Godkända ROT-avdrag 2012

Nytt år innebär att ROT-avdraget ”nollställs” och alla som äger sitt hus eller sin lägenhet kan utnyttja ROT-avdraget för arbeten i eller på sitt hem. Här sammanställer vi en lista över de ROT-arbeten som är (och inte är) godkända för ROT-avdrag 2012. Vill du veta mer om hur avdraget fungerar rekommenderar vi guiden ROT-avdrag 2012. Diskutera gärna eller ställ frågor om ROT-avdraget – i kommentarsrutan nedanför artikeln eller på Byggmentors forum för ROT-avdrag.

Listan är i bokstavsordning. Hittar du inte ROT-tjänsten du undrar över går det bra att skriva det i kommentarsrutan längst ner så kommer Byggmentor att kolla upp det åt dig.

ROT-avdrag A-H

A

ALTAN
Förutsatt att altanen sitter ihop med ditt hus ger bygge eller reparation av altan rätt till ROT-avdrag. Det gäller dock enbart för dig som äger småhus – för bostadsrätter får du inte gör ROT-avdrag för att bygga altan.

ANLÄGGNINGSARBETE
Olika former av anläggningsarbete på exempelvis trädgård, staket, murar, uppfart och liknande ger inte rätt till ROT-avdrag.

ARKITEKT
Att anlita arkitekt är inte godkänd ROT-kostnad.

ARRENDERAD BOSTAD
Du får inte utnyttja ROT-avdraget i en bostad som du arrenderar.

ASFALTERING
Asfaltering är inte godkänt ROT-arbete.

AVFALL
Att forsla bort avfall från ditt hus eller tomt är inte ROT-berättigande.

B

BADRUM
Att genomföra arbeten i ett badrum berättigar till ROT-avdraget, såväl badrumsrenovering som mindre arbeten såsom omkaklin, byte av inredning eller liknande badrumsarbeten. Här kan du läsa mer om att renovera badrum.

BALKONG
Bygger du till en balkong på småhus får du göra ROT-avdrag för arbetskostnaden, dock inte för en balkong som byggs till på en bostadsrätt.

BERGVÄRME
Arbetskostnaden för att installera bergvärme ger rätt till ROT-avdrag. Detta omfattar både borrning av borrhåll och arbetet med att installera själva bergvärmepumpen.

BLANDARE
Den som byter ut sina blandare i kök eller badrum får göra ROT-avdrag för arbetet.

BOSTADSRÄTT
För dig som bor i bostadsrätt gäller speciella ROT-regler – endast arbeten som sker inne i bostadsrätten är godkända för ROT-avdrag. Alltså får du till exempel göra ROT-avdrag för målning inne i bostadsrätten men inte för målning på utsidan.

BRASKAMIN
Ja – att installera en braskamin är godkänt arbete för ROT.

BREDBAND/FIBERKABEL
Om du anlitar någon för att gräva ner bredbandskabel på din tomt, och bredbandet ska användas av dig i ditt hem så får du göra ROT-avdrag för kostnaden. Dock inte för bredbandsarbete inne i huset eller lägenheten.

BORRA BRUNN
Du får göra ROT-avdrag för brunnsborrning förutsatt att arbetet sker för att förse ditt hem med vatten.

BRYGGOR
Arbeten med ett renovera eller bygga brygga ger inte rätt till ROT-avdrag. Men bryggan,

BYGGNAD PÅ OFRI GRUND
Ja – en byggnad på ofri grund är ROT-godkänt.

C
CARPORT
Du får göra ROT-avdrag för bygge av carport (och garage) förutsatt att tillbyggnadens tak till minst tre fjärdedelar är hopsatt med taket på ditt hus. Är den inte det anses det vara en fristående byggnad och ger då inte rätt till skattereduktion. Läs mer på vårt garage- och carport-forum.

CENTRALDAMMSUGARE
Arbetskostnaden för att installera centraldammsugare är godkänt för ROT.

D
DRÄNERING
Såväl grävning för dränering samt själva dräneringsarbetet är ROT-berättigande. Du får också skatterabatt för arbetskostnader för att återställa marken.

DÖRRAR I SMÅHUS
Att byta dörrar inomhus, eller renovera befintliga dörrar ger rätt till ROT-avdrag. Arbete på ytterdörr är bara ROT-giltigt i småhus, alltså inte i bostadsrätter.

E

ELANSLUTNING
Att gräva ledningar för el ger rätt till ROT-avdrag för arbetskostnaden förutsatt att elen är avsedd för ditt hus.

EL-ARBETE
El-arbeten är ROT-berättigande om de sker i ditt hus elelr din bostadsrätt. För bostadsrättsinnehavare krävs att det är du själv och inte föreningen som står för elarbetet för att det ska vara godkänt för ROT.

Läs mer om elpriser 2012.

F

FASADTVÄTT
Att rengöra och tvätta fasaden på ett hus är godkänt för ROT.

FJÄRRVÄRME – SMÅHUS
Gräver och installerar du fjärrvärmeledningar som är avsedda för att leverera fjärrvärme till ditt hus får du göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. du får dock inte göra avdrag för fjärrvärmeinstallation till bostadsrättslägenhet.

FRIGGEBOD
Att bygga friggebod på tomten är inte godkänt ROT-avdrag, men du kan få ROT-avdrag för arbete på en befintlig friggebod.

FRITIDSHUS/SOMMARSTUGA
Samma regler gäller för fritidshus som för din primära bostad, men du som gör ROT-avdraget måste äga fritidshuset och själv använda det.

FUKTMÄTNING
Att mäta fukt är inte godkänt ROT-avdrag.

FÖNSTER
Att renovera, byta eller måla om fönster i ett småhus är ROT-godkänt. Däremot är det inte ROT-giltigt i en bostadsrätt. Dock kan du få ROT-avdrag för arbeten som enbart sker på insidan av fönster även i bostadsrätter.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Du kan göra ROT-avdrag för arbeten som sker i din förälders hem, men det är du som måste äga hemmet även om föräldern bor där.

G

GARAGE
Ett garage som till 75 procent delar vägg med ditt hus, eller som har en dörr mellan huset och garaget, anses vara en tillbyggnad och därmed godkänt för ROT-avdrag. Annars är det inte giltigt.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND
Arbeten på en krypgrund, till exempel åtgärder för att förebygga eller bekämpa fukt, ger ROT-avdrag för arbetskostnaden.

GRÄSMATTA
Gräsmatte- eller trädgårdsarbete är inte giltigt för avdrag.

H

HALMTAK
Att byta ut eller lägga nytt halmtak är OK för ROT, precis som andra typer av tak.

HYRESRÄTT / HYRESGÄST
Inga arbeten i en hyresrätt är giltiga för ROT-avdrag.

HÄNGRÄNNOR
Att byta ut eller reparera hängrännor är godkänt ROT-arbete.

ROT-avdrag I-P

I

Vad på huset gör du ROT-avdrag för?

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Om du äger tomten som infiltrationsbädden eller infiltrationsanläggningen anläggs på så får du göra ROT-avdrag för arbetskostnaden.

INSTALLATION
Att installera exempelvis tvätt- eller diskmaskin ger inte rätt till ROT-avdrag.

J

JORDVÄRME (MARKVÄRME)
Du får göra avdrag för arbetskostnadsdelen av en installation av jordvärme. Både för grävning och inkoppling av jordvärmepumpen. Detta förutsätter dock att jordvärmen anläggs på tomten där ditt hus ligger.

K

KAKELUGN
Ja – att sätta in kakelugn är giltigt avdrag.

KOLONISTUGA
ROT-avdraget gäller för arbeten på kolonistugor om stugan går att övernatta i och koloniföreningens stadgar tillåter övernattning.

KOMMUN
Du får inte göra avdrag för arbeten som utförs av staten, kommunen eller landstinget. Däremot får du göra avdrag för arbeten som du köper från kommunala bolag.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Om vattnet och/eller avloppet är avsett för ditt hus och arbetet inte utförs av kommunen så får du göra ROT-avdrag för arbetskostnaden för att dra in vatten och avlopp.

KRANAR
Att byta ut kranar i exempelvis badrum, kök eller tvättstuga ger rätt till ROT-avdrag.

KÖK
En köksrenovering eller annat arbete i kök ger rätt till ROT-avdrag. Observera dock att arbetet ska ske i ditt hem – du får alltså inte göra avdrag för arbete som sker på annan plats, till exempel i hantverkarens egna lokaler.

L

LARM
Nej, larminstallation är inte ROT-berättigande.

LUFTVÄRMEPUMP / LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP
Montering och installation av en värmepump ger rätt till ROT-avdrag.

LÅS
Att sätta in nya lås är godkänt ROT-avdrag.

M

MARKARBETEN
Markarbeten såsom nedgrävning av vattenledningar, avlopp eller bredbandskabel ger rätt till ROT-avdrag, om de avses för huset på tomten där markarbetet sker.

MARKSTEN
Att lägga marksten ger inte rätt till ROT.

MARKVÄRME
Att installera markvärme (markvärmepump) är ROT-berättigande.

MARKISER/TERRASSMARKIS
Att sätta upp markiser är godkänt avdrag – dock enbart på småhus, inte på bostadsrätt.

MASKINER
Det är bara själva arbetskostnaden som ger rätt till ROT, inte exempelvis hyra av maskiner.

MÅLERIARBETEN
Att måla om ett hus eller måla inomhus ger rätt till ROT-avdrag. För den i bostadsrätt är det bara måleriarbeten inomhus som godkänns.

N

NYBYGGE
Att bygga nytt hus ger inte rätt till ROT-avdrag, utan bara arbeten som är av tillbyggnads- eller ombyggnadskaraktär är godkända för ROT.

O

OMBYGGNATION
Att bygga om ett befintligt hus är godkänt för ROT, men då krävs det att merparten av den gamla husstommen fortfarande är kvar, annars betraktas det som ett nybygge.

P

PERSIENNER
Nej – att montera persienner är inte ROT-godkänt.

PLÅTTAK
Att lägga nytt plåttak, reparera gammalt plåttak, eller rengöra takplåten är alla godkända ROT-avdrag.

POOL
En pool som ligger inomhus får göras ROT-avdrag på, men inte för pool utomhus.

ROT-avdrag R-Ö

R

RADON
Du får göra ROT-avdrag för arbete med att sanera radon, men inte om du redan fått något annat bidrag eller stöd för radonsaneringen.

S

SAMFÄLLIGHET
En samfällighet får inte göra ROT-avdrag.

SANITETSPORSLIN
Att installera och montera sanitetsporsiln är OK för ROT-avdrag.

SKADEDJUR
Nej – skadedjursbekämpning är inte OK för ROT.

SKORSTEN
Skorstenen är precis som andra arbeten på tak godkänd att göra ROT-avdrag för, såväl för reparationer som för ombyggnad.

SOLPANELER
Att sätta in eller byta ut solpaneler är godkänt för ROT-avdrag förutsätt att du inte redan fått något annat bidrag eller stöd för detta.

STAKET/PLANK
Nej, arbeten på staket eller plank är inte ROT-berättigande.

STENSÄTTNING
Nej, att sätta sten ger inte rätt till skattereduktion.

T

TAK
Arbeten med att lägga tak, byta tak, takomläggning, byta ut takpannor, med mera, är godkänt ROT-arbete.

TEGELTAK
Arbetskostnad för arbete med tegeltak medger rätt för skattereduktion.

TILLÄGGSISOLERING
Du som tillägsisolerar vinden, källaren eller annan del av huset får göra ROT-avdrag.

TRAPPA
Förutsatt att trappan i fråga är inne i ditt hus eller fastsatt i utsidan av ditt hus så får du göra avdrag för arbeten på trappan.

TREKAMMARBRUNN
Ja – en trekammarbrunn som anläggs på tomten och är avsedd för ditt hus är giltigt ROT-avdrag.

U

UTBYGGNAD AV FÖRRÅD
Att bygga ut ett redan befintligt förråd är godkänt för ROT.

V
VASSTAK
Precis som andra typer av tak så får du göra ROT-avdrag för arbeten med vasstak.

VATTENLEDNING
Om vattenledningen ska kopplas till ditt hus får du göra ROT-avdrag för arbetskostnaden för att gräva ned och koppla in vattenledningen.

VEDSPIS
Ja, installation av vedspis är ROT-godkänt.

VENTILATION
Arbeten som berör ventilation får du göra ROT-avdrag för.

VÄRME
Om du gräver ned ledningar för värme får du skattereduktion för arbetet förutsatt att värmen är avsedd för ditt hus.

VÄRMEPANNA
Att sätta in en värmepanna är ROT-giltigt arbete.

VÄRMEPUMP
Du får göra ROT-avdrag för att installera värmepump, och även för exempelvis borrning och grävning för bergvärme eller jordvärme. Läs mer om värmepumpar här.

Ställ gärna frågor om ROT-avdraget i kommentarsrutan här nedanför eller på Byggmentors forum för ROT-avdrag.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

 • filur

  om jag vill byta tak på min lada/garage/förråd som sitter ihop. är de ROT berättigat?

  • Hej! Arbeten på till exempel garage eller förråd omfattas av ROT om de sitter ihop med själva huset, inte om de är fristående.

 • filur

  kan jag nyttja ROT på mitt tak på bostaden fler gånger bara de är nytt år?

  • Hej! Det går bra förutsatt att du inte överstiger det maximala avdraget på ett år (50 000 kr i avdragsbelopp). Så länge arbetet är godkänt för ROt kan du utföra det flera gånger om du vill.

 • Gillberg

  Kan ROT-avdrag utnyttjas vid installation av vattenrenare som krävs för järn- och manganhaltigt vatten.

  • Ja, förutsatt att vattenrenaren installeras av en hantverkare/installatör med F-skattesedel (och alltså inte av t.ex. kommunen) så får du göra avdrag för arbetskostnaden. Men hör med installatören på förhand eftersom det är de som drar av ROT-avdraget direkt på fakturan.

 • Johnake Ericsson

  Vi undrar om man får rotavdrag för fällning av träd på tomt.
  Hälsningar John-Åke o Inga-Lisa

 • Ett klargörande om RADON…

  Skatteverket säger så här om ROT-avdrag för radonåtgärder:
  ”RADON

  Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger
  rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för
  radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att
  bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan
  skattereduktion för arbetskostnad medges.”

  Det innebär att om man sökt radonbidrag för endast materialkostnaden så kan man söka ROT-avdrag för arbetskostnaden. Han man inte angett att ansökan om radonbidrag endast avser materialkostnaden kan inte ROT-avdrag göras.
  På blanketten för ansökan om radonbidrag (utgåva 19) finns kryssrutor för Kombination med ROT-avdrag. Påståendet ”Jag/vi kombinerar radonbidrag med ROT-avdrag och söker därför endast bidrag för materialkostnader.” ska bekräftas med ”Ja” eller ”Nej”.

 • Terhi Jonsson

  Plintarna på sommarstugan har gett vika, det behövs gjutas nya. Kan vi få ROT-avdrag på detta? 

 • Linda Nilsson

  Kan man få rotavdrag för professionell hjälp med att fälla träd på trädgården och för uppkapning och bortforsling?

 • pelle

  Får jag rut-avdrag för målning av staket?