ROT-avdraget minskar skillnad mellan vitt och svart

I en färsk rapport om ROT-avdragets användande 2010 från Skatteverket visar det sig att det omdiskuterade, och populära, skatteavdraget uppgick till 13,5 miljarder kronor 2010. Detta kan jämföras med 2009 då 9,6 miljarder kronor betalades ut. Även det så kallade RUT-avdraget för hushållsnära tjänster har ökat från 755 miljoner kr 2009 till 1,3 miljarder 2010 – nästan en fördubbling. Diskutera gärna ROT-avdraget i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum för ROT-avdrag.

Statistik: ROT-avdraget 2010

Genomsnittligt avdrag: 15 500 kr

Andel ROT-avdrag under 5000 kr: 39 procent

Andel ROT-avdrag över 20 000 kr: 28 procent

Antal personer som utnyttjat ROT-avdraget: 870 000

Antal företag som utfört ROT-arbeten: 61 000

Antal köpta ROT-arbetestimmar: cirka 53 miljoner

Vanligaste länen för ROT-avdrag: Stockholms, Hallands, Kronobergs och Jönköpings län.

Läs gärna Byggmentors tidigare artiklar om inkomstgräns för ROT-avdrag samt listan över ROT-arbeten.

Skatteverkets slutsatser

I ett pressmeddelande från Skatteverket säger Annika Persson, analytiker på skatteverket, att en opinionsundersökning de genomfört visar att viljan hos svenskarna att ”köpa vitt” är stor, även om ROT-avdraget skulle försvinna.

— En majoritet av dem som har köpt ROT-tjänster, 56 procent, uppger att de skulle fortsätta köpa vita tjänster i samma utsträckning om skattereduktionen avskaffades. Endast 6 procent uppger att de skulle köpa svart.

Undersökningen visar att det kanske främsta effekten av ROT-avdragets införande är att det lett till att fler köper hantverkartjänster. Runt 40 procent av de som utnyttjar ROT-avdrag menar att de skulle ha skjutit upp eller helt struntat i att köpa sitt ROT-arbete om inte skatteavdraget fanns. Det gör att den kanske främsta effekten av ROT blivit utökad verksamhet för befintliga företag som arbetar med bygg- och hantverkartjänster, snarare än att särskilt många nya företag bildats. Skatteverket medger att det är svårt att exakt se hur stor del av branschens utveckling som kan förklaras med ROT-avdraget men ser samtidigt att de företag med anställda som utnyttjat avdraget har betalat ut totalt sett mer lön än branschen i allmänhet.

En stor skillnad mellan just ROT och RUT enligt rapporten är att de som använder sig av ROT i större utsträckning gör det för att de helt enkelt inte skulle klara av att utföra arbetet själv.

Liten prisskillnad mellan vitt och svart

Elarbeten omfattas av ROT-avdraget.

I det här utdraget från en tabell i Skatteverkets rapport ser man tydligt att skillnaden mellan vit arbetskraft (efter ROT) och svart arbetskraft är liten. Efter varje arbete anges först priset för vitt arbete/timme 2010 efter ROT-avdrag, och sedan svart arbete/timme enligt svartarbetskartläggningen som Skatteverket genomfört (siffrorna är justerade från 2005 till 2010 års nivå med ett påslag på 17 procent).

  • Snickeriarbeten: 265 kr (vitt) 170 kr (svart)
  • El och VA: 287 kr (vitt) 225 kr (svart)
  • Målning och tapetsering:  236 kr (vitt) 211 kr (svart)
  • Golvläggning, våtrum: 259 kr (vitt) 223 kr (svart)
  • Murning: 222 kr (vitt)  135 kr (svart)
De små skillnaderna i pris mellan vitt och svart arbete tror man har bidragit till ROT-avdragets framgång.

Vad händer med ROT-avdraget 2012

Inga förändringar har flaggats för eller beslutats om, så ROT-avdraget kan utnyttjas även 2012. Skatteverket kommer dock i början av 2012 presentera en utvärdering av den så kallade ”fakturamodellen” (mer här om hur ROT-avdraget fungerar), för att se hur man bättre kan arbeta bort fusk och bedrägerier. I denna rapport kan det tänkas att förslag om förändringar kommer att presenteras. Byggmentor håller utkik och lovar att rapportera vidare om eventuella förändringar kring ROT-avdraget 2012!

Vad tycker du om ROT-avdragets popularitet? Finns det ändå något man kan kritisera kring det? Eller är det helt enkelt en framgångssaga som hjälper ärliga hantverkare och privatpersoner som vill ha arbete utfört? Diskutera ROT-avdraget i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum för ROT-avdrag.

DelaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter

Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor