att hålla koll på. De är något av husets blodomlopp och slutar de fungera eller om de springer läck kan konsekvenserna bli stora. Rost kan lätt uppstå men är egentligen inget stort problem om det rör sig om små ytliga fläckar. Däremot bör du leta efter synliga skador och fläckar och anlita en expert på stamrör om du upptäcker skador. Vill du måla över enklare rostfläckar bör du alltid göra rent först så att inte rosten sprider sig.

Källarens ingång

Lägg gärna extra tid på din källare och se över väggar och trappa. Källaren är särskilt utsatt eftersom den oftast är omgiven av mark och där kan du ofta upptäcka problem med fukt först. Kontrollera särskilt vinklar och vrår där tecken på fuktproblem ofta kan uppenbara sig.

Sprickor i betonggolv

Har du betonggolv i exempelvis källare eller garage bör du kontrollera detta. Återigen är det sprickor som är viktiga att åtgärda eftersom fukt annars kan ta sig in och förstöra på djupet samt ta sig in från marken. Hittar du löst putsbruk kan det vara ett tecken på att betongen inte är tät nog och du bör då ersätta med ny puts.

Vilka kontroller gör du på ditt hus? Diskutera gärna i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor