ROT-avdrag 2011 – hela listan

Self-Portrait With New CountertopByggmentor guidar dig genom den ibland snåriga djungeln av ROT-avdrag. Läs hela listan om vilka husarbeten som ger rätt till skattereduktion. För en detaljerad genomgång av regler och hur du använder dig av ROT, se vår guide till ROT-avdrag.

Den allra senaste informationen hittar du i ROT-avdragets regler 2013 samt den senaste listan.

Observera att orden ”skatterabatt” och ”skattereduktion” båda används i ROT-avdragssammanhang, så även i denna guide eftersom omväxling förnöjer. Båda orden syftar på ROT-avdraget.

Kom ihåg att ROT-avdrag alltid enbart omfattar arbetskostnaden,  inte kostnaden för material och resor.

Altan
Men den måste vara sammanbyggd med huset.

Balkong
ROT-avdraget gäller dock bara dig i småhus, inte om du bor i bostadsrätt.

Badrum
Att renovera badrummet är en populär användning av ROT-avdraget.

Badrumsinredning
Även om du ”bara” byter ut badrumsinredningen så har du rätt att göra avdrag.

Bergvärme
Den som installerar bergvärme får göra avdrag för arbetskostnaden (men som vanligt inte för material- eller resekostnad.)

Blandare
Att byta blandare ger rätt till avdraget.

Borra brunn
Borrar du brunn (eller ”energibrunn”), för till exempel bergvärme, så omfattas det av ROT-avdraget.

Braskamin
Arbetskostnaden för att installera braskamin ger rätt till skattereduktion.

Bredband
Skälva nedgrävningen av bredbandsledningar på tomten omfattas av avdraget men inte installationen i bostaden.

Byggnad på ofri grund
Småhus på ofri grund kan omfattas av ROT-avdraget.

Carport
Ja, om den blir hopbyggd med huset, annars inte.

Centraldammsugare
Installationen ger rätt till skatteavdraget.

Dränering
Husgrundsdränering ger rätt till skattereduktionen, både grävning och själva dräneringsarbetet.

Dörrar i småhus
Dörrbyte i småhus ger rätt till skattereduktion men inte tillverkning, lackning eller målning som sker i företaget. I bostadsrätt är det bara dörrar i bostaden som omfattas, inte ytterdörren.

Elanslutning
Att gräva ner elledningar på tomten ger rätt att göra ROT-avdrag.

El-arbeten
Till exempel installation eller byte av proppskåp, modernisering och nya vägguttag är ROT-berättigande. Samma sak gäller i bostadsrätt om det är arbete av den typ som bostadsinnehavaren ansvarar för.

Fasadtvätt
Ger rätt till skatterabatt.

Fjärrvärme
Att gräva ner fjärrvärmeledningar på tomten ger rätt att göra ROT-avdrag.

Friggebod
Du får skatterabatt för arbete som görs på en befintlig friggebod men inte för att bygga en ny.

Fritidshus
Den som bygger om eller bygger till på sitt fritidshus, eller utför reparationer på det, får utnyttja ROT-avdraget förutsatt att den som ansöker också äger och använder huset.

Fönster
ROT-avdraget omfattar fönsterbyte, fönstermålning och byte av fönsterbleck.

Grund
Om du åtgärdar fukt i krypgrund så är du berättigad till skatterabatten.

Grävarbete
Behöver du gräva ner till exempel bredbandskabel, vatten eller ledning för fjärrvärme så får du skatterabatt för arbetet.

Halmtak
Byte av halmtak ger skatterabatt.

Hängrännor
Både byte och renovering av hängrännor ger rätt till ROT-avdrag.

Infiltrationsanläggning
Att installera infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd berättigar till skatterabatt förutsatt att den ligger på din tomt.

Installation
Installation av maskiner och inventarier (exempelvis kylskåp, frys, larm, tvättmaskin, med mera) ger inte rätt till skattereduktion.

Jordvärme
Att gräva jordvärme på tomten ger rätt att göra ROT-avdrag.

Kakelugn
Att sätta in en kakelugn i huset ger rätt till ROT-avdrag.

Kolonistuga
ROT-arbete i en kolonistuga där föreningens stadgar tillåter övernattning är ROT-berättigande. Ett intyg från föreningen måste lämnas för att kunna söka avdraget.

Kranar
Byte av kranar berättigar till skatterabatten.

Kök
Köksrenovering är ROT-avdragsberättigande.

Luftvärmepump
Själva monteringen ger rätt till skattereduktion, dock inte service på värmepumpen.

Lås
Dörrlåsbyte ger rätt till skatterabatt.

Markarbeten (dra in vatten och avlopp)
Att gräva ner vatten- och avloppsledningar på tomten ger rätt att göra ROT-avdrag. Dessutom har du rätt till avdrag för arbetet med att återställa marken men bara om det sker i direkt anslutning till själva originalarbetet.

Markiser
Att montera markiser ger rätt till skatterabatt (på småhus, inte på bostadsrätter), den omfattar däremot inte service av markiser.

Målning
Arbetskostnad för målare omfattas. Gäller även bostadsrätter men då bara för målning på insidan av lägenheten.

Ombyggnad
En om- eller tillbyggnad av ett äldre hus omfattas av ROT-avdraget om större delen av urpsrungsstommen är kvar. Det gäller alltså inte om ett gammalt hus rivs och ett nytt byggs på den gamla grunden.

Plåttak
Såväl att lägga eller byta ut ett plåttak som att tvätta och måla det ger rätt till avdrag.

Radonsanering
Gäller dock bara dig som inte redan fått radonbidrag till dina arbetskostnader.

Sanitetsporslin
Att byta ut sanitetsporslin är ROT-berättigande.

Snöskottning
Gäller snöskottning på tomten såväl som takskottning.

Skorsten
En skorstensreparation ger rätt till skattereduktion. Detsamma gäller för ombyggnad eller tillbyggnad av skorsten.

Tak
Tvätt av takpannor, att lägga nytt tak eller byta befintlig beläggning ger skattereduktion.

Tillbyggnad
Så länge ditt hus eller gäststuga/friggebod behåller större delen av ursprungsstommen ger en tillbyggnad rätt till ROT-avdrag.

Tilläggsisolering
Tilläggsisolering är ROT-avdragsberättigande.

Trappa
En trappa som är fast eller som är förankrad i huset kan repareras eller bytas och omfattas av skatterabatten.

Trekammarbrunn
Att gräva ned en trekammarbrunn på tomten ger rätt till ROT-avdrag.

Utbyggnad av förråd
Du får göra avdrag för utbyggnad av ett befintligt förråd.

Utomlands

Japp, det är okej att göra ROT-avdrag utomlands, läs mer här.

Vattenledning
Att gräva ner en vattenledning på tomten är ROT-berättigande.

Vedspis
Att montera en vedspis ger rätt till skatterabatten.

Ventilation
Att montera eller byta ventilation ger rätt till ROT-avdrag.

Värme
Att gräva ner en värmeledning på tomten är ROT-berättigande.

Värmepanna
Att installera eller byta värmepanna omfattas men däremot inte service på den.

Värmepump
Att installera eller byta värmepump (bergvärme, luft/vatten, luft/luft, jordvärme, med mera) omfattas men däremot inte service på den.

Mer om ROT-avdrag på Byggmentor:


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor