Garage_Byggmentor_Bygga_Bygglov

Garagedrömmar. Vad ska du tänka på.


Garage är något de flesta av oss med villor gärna vill ha. Dels för att ha bilen inlåst och skyddad mot väder och vind men även som ett extra utrymme för förvaring av utemöbler, verktygsförvaring, trädgårdsskötsel och så vidare. Kanske planerar du att bygga ett garage i sommar och funderar på var du ska börja

Totalentreprenad eller utförandeentreprenad?


Vid framför allt större bygg- och renoveringsprojekt behöver du som konsument ta ställning till hur du väljer att lägga upp arbetet och samordna olika hantverkare från olika företag. Precis som du måste överväga om du ska utföra ett arbete själv eller lägga ut det på en entreprenör handlar det i slutändan om

Regler för köks- och badrumsrenovering


För företag och enskilda hantverkare som arbetar med renovering av kök och badrum finns det ett antal branschorganisationer och andra som på olika sätt certifierar, granskar eller på något vis arbetar med VVS-frågor. Här följer en kortare introduktion

Bygglov – första steget för byggprojektet


För de flesta större byggen, både ny- och tillbygge, samt omfattande renoveringar krävs det att du fått ”bygglov”. Även en del markarbeten och rivningar kräver bygglov, liksom plank och staket beroende på av. En tumregel är att alla byggnationer som ökar volymen på ditt