Bygga friggebod, 7 viktiga tips

Bygga friggebod, 7 viktiga tips

Ska du bygga friggebod? Då har du inte råd att missa våra sju viktigaste tips inför bygget av 15 kvadratmeter extra boyta på tomten. Vi uppmanar också alla som har frågor om att bygga friggebodar, eller som redan gjort just detta och vill dela med sig av sina erfarenheter, att skriva om detta i kommentarsfältet under artikeln – sprid kunskapen!

Bygga friggebod själv – klarar jag det?

Första punkten behandlar den eviga frågan – bygga själv eller köpa färdigt alternativt ta in hantverkare som bygger åt dig?

Att bygga friggebod är ett medelsvårt byggprojekt, en händig privatperson kan utan tvekan klara det. Men har du tummen mitt i handen eller är minsta tveksam bör du antagligen inte utföra jobbet själv, då riskerar du att få en felaktigt byggd friggebod som måste göras om eller i värsta fall rivas efter några år.

Vill du köra på egen hand är det dessa moment som ingår i byggandet av en friggebod:

 1. Grunden sätts. Kan vara klassisk betongplatta på mark som även används till ”riktiga” hus. Andra vanliga alternativ är murblock (lecablock) eller gjutna betongplintar. Kom ihåg att det behövs dränerande material under exempelvis murblocken.
 2. Stommen och bjälklaget byggs upp, här är det kanske knepigaste momentet för att få till rätt mått och regelbundenhet med bjälkar och andra delar av stommen. Även takstommen sätts nu. Ha en bra byggbeskrivning till hands, eller ta hjälp av en snickare.
 3. Isolering och fönster. Det viktigaste för att hålla värmen i friggeboden är vilken isolering du väljer och vilket u-värde fönster (och dörr) har. Här finns en uppsjö alternativ, läs gärna våra guider till energisnåla fönster samt isolering i hus för mer tips kring detta.
 4. När sedan väggar och tak är på plats är det dags att finslipa och sätta interiör och exteriör i form av till exempel färdig panel av något slag. Här är det bra att någon med gott inredningsöga är med, utseendet betyder faktiskt en hel del för trivseln i din nya friggebod.

Detta var i runda slängar de moment som ingår i ett friggebodsprojekt om du gör jobbet själv.

Köpa nyckelfärdig friggebod

Om du kan tänka dig att skaffa en friggebod som redan är färdigbyggd och inredd är det idag vanligt att vända sig till en leverantör av småhus och friggebodar och helt enkelt välja en färdig variant. Ibland går dessa att skräddarsy i viss utsträckning men detta kostar då oftast också mer.

Fördelen med detta är enkelheten, du pekar ut i en katalog eller på plats hos leverantören, de levererar och monterar upp på din tomt. Nackdelen kan vara att du inte kan skräddarsy den exakt så som du vill ha den.

Anlita snickare för friggebodsbygget

Det tredje alternativet är att tillsammans med en snickare eller byggfirma skissa upp och bygga upp friggeboden. Då får du antagligen det slutresultat du verkligen vill ha och arbetet utfört av en fackman. Detta kan kosta en hel del men i utbyte får du antagligen till din drömfriggebod så nära det bara går din vision, och du slipper lägga tid på att göra det själv.

En snickare som kan bygga friggebod kostar ungefär 400-600 kronor/timme inklusive moms, och antalet arbetstimmar ligger på allt mellan 50-200 i normalspannet.

Drömmer du också om att bygga friggebod?
Drömmer du också om att bygga friggebod?

Kostnad för att köpa färdigt eller bygga själv

Marknaden för friggebodar är idag mycket bred och det finns nyckelfärdiga hus från 10 000 kronor upp till en halv miljon. Allt handlar om vilken standard du är ute efter och förutsättningar på tomten. Att montera en friggebod på plan fast mark är enklare och billigare än en som sätts upp i en slänt på lerjord eller grus.

Som vi skrev i stycket ovanför så varierar antalet arbetstimmar mycket beroende på din friggebods utförande och förutsättningar. Räkna med minst 25 000 kronor för en enkel friggebod, och uppemot 100 000 i arbetskostnad för mer avancerade lösningar. Du får tyvärr inte göra ROT-avdrag för nybygge av friggebod, men du får göra ROT-avdrag om du renoverar eller bygger om en befintlig friggebod.

Att få ned kostnaden – så gör du

Så hur kan man då sänka priset på sin friggebod? Framför allt går det att pressa ned kostnaderna om du tar in hjälp av hantverkare. Men då gäller det att du är lite listig i offertprocessen  och vågar spela ut hantverkare mot varandra.

Ett bra sätt att komma igång är att inleda med att göra en förfrågan om pris hos ett par-tre olika företag där du bor. Be dem gärna att komma på besök och faktiskt titta på tomten där du vill ha friggeboden byggd. Sedan kan du granska deras olika offerter och på så sätt både få reda på vem som känns mest seriös och vem som erbjuder bäst pris.

Var inte rädd för att berätta för de olika företagen att du väljer mellan några olika alternativ – då bör de vilja visa sig på styva linan och kanske kan erbjuda dig ett lägre pris.

Läs mer här om generella råd när du köper tjänster av en byggfirma.

Bygglov för friggebod – detta gäller

Behövs bygglov då? Detta kan vara snårigt, reglerna för bygge på tomten är ofta lite luddiga och varierar från kommun till kommun.

Det generella svaret är dock nej – bygglov krävs inte för friggebod. Bygger du friggeboden nära ditt hus och inte i direkt anslutning till en grannes tomt, samt inte överskrider 15 kvadratmeter yta, då är det bara att köra på!

Om du däremot planerar att anlägga den mindre än 4,5 meter från närmaste grannes tomt, eller nära ett vattendrag, då bör du ha grannens skriftliga medgivande respektive höra med kommunen vad som gäller.

Till sist – läget är viktigast!

Ja, även om allt från byggtips till kostnader och bygglovsregler är viktiga faktorer för din friggebod så är det som nog spelar störst roll var någonstans på tomten du placerar din friggebod. Kom ihåg att det är kostsamt och besvärligt att flytta en friggebod, så se till att planera och analysera läget noggrant på förhand.

Tänk på:

 • Solen, morgonsol eller kvällssol mot dörr eller liten veranda i anslutning till friggeboden?
 • Går det att utnyttja huset eller terrängen på tomten för att ge skydd mot blåst?
 • Vattenvägar på tomten, viktigt att inte bygga på plats där vattnet rinner mot.
 • Tomtgränser, bygg inte närmare än 4,5 meter från grannens tomt.

Har du egna tips kring att bygga friggebod eller har du kanske erfarenheter att dela med dig av? Skriv en kommentar här under eller diskutera på vårt forum för friggebodssnack.

Nya åtgärdandeförsäkringen blir bättre – men dyrare

Nya åtgärdandeförsäkringen blir bättre – men dyrare

Den nya åtgärdandeförsäkringen som föreslås ersätta den kritiserade byggfelsförsäkringen kommer med all sannolikhet bli både bättre och dyrare för konsumenterna. Samtidigt som den kommer erbjuda ett betydligt starkare och bredare skydd innebär det också att priset kan stiga från i snitt runt 20 000 kr för ett husbygge idag, till uppemot 70 000 – 80 000 kronor. Även självrisken kommer antagligen att bli högre, kanske en fördubbling till 44 000 kronor.

Detta skiljer åtgärdandeförsäkring från byggfelsförsäkring

Vad blir då de rent konkreta skillnaderna med åtgärdandeförsäkring jämfört med den byggfelsförsäkring vi har idag som av många ansetts varit helt verkningslös för konsumenterna? Framför allt tre saker menar utredarna kommer förändras:

Stärkt skydd för den som bygger hus

Skyddet för konsumenten stärks. Eftersom byggfelsförsäkringen varit ett krav vid alla större byggprojekt och husbyggen har kritiken varit stark mot försäkringsbolagen Bostadsgaranti och Gar-Bo gällande att det varit extremt svårt att få ut några pengar när problem dykt upp. Med åtgärdandeförsäkringen hoppas utredarna kunna säkerställa i regelverket att försäkringsbolagen måste bli bättre och snabbare på att faktiskt åtgärda fel som dyker upp istället för att försöka hitta luckor i reglerna i syfte att betala så lite som möjligt.

Försäkringen omfattar även fel från ny byggteknik

En omtvistad fråga runt byggfelsförsäkringen var bland annat skandalen med enstegstätade fasader där en ny byggteknik visade sig vara direkt undermålig och ledde till stora kostnader för husägarna. Byggbolagen svor sig fria och menade att det inte var deras ansvar eftersom felet med den nya tekniken inte kunde förutses, och inte heller byggfelsförsäkringarna som kunderna köpt hjälpte.

Rätt försäkring när du bygger eller renoverar
Rätt försäkring när du bygger eller renoverar

Detta ska nu förändras genom att den tänkta åtgärdandeförsäkringen också ska täcka denna typ av byggfel, vilket sannolikt då leder till nästa punkt på listan över förändringar jämfört med den gamla byggfelsförsäkringen – ett högre pris för den som bygger hus.

Högre pris för den nya åtgärdandeförsäkringen

Enligt såväl utredare som försäkringsbolag lär den nya åtgärdandeförsäkringen kosta betydligt mer för konsumenten. Någonstans mellan 70 000-90 000 kronor beräknas premien bli för ett husbygge.

Detta påverkar även självrisken som idag är ett halvt prisbasbelopp (22 250 kronor år 2013) men nu enligt utredaren kan komma att bli ett helt prisbasbelopp (44 500 kronor år 2013).

Så den nya åtgärdandeförsäkringen lär tas emot med både ris och ros spår vi på Byggmentor. Vad tycker du? Är det rimligt för ett så mycket högre pris för en försäkring som faktiskt fungerar och skyddar den som bygger hus? Skriv gärna en kommentar här nedanför eller diskutera på vårt forum för försäkringar.

Byggfelsförsäkring – viktigt skydd eller dyr bluff?

Byggfelsförsäkring – viktigt skydd eller dyr bluff?

Byggfelsförsäkringen är åter i blåsväder. Försäkringen som ofta är obligatorisk vid byggen eller större renoveringar sägs av somliga vara i princip värdelös eftersom försäkringsbolagen som erbjuder den väldigt sällan betalar ut pengar. Nu höjs röster för att kravet på denna försäkring ska avskaffas.

I korthet så är en byggfelsförsäkring ett skydd, som kostar ungefär från 10 000 kronor och uppåt, som ska ge dig ekonomiskt skydd mot byggfel som upptäcks efter att ett bygge är avklarat. Vid större projekt, till exempel om du bygger ett hus eller andra byggen och renoveringar som kostar mer än tio basbelopp (445 000 kr år 2013) är denna försäkring ett krav att teckna. Läs gärna vår guide till försäkringar vid husbygget för mer information, där skriver vi även om andra obligatoriska.

Kritik mot byggfelsförsäkringen

Den främsta kritiken mot denna försäkring är att den sällan faktiskt fungerar i praktiken och att privatpersonerna som tecknat den hamnar i långa tvister med försäkringsbolagen men ändå inte får ut några pengar i slutändan.

Gäller byggfelsförsäkringen om takpannorna lossnar?
Gäller byggfelsförsäkringen om takpannorna lossnar?

SVT tar upp ett exempel där en husägare som byggt nytt hus drabbats av fuktskador, ganska omfattande sådana. Men trots att denna fuktskada var ett klockrent exempel på ett byggfel som borde täckas av just byggfelsförsäkringen så fick de ingen hjälp. Först fick de inte ens kontakt med försäkringsbolaget, och när de fick det hävdade de att försäkringen inte täckte denna skada. Se inbäddat videoklipp längre ner på den här sidan om detta fall.

En annan vanlig kritik mot byggfelsförsäkringen är att bara två olika bolag, Gar-Bo och Bostadsgaranti, erbjuder den. Det råder alltså i princip ingen konkurrens vilket gör det svårt för konsumenten att ställa olika försäkringsbolags erbjudanden mot varandra för att hitta det som är bäst.

Ett tecken på att kritiken varit relativt omfattande är att förslag om slopat krav på denna försäkring varit uppe på regeringsnivå.

”Avskaffa kravet”

Många röster höjs nu, än en gång, mot att kravet på denna försäkring ska tas bort. Som den fungerar i nuläget verkar den mest vara ett sätt för försäkringsbolag ett enkelt och utan motkrav få in stora summor från privatpersoner som bygger hus eller renoverar.

Det finns dock givetvis en annan sida av myntet. Läs gärna företaget Gar-Bos förklaring av sin byggfelsförsäkring och deras kommentarer till SVT:s båda inslag i detta uttalande (här kan du se det andra inslaget från SVT). Bland annat menar man att pengar visst betalas ut i stor omfattning, med följande siffror som underlag:

Procenttalen här nedan för åren 2000-2002  visar på hur mycket av respektive års totala premieintäkt som betalats ut i skadeersättning.

2000: 95% (färdigreglerad)
2001: 103% (nästan färdigreglerad)
2002: 57% (1-3 år skadereglering återstår)

Det råder alltså helt klart skilda meningar om huruvida byggfelsförsäkringen verkligen är betydelsefull för husbyggare eller inte. Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar under vår artikel, eller diskutera den på vårt forum om just försäkringar för den som bygger eller renoverar.

Fakta om byggfelsförsäkringen

 • Sedan år 2005 har det varit ett krav för den som bygger småhus eller genomför andra större byggen eller renoveringar att teckna byggfelsförsäkring.
 • Kravet gäller när värdet av projektet överstiger tio basbelopp vilket 2013 motsvarar 445 000 kr.
 • Om du bygger fritidshus kan du undantas från kravet, men du måste då få dispens från din kommun.
 • Även mindre byggen eller renoveringar som kräver bygglov kan behöva en byggfelsförsäkring, din kommuns byggnadsnämnd avgör.
 • Färdigställandeskyddet är ett annat obligatoriskt skydd med ungefär samma krav. Det skyddar dig mot att byggfirman du anlitat går i konkurs innan bygget är slutfört.

Här är ett av SVT:s inslag i ämnet byggfelsförsäkring:


Diskutera dina egna erfarenheter av byggfelsförsäkringen nedanför i kommentarsrutan eller på forumet. Se gärna även vår artikel om försäkringar mot dolda fel.

Hitta rätt byggfirmor med bra hantverkare

Hitta rätt byggfirmor med bra hantverkare

Den som behöver en hantverkare kan ibland få ringa byggfirmor veckor i sträck innan den träffar rätt. Vi ger dig därför råden och tipsen du behöver för att så enkelt som möjligt hitta rätt hantverkare och byggfirmor, utan att tumma på varken kvaliteten på arbetet eller din budget.

Generellt är det samma principer som gäller vare sig du letar efter byggfirmor som ska bygga ett helt hus eller om du är ute efter en enskild hantverkare som ska tapetsera ett rum eller två. Fördelarna med att läsa på ijnnan gäller såväl stora som små bygg- och renoveringsprojekt (inte minst i och med det förträffliga ROT-avdraget som gäller för olika typer av förbättringsarbeten i hus och bostadsrätter).

Du kan också delta i diskussionen om att anlita hantverkare, dela med dig och ställ dina frågor i kommentarsdiskussionen under artikeln.

Börja med en bra projektbeskrivning

Gör en enkel skiss av det du vill ha utfört, gärna med bilder på liknande lösningar. Kanske kan du ta bilder i grannskapet du bor, eller så kan du hitta gott om inspirationsbilder på nätet. Kombinera detta med en bra skriftlig beskrivning som du kan ge byggfirmorna för att deras hantverkare ska förstå vad du är ute efter.

Är du osäker på hur du ska komma igång? Gör det så enkelt det bara går; sätt dig med papper och penna och berätta med dina egna ord vad du vill ha för slutresultat på ditt bygge eller din renovering. Sedan får du komplettera när byggarna ställer frågor och gör kundbesök för att på plats utvärdera vad som ska göras.

Hitta byggfirmor i din kommun

Efter att ditt byggprojekt är klart i ditt eget sinne och i din enkla projektbeskrivning så är det dags att hitta en byggfirma som kan ta sig an projektet. Vanligtvis väljer många första bästa hantverkare de hittar, inte sällan baserat på personliga kontakter. Detta behöver inte vara fel men vi slår gärna ett slag för att granska utbudet lite närmare i det område du bor, för att du som konsument bättre ska kunna ställa krav och syna byggfirmornas priser i sömmarna.

Glöm heller inte att du vid större projekt såsom ett husbygge eller liknande ofta gör bäst i att anlita flera olika typer av firmor i en större entreprenad, för att täcka in alla olika arbetsmoment.

Till exempel så finns det så här många hantverkarföretag verksamma i olika delar av landet, och detta är bara företag som sysslar med byggnads- och snickeriarbeten, utöver dessa finns många fler som sysslar med mer nischade delar av hantverkarbranschen (källa: Allabolag.se 2012):

 • Byggfirmor i Stockholm: 4 4481 st
 • Byggfirmor i Västra Götaland/Göteborg: 2 630 st
 • Byggfirmor i Skåne: 2 077 st
 • Byggfirmor Uppsala: 667 st
 • Byggfirmor i Östergötland: 603 st

Detta var några prov på hur många hantverkarfirmor det finns att välja på där ute. Så hur gör du då för att hitta den byggare som passar för just dina behov, oavsett om det är ett staket till altanen som ska byggas, eller ett hus som ska totalrenoveras från grund till taknock? Häng med!

Välj ut och ta in offert

Du kan givetvis inte kontakta alla olika hantverkarfirmor i din region, även om det då skulle borga för en (för dig) optimal konkurrenssituation där varenda byggfirma i hela länet kämpar om att trumfa varandras erbjudanden till dig. Men däremot kan du faktiskt, och bör, ta in offerter från runt fyra till fem hantverkare, gärna några olika typer av företag också, kanske en stor marknadsledande entreprenör och ett par mindre lokala snickerier?

Gör du detta så har du genast drastiskt ökat dina chanser till att få till en bra ”deal” eftersom du nu svart på vitt kan ställa de olika offerternas priser mot varandra. Du kan också berätta detta för de olika företagen som tävlar, och faktiskt lyckas pruta en del. Idag finns det dessutom gratistjänster för att ta in offerter från seriösa hantverkare, utnyttja gärna en sådan.

Hantverkare till badrummet? Följ Byggmentors tips och råd.
Hantverkare till badrumsrenovering? Följ Byggmentors tips och råd.

Utöver priset tillåter även detta förfarande dig att enklare få en känsla för de olika firmorna som hör av sig till dig och du kan ställa kontrollfrågor för att säkerställa att de förstår dina behov och är kunniga inom de hantverksområden som krävs för att allt ska utföras korrekt.

Att tänka på när du jämför byggarna

När du sitter med två eller i bästa fall fler byggfirmor som du nu väljer mellan finns det några viktiga kontrollpunkter att ta upp och kontrollera. Dessa är: Priset. Givetvis spelar detta stor roll, men vi vill samtidigt avråda från att enbart gå på lägsta kostnaden.

När du sitter med två eller i bästa fall fler byggfirmor som du nu väljer mellan finns det några viktiga kontrollpunkter att ta upp och kontrollera. Dessa är:

checkbox_byggfirmorPriset. Givetvis spelar detta stor roll, men vi vill samtidigt avråda från att enbart gå på lägsta kostnaden.

checkbox_byggfirmorSeriositet och kommunikation. Detta är svårt att mäta, men det är mycket viktigt att du uppfattar hantverkaren som seriös och att du kan kommunicera med den eller de personer som ansvarar för byggjobbet.

checkbox_byggfirmorReferenser från tidigare projekt. Ska du bygga en tillbyggnad på huset? Be om exempel från tidigare liknande projekt. Ska du måla om huset? Be om bilder och referenskunder på andra fasadmålningar. Låt helt enkelt tidigare framgångsrikt utförda uppdrag tala!

checkbox_byggfirmorF-skattesedel. Be om organisationsnummer och kolla upp detta hos exempelvis Skatteverket. Då får du bevis på att det är en riktig registrerad firma du yhar att göra med och ingen lurendrejare (se detta exempel på skojare i hantverkarbranschen).

checkbox_byggfirmorROT-avdrag. Läs på om ROT-avdraget, kontrollera huruvida ditt projekt omfattas av det (i listan över alla avdrag) och fråga sedan dina tänkta byggfirmor om det. Då vet du att de har koll på reglerna, vilket är mycket viktigt eftersom du kan spara upp till halva arbetskostnaden genom att använda ROT.

Lägga allt på byggfirman eller göra själv?

Ett symptom av Martin Timell-samhället, i och med succéer som Äntligen Hemma är att många väljer att göra hemmafixande och byggprojekt själva istället för att anlita experter. Detsamma gäller även när du lägger pengar på att ta in hantverkare, många vill vara med och bidra eller åtminstone se och lära.

Vårt råd är att i mesta möjliga mån låta byggfirman sköta jobbet. Dels för att de inte ska störas och dels för att du ju faktiskt betalat för tjänsten. Luta dig tillbaka, eller ta tag i något annat projekt där du gör mer nytta.

Har du andra tips som inte dykt upp i artikeln? Egna positiva erfarenheter eller skräckupplevelser av att anlita byggare? Vad är de vanligaste problemen i dialogen när man köper hantverkartjänster? Dela med dig och diskutera i kommentarsfältet nedan!

Kanske vill du även läsa mer om:

Vilket byggvaruhus är bäst?

Vilket byggvaruhus är bäst?

Idag finns det ett flertal byggvaruhus på de flesta svenska orter av hyfsad storlek och i och med de senaste årens framgång för TV-program som Äntligen Hemma och Arga Snickaren ser det inte ut att bli någon avstanning för svenskarnas gör-det-själv intresse. Diskutera egna erfarenheter av olika bygghandlare – klicka här för att komma till kommentarsrutan.

Ny undersökning om byggvaruhus

Resultat från en nyligen genomförd enkätundersökning om folks inställning till de stora byggvaruhusen visar en del intressanta saker. Undersökningen är genomförd av YouGov och har en del intressanta resultat för den som besöker varuhus och affärer med inriktning på bygg- och hemmafixande. Läs gärna vår guide som jämför för- och nackdelar med att göra själv eller köpa tjänst.

Vilken bygghandel får dig att höja verktygen mot skyn?

Bland annat upplever majoriteten av de som tillfrågats att Cheapy (vilket hörs på namnet) är billigast i pris, tillsammans med Byggmax. Undersökningen tar alltså inte ställning till hur de faktiskt ligger i pris utan handlar om hur de upplevs. Vad gäller pris konstaterade undersökningen att XL-Bygg anses vara dyrare om man frågar de som bor ute på landet jämfört med storstadsmänniskor.

En viktig aspekt, kan man anta, när människor väljer var de handlar sina verktyg och sina byggmaterial är hur stort och varierat utbud de har. Enligt undersökningen anses Bauhaus vara det byggvaruhus som ligger bäst till på den fronten. Ett mindre smickrande betyg får COOP Bygg som uppfattas som tråkiga.

Tyck till: Var handlar du byggvaror?

Denna undersökning kanske spelar mest roll för företagen själva och för hur de marknadsför sig själva, men för dig som konsument ligger antagligen fokus på vilket varuhus som kan hjälpa dig med det du vill ha så smärtfritt och prisvärt som möjligt. Vilket byggvaruhus föredrar du, och varför? Särskilt positiva, eller hemska, upplevelser? Dela med dig genom att skriva en kommentar här nedanför (du behöver inte registrera dig). Hoppa direkt till kommentarsrutan.

Läs också: Kontrollpunkter på villan och Så gör du huset redo för vintern.

Energisnål stadsdel med solenergi

Energisnål stadsdel med solenergi

Stadsdelen Vauban i tyska Freiburg är planerad och byggd för hållbarhet och energieffektivitet. Utgångspunkten är passivhus och plusenergihus vilket gjort Vauban till en stadsdel som är extremt energisnål, och där vissa delar av stadsdelen totalt sett genererar mer energi än de förbrukar. De energieffektiva husen i stadsdelen började byggas i mitten av 90-talet och idag bor runt 6000 människor där, ungefär lika många som i skånska Tomelilla. Gör din röst hörd om Vauban när du läst artikeln, antingen i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum ”Bygga hus”.

Energieffektiva hus

Energieffektiva passivhus. Foto: {link: http://www.vauban.de}www.Vauban.de{/link}

Vi har tidigare beskrivit hur man bygger passivhus (hus med hög energieffektivitet) och plusenergihus (hus som som själva skapar mer energi än de förbrukar). Båda dessa tekniker har till stor del utvecklats i just Tyskland där man länge forskat och testat sig fram i byggen av så kallade ”Passivhaus”.

Få kWh per kvadratmeter

Stadsdelen Vauban får ses som ett ypperligt exempel på hur energieffektivt byggande kan appliceras inte bara på enskilda bostäder utan också på en hel del av en stad. Framför allt har man arbetat med träflis och solenergi som energikällor.

I kombination med ett energitänk i själva planeringen och bygget av husen har man siktat på bostäder som alla ligger på en maximal energiförbrukning på 65 kilowattimmar (kWh)/kvadratmeter, och ett stort antal hus med den extremt låga förbrukningen 15 kWh/m2. Dessutom finns alltså ett antal plusenergihus med positivt energianvändande.

I jämförelse kan man ta de krav svenska Boverket ställer på nybyggda hus som värms med el – 95 kWh/m2 och år för hus i norra Sverige, 75 kWh/m2 och år för hus i mellersta Sverige och 55 kWh/m2 och år för hus i södra Sverige. Man kan också jämföra med genomsnittet i tyska hus som ligger på runt 100 kWh/m2 och år.

Cykel eller apostlahästar

I Vauban uppmanas invånarna att leva utan bil och stadsdelen är även planerad för att stimulera användande av såväl lokaltrafik som fötter och cyklar. Detta är givetvis också gynnsamt för miljön, även om det inte är direkt kopplat till själva husens energieffektivitet. Den lilla andelen bilar innebär dock områden och gator med väldigt få parkeringsplatser och lite trafik, vilket sannolikt är frustrerande för bilburna gäster men rofyllt för de boende.

Fakta om energistadsdelen Vauban

 • 92 hus är passivhus med en maximal värmeförbrukning på 15 kWh/m2och år.

  Solceller står för mycket av energin Foto: Passivhaus-vauban.de
 • Tio hus är plusenergihus och fler är planerade att byggas.
 • Ett gemensamt träflisverk som kompletterar hushållens egna försörjning av värme via exempelvis solpaneler.
 • Husen har byggts av kooperativ av privatpersoner som genom att gå ihop samt ta in kapital från externa finansiärer fått till billigare byggen.

Kan du tänka dig att flytta till, eller vara med om att bygga upp en stadsdel i Sverige likt Vauban i Freiburg? Var i Sverige skulle något liknande kunna byggas? Gör din röst hörd i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum ”Bygga hus”.

Tävlingsbidrag 1: ”Vi har blivit med hus”

Det första tävlingsbidraget i ”Mitt Hemmaprojekt – vinn 10 000 kr” (läs mer via länken) är inne. Här berättar Madeleine om sitt nya hus i både dröm och verklighet. Klicka på ”Gilla” här till vänster om du vill bidra till att Madeleine ska vinna ”Läsarnas pris”!

Drömmen om ett hus

En varm junidag fanns det bara där; vårt hus . Här skulle våra barn växa upp och leka i den stora trädgården. Jag bläddrade i kataloger och såg på alla inrednings- och byggprogram. Vi skulle naturligtvis ha ett stort härligt uterum med trägolv och ett utekök där jag kan baka och laga mat, drömde jag mig bort.

Hur svårt kan det vara? Jag väljer ut en fin gråblå färg till panelen som blir sååå fint med de antikröda fönstren. Hur svårt kan det va’ tänker jag.Väljer tapeter och golv. En braskamin är mysigt, skorstenen finns ju, hur svårt kan det va’?

Varför inte göra om tvättstugan till ett hemmaspa när vi ändå måste renovera – hur svårt kan det va’? Drömmer mig bort och  ser jag ett helkaklat hemmaspa med jacuzzi… Innan jag vaknar upp ur drömmen och ser en brun femtiotalstvättstuga med tre överfulla tvättkorgar.

Googlar på ROT-avdrag

Vem kunde tro att jag,  drömmaren, visionären och läraren skulle träffa denna charmiga och realistiska byggnadsnickaren när jag var rastvakt och han byggde vår skola. Redan efter andra dejten frågade jag om han ville bo i ett tornhus med mig. Kanske borde han redan då anat oråd?

Jag älskar vårt gamla stationshus i den alldeles för stora trädgården. Jag älskar min realistiska man även om han säger att taket måste läggas om först. Nu när jag  ska rensa avloppet i tvättstugan, drömmer han om att byta gjutjärnsrören till ett problemfritt avlopp.

Hur svårt kan det va? Googlar på ROT-avdrag .

Ha en bra dag alla hemmasnickare och drömmare .

Text: Madeleine Stark

Kommentera gärna Madeleines text i kommentarsrutan nedan!

Det fantastiska lerhuset – se bilderna här

Det fantastiska lerhuset – se bilderna här
En sannerligen unik skapelse.

Ett fantasieggande hus i terrakotta-lera i Colombia som säkerligen väcker känslor hos de flesta. Huset är dessutom faktiskt världens största lergodspjäs!

Arkitekten Octavio Mendoza ville skapa ett hus som var nyskapande och som fungerande i harmoni med omgivningen, som om det organiskt växt fram ur marken. Resultatet kan ni se här nedan, en spektakulär skapelse som utan tvekan är unik i sitt slag.

Bildspel: lerhuset i Colombia

Klicka på en bild för att få upp bildspelet här under, och tyck till om huset i kommentarerna nedanför – kan du tänka dig att bo i ett sånt här hus, eller är det slöseri med tid och pengar att ens bygga något så udda? [nggallery id=35 template=caption] Samtliga bilder tillhör casaterracota.com

 

Huset är enligt arkitekten dessutom miljövänligt i och med att det enbart använder sig av byggmaterial som finns i marken lokalt. Det gör att huset har förutsättnignar för att bli ett ypperligt passivhus. Är du intresserad av klimatsmart byggande och boende? Missa inte vår guide till klimatsmarta åtgärder och heller inte artikeln om energisnåla hus.

Inspiration när du ska bygga hus – nyskapande arkitektur

Inspiration när du ska bygga hus – nyskapande arkitektur

Den som ska bygga hus eller köpa nytt kan behöva inspiration till hur hus konstrueras. Idag är huset precis som andra delar av våra liv ett uttryck för egensinnighet och smak och vi är inte längre nödvändigtvis styrda av hur ett hus ”ska se ut”.

bygga hus inredning arktitektur
Spännande hus. Foto: Luuk Kramer/70F

Ett bra exempel på hur en klassisk tvåplansvilla kan ritas och byggas på nyskapande sätt är huset vi presenterar här – ett holländskt hus som är mycket kubiskt i sin natur. På en gång modernt och fräscht, men med en flört till efterkrigstidens fyrkantiga kolossbyggen som i exempelvis det svenska miljonprogrammet.

Bilder: inspirerande hus

Vad tycker du om huset? Något för dig? För annorlunda? Vad skulle du ändra på? Diskutera i kommentarsfältet nedanför artikeln! Klicka på en bild för att få upp bildspel:

[nggallery id=33 template=caption]

Samtliga bilder är tagna av Luuk Kramer och tillhör 70F.

Fakta om huset

 • Boarea: 400 kvadratmeter
 • Cirkapris: 500 000 euro
 • Arkitekter: 70F
 • Designat: 2007
 • Byggt: 2009

Mer husinspiration:

Husbygge

Så renoverade vi huset

”Vi genomförde vår drömrenovering”

Bygga hus på liten yta (bilder)

Bygga hus på liten yta (bilder)

I takt med att fler människor söker sig till storstadsområden blir också tomtmark en exklusiv vara. Men det går att bygga snyggt och rymligt på väldigt små ytor, vilket vi ser exempel på i ett japanskt hus ritat av arkitektfirman Mizuishi Architect Atelier. I Japan har man länge brottats med problemet att få plats med mycket boutrymme på liten yta, och det är kanske därför man också lyckats ta fram kreativa lösningar som huset ”River Side House”.

29 kvadratmeter byggyta

Mycket hus på liten yta. Foto: Hiroshi Tanigawa

Huset är byggt på bara 29 kvadratmeter och har med sina två våningar totalt 55 kvadratmeter boyta. Trots det känns huset knappast instängt eller trångt. Mycket beror på de stora fönstren på vardera sida av huset samt stora takfönster som släpper in ljus. Arkitektens tanke var att utnyttja den lilla återvändsgränden vid flodkanten maximalt.

Bildspel: Huset för den med liten tomt

Klicka på en bild nedanför för att få upp bildspel. Vad tycker du om huset? Skulle du kunna tänka dig att spara pengar genom att köpa en liten tomt och istället bygga annorlunda och effektivt sett till ytan? Eller är det onödigt i ett land som Sverige där det trots allt finns gott om plats att bo på, åtminstone utanför storstäderna?

Tyck till i kommentarsrutan under artikeln. Diskutera också gärna husbyggen och inredning på Byggmentors forum.

Samtliga bilder i bildspelet är ©Hiroshi Tanigawa.

[nggallery id=30 template=caption] Foto: Hiroshi Tanigawa.

 

Hitta fler inspirerande artiklar här.

Renovering av ett hus på landet

Renovering av ett hus på landet

Emilia berättar om hur det är att renovera ett gammalt hus långt ut på landet med allt vad det innebär i detta tävlingsbidrag i Mitt Hemmaprojekt – vinn 10 000 kr” (läs mer via länken)Klicka på ”Gilla” här till vänster om du gillar texten och bilderna och vill bidra till att Emilia ska vinna ”Läsarnas pris”!

Emilias tävlingsbidrag (se alla bilderna längre ner):

Drömmen om ett eget hus

Vi möttes, och förstod varandra så precist, och så ville vi detsamma, ha ett hus på landet. En plats som kallas hem. Där vi kan odla grönsaker och komma och gå när vi vill.
En plats som väntar på en. Ett år senare, då vi jobbat hårt, sparat och gnetat. Varje öre räknades.

Ett hus i behov av renovering.

Vi åkte till hans hemland och där köpte vi vårt hus. Ett gammalt hus, 70 år. Eller kanske det skall kallas stuga. Gammalt och lite trasigt i kanten. Vi övervägde om det verkligen var värt att renovera. I Sverige skulle de nog säga att det borde rivas och byggas ett nytt, men efter att ha knackat runt på väggar, tak och bjälkar fann vi att det är stabilt, träpålarna bastanta och friska. Huset är lite skevt men det är också dess charm. Och lutar, det gör ju husen i Amsterdam med!

Huset tomt i 20 år

Ingen hade bott där på 20 år, fullt av spindelnät och ena väggen hade flyttat en aning på sig. Fullt av bråte, likaså trädgården, igenväxt och full av skrot. Första tiden gick åt till att städa upp. Efter städningen var nummer ett att rensa och gräva ut brunnen. Min man nere på bottnen och jag hissandes upp spann efter spann med smutsigt vatten och gyttja. Tungt och kallt. Men vilken glädje efteråt, vatten är så viktigt!

Under tjugo centimeter av jord beklädd med brännässlor hittade vi stenläggning från grinden till huset, vilken vi hackat upp från lerjorden. Sedan fortsatte vi med att utöka stenläggningen till vår blivande terass under vinrankorna, samt till brunnen och kallaren. vi hade tur med att finna så mycket sten runtom i trädgården.

Sakta men säkert börjar det likna en bebodd tomt.

Sedan så behövdes toaletten flyttas, vi monterade ned den del för del, grävde en djup grop, monterade upp den igen med smärre förändringar, en aning längre ned i trädgården. Den blev dörrlös och försedd med ett draperi istället. Den är aningen temporär och får hållas upp av en stöttepelare!

Svårt att renovera med dålig väg

Det är spännande med ett hus, de timmar vi ägnat åt att studera och drömma varje vrå visar så klart hur allt hänger ihop, hur det är konstruerat. Aldrig i mitt liv innan har jag tänkt på hur ett hus är konstruerat, än mindre en brunn. Jag tänkte att vi skulle behöva anlita byggare, men nu har jag en annan inställning. Det är inte så komplicerat, bara man har tålamod.

Brunnen viktig för huset.

Det mest fantastiska och det mest problematiska är att det inte finns någon riktig väg till vår lilla by. Det måste vara fyrhjulsdrivet genom skogen eller häst och kärra. Som att vara 50 år tillbaka i tiden. Elektricitet har vi, men det är också enda moderniteten. Vi har två rum, det ena har jordgolv och det andra har mushål mellan golvplankorna. Men. Atmosfären så speciell, och trädgården så stor. Det är helt klart ett projekt.

Fortfarande är det mycket att göra. Det är nu ett år sedan vi köpte vårt hus, runt ett halvår har vi spenderat där. Jordgolvet är täckt med plastmatta. Mushålen är kvar. Men i sprickorna i väggen har vi slängt in cement, sten och skum, vi har målat köket där vi bor och ena sidan av utsidan, samt dörrar och fönster.

Gammeldags stil med egen smak

Den gamla inredningen har vi rengjort och målat om. Vi har byggt en liten terrass som även är hundkoja isolerad med frigolit och kartong. Materialet har vi tagit från den raserade ladan. Med snål ekonomi har vi fått anvanda kreativiteten så mycket mer och har försökt att återanvända allt vad som möjligt är.

Den gammeldags stilen vill vi behålla, men addera vår smak och praktiskt måste det vara!

Planen är att det ska bli riktiga golv. I köket vill jag ha keramikplattor, och golvet skall luta litegrand och i nedstigningen ett galler för vattnet att gå fran ordentlig renskurning. Även ett system för vattnet att gå självmant ut genom väggen så att vi inte behöver bära ut smutsvattnet. I sovrummet, där det nu är plastmatta, skall det bli trägolv (och många fårskinn framför kaminen!).

Det skall byggas ett tvättrum i trädgården, med plats för långa bad och en liten kamin som varmer upp vatten och luft. Vi behöver också bättra på taket, där det läcker in ibland, likaså skorstenen. De stora förändringarna får vänta tills vi har en fyrhjulsdriven bil att hämta material med, och pengar såklart. Det kommer ta sin tid, men sakta sakta går det framåt med vår stuga.

Trädgården skall bringa grönsaker, frukt och nötter, och vara vacker som Eden. Vägen dit är lång. Vi börjar med huset. Det underbara är att vi är optimister och har arbetsglädje!

Klicka på en bild för att få upp bildspel:
[nggallery id=9 template=caption]

Text och bilder: Emilia Arnli

Skriv om vad du tycker om Emilias husprojekt i kommentarsfältet nedanför, och passa gärna på att skriva ett eget bidrag till Mitt Hemmaprojekt – vinn 10 000 kr. Glöm inte att klicka på ”Gilla” här till vänster om du gillade texten och bilderna.

”Vi älskar huset – aldrig att vi flyttar härifrån!”

”Vi älskar huset – aldrig att vi flyttar härifrån!”

Tävlingsbidrag 2 i ”Mitt Hemmaprojekt – vinn 10 000 kr” (läs mer via länken) är inne. Här berättar Kerstin om hur de fixade sitt hus för att göra det till ett hus de aldrig tänker flytta från. Klicka på ”Gilla” här till vänster om du gillar texten och bilderna och vill bidra till att Kerstin ska vinna ”Läsarnas pris”! Missa inte bilderna efter texten!

Klär in huset i brädor

Vi hade länge funderat på hur vad och om vi skulle göra. Ett energislukande hus med ful, sprucken rosa revitering och med avsaknad av en vettig ingån/trappa. Vi beslutade oss för att allt eller inget fick bli modellen så vi valde att bräd-klä hela huset och vi ville bägge att huset skulle bli rött med vita knutar. Isoleringen var viktig och vi har lagt in dubbla 45:or, bytt alla fönster på ovanvåningen till vändbara treglasfönster.

”Vi har fått ett drömhus”

Under resans gång växte projektet och det blev en jättealtan på framsidan där vi också satte in nya fönster. På baksidan där vi tidigare hade en ingång och trappa valde vi att istället bygga in och fick på så sätt ett rum på insidan som vi inte räknat med. Vi sågade ner vägg inomhus och fick ett nytt hus både invändigt och utvändigt. Nöjd är inte i närheten, vi älskar huset –det är underbart och med belysningen på verandan som är rörelsestyrd & dimbar har vi fått ett drömhus. Aldrig att vi flyttar härifrån!

Klicka på en bild för att få upp bildspel, bläddra sedan med pilarna:
[nggallery id=4 template=caption]

Text och bild: Kerstin Jonsson

Kommentera gärna Kerstins bidrag i kommentarsrutan nedanför!

Plusenergihus – husen som ger mer än de tar

Plusenergihus – husen som ger mer än de tar

Ett plusenergihus är ett hus som i sig självt producerar mer el än det förbrukar. Man kan alltså helt enkelt säga att det är ett hus som är en plusaffär för miljön, och kanske också för husägarens ekonomi. Byggmentor tittar närmare på plusenergihus, diskutera gärna ämnet när du läst artikeln, i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum för husbyggen.

Grundprincipen för plusenergihus

Tanken när man bygger plusenergihus är alltså att ”gå plus” på energiförbrukningen jämfört med energin man själv producerar i eller precis i anslutning till huset. Detta skiljer denna typ av hus från exempelvis passivhus, som även de är energisnåla men som fortfarande kan förbruka mer energi än de producerar.

Plusenergihus Foto: Andrewglaser (licens: CC-BY-SA)

För att ett plusenergihus ska kunna åstadkomma detta behöver man använda sig framför allt av förnyelsebara energikällor såsom solenergi, geotermisk värme (som kan utvinnas genom exempelvis en värmepump) eller vindkraft. Huset måste också byggas med särskilda energibesparande byggtekniker, vilket bland annat innebär att husets själva konstruktion ska ritas och byggas för att kunna vara så energieffektivt som möjligt när det gäller planlösning, rum och väggar.

Isolering och värmebesparing viktigt

Utöver att huset alltså generera sin egen energi (åtminstone mer än vad det förbrukar av eventuell extern el- och värmeförsörjning) så är en av hörnstenarna i tänket kring plusenergi att bevara den värme som finns innanför väggarna. Det kan ske genom bra isolering, i såväl väggar, golv och tak, som genom fönster och dörrar med lågt u-värde (alltså hög energibevaring).

Ett annat viktigt arbetssätt för att använda värmen flera gånger är att ha distributionssystem och ventilation som tillåter värmen att återanvändas, som till exempel en frånluftvärmepump gör. Sedan finns det mängder av mer eller mindre experimentella sätt att utvinna och återanvända värme, man kan bland annat ta tillvara på värmen i avloppsvattnet som ska försvinna ut ur huset och låta denna bidra till uppvärmning av det varmvatten som används i kök och dusch.

Många bäckar små

Som Byggmentor tidigare skrivit om kan man dessutom åstadkomma stora energibesparingar genom ”många bäckar små”-tänket, till exempel en så till synes banal sak som att möblera energisnålt eller att använda sig energisnål belysning på ett smart sätt. Även var huset byggs spelar in när man vill uppnå plusenergi, till exempel kan naturligt vindskydd i form av terrängen hjälpa huset att bättre hålla värmen.

För mer snabba och enkla tips rekommenderas våra tips för energismart hem.

Kostnad för plusenergihus

Att tänka på alla ovanstående faktorer när man bygger nytt hus är generellt dyrare än traditionella husbyggen. Att investera i alternativa energikällor som ett vindkraftverk på tomten eller en bergvärmepump är också det en relativt hög kostnad jämfört med att bara plugga in huset i det vanliga elnätet eller fjärrvärmen.

Till detta måste man dock räkna på de besparingar man förhoppningsvis gör på sitt plusenergihus. Genom låg månatlig kostnad för el samt en överproduktion är det till och med möjligt för en enskild husägare att sälja sin överskottsenergi till andra hushåll. Ofta innebär detta konkret att man som plusenergihusägare får ett energiöverskott under de varma månaderna på året vilket går att sälja vidare för att på så sätt täcka upp kostnaden för den el som måste köpas extra under vintern.

Att ge ett exakt svar på vad det kostar att bygga ett plusenergihus är i princip omöjligt eftersom varje byggprojekt är unikt, och lika svårt är det att säga hur lång tid det tar innan ett sådant hus har återbetalat sig. Men du kan sannolikt räkna med att ett hus blir minst 20 procent dyrare om det byggs för plusenergi. Ett som dock är säkert är ett plusenergihus är en satsning på framtiden, garanterat för miljön men i bästa fall också för plånboken.

Hur börjar man bygga?

Att bygga plusenergihus är inte det enklaste helt enkelt eftersom metoden fortfarande är relativt ny. Räkna med att få ligga i och begära in offerter från många hustillverkare innan du hittar någon som både har tiden och kompetensen för att ta sig an ditt projekt. När du träffat rätt är det bara att göra upp en budget och räkna rent konkret på hur mycket dyrare huset blir för att göra det ska bli ett plusenergihus och samtidigt räkna på vad den årliga besparingen jämfört med ett vanligt hus blir.

Det finns självklart ingen garanti för att ett plusenergihus betalar sig självt men det man antagligen kan säga är att det är en bra lösning för den som vill bygga annorlunda och som samtidigt vill göra en insats för klimatet.

Kan du tänka dig att bygga eller köpa ett plusenergihus även om det kostar mer? Dela med dig av dina tankar i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum för husbyggen.

Bilden i artikeln är under CC-BY-SA-licens.

Drömhuset där öppna ytor är ledordet

Det här spektakulära huset är beläget långt bort från Sverige (Kapstaden, Sydafrika) men kan nog ändå fungera som inspiration för den som ska bygga hus eller renovera. Arkitekterna (Stefan Antoni Olmesdahl Truen Architects) har jobbat med stora öppna ytor och fått en härlig kombination mellan raka linjer och flytande gränser mellan rummen. Ägarens önskemål till arkitekterna var att det skulle vara ”dramatiskt” och det får man väl säga att huset blev, inte minst med tanke på den spektakulära omgivningen.

Inga tydliga gränser mellan inne och ute

Pool, himmel och hav möts

Dramatisk omgivning

Stilren och enkel fasad

Kök eller uteplats?

Raka linjer möter ett flytande hav

En levande sittplats

Arkitekternas största problem med huset som kallas ”First Crescent” var den smala ytan – som bredast var det bara 20 meter att bygga på vilket har gett huset en långsmal känsla där ven höjden utnyttjas. Man valde ljusa färger och material för att utnyttja det stora ljusinsläppet maximalt och skapa en känsla av naturligt ljus och att vara utomhus även när man är inne.

Sovrummet är öppet

Öppen yta och dramatik

Borsta tänderna med häftig utsikt

Badrummet är öppet och ljust

Vad tycker du om den öppna lösningen? Något för dig eller mer fint att titta på än att faktiskt bo i? Skriv en kommentar nedanför eller diskutera på Byggmentors forum.

Konsumenttjänstlagen när du anlitar hantverkare

Precis som konsumentköplagen skyddar dig när du köper varor finns konsumenttjänstlagen för att reglera vad som gäller när du anlitar hantverkare för husbyggen, renoveringar eller andra typer av arbeten. Byggmentor går igenom konsumenttjänstlagen och vad den betyder när du anlitar hantverkare.

Vad omfattas av konsumenttjänstlagen?

Alla tjänster som företag utför och säljer åt privatpersoner omfattas av konsumenttjänstlagen. Den fungerar som ett minsta möjliga skydd för konsumenten. Det går alltid att skriva avtal mellan kund och företag som ställer ytterligare krav på köpare eller säljare, däremot kan man aldrig avtala bort konsumenttjänstlagen – den gäller alltid.

Lagen gäller alla typer av tjänster där du anlitar någon för att utföra ett arbete. Till exempel renoveringar eller byggen på ditt hus eller tomt, reparationer av både fast och lös egendom eller förvaring. Den gäller dock inte exempelvis när du på konsulttjänst anlitar en arkitekt som skapar en ritning eller när du beställer tillverkning av något. Köp av fysiska saker regleras dock på liknande sätt i konsumentköplagen.

Vilket skydd ger konsumenttjänstlagen kunden?

Lagen säger bland annat att:

 • Den som tillhandahåller tjänsten (exempelvis en hantverkare) ska se efter dina intressen som beställare och kund och föra dialog för att undvika missförstånd.
 • Det arbeta ni avtalat om ska utföras ”fackmässigt”. Detta betyder helt enkelt att det ska göras på ett så pass bra sätt som kan förväntas om man anlitar en entreprenör inom det område tjänsten gäller. Exakt vad fackmässigt innebär varierar givetvis beroende på typ av tjänst.
 • Konsumenttjänstlagen när du anlitar hantverkare
 • Under arbetets gång ska hantverkaren informera dig om det krävs tilläggsarbete som innebär förändringar i kostnad eller resultat.
 • Om säljaren inte anser att tjänsten är till nytta för köparen ska säljaren avråda köparen. Även detta är luddigt, men exempelvis kan man tänka att detta innebär att renoveringar som inte innebär förbättringar ska hantverkaren avråda från (eller föreslå lämpligare tjänst).
 • Hantverkaren håller koll på att arbetet utförs enligt de föreskrifter och lagar vad gäller säkerhet, både under själva arbetet och för det färdiga resultatet.
 • Hantverkaren ansvarar och står för de material som behövs för arbetet, om inget annat sagts i avtal. Oftast brukar dock du som beställare skriva i avtalet med hantverkaren vilka material som behövs och vem som betalar för dem.

Konsumenttjänstlagen och pris

Ursprungspriset ni kommit överens om får inte stiga med mer än 15 procent under arbetets gång. Konsumenttjänstlagen säger också att du på begäran ska få en räkning som tydligt talar om vilka olika kostnader som rör vilka delar av arbetet. Lagen säger också att du måste tillfrågas innan hantverkaren beslutar om tilläggsarbete utöver det ni redan avtalat om.

Om du vill avbeställa tjänsten innan arbetet är slutfört måste du ändå betala för det arbete som redan har gjorts samt eventuellt också betala för att hantverkaren inte kunnat skaffa sig nya uppdrag under tiden denne räknade med att arbeta åt dig.

När kan en hantverkartjänst anses vara fel utförd?

Först och främst bör du som beställare av tjänster av exempelvis hantverkare alltid vara noggrann på offertstadiet och även när du skriver avtal med din hantverkare. Var extremt tydlig med vad du förväntar dig att få och vad det ska kosta. Det har både du och den du betalar för arbetet nytta av. Skulle tjänsten ändå utföras fel så är detta vad konsumenttjänstlagen skyddar dig mot (och därmed ger dig rätt i en eventuell tvist):

 • Den som utfört arbetet inte gjort det enligt rådande säkerhetsregler och föreskrifter.
 • Resultatet inte är det som ni avtalat om eller som på något sätt gjorts gällande från hantverkarens sida i exempelvis reklam.
 • Om arbetet inte är fackmässigt utfört. Är du osäker på vad detta innebär för just ditt jobb kan du kontakta tjänstemän på din kommuns byggnadsnämnd som ofta har bra koll. Du kan också vända dig till den branschorganisation som arbetet ligger under.
 • Om det finns risk för att en skada uppstår om inte ett visst tilläggsarbete utförs ska säljaren av tjänsten enligt lag utföra detta arbete för att förhindra allvarliga skador.

Dröjsmål och felaktigt utförande

I det avtal du och den som levererar tjänsten ingår med varandra ska ni utöver pris och vad tjänsten omfattar också ange inom vilken tid arbetet ska vara utfört. Skulle inte hantverkaren hinna innan den tid ni kommit överens om så har du som kund rätt att vänta med betalningen tills tjänsten levererats.

Du kan dessutom kräva skadestånd, men oftast gynnar det alla parter om du i första hand försöker komma överens med hantverkaren om någon form av prisavdrag och att denne utför hela arbetet enligt plan. En skadeståndsprocess kan ta lång tid och vara invecklad.

Skadestånd kan du också kräva om arbetet utförs på ett sätt som skadar det tjänsten berör, exempelvis om någon del av huset skadas när en reparation ska utföras. Hantverkaren ska då betala för skadan. Upptäcker du en skada eller felaktigt utfört arbete bör du alltid meddela den som utfört arbetet om detta så fort som möjligt.

Gör du det inom två månader är det alltid vad som anses vara ”inom rimlig tid”. Exakt vad som är den övre gränsen tidsmässigt varierar lite beroende på typen av fel. Gäller den avancerade arbeten, exempelvis markarbeten eller husbyggen/renoveringar kan du påtala fel upp till tio år efter att tjänsten är slutförd.

Vad är dina erfarenheter av konsumenttjänstlagen? Har du frågor om hur den fungerar? Skriv i så fall i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum. Läs konsumenttjänstlagen i sin helhet här.

Byta och reparera ruttet trä i fasaden

Ruttet trä är ett problem oavsett var i huset det sitter. Om det dessutom är din träfasad som är rutten är det något som bör åtgärdas snarast möjligt. Byggmentor går igenom hur du identifierar ruttet träverk på fasaden och hur du åtgärdar det.

Kontrollera träverket

Först bör du se över det trä som utgör din fasad. Framför allt ruttet trä men även mindre skavanker som sprickor och missfärgningar kan vara värda att åtgärda innan de blir större problem längre fram. Du ser rätt tydligt vilka fasadbrädor som behöver bytas ut, om trät ändrar färg på vissa platser, är mjukt eller börjar få sprickor och flisor är sannolikt på väg att ruttna på grund av angrepp av väder och vind.En ny träfasad gör mycket för huset

Se över isoleringen

När du ändå byter hela eller delar av träfasaden kan du passa på att se över isoleringen. Behöver den bytas är det lika bra att göra det när du ändå byter ut plankorna på fasaden. Läs mer om isoleringe i villa och olika isoleringsmaterial.

Planera fasadbytet i etapper

Eftersom du inte vill låta för stora delar av ditt hus stå oskyddat om du ska byta stora delar av träfasaden bör du utföra arbetet i steg. En halv vägg av normal storlek åt gången är lämpligt. När en väggs fasad bytts ut kan du börja med nästa. Särskilt om du dessutom ska byta isolering är det viktigt att göra det på ett sätt så att så liten del av huset står oskyddat åt gången.

Bort med gamla brädor

När du identifierat fasadbrädor som är ruttna eller skadade och skaffat ersättningsvirke är det bara att börja bryta loss. Är det bara enstaka plankor som behöver bytas räcker det med dessa, men tänk på att de sannolikt kommer se annorlunda ut jämfört med de äldre delarna av fasaden. Det kan alltså vara klokt att byta ut även träfasad som fortfarande är hel för utseendets skull.

Brädorna bänder du loss från huset på ett sätt som känns enklast för dig. En enkel kofot brukar duga fint för detta. Var bara försiktig för att skada isolering eller andra trädelar bakom fasaden, gör det hellre långsamt och noggrant. Skadar du bärande trädelar blir jobbet mycket dyrare och svårare.

Bort med fönsterkarmen

Ett särskilt moment inför bytet av fasaden är att ta bort karmen runt fönster och dörrar eftersom dessa annars kan komma i vägen. Eftersom det är svårt att få bort den utan skador kan det vara lämpligt att passa på att sätta in ny fönster- eller dörrkarm. Skulle det vara så att karmen inte är i vägen och inte behöver bytas går det givetvis bra att låta den vara kvar.

Välj metod för ny träfasad

När det är dags att köpa in fasadbrädor och montera dessa finns det lite olika metoder som alla fungerar men som ger lite olika utseenden på din fasad. Med not- och spontlösning har man fasadbrädor som spåras i varandra vilket automatiskt ger ett tätt skydd mot utomhusklimatet.
Vanligast är antagligen olika former av lodräta överlappningar där man först lägger det bakre lagret, lockpanel, och sedan ovanpå detta sätter lockbrädor. Antingen kan man ha ungefär samma storlek på både det bakre brädlagret och det översta överlappande lagret, eller så kan man låta det bakre lagret sitta lite tätare och bara täcka med en tunnare list.

Vill man satsa på vågräta fasadbrädor är det hur de hakar i varandra som ger små variationer på utseendet. Falsad panel, enkel- eller dubbelfals, är ett namn på två metoder för hur brädorna fäster i varandra. Det går även att använda sig av not/spånt-lösning för horisontell träfasad.Gammal rutten träfasad bör bytas

Fäst fasadbrädorna

Att sätta fast din nya fasad är relativt enkelt, följ bara instruktionerna för den montering som krävs (beroende på vilken typ av fasadbräda du köpt, se förra stycket). Det går givetvis att spika fast fasadbrädor för hand men för att få en så stadig träfasad som möjligt bör du använda starkt fästande skruvar eller spikpistol, då säkerställer du att den sitter ordentligt mot bakomliggande konstruktion.

När den nya träfasaden är på plats är det bara att såga till så att den blir jämn i nerkant. Lämna alltid en marginal på 15 – 25 centimeter mot marken för att undvika fukt.

Har du själv bytt ut en träfasad? Dela gärna med dig av tips eller frågor, antingen i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.

Villans checklista: 14 punkter att kontrollera i huset

Vi ger dig checklistan för att genomföra en kontroll av din villa för att upptäcka skador och renoveringsbehov. Med Byggmentors lista över kontrollpunkter för hus ser du de mest kritiska punkterna som du som husägare regelbundet bör undersöka, både utvändigt och på insidan.

Sprickor i putsad mur

Se över fasaden och titta efter sprickor. Även små sprickor bör åtgärdas, det är oftast billigare att laga en liten putsspricka nu än att vänta tills den växer till sig om ett år eller två.

Sprickor i grunden

Se över din husgrund och leta efter missfärgningar eller sprickor. Det kan vara tecken på fuktskador eller svag konstruktion. Åtgärda med lämpligt material, ofta räcker putsbruk om det bara är ytliga skador. Se till att få bort gammalt puts som sitter löst innan du tar på nytt.

Skorsten

Skorsten på taket är en mycket viktig punkt att kontrollera regelbundet eftersom det är en av de svagaste punkterna på alla tak. En åtgärd som lite äldre tak ofta saknar är täckning mellan tak och skorsten, se därför till att lägga täckning i lämpligt material (liknande det du har på taket) för att täta över skarven. Även här bör dun undersöka skorstenen för att efter skador, missfärgningar eller löst skräp i den eller på den.

Takränna

När du ändå är på taket är det lämpligt att undersöka takrännan. Den ska inte läcka och den ska inte vara blockerad av skräp. Se över alla skarvar för att se om den läcker någonstans. Återigen gäller att en liten läcka idag kan bli ett stort problem med fukt om några år. Upptäcker du läckor går de utmärkt att fixa med exempelvis glasfibermassa. Undersök också takrännan efter alger och annan växtlighet, rensa bort.

Kontrollera vinkelränna

Även vinkelrännan behöver kontrolleras (förutsatt att du har en sådan). Samma sak gäller här som för takrännan, reparera med exempelvis massa av glasfiber och se till att inga synliga läckor eller skador finns. Särskilt viktigt är läckor eftersom ett år av nederbörd kan ge allvarliga skador på den underliggande takkonstruktionen.

Vindskivorna – takets utpost

Vindskivorna på taket är ditt första försvar mot väder och vind och får ta mycket stryk. Dessa måste därför undersökas noga för fuktangrepp. Missfärgningar, mjukt trä (eller annat material), konstig lukt är alla tecken på att de inte står emot vädret ordentligt. Mindre angrepp kan du åtgärda själv genom att förstärka med lämpligt material men för att vara på den säkra sidan kan du anlita en hantverkare. Oftast kostar det inte många kronor jämfört med att behöva byta taket helt om skadorna består.

Träfasad

Alla trädelar är särskilt viktiga att kontrollera noga och fasaden som utgör en stor del av ditt ”klimatskal” (den del av villan som möter väder och vind) måste regelbundet inspekteras. Sprickor, fuktskador eller rent utav ruttet trä måste snabbt åtgärdas. Anlita en snickare om du är osäker, (mer om att anlita hantverkare här), då vet du att arbetet utförs korrekt och att fasaden håller.Checklistan att kontrollera i villan

Vägg mot källare

Yttervägg eller grund mot källare bör du granska särskilt noggrant. Här är risken stor för fuktangrepp som tränger sig in genom väggen till källaren. Upptäcker du att marken är extra fuktig eller ser synliga fukttecken på väggen/grunden kan du behöva utföra en dränering. En dränering är ett relativt stort arbete men kan i gengäld skapa en behagligare inomhusmiljö och förbättra isoleringen (och därmed sänka värmekostnaderna). Läs mer om hur en dränering går till.

Utvändig betongtrappa

Har du en betongtrappa är den värd en årlig inspektion. Betong är ett hårt material men många vet inte att det också är känsligt för både fukt- och frostskador. Så kallad frostsprängning kan uppstå om vatten tränger sig in i betongtrappan, hur liten sprickan än är. Åtgärda sprickor omedelbart genom att använda lämpligt bruk.

Ventilation (både inne och ute)

Ventilation är per definition något som sammankopplar insidan av din villa och utsidan av huset. Ventilationen är mycket viktig eftersom den kan bidra till ett friskare hus och ett hälsosammare inomhusklimat. Se till att alla ventilationskanaler är öppna och att du känner luften dra. Rengör dem även så gott det går för att få bort eventuellt skräp.

Insidan av taket

Kontrollera ditt innetak, särskilt om det är ett vanligt gipstak. Denna typ av tak är oftast mycket hållbara men om de drabbas av exempelvis fuktangrepp kan det vara ett tecken på stora problem. Ofta räcker det att gå igenom taket noggrant och leta efter fläckar av fukt. Använd gärna en ficklampa för att verkligen kunna se eventuella färgskiftningar som tyder på fuktproblem. Ser du fuktfläckar bör du omedelbart kontakta en fuktexpert eller takläggare för att höra vad de föreslår för åtgärd. Ett tak som är fuktskadat är farligt för både hus och hälsa.

Kontrollera stamrör

Stamrören som löper in i och genom villan är viktiga att hålla koll på. De är något av husets blodomlopp och slutar de fungera eller om de springer läck kan konsekvenserna bli stora. Rost kan lätt uppstå men är egentligen inget stort problem om det rör sig om små ytliga fläckar. Däremot bör du leta efter synliga skador och fläckar och anlita en expert på stamrör om du upptäcker skador. Vill du måla över enklare rostfläckar bör du alltid göra rent först så att inte rosten sprider sig.

Källarens ingång

Lägg gärna extra tid på din källare och se över väggar och trappa. Källaren är särskilt utsatt eftersom den oftast är omgiven av mark och där kan du ofta upptäcka problem med fukt först. Kontrollera särskilt vinklar och vrår där tecken på fuktproblem ofta kan uppenbara sig.

Sprickor i betonggolv

Har du betonggolv i exempelvis källare eller garage bör du kontrollera detta. Återigen är det sprickor som är viktiga att åtgärda eftersom fukt annars kan ta sig in och förstöra på djupet samt ta sig in från marken. Hittar du löst putsbruk kan det vara ett tecken på att betongen inte är tät nog och du bör då ersätta med ny puts.

Vilka kontroller gör du på ditt hus? Diskutera gärna i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.

Isolera energieffektivt när du bygger nytt hus

När du bygger nytt hus har du mycket att vinna på att investera i isoleringen, och för äldre hus kan uppgraderad isolering/tilläggsisolering ibland löna sig mer än att skaffa ny värmekälla för dyra pengar.

Utgå från u-värdet när du bygger hus

”U-värde” förekommer ofta när man talar om hur bra isolerande egenskaper ett material eller del av ett hus har. Särskilt vanligt är att man stöter på begreppet när man pratar om energifönster men det kan alltså användas i fler sammanhang en så. Enkelt förklarat anger u-värdet hur mycket värme som passerar mellan inomhus och utomhus.

När man pratar isolering vill man alltså ha ett lågt u-värde, ju lägre u-värde desto mindre värme försvinner vilket betyder att du med bra isolering och lågt u-värde i slutändan får lägre värmekostnad.

Byggmentors tips: Fråga leverantör(er) om just u-värde. Är de seriösa ska de veta vad olika delar av huset har för u-värde och antagligen också erbjuda olika alternativ.

Isolering av olika husdelar

Eftersom du som bygger nytt hus sannolikt lägger ner en stor summa pengar på bygget är det utan tvekan smart att inte stirra sig blind på den billigaste lösningen utan göra noggranna beräkningar på om det kan vara värt att investera i isolering som i slutändan gör ditt boende billigare.Isolera energieffektivt

Byggmentors tips: Att bygga hus (eller renovera ett gammalt hus) är en långsiktig investering, tänk på att du (förhoppningsvis) ska bo där i många år.

Tänk på energi redan under planeringen

När du planerar var ditt hus ska ligga, redan när du tittar på olika tomter, bör du fundera över bästa läge för huset ur ett energiperspektiv. Kan du få ett naturligt skydd av naturen från ett eller flera håll blir det i praktiken extra isolering som kan skydda mot kalla vindar. Ett läge med bra skydd mot vind och mycket sol kan sänka ditt framtida energibehov med 20-30 procent.

Byggmentors tips: En enkel tumregel är att släppa in mycket värme från söder (mycket fönster) och skydda dig extra mot norr (få och små fönster). Bygg med naturen, inte mot den!

Passivhus – isolering på en ny nivå

Det som kallas för passivhus innebär ett sätt att bygga där effektiv energianvändning och förstklassig isolering är i fokus för att få ett hus som är billigt i drift och snällt mot miljön. Grundprincipen är att värmen i huset ska hållas kvar inomhus så länge det bara går, oavsett om den kommer från en värmepump eller en brödrost. Läs mer om passivhus.

Byggmentors tips: Kanske är ett passivhus det bästa alternativet om du vill satsa rejält på värmeeffektivitet och bra isolering? Ofta finns det färdiga lösningar för passivhus, hör med din husleverantör om deras utbud.

Särskilt viktigt med isolerande dörrar och fönster

Att värme extra enkelt läcker ut via dörrar och fönster är enkelt att förstå. De är till för att skapa passager mellan inne och ute och där vi människor kan ta oss igenom kan också värme göra det.

För mer om fönster med bra isolerande egenskaper rekommenderar vi vår guide till energifönster.

Principen för din ytterdörr (och eventuell altan- eller balkongdörr) är egentligen densamma som för dina fönster – leta efter en ytterdörr med ett bekräftat och lågt U-värde.

Byggmentors tips: Utöver själva dörrarnas U-värde är det bra att skaffa ordentliga tätningslister runt dörrarna för att förbättra isoleringen.

Regler för energianvändning vid nybygge

Idag finns reglerat i lag vad ett nybyggt hus maximala energiförbrukning per kvadratmeter får vara. Detta är bara en av många lagar som finns kring husbygge och du kan knappast förväntas ha koll på alla dessa som glad amatör. Däremot är det ändå du som kund som har ansvar för att ditt hus följer lagen så försäkra dig om att din husleverantör och entreprenörer som anlitas vet vad som gäller.

Byggmentors tips: Ofta sitter tjänstemän på din kommun på mycket kunskap kring just lagar och regler. Ring dem och hör dig för om vad du bör tänka på.

Rekommenderad isolering vid nybygge

För att ge ett exempel på vad du ska gå efter när du väljer isolering och energisnåla dörrar och fönster tar vi här ett exempel från Energimyndigheten på olika maxvärden för olika husdelar (exemplet gäller för ett hus som inte har ett direktverkande el som distributionssystem):

Ytterväggar
U-värde: 0,18

Golv (mot mark)
U-värde: 0,15

Fönster
U-värde: 1,3

Ytterdörr
U-värde: 1,3

Byggmentors tips: Detta är alltså maxvärden och du ska alltid försöka få så lågt U-värde som möjligt.

Vad har du själv för tips eller frågor om att bygga energisnålt? Kommentera nedanför eller på Byggmentors forum om att bygga nytt hus. Läs gärna våra tips för hur du sparar energi med relativt enkla medel eller hur du möblerar energisnålt.

Byggprocessen för nytt hus – planering och offerter

Att bygga nytt hus är förmodligen det största projekt en vanlig privatperson kan stöta på i sitt liv. Oavsett entreprenadform och nivå på den egna arbetsinsatsen, eller om du köper nyckelfärdigt eller inte, kan det för de allra flesta kännas aningen svindlande att komma igång. Byggmentor går igenom processen med att bygga hus, steg för steg. Vill du dela med dig av egna erfarenheter eller ställa ytterligare frågor om att bygga hus själv? Då rekommenderar vi kommentarsrutan längst ner efter artikeln eller att du skriver på Byggmentors forum.

Träffa entreprenören

Även om du själv vill hålla i trådarna eller om du låter någon annan ansvara fullt ut för entreprenaden (läs mer om olika entreprenadformer) bör du träffa den eller de entreprenörer som levererar ditt hus och står för arbetet. Ett telefonsamtal är bra för att upprätta kontakt men alla diskussioner och viktiga beslut bör fattas på plats med tomten framför dig. Gå igenom alla dina tankar och låt entreprenören analysera tomtens förutsättningar. Vi har tidigare listat olika husleverantörer av nyckelfärdiga hus, det kan vara en bra plats att börja på.Bygga nytt hus, byggprocessen

Första skiss av det nya huset

Innan du ingår något avtal å en så pass stor affär som ett nytt hus är ska du fråga den (eller helst flera olika) entreprenör du träffat om en arkitektritad skiss över hur ditt hus ska se ut. Det behöver du för att ta ställning till om du vill gå vidare eller rita en ny skiss över huset. Ofta kan husentreprenören erbjuda arkitekthjälp men det skadar inte att på egen hand prata med arkitektfirmor för att se om det är någon du känner passar din vision extra bra.

Begär alltid in flera offerter

En tumregel när du anlitar entreprenörer och hantverkare är att alltid jämföra flera offerter. På så sätt får du en känsla för vad priset för ditt jobb ligger på ungefär och du kan spela ut offerterna mot varandra och välja den som känns bäst.

Gå inte bara efter billigaste pris eftersom det är minst lika viktigt att du känner förtroende för den entreprenör och husleverantör du väljer. Begär gärna in referenspersoner och projekt från de entreprenörer du väljer och var inte rädd för att kontakta dem – referenspersonernas synpunkter kan bespara dig många onödiga frågetecken.

Bygga hus: kalkyl, lån och avtal

Nu börjar processen att räkna på vad priset blir, skaffa pengarna och skriva på avtal. Din husentreprenör gör en kostnadskalkyl som du visar upp för din bank, som sedan (förhoppningsvis) beviljar dig eventuellt lån och gör en boendekalkyl. Sedan skriver ni under ett köpeavtal på att du vill ha ditt hus byggt av den aktuella leverantören.

Eftersom det är ett stort projekt och mycket pengar kan det vara värt att ta med avtalet till en jurist som kan husbranschen, det kostar några tusenlappar men kan vara värt det i slutändan om du inte känner dig helt hundra på vad avtalet du skriver under innebär.

Bygglov för nytt hus

När köpeavtalet är underskrivet ska du få en komplett orderbekräftelse eller motsvarande där projektet och alla dess delar listas så att du lätt får en överblick över vad som ska hände, när det ska ske och vad det hela kostar. Med denna grund att stå på är det dags att söka bygglov för ditt hus hos din kommun. Olika kommuners byggnadsnämnder kan ha olika regler och krav för nybyggen av hus så hör direkt med tjänstemännen hos din kommun för att se vad som gäller för ditt projekt.

Du kommer garanterat vara tvungen att lämna in en ritning över ditt hus, detta ska din husleverantör kunna ta fram och förse dig med. De flesta större entreprenörerna har full koll på vilka handlingar du respektive de behöver ha för att kunna bygga hus, eftersom du betalar för kalaset gör du rätt i att låta entreprenören sköta arbetet i så stor utsträckning som möjligt.

Kom ihåg att själv ligga på och hålla utkik efter ditt beviljade bygglov! Hur lång tid det tar varierar, be att få en tidsuppskattning av handläggaren hos din kommun.

Gå igenom inredningen i stora drag (kök och badrum)

Planeringen av inredning och alla estetiska val för ditt hus görs inte så här tidigt innan arbetet ens har kommit igång men för de lite större och mer avancerade delarna av huset, exempelvis kök och badrum, bör du komma överens med entreprenören tidigt. Hör vad de erbjuder för ”färdiga” köks- och badrumslösningar och utgå från dessa.

Vill du själv kontakta separata leverantörer av kök och badrum är det givetvis okej men se till att ditt tänkta kök/badrum är kompatibelt med din husbyggares planering innan du betalar för ett kök eller ett badrum som du sedan kanske måste ändra drastiskt för att det ska passa ditt hus.

Dessa steg i byggprocessen är givetvis inte skrivna i sten utan är en beskrivning av hur det vanligtvis går till, beroende på förutsättningar, entreprenör och kommun kan stegen se lite olika ut. Byggmentor kommer framöver att fortsätta gå igenom byggprocessen och hur du går vidare när du gått igenom de inledande steg som tas upp här. Vill du ställa frågor eller berätta om egna erfarenheter från husbygge och planering uppmuntrar vi till detta i kommentarsfältet nedanför artikeln eller varför inte skriva ett inlägg på Byggmentors forum om att bygga nytt hus.

Mall för avtal med hantverkaren

När du ska bygga nytt, bygga till eller renovera exempelvis badrum eller kök handlar det ofta om stora summor pengar och arbeten som får stora negativa konsekvenser om de inte utförs rätt. Ett sätt att minska risken för fel eller diskussioner om utförandet är att se till att ha ett tydligt avtal med den eller de hantverkare du anlitar.

Konsumenttjänstlagen och hantverkare

När du köper tjänster av hantverkare, oavsett om de målar ditt staket, renoverar badrum eller bygger ett hus, så omfattas ditt köp av konsumenttjänstlagen. Lagen trumfar alltid ett avtal som försvagar din ställning som konsument, vilket gör att konsumenttjänstlagen fungerar som ett slags minimiskydd. Utöver detta kan du sedan givetvis skriva avtal som förstärker din ställning ytterligare.

Konsumenttjänstlagen skyddar dig när du anlitar hantverkare för att bygga nytt eller bygga till på fast egendom och när arbete utförs på möbler eller inredning i exempelvis kök och badrum.

Muntliga avtal gäller men är svåra att bevisa

Skulle en tvist uppstå mellan dig och hantverkaren gäller det att kunna bevisa vad ni skrivit under i avtal. Även om ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt så är den muntliga varianten mycket svårare att bevisa än ett påskrivet pappersavtal. Nöj dig därför inte med bara muntliga överenskommelser utan våga vara påstridig om ett skriftligt avtal.Skriv avtal med hantverkaren

Diskutera avtalet och jobbet med hantverkaren

Se till att inte stressa igenom avtalets form och innehåll utan sätt dig med din hantverkare och gå igenom dina förväntningar, krav och önskemål. I avtalet bör du i text beskriva vad hantverkaren ska göra, vad arbetet ska kosta, när du ska betala, och hur lång tid arbetet ska ta. När du kommer överens med hantverkare handlar det till syvende och sist om en förhandling så var inte rädd för att vässa armbågarna ställa krav på entreprenören du anlitar.

Hantverkarformuläret – mall för avtal med hantverkare

En bra mall som generellt kan användas när du anlitar hantverkare har tagits fram av Konsumentverket tillsammans med Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Utgå gärna från det när du ska komma överens med hantverkaren. Behöver du hjälp med formuläret så kan oftast tjänstemän på kommunen bistå. Ring till din kommun och fråga efter konsumentvägledaren eller motsvarande så kommer du rätt. Formuläret hittar du här (länken går till worddokument) och mer information finns även på Boverkets sajt OmBoende.

Vad tycker du är särskilt viktigt att tänka på eller fråga om när man anlitar hantverkare? Skriv gärna en kommentar eller registrera dig på Byggmentors forum och diskutera dina hantverkarerfarenheter.