Dränering_Byggmentor_Villaägarna

Dränering utan att gräva. Bluff eller framtiden?


Villaägarnas Riksförbund går till hård attack mot elektroosmotisk omdränering, som innebär att elektriska pulser driver bort fukt ur väggarna. VR menar på att det är avancerat bluffmakeri som konsumenterna har svårt att genomskåda. Johan Smeds på Villaägarnas Riksförbund säger att VR sammanställt olika källor och att det inte finns någon vetenskap som säger att den