Bergvärme, pris, investering och besparing

Byggmentor räknar på vad bergvärme kostar, vad du kan spara genom att installera bergvärme och hur du vet vilken modell av bergvärmepump som passar bäst beroende på var i landet du bor och vilket värmebehov du har. Artikeln är del två, del ett handlade om fakta och funktion – bergvärme. Har du egna frågor eller tankar om bergvärme och priser/besparing? In och diskutera på vårt värmepumpsforum.

Kostnad: borrning för bergvärme

Till att börja med måste man konstatera att inga två bergvärmeinstallationer eller lösningar är identiska och det är därför svårt att ge en exakt prisuppgift för vad bergvärme kostar. Det man kan börja med att säga är att själva borrningen blir dyrare ju högre upp i landet man kommer.

För en bergvärmepump med en avgiven effekt på 6 kW ligger priset för borrhålet (eller ”energibrunnen” – se vår ordlista ”Värmepump A-Ö” för mer information) på mellan 23 000 kr och 45 000 kr (enligt Energimyndigheten). Det lägre priset är då södra delen av Götaland och det högre är översta Norrland, i mellersta Sverige hamnar man någonstans i mitten.

Eftersom Sverige är ett avlångt land är temperaturen lägre högst upp jämfört med längst i syd, detta betyder att bergvärmepumpens energibrunn behöver vara djupare i kallare klimat för att den ska kunna ta upp tillräckligt med värme ur marken. Djupet, och därmed också priset, för borrhålet hänger även på vilken bergart som finns under tomten och hur mycket jord som ligger ovanpå berget.

Energibesparing genom bergvärme

Syftet med att installera en bergvärmepump är för de allra flesta att sänka sina värmekostnader. Det är därför viktigt att ta hänsyn till både hur mycket billigare årsnotan blir genom din värmepump och vad den kostar att borra för, köpa och installera. För de flesta kan en investering i bergvärme löna sig inom fem till tio år.

Hur stor energibesparing du kan göra hänger på vilken värmepump du väljer och vad ditt hem har för behov. Det finns inget allmänt råd men ett tips är att hitta en värmepump som kan täcka mellan 60 och 70 procent av ditt hus maximala behov av effekt. Det betyder att din bergvärme ska kunna stå för 60 till 70 procent av den värme ditt hus behöver när det är som allra kallast. Klarar den det så kommer den under ett år att kunna leverera runt 90 procent av den värme som krävs för att värma både hus och varmvatten.

För att veta vad ditt hus har för effektbehov när temperaturen är som lägst är det bra att prata med erfarna bergvärmeinstallatörer eftersom de är vana att räkna ut detta. Faktorer som påverkar är hur stort ditt hus är, var i landet det ligger och vilken typ av hus det är.

Bergvärme
Bergvärmepump Foto: NIBE

Hitta rätt bergvärmepump för dina behov

Som vi tidigare gått igenom behöver din pump ha en angiven effekt som motsvarar mellan 60 och 70 procent av ditt hus maximala effektbehov. Du behöver alltså ta reda på ditt hus effektbehov innan du kan börja leta lämplig bergvärmepump. Ett sätt är att ta din normala oljeförbrukning i kubikmeter per år och gångra det med följande siffror beroende på var i landet pumpen ska installeras:

 • Södra Sverige: 3,0
 • Mellersta Sverige: 2,7
 • Norra Sverige: 2,4

Siffran du får är då är en uppskattning på ditt hus maximala effektbehov räknat i kilowatt. Om vi testräknar för en bergvärmepump till ett hus i Skåne med en oljeförbrukning på 3 m3 per år får vi:

3*3 = 9 kw maxeffektbehov. Om vi räknar lågt, med 60 procent, behöver alltså värmepumpen ha en avgiven effekt på 5,4 kw för att kunna stå för 90 procent av ditt hus totala energibehov.

Exempel på testade värmepumpar

Energimyndigheten publicerar ofta matnyttig information om värmepumpar. Det här är siffror som publicerades 2006 och alltså har några år på nacken men fungerar bra som en fingervisning om vad man ska titta på när det gäller värmepumpar samt vad det kan tänkas kosta. Just detta urval är värmepumpar anpassade för ett hus som ligger på runt 20 000 kilowatt per år i energibehov (hushållsel inte inräknad).

Namn                      Tillförd/avgiven effekt i kW                    Energibesparing i kW/år           Cirkapris 2006

Alvatek TG 50                          1,6/5,2                                                         13 200                                     56 000 kr

AutoTerm TerraMax C6      1,9/5,5                                                          13 100                                     48 600 kr

CTC Ecoheat 5                        1,7/5,1                                                          13 900                                     46 500 kr

Euronom Exotic S6                3/6,8                                                            13 800                                     66 500 kr

EVI HEAT Combi 5                1,6/5,1                                                           13 600                                     40 000 kr

Nibe Fighter 1230-6kW      1,7/4,6                                                            13 200                                     52 000 kr

Här är det alltså viktigt att inte bara stirra sig blind på priset utan istället se vad pumpen erbjuder för avgiven effekt och energibesparing och sedan räkna ut vad det innebär i besparing per år. Sedan ser du snart om bergvärme är lönsamt för dig. Glöm inte att själva installationen kostar också, allt mellan 10 000 till 30 000 kr får du räkna med. Men arbetskostnaden för borrning och installationen kan du halvera genom att utnyttja ROT-avdraget. Prata med de installatörer du tar in offerter från för att höra om de gör detta avdrag redan på offertstadiet eller om det kommer först på fakturan.

Vad har du betalat för din bergvärme? Vilka tips eller frågor har du kring värmepumpar? Dela med dig i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors värmepumpsforum. Missa heller inte våra andra artiklar om bergvärme.

Kanske vill du även läsa mer om:

Billigare borrhål för bergvärme

Billigare borrhål för bergvärme

Att borra för bergvärme kan vara en dyr historia men ny teknik kan göra det mycket billigare att borra borrhål och därmed installera bergvärme för villa eller fastighet. Byggmentor visar dig hur din bergvärme kan bli billigare och därmed ännu mer lönsam.

Idag: Borrhål med lufttryck

Traditionellt sett så borras bergvärmebrunnar i Sverige med borrverktyg som drivs med lufttryck. Detta lufttryck skapas genom en dieselkompressor som drar många hundra liter dieselbränsle för att klara av att leverera det tryck som krävs för att komma 100-200 meter ner i marken.

Denna metod är mycket vanlig i Sverige och även om den är kostsam så är en bergvärmepump en kostnadseffektiv investering för både villaägare som för större fastigheter och bostadsrättsföreningar. Men nu har alltså två entreprenörer i Norrland tagit fram en ny borrmetod som de menar sänker priset på en installation rejält.

Imorgon: Borra för bergvärme till lägre pris

Istället för lufttrycksborrning så går den nya metoden ut på att använda sig av vattentryck, något som gör att avsevärt mycket mindre bränsle förbrukas i processen. Detta gör att kostnaden för borrningen sjunker, liksom tiden det tar.

Till tidningen Örnsköldsviks Allehanda (länk) beskriver Krister Andersson, en av de som utvecklat den nya borrtekniken, ytterligare en fördel.

Det behövs det ingen olja för att smörja kompressorn. Om olyckan är framme och kompressorn smäller så blåser den ner all olja ner i hålet. Det är inte ofta det händer men när det händer förstörs en ofantlig mängd grundvatten.

Snabbare hantering av foderrör

Ett borrhål för bergvärme måste nå ned till berggrunden.
Ett borrhål för bergvärme måste nå ned till berggrunden.

Foderrör som används vid bergvärmeborrning för att inte hålet ska fyllas med jord från de översta marklagren är en annan del av arbetet som förfinats och förbättrats av Krister och hans kompanjon Mikael Karlsson. Där det tidigare tog många timmar för att få ned några meter foderrör kan det nya sättet att jobba på lösa borrproblematiken på bara minuter.

Kort beskrivet så brukar man traditionellt sett svetsa skarvarna mellan foderrör vilket tar en hel del tid medan man här istället gängar rören, och fyller på med betong och sedan drar upp foderröret. En fördel till med det arbetssättet är att rören då kan återanvändas, alltså finns det också en miljövinst med det hela.

Denna snabbare process med foderrör gör också att en bergvärmepump kan bli en vettig lösning även för den som har byggt hus på mark där det övre jordlagret är väldigt djupt (eftersom värmen dras upp ur själva berggrunden måste man alltid borra förbi lösjorden). Så allra bäst besparing kan den som har relativt långt ned till berggrunden göra.

Hur påverkar detta priset för bergvärme?

I praktiken uppskattar skaparna till borrtekniken att detta gör att en bergvärmeinstallation kan utföras avsevärt billigare, till och med en bra bit under 100 000 kr efter att ROT-avdraget också utnyttjats.
Det kan göra att bergvärme blir aktuellt både för fler villaägare och fastighetsägare, men också att det till och med kan bli intressant för sommarstugor och liknande, tror Mikael Karlsson och Krister Andersson. De har arbetat fram sin borrhålsmetod i tretton år och anser att den nu är redo att användas ”skarpt”.

Du kan läsa på mer om hur bergvärme fungerar samt ekonomin i bergvärme i våra tidigare artiklar. Ställ gärna frågor eller kommentera dina tankar kring den nya tekniken i kommentarsrutan efter artikeln eller på vårt bergvärmeforum.

Faktaruta: Borrhål för bergvärme

 • Ett borrhål för en normalstor villa i Sverige är ofta mellan 120-170 meter djupt.
 • Borrhålen kallas också för ”energibrunn”.
 • Ett borrhål kostar i dagsläget ungefär mellan 200-350 kr/meter.
 • Borrhålets djup beror på hur mycket värme som behöver transporteras upp ur det, värmepumpens effektivitet samt vilken typ av mark hålet borras på.
 • Till denna kostnad kommer priset för bergvärmepump, övriga material, samt installation.
 • Djupet på energibrunnen varierar från installation till installation. Du som vill skaffa bergvärme bör därför ta in några olika åsikter från separata värmepumpsfirmor som kan ge ett utlåtande om vilket djup som lämpar sig bäst utifrån din fastighets utgångspunkter.
 • Arbetet med borrningen berättigar till ROT-avdrag (50 procents rabatt på priset för arbetet), dock inte eventuell maskinhyra eller andra materialkostnader.
 • I Sverige idag finns det flera hundra tusen installerade bergvärmepumpar.

Mp: ”Inför ROT-avdrag för smarta energilösningar”

Idag gör miljöpartisten Åsa Romson ett utspel om att det borde införas ett allmänt skatteavdrag för den som växlar om till smartare och mer energisnåla värmekällor (bland annat nämns bergvärme och solceller i artikeln) eller på andra sätt satsar på hus och hem som utnyttjar energin bättre, exempelvis med bättre isolering eller energisnåla kranar i kök och badrum.

Billigare än ROT

Tillsammans med doktoranden Svenne Junker från Handelshögskolan menar Åsa Romson att ett nytt ROT-avdrag som gäller för energieffektiviseringar i svenska hem skulle kunna  kosta staten 8,5 miljarder kronor, att jämföra med dagens ROT-avdrag som kostar runt 10 miljarder kronor. Miljöpartiet tycker att det ändå skulle vara en plusaffär för samhället på lång sikt. Så här skriver de i debattartikeln i SvD:

”Vi menar dock att reformen skulle ge större vinster för samhället i framtiden och därför vara en klok satsning när vi nu ser att ekonomin genererar överskott. Ett annat sätt att räkna är att låta hälften av Vattenfalls årliga vinst finansiera klimat-rot. På så sätt skulle man låta en del av den ohållbara energiproduktionen bekosta klimatsmarta åtgärder.”

Skillnad mot dagens ROT-avdrag?

Åsa Romson, Miljöpartiet, vill se ett ROT-avdrag för smarta energilösningar

Dagens ROT-avdrag omfattar halva arbetskostnaden vid exempelvis installation av bergvärme, men ska man tolka Åsa Romson rätt så skulle MP:s förslag innebära att bergvärme och andra miljövänliga energiformer samt investeringer i exempelvis tilläggsisolering eller energifönster skulle subventioneras ännu mer än så.

Hennes partikollega Birger Schlaug kommenterar det hela på sin blogg och gillar särskilt förslaget om att det nya skatteavdraget ska gälla hela kostnaden: ”klimatinriktat ROT-avdrag bör inte bara omfatta arbetskostnaden utan hela kostnaden för investeringen”.

Vad ska det nya ROT-avdraget kallas?

Oavsett om förslaget blir verklighet eller inte så kommer det utan tvekan att debatteras. Byggmentor tycker dock att det saknas ett bra namn som sammanfattar vad det handlar om. Vad tycker ni läsare? Vi har ROT-avdrag, RUT-avdrag och nu detta – vad vore ett bra namn på det nya klimatavdraget?

Diskutera gärna förslaget och dela med dig av din åsikt. Är det bra eller dåligt? Smart och långsiktigt eller populistiskt och orealistiskt? Kommentera gärna med din åsikt i rutan nedanför, eller på Byggmentors forum.

Stora skillnader i elpriser 2012 – så sänker du just ditt elpris

Stora skillnader i elpriser 2012 – så sänker du just ditt elpris

Elpriserna varierar väldigt mycket beroende på var i landet du bor, inte minst tack vara de nya elprisområdena som delat in Sverige i fyra olika zoner där elpriserna ser olika ut. Nu visar en färsk undersökning från Villaägarnas Riksförbund att priserna skiljer sig väldigt mycket – mer än 8 000 kr mellan den billigaste kommunen (Malung) och den dyraste (Torsås). Tyck gärna till om de stora skillnaderna i elpriserna i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum för elpriser.

Nätvagift och elprisområden påverkar

Byggmentor har tidigare skrivit om elprisområdena och kritiken mot dem. Nu lyfter Villägarna fram elprisområdena som en viktig faktor till de stora skillnaderna i elpris mellan olika kommuner. En annan viktig faktor är elnätsavgifterna som varierar mycket från kommun till kommun.

 Så sänker du dina elkostnader

Stora skillnader på elpriset i olika kommuner.

Även om du inte kan göra så mycket åt ditt elpris i sig så kan du ändå som husägare ta kommando över din situation och påverka din elförbrukning. Framför allt den som använder el för att värma upp sitt hem kan tjäna in pengar genom att investera i en effektivare värmekälla eller i energibesparande åtgärder för sitt hus.

En bra plats att börja på är Byggmentors guide för att välja rätt energival. Vi har även skrivit om en rad olika åtgärder för att sänka sina värmekostnader från större investeringar såsom att skaffa bergvärmepump eller dränera/isolera, till att möblera energisnålt.

Elprisets utveckling under 2012

Många bedömare spår att vi kommer se en fortsatt låg elprisnivå i jämförelse med hur priserna legat de senaste åren. En relativt mild vinter har gjort att vattenmagasinen är välfyllda vilket ger elpriser på låg nivå. Dock så kan spikar i priserna förekomma och hur elpriset justeras mot slutet av året är svårare att sia om.

Vad tycker du om utvecklingen av elpriser och de stora skillnaderna mellan olika kommuner? Rätt eller orättvist? Tyck till i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum för elpriser.

10 tips för att få ett miljövänligare hus

10 tips för att få ett miljövänligare hus

Idag är det lätt att anklagas för att vara en miljöbov bara genom att leva. Maten vi äter, husen vi bor i, transportmedlen vi färdas i – alla är de potentiella hot mot miljön. Här är därför 10 tips för hur du som villaägare med olika insatser och förändringar kan göra din villa till ett klimatvänligt föredöme och därmed få ett miljövänligare hus. Dela gärna med dig av egna miljötips i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum.

Bygg med rätt trä

Ska du bygga nytt hus eller fräscha upp fasaden, eller kanske friggeboden, är ett miljövänligt tips att använda ”kärnträ” (särskilt hårt trä) istället för trä som blivit impregnerat och då kan vara farligt för miljön.

Elda klimatsmart

Att elda med ved i villan är miljövänligare om du använder en panna med ackumulatortank. Då kan värmen lagras, och i lite nyare modeller är vedpanna med ackumulator energieffektivt. 

Klok vattenförbrukning

Vi har nog alla känt oss lite skyldiga när vi låtit vattenkranen stå på lite för länge eller stått i duschen längre än nödvändigt. Varmvatten kräver mycket både pengar och energi och du kan göra dig själv och klimatet en tjänst genom att helt enkelt vara lite snålare med vattenanvändandet. Det är också en bra idé att installera energisnåla blandare både kök och badrum, de hjälper dig att inte använda mer vatten än nödvändigt.

Belysning viktigt i miljövänligt hus

Ett bra sätt att få till ett miljövänligare hus är att gå över till bättre och energisnålare lampor. Nu är den klassiska 60-wattlampan dessutom förbjuden och ju snabbare du byter till exempelvis LED-lampor desto bättre.

Miljövänlig trädgård

Att använda sig av bekämpningsmedel och andra hjälpmedel är vanligt för den som har gröna fingrar och gillar att påta i trädgården. Här är det ofta enkelt att välja miljövänliga alternativ om man bara lägger lite extra tid på att fråga sig fram hos sin bygg- och trädgårdshandel.

Trimma ventilationen

Både hur ventilationen i din villa faktiskt fungerar och hur du själv väljer att vädra och ventilera är enkla sätt att dra ner på energikonsumtionen. Se till att ventilerna inte är blockerade av möbler, tapet eller smuts och vädra kort och mycket istället för lite och länge under vintern. Då utnyttjar du din dyrbara värme på bästa sätt.

Rätt el- och värmeförsörjning

Har du uppvärmning med direktverkande el bör du omedelbart se över alternativen. Antingen genom att titta närmare på olika elbolag och särskilt undersöka de som levererar miljövänlig el. Ett annat bra sätt att ta ansvar för både den egna värmeförsörjning och för klimatet är att se över olika alternativ för uppvärmning av hus.

Kontrollera villan inifrån och ut

Ett sätt att verkligen analysera sitt hus miljövänlighet är att börja på utsidan och arbeta sig inåt, att helt enkelt se över vilka material som används och om de kanske går att byta ut för att spara pengar på bättre energihushållning och samtidigt göra miljön en tjänst. Isoleringen brukar vara ett bra ställe att börja på, särskilt på en del äldre hus. Att byta isolering och isoleringsmaterial kan göra susen för värmen i huset och i längden också för ditt hus klimatpåverkan.

Tänk ”fixa” istället för ”byta”

En så enkel sak som att satsa på reparation istället för att köpa nytt kan göra underverk. Det kan vara allt från att renovera en betongtrappa till att anlita en målare för att måla om fasaden istället för att byta ut den. Både plånboken och miljön kommer må bättre!

Dyrare byggdelar vinner kanske i längden

Det är viktigt att inte stirra sig blind på priset för att exempelvis köpa ett hus eller byta fönster. Vad som är en dyr engångskostnad, om du exempelvis köper nya energisnåla fönster, kan i det långa loppet vara gynnsamt ekonomiskt och miljömässigt i och med bättre hushållning med värmen och ökad livslängd. För att inte tala om att värdet på villan antagligen stiger!

Vilka är dina bästa tips för att få till ett mer miljövänligt hus? Dela med dig i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum.

Plusenergihus – husen som ger mer än de tar

Plusenergihus – husen som ger mer än de tar

Ett plusenergihus är ett hus som i sig självt producerar mer el än det förbrukar. Man kan alltså helt enkelt säga att det är ett hus som är en plusaffär för miljön, och kanske också för husägarens ekonomi. Byggmentor tittar närmare på plusenergihus, diskutera gärna ämnet när du läst artikeln, i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum för husbyggen.

Grundprincipen för plusenergihus

Tanken när man bygger plusenergihus är alltså att ”gå plus” på energiförbrukningen jämfört med energin man själv producerar i eller precis i anslutning till huset. Detta skiljer denna typ av hus från exempelvis passivhus, som även de är energisnåla men som fortfarande kan förbruka mer energi än de producerar.

Plusenergihus Foto: Andrewglaser (licens: CC-BY-SA)

För att ett plusenergihus ska kunna åstadkomma detta behöver man använda sig framför allt av förnyelsebara energikällor såsom solenergi, geotermisk värme (som kan utvinnas genom exempelvis en värmepump) eller vindkraft. Huset måste också byggas med särskilda energibesparande byggtekniker, vilket bland annat innebär att husets själva konstruktion ska ritas och byggas för att kunna vara så energieffektivt som möjligt när det gäller planlösning, rum och väggar.

Isolering och värmebesparing viktigt

Utöver att huset alltså generera sin egen energi (åtminstone mer än vad det förbrukar av eventuell extern el- och värmeförsörjning) så är en av hörnstenarna i tänket kring plusenergi att bevara den värme som finns innanför väggarna. Det kan ske genom bra isolering, i såväl väggar, golv och tak, som genom fönster och dörrar med lågt u-värde (alltså hög energibevaring).

Ett annat viktigt arbetssätt för att använda värmen flera gånger är att ha distributionssystem och ventilation som tillåter värmen att återanvändas, som till exempel en frånluftvärmepump gör. Sedan finns det mängder av mer eller mindre experimentella sätt att utvinna och återanvända värme, man kan bland annat ta tillvara på värmen i avloppsvattnet som ska försvinna ut ur huset och låta denna bidra till uppvärmning av det varmvatten som används i kök och dusch.

Många bäckar små

Som Byggmentor tidigare skrivit om kan man dessutom åstadkomma stora energibesparingar genom ”många bäckar små”-tänket, till exempel en så till synes banal sak som att möblera energisnålt eller att använda sig energisnål belysning på ett smart sätt. Även var huset byggs spelar in när man vill uppnå plusenergi, till exempel kan naturligt vindskydd i form av terrängen hjälpa huset att bättre hålla värmen.

För mer snabba och enkla tips rekommenderas våra tips för energismart hem.

Kostnad för plusenergihus

Att tänka på alla ovanstående faktorer när man bygger nytt hus är generellt dyrare än traditionella husbyggen. Att investera i alternativa energikällor som ett vindkraftverk på tomten eller en bergvärmepump är också det en relativt hög kostnad jämfört med att bara plugga in huset i det vanliga elnätet eller fjärrvärmen.

Till detta måste man dock räkna på de besparingar man förhoppningsvis gör på sitt plusenergihus. Genom låg månatlig kostnad för el samt en överproduktion är det till och med möjligt för en enskild husägare att sälja sin överskottsenergi till andra hushåll. Ofta innebär detta konkret att man som plusenergihusägare får ett energiöverskott under de varma månaderna på året vilket går att sälja vidare för att på så sätt täcka upp kostnaden för den el som måste köpas extra under vintern.

Att ge ett exakt svar på vad det kostar att bygga ett plusenergihus är i princip omöjligt eftersom varje byggprojekt är unikt, och lika svårt är det att säga hur lång tid det tar innan ett sådant hus har återbetalat sig. Men du kan sannolikt räkna med att ett hus blir minst 20 procent dyrare om det byggs för plusenergi. Ett som dock är säkert är ett plusenergihus är en satsning på framtiden, garanterat för miljön men i bästa fall också för plånboken.

Hur börjar man bygga?

Att bygga plusenergihus är inte det enklaste helt enkelt eftersom metoden fortfarande är relativt ny. Räkna med att få ligga i och begära in offerter från många hustillverkare innan du hittar någon som både har tiden och kompetensen för att ta sig an ditt projekt. När du träffat rätt är det bara att göra upp en budget och räkna rent konkret på hur mycket dyrare huset blir för att göra det ska bli ett plusenergihus och samtidigt räkna på vad den årliga besparingen jämfört med ett vanligt hus blir.

Det finns självklart ingen garanti för att ett plusenergihus betalar sig självt men det man antagligen kan säga är att det är en bra lösning för den som vill bygga annorlunda och som samtidigt vill göra en insats för klimatet.

Kan du tänka dig att bygga eller köpa ett plusenergihus även om det kostar mer? Dela med dig av dina tankar i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum för husbyggen.

Bilden i artikeln är under CC-BY-SA-licens.

Uppvärmning av hus, 10 tips för rätt energival

Det kan tyckas oöverskådligt när det gäller att välja rätt uppvärmning av hus, alternativen är många och skillnaderna i kostnad och besparing kan vara stora. Byggmentor ger dig tio tips för att du ska kunna välja rätt värmekälla för uppvärmningen av ditt hus. Vill du diskutera tipsen i artikeln eller komma med egna råd eller frågor rekommenderas Byggmentors forum där du kan diskutera värmepumpar, alternativ energi och elkostnader.

Titta bakåt för att planera framåt

Steg ett är alltid att förbereda sig noggrant och analysera din befintliga energisituation. Uppvärmning av hus kan ske på många olika sätt och innan du börjar titta på nya lösningar för din egen uppvärmning bör du se över hur det sett ut innan. Hur mycket direktverkande el använder du? Hur stor del av förbrukningen är hushålls-el (alltså el som inte går till värme)? Hur mycket drar din pelletskamin eller oljepanna? Kanske kan du göra en energideklaration?

I korthet: Analysera din befintliga uppvärmning för att kunna välja rätt för framtiden.

Budget för uppvärmning av hus

Som med alla större ekonomiska beslut bör du på ett tidigt stadium göra en budget över din elförbrukning och vad din uppvärmning kostar. Titta påv ad du betalar idag och hur stort utrymme du har för investeringar i ditt hus och dess uppvärmning. Ofta är det en stor engångskostnad att byte energikälla men det brukar också betala sig självt relativt fort. Grundförutsättningen är dock självklart att du har råd med en kostsam engångsinvestering.

I korthet: Är du osäker på hur du räknar ut din nuvarande kostnad för el och uppvärmning, hör med dina grannar eller med tjänstemän på kommunen, de har oftast bra tips för hur du går tillväga.

Läs på om olika alternativ för uppvärmning

Steg ett för att du ska kunna göra rätt val av uppvärmning av din villa, radhus eller sommarstuga är att läsa på om olika alternativ. Vi tittar närmare på flera vanliga uppvärmningslösningar i den här artikeln, vill du veta mer är Byggmentors artiklar om värmepumpar och besparing med värmepump bra ställen att börja på. Andra metoder värda att läsa på om är pellets, oljepanna och lite mer ovanliga lösningar som solpaneler och egen vindkraft.

I korthet: Är du påläst är det lättare att göra rätt val och att förhandla med den leverantör/installatör som sedan sköter din värmelösning.

Uppvärmning med värmepump

En mycket populär metod för uppvärmning de senaste åren är just värmepumpar. Fördelen med denna teknik är att de kan hämta värme på flera olika sätt vilket gör att det finns en värmepump för de flesta typer av hus. Oftast innebär en värmepump en rejäl besparing och en återbetalningstid på investeringen inom fem-tio år. Några exempel på olika sorters värmepumpar är bergvärme, markvärme, sjövärme och luft/vatten-värme.

I korthet: Värmepumpsinstallationer omfattas av ROT-avdraget vilket innebär halverad arbetskostnad.

Har du vattenburet distributionssystem?

Ett vattenburet distributionssystem innebär att värmen transporteras via vatten till exempelvis radiatorer (element). Detta är generellt mer effektivt än uppvärmning av hus med direktverkande el. Ibland kan en förändring av distributionssystemet från direktverkande till vattenburet vara lika effektivt som en ny värmekälla. Även luftburen värmedistribution är idag vanlig, till exempel med så kallad luft/luft-värmepump.

I korthet: Hur distribueras värmen i ditt hus? Se över och undersök alternativ som kanske passar ditt boende och din planlösning bättre.

Pellets

Att använda sig av pellets i en så kallad pelletskamin är för många ett prisvärt sätt att värma upp ett hus, åtminstone som komplement till ytterligare en värmekälla. Det kan tyckas gammeldags att använda uppvärmning från levande eld men faktum är att det funkar.

I korthet: Uteslut inga alternativ i inledningsskedet, se över olika alternativ och välj det som passar just dina behov bäst.

Oljepanna

Att få sin uppvärmning från olja är en metod som minskar i Sverige och som kanske fått extra dåligt rykte i och med de senaste årens klimatdebatt. Det är dock ett gångbart alternativ för uppvärmning av hus, även om det sällan är det billigaste så är det smidigt och kräver relativt lite arbetsinsats från dig som husägare.

I korthet: Har du möjlighet att investera i en ny energikälla är nog andra lösningar än olja att föredra, men undersök gärna möjligheten ändå.

Alternativa energikällor

Idag kanske termen ”alternativ” inte direkt går att applicera på exempelvis uppvärmning med hjälp av solceller men faktum är att det fortfarande är en relativt ovanlig metod. Men för varje år går tekniken framåt och det går att skaffa både solenergi eller egen vindkraft idag vilket definitivt är klimatvänliga lösningar om än kanske inte de värmekällor där du får mest uppvärmning per krona.

I korthet: Hör med din kommun och länsstyrelse om bidrag för alternativ miljövänlig energi, det kan göra investeringen prisvärd.

Gå inte på första bästa leverantör – välj med omsorg

Att alltid ta in flera offerter på den värmekälla du till slut väljer är en nyckelfaktor för att kunna göra en så bra affär som möjligt. Pratar du med flera olika experter på uppvärmning av hus kan du dels få goda råd kring vilken lösning som passar just dig och dels kan du då matcha deras priser och välja den som ger dig bäst erbjudande. Ju bättre du undersöker marknaden destor större chans har du att hitta rätt uppvärmningsmetod till bästa pris.

I korthet: Prata med så många som möjligt; kommunens energirådgivare, släkt och vänner, installatörer och leverantörer av olika värmekällor. Gör deras kunskap till din!

Uppvärmning handlar om effektivitet

Stirra dig inte blind på enbart en ny värmepump eller pelletskamin. Lika viktigt för hur mycket du kan sänka dina uppvärmningskostnader är hur väl du energieffektiviserar ditt hem. Allt från hur du möblerar till rätt val av energisnåla fönster och isolering påverkar och med en ”många bäckar små”-inställning till din uppvärmning kan du spara många kronor per år på uppvärmningen.

I korthet: Ju längre du håller kvar värmen i ditt hus desto mindre dyrbar värme behöver du generera eller köpa.

Detta var tio snabba tips för att komma igång med processen att hitta rätt uppvärmning till ditt hus. Har du egna tips, eller kanske frågor om olika energikällor? Då rekommenderas Byggmentors forum där du kan diskutera värmepumpar, alternativ energi och elkostnader. Skriv gärna en kommentar i kommentarsrutan nedanför.

Byta fönster – 10 tips för att lyckas

Att byta fönster är ett bra sätt att piffa till även det mest slitna gamla hus. Byggmentors 10 tips hjälper dig rätt när du vill byta fönster. Diskussionsforum för dina egna fönsterfrågor hittar du här. Kika och skriv gärna i kommentarerna för denna artikel också (längst ned).

Ta din tid när du bestämt dig för att byta fönster

När du väl beslutat dig för att byta fönster ska du inte springa ner till närmaste fönsterfirma och lägga pengarna på disken. Bra fönster ska hålla i många år och du har allt att vinna på att lägga lite tid och energi på att sondera fönsterterrängen noggrant. En fönsterinvestering är något de allra flesta inte gör ofta, när du väl gör det – lägg tid på det. Ett alternativ är också att renovera fönster eller måla om dem.
Tipset: Skriv en checklista med vad du förväntar dig av dina nya fönster.

Utseendet är viktigt

Ibland kan man utan tvekan påstå att utseendet inte är allt. Så är inte fallet när du vill byta fönster. Nya fönster ska tilltala dig både nu och om tio år. Det är inte det lättaste att veta hur design och smak förändras över tid så det är riktigt viktigt att ta till sig gott om inspiration innan man beslutar sig för en viss typ av fönster.
Tipset: Promenera i grannskapet och titta på andra fönster, leta efter både tilltalande och avskräckande exempel.

Fönster utanför ramarna

Att skaffa nya fönster behöver inte nödvändigtvis betyda att man väljer ett standardfönster som sedan används i hela huset. Kanske kan du bryta av med ett annorlunda fönster i något rum? Ett takfönster som skapar ett härligt ljusinsläpp? Olika färger på olika fönster?
Tipset: Våga chansa på ett fönster eller i ett rum. Skulle det verkligen inte hålla i längden är det mindre kostsamt än att byta fönster i hela huset.

Fönster finns både inne och ute

Det kan tyckas självklart men väl värt att tänka extra på när du byter fönster. När du valt en typ av fönster du är nöjd med gäller det att dubbelkolla att det funkar ihop med både insidans väggar och inredning samt utsidans fasad och tomt.
Tipset: Är du lite digitalt händig kan du ta en digital bild av ditt hus, använda ett bildbehandlingsprogram och klippa ut/klistra in olika typer av fönster.

Kostnad byta fönster

Nästa bit att fundera över är den kanske tråkigaste – vad kostar det att byta fönster? Beroende på vilken typ av fönster du väljer och vem som utför arbetet så varierar kostnaden för att byta fönster rejält. Du kan komma undan med en tusenlapp per fönster inklusive arbetskostnad och du kan utan problem hamna på det tiodubbla om du väljer mer exklusiva lösningar. Skriv gärna en kommentar om du undrar något specifikt kring priser på fönster (kommentarsfält hittar du under artikeln).

Hör därför alltid med olika fönsterinstallatörer innan du bestämmer dig för att anlita någon, på så sätt får du en bättre överblick över vad dina nya fönster totalt landar på för kostnad. Byta fönster kostar en del men är oftast värt det i längden. De kan både höja värdet på ditt hem och sänka dina kostnader om du installerar energisnåla fönster.
Tipset: Sätt en budget på förhand men snåla inte. Fönster är något du kommer se varje dag och du ska inte vara något annat än helt nöjd.

Byta fönster själv? Ja, men tänk till först

Har du tid och kunnande nog så är det inte omöjligt att byta fönster själv. Tänk bara på att du ska leva med dina fönster länge och blir det fel kommer det sannolikt irritera lika länge. Idag kan det vara extra förmånligt att anlita någon för att montera dina fönster eftersom det berättigar till ROT-avdrag, vilket halverar arbetskostnaden (som i och för sig är noll för den som vill byta fönster själv).Byta fönster, 10 tips och kostnad
Tipset: Kolla också med ditt försäkringsbolag om de har några särskilda krav på vem som monterar dina fönster.

Tänk på det praktiska

Utseendet är viktigt när man byter fönster har vi konstaterat. Lika viktigt är de praktiska förutsättningarna och vad du vill få ut av fönstret. Ska det kunna öppnas helt och funkar det i så fall med din nuvarande planlösning och inredning? Är de enkla att hålla rena? Släpper de in den mängd ljus du vill ha?
Tipset: Se över dina nuvarande fönster och skriv en lista över saker du inte är nöjd med.

Energibespara när du ändå ska byta fönster

PVC, U-värde, Energimärkning, isolerglas, treglas, med mera. Det finns en del knepiga termer att hålla reda på men det är väl värt att göra sin läxa när det gäller energisnåla fönster. Börja med Byggmentors artikel om energifönster och fundera över om det är viktigt för dig. Har du idag ett stort energiläckage genom dina fönster (vilket de flesta äldre fönster har) kan en investering i energibesparande fönster faktiskt löna sig relativt snabbt. Då blir det helt plötsligt en roligare affär att byta fönster.
Tipset: Grundtipset är att ju lägre U-värde desto bättre.

Hållbarhet och livslängd för fönster

Som med alla större investeringar i och renoveringar av ett hus är det viktigt att kontrollera livslängden på de fönster du väljer. Ett billigare fönster kan ha kortare livslängd vilket gör att det du trodde skulle vara en besparing ändå blev en dyrare affär. Kom också ihåg att med ROT-avdrag och det faktum att nya fönster höjer värdet på huset så blir det för det mesta en plusaffär att byta fönster. Lägg på eventuell energibesparing och du inser att nya fönster kan göra hela skillnaden.
Tipset: Våga fråga! Företaget du köper dina fönster av eller fönstermontören har antagligen bra koll på olika fönsters hållbarhet, fråga om deras tips och rekommendationer.

Ta hjälp av andra som bytt fönster

Som så ofta annars i livet är de bästa lärarna de vi har runt omkring oss. Antagligen har du vänner, släktingar eller grannar som bytt fönster någon gång och deras råd och tips är sannolikt mycket värdefulla.
Tipset: Fråga vad de skulle gjort annorlunda om de fick göra om sitt fönsterbyte.

Skulle du behöva ytterligare stöd är det bara skriva en kommentar här nedanför eller besöka Byggmentors byta fönster-forum, där kan du ställa frågor eller dela med dig av egna tips och erfarenheter.

Andra artiklar om fönster:

Egen vindkraft – tips och fakta kring vindkraftverk för privat bruk

Olika trender för vilka energiformer vi utnyttjar i svenska hushåll kommer och går, men något som många menar är en tydlig trend som kommer hålla i sig länge är att svenskarna vill ta mer ansvar för sin egen energiförsörjning. Ett eget vindkraftverk på tomten är numer ett realistiskt alternativ för detta Byggmentor tittar närmare på vindkraft för privat bruk, ett miljövänligt energialternativ som numer är gångbart för privatpersoner.

Så fungerar vindkraft

Ett vindkraftverk på tomten fungerar vanligtvis genom en rotor på en horisontell axel. Principen för hur elen skapas är dock enkel och densamma oavsett om man tittar på stora vindkraftverk eller småskalig vindkraft för hushåll – vinden skapar en tryckskillnad som driver en turbinaxel. Turbinen driver sedan i sin tur en generator som alstrar elektricitet.

Använda vindkraft för privat bruk – förutsättningar

Det hörs tydligt på namnet vad som krävs för att vindkraft ska kunna vara ett alternativ för energiförsörjningen för ditt hus – vind! Det ska blåsa tillräckligt mycket helt enkelt.

För att få reda på om du har rätt vindförhållanden på just din tomt bör du börja med att läsa den här kartläggningen av vindförhållanden i Sverige och sedan även rådfråga med den leverantör av vindkraftverket du valt. De vet ofta vad som krävs för att vindkraften ska kunna vara ett realistiskt och effektivt alternativ för ditt läge.Egen vindkraft - vindkraftverk

Allra bäst funkar vindkraft på tomten om man kommer högt upp med snurran, runt 20 meter upp. Är detta möjligt på din tomt och du får tillstånd (bygglov) för bygget av kommun och/eller grannar kan vindkraft definitivt vara ett bra val för dig.

Ju mer vind, desto mer vindkraft

Hur mycket det blåser runt ditt vindkraftverk och hur mycket vindd ditt vindkraftverk kan fånga upp har stor påverkan på hur mycket kraft du får ut. Enkelt uträknat kan man säga att om vindstyrkan fördubblas kommer ditt vindkraftverk att leverera åtta gånger mer energi.

Hur mycket ett litet vindkraftverk för privat bruk klarar av att leverera varierar mycket beroende på modell och vindförhållanden, men enligt Energimyndigheten är 3000 kWh per år vid en genomsnittlig vindhastighet på 7 m/s ett bra riktmärke.

Utnyttja expertisen på vindkraft

Vindkraftverk för privat bruk är fortfarande ingen jättemarknad och det gäller därför att vara mycket noggrann när du undersöker om vindkraft är något för dig. Tumregeln är att alltid kontakta flera olika leverantörer och låta dessa besöka dig och undersöka vilken lösning som kan passa för dig. Vindkraftverksleverantörer kan också räkna ut vad din möjliga energibesparing kan bli per år med hjälp av vindkraft.

När du kontaktar olika företag kan du också matcha deras offerter mot varandra och välja den entreprenör som känns bäst för både magkänsla och plånbok. Glöm inte att ta in referenser och kontrollera dessa för att höra från andra som skaffat vindkraft för privat bruk.

Pris och kostnader för egen vindkraft

Att installera en egen vindkraftsanläggning kan kosta en del som engångsinvestering men å andra sidan kan du spara pengar på längre sikt. Exakt vad det kostar är svårt att säga eftersom priset varierar beroende på typ av vindkraftverk och hur kraftfullt det ska vara.

Det du bör räkna på är återbetalningstiden för ditt vindkraftverk. Om du köper ett vindkraftverk på 2 kW kan du med rätt förutsättningar nästan halvera den årliga elförbrukningen för den genomsnittliga svenska villan. Skulle du sänka din elkostnad med 8 000 kr om året och investeringen gick på 80 000 kr betyder det alltså att ditt vindkraftverk har återbetalat sig på tio år.

Normal kostnad för att installera småskaligt vindkraftverk för privat bruk ligger någonstans mellan 25 000 och 60 000 kr. Men det viktiga är som sagt att inte stirra sig blind på priset du betalar en gång utan hur mycket du kan sänka dina kostnader per år.

Viktigt att tänka på kring egen vindkraft

För att vindkraften ska kunna anslutas till det vanliga elnätet måste det företag som äger ditt elnät godkänna anslutningen. Kontakta därför alltid ditt elnätsföretag och hör efter vilka regler och krav de har. Självklart ska allt elarbete skötas av en elektriker, både av säkerhetsskäl och för att eventuell försäkring ska gälla om något går snett.

Har du egen erfarenhet av vindkraft för eget bruk? Eller har du frågor om vindkraft du inte fått svar på i artikeln? Dela med dig i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum för alternativ energi.

Isoleringsmaterial till villa

Att tilläggsisolera är ett populärt sätt att göra villan mer energieffektiv. Byggmentor går igenom några av de vanligaste isoleringsmaterialen för små och stora villor. Diskutera gärna dina egna erfarenheter av isolering eller ställ frågor, antingen i kommentarsfältet efter artikeln eller på Byggmentors forum för isolering, tomt och grund. Läs gärna också vår guide till energisnål isolering.

Mineralull – glasull och stenull

Mineralull är en typ av isolering som egentligen kan innebära flera olika varianter, till exempel glasull/glasfiber och stenull. Många isoleringsmaterial kommer som rulle, som färdiga skivor eller eller lösull (småbitar). Generellt brukar de flesta anses att färdiga skivor är att föredra där det finns plats.

Isolering med glasfiber/glasull

Glasull är en rätt miljövänlig isolering sett till hur den tillverkas. Denna typ av mineralull kan nämligen bestå av upp till 90 procent glas som återvunnits. Du kan, lite tillspetsat, alltså säga att du isolerar med dina gamla glasflaskor. Glasfiber/glasull är ett mycket vanligt isoleringsmaterial som kan köpas som skivor, lösull och rullar.

Glasullens fördel som isoleringsmaterial är att den står emot alla angrepp av svamp eller röta. En nackdel är att den inte är särskilt skonsam mot kroppen när du hanterar den, därför behöver du skyddskläder och andningsmask om du vill ge dig på att isolera med glasull själv.

Isolering med stenull

Stenull är ett isoleringsmaterial som skapats av diabas, en sorts sten. För- och nackdelar med stenull är ungefär desamma som för glasfiber – står emot svampangrepp och röta men kräver skyddskläder för att handskas med. En särskild egenskap som gör stenull populärt att använda vid isolering är att det är extremt motståndskraftigt mot eld.

Papper som isoleringsmaterial

Återvunnet papper blir idag bra isoleringsmaterial, även om det inte är så vanligt så används det ofta för vindsutrymmen (läs mer om tilläggsisolering av vind). Pappisolering har ungefär liknande för- och nackdelar som isolering med trä och är ett kostnadseffektivt sätt att tilläggsisolera. Eftersom pappersisolering (och isolering med träfiber) kommer i många olika varianter och är framtagna eller behandlade på olika sätt bör du rådfråga den handlare där du köper din isolering om vad som passar bäst för dina isoleringsbehov.

Cellplast/Frigolit (EPS)

Ett isoleringsmaterial som är enkelt att handskas med är frigolit, eller expanderad polystyren (EPS), en typ av cellplast. Materialet har goda isolerande egenskaper men är lättantändligt och får inte användas i flervåningshus.

Perlit

Inte det vanligaste isoleringsvalet i Sverige men ändå ett effektivt isoleringsmaterial som inte går att antända och som inte heller kan ruttna. Är särskilt bra för isolering i väldigt svåråtkomliga utrymmen och köps oftast in som lösfyllnad. Vanligast som isolering för tak och husgrund.Isoleringsmaterial för villan

Isolering med lin

Lin är ett organiskt isoleringsmaterial som är relativt kostsamt jämfört med flera andra typer av isolering men i gengäld är det miljövänligt. Lin kan köpas både som rulle eller färdiga isoleringsskivor.

Tjocklek på isolering i villa

Olika material har olika isolerande egenskaper men man kan utgå från att den genomsnittliga svenska villan behöver ungefär 250 – 300 millimeter isolering i ytterväggar och 200 millimeter på golv som ligger mot marken. På vinden kan det behövas mer, uppemot 350 – 400 millimeter. Rådfråga din leverantör av isoleringsmaterial om du är osäker.

Det kan också vara klokt att anlita någon för att utföra din tilläggsisolering om du inte är säker på hur arbetet ska utföras. Att tilläggsisolera berättigar till ROT-avdrag vilket gör att arbetskostnaden halveras (upp till 50 000 kr per person och år). Läs mer om ROT-avdrag 2012.

Lambda

När man talar om isolering brukar olika material oftast ha ett angivet lambdavärde. Ju lägre lambdavärde desto bättre isolerande egenskaper har isoleringsmaterialet. De flesta isoleringsmaterial har ett lambdavärde på mellan 0,030 och 0,045 W/mK (uttrycks ofta som exempelvis ”lambdavärde 30” för enkelhetens skull).

Kommentera gärna med frågor eller tips kring olika typer av isolering, eller diskutera ämnet på Byggmentors tomt- och grundforum.

Andra artiklar om isolering, mark och grund:

Sänkta kostnader med energisnåla fönster

Rätt fönster handlar inte bara om att gå på utseende och storlek. Att välja energifönster som behåller värmen i ditt hem bättre är ett sätt att på sikt sänka kostnaderna för uppvärmning avsevärt. Många fönsterköpare stirrar sig blinda på investeringskostnaden, priset för fönster med montering, och väljer därmed ofta fönster med dåliga isolerande egenskaper. Istället är det oftast smartast att betala en lite högre summa för sina fönster för att på så sätt spara pengar på längre sikt genom effektiva energisnåla fönster. Diskutera gärna ämnet på vårt fönsterforum.

Fönster läcker värme

Hur mycket värme som läcker ut genom ett hus fönster varierar beroende på fönstertyp och andra förutsättningar, men man brukar räkna med att ungefär en tredjedel av värmen läcker ut genom fönstren. Kan denna värmemängd delvis behållas inne i huset innebär det att kostnaden för värme kan sänkas rejält med hjälp av energisnåla fönster (läs mer om fönsterbyte i allmänhet via länken).

Värmen försvinner från ditt hem både genom att rumsvärmen försvinner genom fönstrets glas och fönsterkarm, detta kallas för ”strålningsförlust”. Man talar också om ”konvektionsförlust” vilket innebär att luften förflyttas mellan fönstrets glas. Ett tredje sätt som fönster kan läcka värme på är om det helt enkelt finns delar av fönstret som inte är tillräckligt täta.

Detta hänger ofta ihop med att installationen inte skötts korrekt, är du minsta osäker på att försöka montera ett fönster själv bör du skippa det och låta en utbildad fönstermontör göra det åt dig. Ta alltid in offerter från flera entreprenörer och hitta den som passar dig bäst.

Energifönster och U-värde

När du tittar på olika fönsteralternativ kommer du se att de flesta leverantörer anger ett så kallat ”U-värde” för ditt fönster. Ju lägre U-värde, desto bättre värmeisolerande egenskaper har fönstret. Den vanligaste typen av fönster, tvåglasfönster, som förr i tiden var (och i viss mån är det än idag) standard i de allra flesta hus brukar ha ett U-värde runt 3,0.

Har du idag sådana fönster och byter dessa mot fönster med U-värde 1,5 betyder det alltså att du lär halvera mängden värme som ”rymmer” från ditt hem och därmed också halvera dina kostnader för värme. Läs mer om värmebesparing.

Vad betyder U-värde

Rent konkret anger u-värdet hur mycket värme på en kvadratmeter fönster som försvinner från den varma till den kalla sidan av ett fönster när skillnaden i temperatur mellan ute och inne är en grad. U-värdet bör därför vara så lågt som möjligt.Energisnåla fönster kan sänka värmekostnaderna

Energimyndigheten rekommenderar att nybyggda hus bör ha fönster med ett u-värde på 1,0 och om du vill byta fönster i befintlig bostad till energifönster bör de ha max 1,2 i u-värde.

Energimärkta fönster

Idag märks de flesta fönster med så kallad ”energimärkning”. Detta system ska låta konsumenter snabbt och tydligt se vilka energiisolerande egenskaper ett fönster har. Fönster som har energimärkning A har ett u-värde på 0,9 eller lägre, de är alltså mycket bra på att hålla värmen. Sedan går skalan till energimärkning G vilket innebär ett energifönster med U-värde på 1,5.

De flesta vanliga tvåglasfönster har avsevärt högre u-värden men dessa har alltså ingen energimärkning alls.

Räkna ut besparing med energisnåla fönster

Via sajten Energifönster, som är sprungen ur ett projekt Energimyndigheten startade, kan man räkna på vad du kan spara genom att skaffa energisnåla fönster. Vi gör en testberäkning för att visa vad besparingen kan bli.

Först anger vi att vi har normala äldre tvåglasfönster med ett u-värde på 3,0. Vi vill byta dessa mot fönster med energimärkning D, alltså u-värde 1,2. Vi antar att vi bor i Göteborg och att vi har 30 kvadratmeter fönsteryta, vilket motsvarar en ganska typisk svensk villa. Sedan anger vi att vi värmer huset med el med ett elpris på 1 kr/kWh.

Detta test, om än väldigt förenklat, ger då resultatet att besparingen skulle bli 4 482 kr per år. Väljer du fönster med ännu lägre u-värde blir besparingen större. Besparingen måste sedan ställas mot investeringskostnaden för att skaffa nya fönster.

Pris för energisnåla fönster

Ett populärt val idag är så kallade PVC-fönster som har lång livslängd och kräver mycket lite udnerhåll jämfört med vanliga träfönster. De är dessutom oftast billigare än andra typer av fönster och kan utrustas med glas som ger fönstren ett väldigt lågt u-värde.

Det är viktigt att sätta priset för fönstren och arbetskostnaden för att montera dem i relation till vad besparingen kan bli. Om vi utgår från beräkningen i förra stycket så ser vi att vårt fönsterbyte ger oss 4 482 kr per år i sänkte värmekostnad. Om vi sedan ponerar att våra nya fönster kostar 35 000 kronor att köpa in och 15 000 kronor att installera betyder det ett totalt pris för energifönster på 50 000 kronor.

ROT-avdraget gäller vid fönsterbyte vilket gör att arbetskostnaden halveras till 7 500 kr (detta avdrag gör dock installatören åt dig men du har ansvar för att se till att du tjänat in tillräckligt mycket skatt för att få göra avdraget).

Slutkostnaden för dina fönster blir alltså 42 500 kronor. Denna summa delat med din möjliga årliga besparing (4 482 kr) visar att dina fönster betalat sig själva inom knappt nio och ett halvt år. Du kan dock behöva lägga till en underhållskostnad i kalkylen vilket ökar återbetalningstiden något. Men i de allra flesta fall kan du räkna med att dina fönster håller längre än tio år vilket gör ett byte till energifönster till en ren plusaffär.

Ställ gärna frågor om energisnåla fönster eller berätta om dina egna erfarenheter, antingen i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors fönsterforum.

Andra artiklar om fönster:

Räkna ut din besparing med värmepump

Byggmentor har tidigare berättat om värmepumpar i allmänhet och gått in mer specifikt på olika typer av värmepumpar där vi tittat på hur de fungerar, vad de kostar att installera och vilken besparing man kan göra (bergvärme, luft/vatten och ytjordvärme). Nu tittar vi närmare på ett sätt att räkna ut besparingen med värmepump.

Har du egna frågor eller tankar om värmepumpar? Ställ dem enkelt och snabbt på vårt diskussionsforum för allt som rör värmepumpar.

Besparing med värmepumpen

Anledningen till att man skaffar värmepump är för de allra flesta att kunna sänka sin energiräkning och på sikt gå plus genom att kostnaden för värmepumpen återbetalar sig själv till slut. Därför är det viktigt att be de installatörer du tar in offerter från om en noggrann kalkyl på vad de menar kan bli din årliga besparing.

Det skadar dock inte att undersöka saken själv, och ett sätt att räkna ut besparingen med värmepump är att använda värmepumpsleverantören IVT:s verktyg. Vi går här igenom detta verktyg och vad resultaten innebär.

Byggår och yta – viktigt för värmepumpen

I detta exempel anger vi att vårt hus är byggt 1970 och har en yta på 110 kvadratmeter. Byggåret spelar roll eftersom olika byggtekniker kräver olika saker när det kommer till uppvärmning och ytan som ska värmas är i allra högsta grad en viktig faktor för vad värmepumpen både kostar och kan skapa för besparing.

Var i landet också viktigt

Olika värmepumpar fungerar olika bra beroende på var i landet du befinner dig. Vilken typ av jord och berg du har under tomten kan vara avgörande för hur bra bergvärme funkar och snittemperaturen där du bor är också viktig för att kunna räkna ut besparingen. Sverige är som bekant ett avlångt land vilket gör att skillnaden på en värmepumpsinstallation i Skåne och en i Lappland kan vara stor. Vi antar för testets skull att vårt hus ligger strax utanför Uppsala.

Typ av hus

Därefter låter testet oss välja vilken typ av hus vi vill installera värmepumpen i – hur många våningar, finns det källare, inredd vind eller inte, med mera? Typen av huset är viktig för hur värmen distribueras.Vi väljer alternativet ”Tvåplanshus med inredd källare” och klickar sedan i att det har mekanisk frånluft och att det är en friliggande villa, inte ett radhus.

Nuvarande elförbrukning

Sedan är det dags att ange hur mycket el ditt hus förbrukar i dagsläget (ett snittvärde per år). Vet du inte det kan du utgå från testets schablonvärde men givetvis blir det mer exakt om du har siffror på din exakta elförbrukning, både den el som eventuellt idag går till värme och hushållsel. Vi väljer att låta testet utgå från en schablonförbrukning för vår typ av hus, i det här fallet blir det 24 000 kWh/år, där drygt hälften går till värme.

Distributionssystem för värmen

Värme kan i ett hus distribueras på olika sätt, allt från direktverkande el som direkt värmer upp eldrivna element till golvvärmeslingor med varmt vatten. Vi väljer att vårt hus har lågtempererade vattenelement (element som kan bli runt 50 grader varma). Vi väljer också vår rumstemperatur och anger den till 21 grader. Sedan fyller vi i att hushållet består av fyra personer och måste ha tillräckligt med varmvatten för att tillgodose både dusch och badkar.

Välj typ av värmepump

Besparing med värmepumpNu kommer det kanske knivigaste beslutet – att välja mellan de olika sorterna av värmepumpar. Bergvärme passar den som har fast berggrund och kan borra på tomten, luft/vatten-värme är mest effektivt om du vill ha en låg installationskostnad och sjövärme kräver som låter på namnet ett närliggande vattendrag, för att nämna några av exemplen. Se gärna Byggmentors guide till olika typer av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, jordvärme) får att få mer kött på benen. Testet låter dig välja flera olika alternativ så vi anger bergvärme och ytjordvärme som våra tänkbara värmepumpar.

Testet föreslår nu de värmepumpar som kan vara tänkbara för dig (givetvis bara från leverantören IVT eftersom det är deras test, kom ihåg att det finns många olika tillverkare, distributörer och installatörer av värmepumpar). Vi fokuserar på förslaget IVT Greenline.

Besparingen med vår bergvärmepump

Nu får vi en tabell där testresultaten visas. Vi ser att vår värmepump skulle kosta 4 779 kr om året och eftersom en värmepump behöver kompletterande el skulle vår befintliga elpanna kosta 14 500 kr om året. Beroende på elpriset kan vi uppskatta husets tidigare kostnad till runt 24 000 kronor om året vilket ger att besparingen per år blir nästan 5 000 kronor.

Det är dock en försiktig prognos eftersom de flesta befintliga värmesystem har värmeförluster vilket gör att du förbrukar mer värme än det uppskattade värdet. Läs mer om besparingen med bergvärme. Som alltid måste den årliga besparingen ställas mot investeringskostnaden (efter ROT-avdrag), då ser du om värmepump är ett bra energival för ditt hem.

Har du installerat värmepump? Vad blev din besparing? Berätta eller ställ frågor i antingen kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Luft/vatten-värmepump – fakta och hur du räknar ut besparingen

Byggmentor ger dig en heltäckande guide till luft/vatten-värmepumpen, en bra start inför ett eventuellt köp av värmepumpen som kan sänka din värmeräkning rejält. Diskutera gärna ämnet eller ställ frågor på Byggmentors värmepumpsforum.

Värmepumpen som utnyttjar värmen i luften

Luft/vatten-värmepumpen är en av de vanligaste värmepumpslösningarna för den som inte har möjlighet att borra för bergvärme eller har tillräcklig tomtyta för att skaffa markvärme. Detta för att luft/vatten-värmepumpar utnyttjar värmen i luften runt ditt hus vilket gör att installationen inte kräver något avancerat borr- eller grävarbete, och därmed blir det en relativt billig installationskostnad. Byggmentor ger dig en stor guide till allt du behöver veta om luft/vatten-värmepumpen.

Så funkar luft/vatten-värmepumpen

Till skillnad från exempelvis bergvärme, där värmen fångas upp och transporteras av en slang fylld med vätska, så utnyttjar luft/vatten-värmepumpen värmen som finns i luften. Även vid temperaturer utomhus som är lägre än temperaturen du vill ha inomhus kan en luft/vatten-värmepump utnyttja den värme som ändå finns i luften.

Den andra delen av namnet är vatten, vilket syftar på att värmen distribueras via ett vattenburet system i ditt hus. Luft/vatten-värmepumpen blir därför ekonomiskt mest fördelaktig om du redan har ett vattenburet distributionssystem i ditt hus. Om inte behöver du lägga till kostnaden för att installera ett sådant när du räknar på investeringskostnad och återbetalningstid för din luft/vatten-värmepump.

Luft/vatten-värmepumpen värmer både inomhusluften och vattnet i ditt hus och själva värmepumpen har en utomhusdel som suger in luften utomhus och en inomhus del som fördelar den vidare via ditt vattenburna värmesystem (till exempel radiatorer/element).

Pris för luft/vatten-värmepump

En installation av luft/vatten-värmepump, både arbetskostnaden och själva värmepumpen samt en beredare, ligger på mellan 80 000 kronor och 120 000 kronor. Prisvariationen beror på vilken typ av luft/vatten-värmepump du köper, vad förutsättningarna för installationen är och avtalet du kommer överens om med din installatör. Ett bra tips för att få till en så bra affär som möjligt är att prata med flera olika installatörer och ta in offerter från dem för att sedan jämföra och förhandla.

ROT-avdrag för luft/vatten-värmepump

Att installera värmepump berättigar till ROT-avdraget som låter dig dra av halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor (det dubbla om ni är två vuxna i hushållet eftersom båda kan göra varsitt ROT-avdrag). Vad arbetskostnadsdelen av installationen är ska du få veta av din installatör och det är också installatören som gör avdraget redan när du får fakturan. Normalt brukar man schablonberäkna att arbetskostnaden vid installation av en luft/vatten-värmepump är 25 procent av den totala kostnaden. Vid ett totalt pris på 100 000 kronor för luft/vattenvärmepumpen blir alltså arbetskostnaden 25 000 kronor. Med ROT-avdraget halveras denna och arbetskostnaden landar alltså istället på 12 500 kronor.Luft/vatten-värmepumpen - så funkar den

Besparing med luft/vatten-värmepump

Det viktigaste för dig som funderar på luft/vatten-värmepump är att se dels vad den kostar att köpa och installera och dels hur mycket du kan sänka dina värmekostnader med den. Generellt är detta den viktigaste faktorn när du väljer typ av värmepump – hur lång tid tar det innan den har betalat sig själv. Läs mer om besparing med värmepump.

Det är värmefaktorn som avgör hur mycket du sparar med din luft/vatten-värmepump (läs mer om värmefaktorn, eller COP, här). En av luft/vatten-värmepumpens svagheter jämfört med exempelvis bergvärme är att den måste gå in med extra el (från en elkassett) när temperaturerna blir för låga.

Vid -20 grader brukar de flesta luft/vatten-värmepumpar tappa rejält i effekt och därför behöva ett stort tillskott från elkassetten. Du behåller alltså din befintliga lösning för el och värme men kompletterar med luft/vatten-värme.

Besparingen varierar som sagt kraftigt, men någonstans mellan 10 000 och 20 000 kWh per år kan ett normalt hushåll minska sin förbrukning med genom att utnyttja värmen som finns naturligt i utomhusluften.

Det innebär, beroende på elpris, en besparing på ungefär 10 000 – 20 000 kronor. En luft/vattenvärmepump som underhålls på rätt sätt har en beräknad livslängd på tio år (även om många håller längre än så) vilket ger att den i de allra flesta fall betalar sig själv med råge inom fem till tio år. En vanlig uppskattning är att de flesta sänker sitt energibehov med 50 procent men be din installatör om en noggrann kalkyl på er möjliga besparing innan du sätter igång med installation och val av värmepump.

Ovanstående uträkning och uppskattad återbetalningstid är dock under förutsättning att det redan finns ett vattenburet distributionssystem för värmen. Har man inte det men ändå vill använda sig av luftvärme kan en ren luft/luft-värmepump vara ett bättre alternativ eftersom värmen då distribueras via luften. Byggmentor kommer framöver att göra en liknande guide till denna typ av värmepump.

Luft/vatten-värmepump – bäst i test

Energimyndigheten är en bra källa för den som vill se över sina energival, de har även gjort ett test av ett mindre urval av luft/vatten-värmepumpar. Även om det inte täcker in särskilt många olika modeller och typer kan det vara bra ett kika på Energimyndighetens testresultat för att se vad som är viktigt att tänka på när du diskuterar just din värmepumpslösning med din installatör. Här är några av de viktiga sakerna att titta extra på:

 • Pris – anges med moms. Kontrollera nog vad installatören menar med priset, är det för bara värmepumpen eller är det med arbetskostnad och beredare också? Är ROT-avdraget redan gjort (halva arbetskostnaden)?
 • Avgiven effekt – hos Energimyndigheten anges effekten vid utomhustemperatur på sju plusgrader och 45 grader värme till radiatorerna. Läs mer om avgiven effekt i Byggmentors generella guide till värmepumpar.
 • Uppvärmningsbehov/årsvärmefaktor/energibesparing – här har man räknat på vad du kan göra för besparing med din värmepump utifrån hur stor energiförbrukning ditt hushåll har. Till exempel om ditt hus har ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh per år kan besparingen vara 14 810 kwh vilket ger en årsvärmefaktor på 2,4.
 • Värmefaktor – anger hur mycket effekt pumpen (respektive beredaren) kan avge för varje tillförd kWh el.

Dessa faktorer är de viktigaste för att du ska kunna avgöra hur stor besparingen blir i kronor och ören. Sedan är det givetvis också viktigt att tänka på praktiska saker som underhåll, storlek på komponenterna som ska installeras och bullernivå.

Fördelar med luft/vattenvärmepumpar

 • Enkel installation
 • Relativt kort återbetalningstid, särskilt i lite mindre hus med något lägre energiförbrukning än genomsnittet.
 • En outtömlig och underhållsfri energikälla – luften.
 • Eftersom du inte behöver borra eller gräva blir investeringen nästan alltid mindre än vid exempelvis berg- eller jordvärmepumpsinstallation.
 • Funkar perfekt för den som vill värma poolen under sommarhalvåret.

Nackdelar med luft/vattenvärmepumpar

 • Bullernivån kan bli hög beroende på placering av pumpen.
 • Tappar mer än många andra typer av värmepumpar vid låga temperaturer.
 • Kompressorn, som man kan säga är värmepumpens vitala del, har generellt kortare livslängd än jämfört med andra typer av värmepumpar.
 • Sämre värmefaktor settöver ett år än exempelvis jordvärme eller bergvärme.
 • Blir det väldigt kallt, ofta under -20 grader kan pumpen helt stängas av och all värme får skjutas till av elkassetten.
 • En del luft/vatten-värmepumpar är över huvud taget inte gjorda för svenskt klimat – se till att din installatör väljer en pump som passar för dina förhållanden.

Allt som allt så är luft/vatten-värmepumpen ett mycket bra alternativ för den med relativt lågt energibehov och som inte kan eller vill betala för en dyr bergvärmeborrning eller grävning för ytjordvärme. Nyckeln för att få en lyckad affär är att kontakt olika leverantörer/installatörer och sedan jämföra deras förslag på värmepump och vad kostnaden respektive besparingen blir.

Har du fler frågor om luft/vatten-värmepumpar? Eller har du egna erfarenheter av luft/vatten-värme, positiva som negativa? Dela gärna med dig av dina erfarenheter eller frågor genom att skriva en kommentar i rutan nedanför eller diskutera på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Energideklaration för villaägare

Ett första steg mot att hitta den perfekta energilösningen för just ditt boende, och så småningom till sänkta värmeräkningar, är att göra en energideklaration. Det är dessutom ett krav att ha gjort en energideklaration när du ska sälja ditt hus.

Energideklarera med en expert

Att genomföra en energideklaration är egentligen ett sätt att se över sin förbrukning av el på samma sätt som en vanlig deklaration är ett sätt att se över sin ekonomi. Rent praktiskt betyder det att du redovisar hur mycket energi ditt hus förbrukar och ger förslag på hur du kan sänka dina kostnader, vilket kan gynna plånbok och klimat såväl i ditt hem som i omvärlden.

Sedan den 1 januari 2009 måste den som säljer en villa eller radhus ha genomfört en energideklaration. För att genomföra detta behöver du använda något av de godkända företag som genomför energideklarationer, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, har en bra lista över sådana företag.

Vad behöver du som husägare göra

Även om själva energideklarationen sköts av en expert så är det viktigt att du är involverad i processen, dels för att underlätta och snabba på arbetet och dels för att själv få en känsla för vad dina energibovar är och hur du kan åtgärda dessa.Energideklaration - så gör du

För att förbereda dig rekommenderar Boverket att du letar upp och tar fram så mycket som möjligt av följande information:

 • Fastighetsbeteckning (via din kommun).
 • De ritningar som finns över ditt hus och eventuella tillbyggnationer.
 • Byggår.
 • Lista över de förändringar du gjort på huset som kan tänkas påverka energiförbrukning, till exempel tilläggsisolering eller fönsterbyte.
 • Information om ventilationssystem.
 • Din energiförbrukning det senaste året.
 • Resultat från eventuellt radonmätning.

Vad händer när energideklarationen är klar

Därefter kontaktar du en ackrediterad energiexpert som går igenom dina uppgifter och eventuellt också besöker ditt hem och granskar det närmare. Alla uppgifter om energideklarationen registreras sedan hos Boverket. En energideklaration gäller sedan i tio år. Även om du inte tänker sälja huset kan energideklarationen vara väl värd att göra eftersom den kan bidra till en bättre förståelse för din egen energiförbrukning och vad du kan göra för att sänka dina kostnader.

Har du genomfört en energideklaration och vad tycker du att den gav? Dela med dig i kommentarsrutan nedanför eller registrera dig på Byggmentors forum. Besöka oss också gärna på Facebook.

 

11 tips för energisnål möblering

Att sänka kostnaderna för värme och el behöver inte alltid kräva dyra investeringar i nya energikällor. Byggmentor ger dig tipsen för hur du med rätt möblering och tänk kring din heminredning kan spara energi, spara pengar och få ett behagligare inomhusklimat.

Vad förmedlar en känsla av värme?

Hur ett rum känns är inte så enkelt som att läsa av ett visst antal grader Celsius. Temperaturen är en faktor men också hur luften rör sig, vilka kläder du bär, känslan av färger och inredning bidrar till det komplexa fenomen som inomhusklimat faktiskt är.

Vad förmedlar en känsla av kyla?

Ett rum där möblerna saknar samband och kontakt med varandra känns definitivt kallare och även fysiskt blir det lättare för värme att smita om det är stora tomma ytor mellan möblerna. Har du ett kallt färgschema, till exempel mycket blåa toner, gör också det att rummet känns kallare.Smart möblering och inredning kan sänka värmekostnaderna

Bokhyllan kan bli tilläggsisolering

Ibland behöver man faktiskt inte gräva upp dränering runt huset för att åstadkomma bättre värmeisolering. Har du en välfylld bokhylla och ställer den mot en yttervägg får du automatiskt ett extra lager som håller värmen inne och kall luft ute.

Sitt långt bort från fönstren

En stor del av den värme som försvinner ut ur en villa eller en lägenhet gör det genom fönstren, särskilt om det inte är särskilda energifönster. Planer därför möblemang efter detta. Soffan bör vara vid en innervägg så långt bort från fönster som möjligt eftersom du sannolikt tillbringar mycket tid just där.

Låt elementen verka

Element är allt som oftast placerade under fönster för att kunna stråla ut värme och ”knuffa undan” kall luft som kommer in genom fönstren. Se till att inga möbler täcker elementen och därmed hindrar värmen från att spridas, dyrbara grader och slantar i värmekostnader går i så fall till spillo.

Elektronik för både nöje och värme

TV, dator, stereo och TV-spel är inte bara energislukare. Rätt placerade kan de faktiskt bidra till inomhusmiljön genom värmen de automatiskt avger. Placera så mycket elektronik som möjligt vid dina ytterväggar för att de ska fungera som reservelement.

Arbeta med mattor och filtar

När du väljer matta till ditt rum och vill spara energi är det smart att inte bara tänka på utseende utan även gå på tjocklek och värmeförmåga. En rejäl matta av ull är till exempel kanon för att hålla värmen och därmed tillåta grundtemperaturen i huset vara lägre. Att lägga ut filtar vid de platser i hemmet där du sitter eller vistas är också ett bra sätt att ge extra värme när det behövs.

Klyschan ”varma färger” stämmer

Ja, vissa klyschor är ju faktiskt sanna. De varma färgerna, rött, gult och olika blandningar och nyanser av dessa ger de flesta människor en varm känsla sammanhållen känsla. Arbeta med dessa färger i antingen inredningen eller på väggarna. Tapeter eller en fondvägg är alternativ till att helt enkelt måla alla väggar.

Snygga persienner är ofta bra persienner

Istället för tråkiga standardpersienner kan ordentliga träpersienner förhöja de flesta rum och fönster. Fördelen med persienner i trä är att de lätt släpper igenom värme på dagen medan de hjälper till med isoleringen när du sluter dem för natten.

Satsa på dynor, kuddar och tyg

Kuddar i varma färger bidrar till energisnål inredningStora fluffiga kuddar passar ofta in i många inredningsstilar. Välj ut dem i varma färger så kommer de bidra både genom en varmare känsla i rummet och genom att de helt enkelt håller värme bättre när du lutar dig mot eller sitter på dem. Samma sak gäller dynor och tyger som både värmer dig och andra som sitter på dem och kan verka isolerande om de placeras rätt.

Ljus är värme

Arbeta med belysning på ett sätt att du kan ta tillvara på den värme lamporna avger. Försök därför ha lampor nära platserna i rummet där du tillbringar mest tid. Arbeta också mycket med levande ljus som höjer mysfaktorn och temperaturen samtidigt.

Följer du dessa elva tips kan du faktiskt sänka ditt energibehov och därmed spara pengar som du kan lägga på något roligare än värmeräkningen. Hur mycket pengar du sparar per grad sänkt temperatur beror givetvis på din totala årsförbrukning men för en normalstor villa kan du utan problem spara tusenlappar varje år bara genom att möblera och inreda rätt. Själva besparingen gör du genom att sänka temperaturen i ditt hus några grader och sedan se till att möbler och inredning hjälper till att behålla den värme som finns och att värmen finns där människorna i huset faktiskt finns och rör sig.

Har du några egna husknep eller tips på hur man kan möblera och inreda energismart? Skriv en kommentar eller berätta mer på Byggmentors forum för spartips.

Glaspannor värmer huset med solenergi

Solstrålningen på sommaren i Sverige är lika hög som i delar av medelhavsländerna, mycket beroende på våra många timmar av dagsljus under sommarmånaderna. Det gör det faktiskt rimligt att använda sig av solenergi långt här uppe i norra Europa.

Glaspannor – modern form av solenergi

Självklart är det under sommaren som den största mängden energi genereras från solen, men även under vår och höst produceras en stor mängd energi. Systemet med glaspannor innebär att det inte är nödvändigt med strålande solsken för att energi ska utvecklas, ljuset räcker bra. Detta innebär att även en molnig dag bidrar till energiframställning. Tekniken är resultatet av flera års forskning och utveckling hos bolaget samt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Solen - en i princip outtömlig energikälla

Funkar både luftburet och vattenburet

Glaspannorna ger vackra tak. Solstrålarna når igenom pannorna och landar på en specialutvecklad absorbatorduk under dem vilken fångar upp solstrålarna. Under duken ligger en spalt där luften värms upp och cirkuleras. Energin som fångas upp integreras med de uppvärmningssystem som redan finns. Systemet passar både luftburna och vattenburna energisystem.

Elementen blir reservlösning

Det vanligaste är att systemet ansluts till ett vattenburet uppvärmningssystem via en ackumulatortank, men går även att använda till direktverkande el. Här går att komplettera elradiatorerna med några få fläktkonvektorer som ansluts till en ackumulatortank, och du får alla fördelar som ett vattenburet system har men till bråkdelen av kostnaden. Elelementen kan sitta kvar som reserv.

Bäst för lutande tak

Systemet kräver utrymme under taket, på råvind/krypvind/kattvind, där tekniken installeras, något som inte alla hus har. Det finns även hus med platta tak, där är det svårt att installera systemet med glaspannor.

När systemet integreras i en yttervägg byts takpannorna ut mot väggpaneler i glas. För varje enskilt hus skräddarsys väggpanelerna, de längsta kan vara upp till sex meter. Väggpanelerna genererar mer energi under vinterhalvåret eftersom infallsvinkeln för solstrålarna då är bättre än för ett tak.

Fördelar med glaspannor/solenergi

Billigt, miljövänligt, ofta estetiskt vackert. Passar luftburna och vattenburna energisystem, exempelvis bergvärmepump, luftvärmepump, pelletspanna, oljepanna eller elpanna. Glaspannan har generellt längre livslängd än vanliga takpannor i tegel eller betong, eftersom glaset är UV-beständigt och tål erosion bättre. Eftersom pannan är blank och viss värme genereras från taket, smälter snön underifrån och glider av. Endast en liten mängd snö stannar kvar på hustaket

Nackdelar med glaspannor/solenergi

En stor investering som dock återbetalar sig under rimlig tid. Utrymme krävs under taket, på rå-, kryp- eller kattvind, där tekniken installeras. Passar inte tak utan lutning.

Har du fler frågor om glaspannor eller solenergi? Eller egna erfarenheter att dela med dig av? Skriv gärna en kommentar nedanför eller diskutera på Byggmentors forum.

Isolera vinden – en lönsam investering

Att tilläggsisolera vinden är ofta väl spenderade pengar. Byggmentor ger dig en överblick över hur en vindsisolering går till.

En tilläggsisolerad vind är inte bara behagligare att vistas på. Den ger också lägre kostnader och minskad energiförbrukning, något som uppskattas av både din plånbok och av miljön som skonas. Dela gärna med dig av kunskap eller ställ frågor om isolering i kommentarsfältet här nedanför eller på Byggmentors forum.

Stäng inne varmluften – spara pengar

Eftersom varm luft stiger är det oundvikligen så att din varmluft kommer lämna ditt hus genom taket om du inte har tillräckligt bra isolering och även om själva vindsisoleringen kostar en del så är det på sikt pengar du sparar in genom minskade värmekostnader. Generellt gäller det att börja uppifrån när du tänker isolering, starta med tak, följ upp med väggar och fixa sedan golvet. I det genomsnittliga svenska huset försvinner hela 15 procent av värmen ut genom taket, enligt Energimyndigheten. Med en väl genomförd isolering kan en villas värmekostnader sänkas med upp till 25 procent.Tilläggsisolera vinden

Effektiv isolering lönar sig snabbt

Lite beroende på vad din isolering kostar och vad du betalar för din värme i dagsläget kan investeringen faktiskt ha lönat sig redan inom tre till fyra år. Dessutom gör du en miljöinsats. Ett enkelt test för att se om värme läcker ut från delar av ditt tak är att på vintern se om det finns större fläckar utan snö på det. Är ditt hus äldre brukar isolering vara särskilt lönsamt, de flesta hus byggda innan 1970 gynnas extra mycket av tilläggsisolering eftersom de inte är lika energieffektiva som nyare villor.

Metoder för att tilläggsisolera vinden

Lösull används ofta för vindsisolering. Materialet är effektivt och relativt billigt och du behöver ett tunnar lager lösull för att få samma effekt som ett tjockare lager av kutterspån, ett annat vanligt isoleringsmaterial. Ett modernare alternativ är cellplast. Hör med din entreprenör om vad som är bäst för din vind eller satsa på det som funkar bäst för din situation om du bestämt dig för att isolera vinden själv. Läs gärna mer om isoleringsmaterial.

Vad kostar det att tilläggsisolera vinden?

Eftersom många faktorer spelar in – typ av isolering, storlek på ytan som ska isoleras, tjockleken på isoleringen och vem som utför jobbet varierar kostnaderna mycket. Men generellt kan du räkna med att en entreprenör tar allt från 100 kronor per kvadratmeter upp till 300 kronor per kvadratmeter för en vindisolering. Ta gärna in offerter från flera entreprenörer för att få en bra jämförbar prisbild. Och du – glöm inte att du kan göra ROT-avdrag för arbetskostnaden!

Så tilläggsisolerar du vinden

Även om du låter en entreprenör utföra isoleringen så gynnar det dig som beställare att ha koll på hur isoleringsprocessen går till för att du ska kunna ställa rätt krav och frågor.

1. Först ska du bestämma om vinden ska inredas eller bara användas för förvaring. Ska den inte inredas räcker det med att isolera vindbjälklaget, i annat fall gäller det att isolera hela ytan.

2. Välj material (se ”Metoder för att tillägsisolera vinden” här ovan). Generellt gäller att en vindsisolering bör vara 50 centimeter tjock.

3. Gammalt isoleringsmaterial rensas bort för att bereda plats åt det nya, till exempel lösull och/eller isolerskivor.

Kom ihåg-lista för vindsisolering

 • Under en vindisolering är det viktigt att täta ordentligt så att luft tar sig upp på vinden från boendeytorna. Den luften är nämligen ofta fuktig och på en välisolerad vind kan fuktskador uppstå. Detta kan vara ett särskilt viktigt skäl till att inte utföra arbetet själv om du inte är helt säker på vad du gör.
 • Oavsett din egen kompetensnivå bör du alltid börja med att prata med ett proffs. Kontakta en energirådgivare hos din kommun eller en entreprenör du har förtroende för.
 • Gör gärna en enklare kalkyl på vad du betalar för din värme idag och vad du hoppas spara genom isoleringen. Jämför sedan medan vad investeringskostnaden blir för själva isoleringen.

Har du isolerat eller funderar du på att tilläggsisolera vinden, eller någon annan del av ditt hem? Dela med dig av kunskap eller ställ frågor om isolering i kommentarsfältet här nedanför eller på Byggmentors forum.

Andra artiklar om isolering och energiåtgärder:

11 enkla sätt att sänka värmekostnaderna

Allt handlar inte om att hitta moderna värmepumpstekniker eller den bästa isoleringsentreprenören. Med enkla medel kan du faktiskt spara pengar bara genom att tänka till.

Energiläckage är lika med pengaläckage

Fönster som inte är ordentligt tätade är en klassisk bov. Med enkla tätningslister som du hittar på de flesta bygghandlar och byggvaruhus så hindrar du varm luft från att fly kall luft från att komma in, och kan därmed dra ner på din förbrukning.

En dusch är ibland bättre än ett bad

Eller hur? Även om du inte håller med om duschens överlägsenhet kanske du kan byta ut en del bad mot en kortare dusch istället. Det sparar du nämligen mycket energi på.

Möbler är energitjuvar

Även en enkel bokhylla av trä kan stjäla massvis med energi. Ett vanligt misstag är möbler som helt eller delvis täcker elementen – undvik det! Gardiner ska kunna täcka fönster men ändå inte täcka element. Håll kylan ute och värmen inne.

Hur varmt behöver det vara?

Kanske kan du faktiskt helt enkelt sänka temperaturen i ditt hem? Till exempel kanske du har olika behov i olika delar av huset? En hall behöver sällan vara lika varm som ett vardagsrum. Ett onödigt varmt hus blir dyrt och obekvämt. Kom ihåg att en grads sänkning kan sänka din totala förbrukning med uppemot fem procent.

Vettig vädring vinner

Effektiv vädring är A och O. Kort men intensivt, låt inte fönster eller dörr stå och småvädra under lång tid, särskilt inte på vintern. Passa även på att sänka elementen till noll under själva vädringen. Se till att få ett rejält korsdrag för att spola igenom huset, stäng sedan och håll värmen inomhus.

Är du hemma hela tiden?

Nej, knappast. De flesta hus stor tomma stora delar av dagen och då behöver det självklart inte vara lika varmt som när du och resten av hushållet är hemma. Elementen kan dras ned och övriga värmealstrare likaså. Golvvärme gör exempelvis väldigt liten nytta om ingen kommer att vara på golvet.Sänk dina värmekostnader

Festa och bjud!

En stor värmekälla i alla hem är människorna i det. Beroende på fysisk aktivitet kan faktiskt varje person i ett hushåll bidra med lika mycket värme som ett mindre element. Så på en tillräckligt stor fest kan du helt skruva av värmen.

Det finns inget dåligt väder…

Bra kläder bidrar mycket. Kanske kan temperaturen vara lite lägre om du ser till att ha på dig sköna tofflor när det är som kallast? Spara lättkläddheten till de varma månaderna.

Köksvett

Att ha lite vett när det gäller värmen i köket räcker långt. Kyl, frys, ugn och spis avger värme och med allting på kommer du ha mer svett än vett i köket. Däremot är köksfläkten något av en tjuv, eftersom den suger ut varmluft.

Stäng dörren

Se till att alla dörrar stängs ordentligt. En banal men viktig del i att hålla värmen kvar i huset. En glipa gör att mycket värme läcker ut.

Rör på dig

Kombinera två viktiga saker i livet – motion och värme! En rask promenad innan du går in genom ytterdörren ger dig mer värme i kroppen och möjlighet till ett något svalare hem. Varför betala för värme du klarar av att generera själv?

Vilka är dina bästa tips för att dra ner på värmekostnaderna? Dela med dig i kommentarsfältet nedanför eller diskutera spartips på Byggmentors forum.

Glasklar innan fönsterbytet

Smarta fönsterval kan höja värdet på huset och sänka energikostnaderna.

Ett fönsterbyte kan också vara ett bra sätt att öka säkerheten i ditt hem. För vem har inte sett gamla fönster som helt enkelt inte ger tillräckligt skydd mot inbrott?

Byta fönster

Fönster är som många andra husdetaljer något som tar väldigt mycket intryck av sin tid. Utseendet på ett fönster ger ofta betraktaren en god idé om när det installerades. Det kan också vara anledningen till att du väljer att byta fönster, de börjar helt enkelt kännas omoderna. En grundregel är också att tänka på just det estetiska vid ditt fönsterbyte. Se till hur fönstret passar ditt hus i sin helhet.

Fönsterbyte kan vara nödvändigt

Om dina fönster råkat ut för kitt som lossnat, angrepp av röta, spruckna trädetaljer eller skador från fukt så är det hög tid att börja kika på fönsterleverantörer. Att byta fönster är också en kostnad som rätt utfört kan bli en god investering.Energismarta fönster

Spara energi med nya fönster

Idag tillverkas de flesta fönster med en bra värmeisolerande förmåga. De är dessutom generellt bra på att stänga ute buller och håller en högre säkerhetsstandard jämfört med äldre fönster. Det finns alltså vinster i både kronor och trygghet att göra.

Energisnåla fönster har särskilda glas som sparar energi. Till exempel minskar den så kallade kallstrålningen vilket gör att fönstret blir bättre på att hålla ute kylan. De mest effektiva fönstren har är väderbeständiga på utsidan samtidigt som de har en energibesparande insida.

Byta fönster eller renovera?

Du ska inledningsvis ställa dig frågan om du verkligen behöver byta fönster helt och hållet eller om det kanske räcker att bara byta till nya energisnåla fönsterglas. Att bara byta glasen kostar mindre och går snabbare, men å andra sidan får du kanske inte det där nya fräscha utseendet. En annan fråga du bör ställa dig är om du vill ge dig på att byta fönster själv eller om du bör anlita en expert. Ett korrekt installerat fönster är en förutsättning för att du ska få dess positiva effekter, se därför till att ha torrt på fötterna ifall du vill utföra arbetet själv.

Underhåll dina fönster

Med relativt enkla medel kan du hålla dina fönster fungerande och fräscha. Dyker mögel upp på fönsterkarmen eller fasaden kan du ta bort det med vanligt diskmedel, detta eftersom möglet sannolikt inte beror på problem med väggen utan helt enkelt är ett skönhetsmässigt problem. Skulle diskmedlet inte bita så prova med en blandning av en del klorin och fem delar vatten. Skrubba med en borste vid behov, och skölj sedan med vatten. Ett annat bra tips är att se över tätningen runt dina fönster och täta själv där det behövs. Uppstår imma är det något som inte stämmer och du bör prata med en fackman om problemet.

Dags att beställa fönster?

Sköter du beställningen själv måste du vara noggrann när du mäter, både bredd och höjd på hålet i väggen samt mått på fönstret som sitter där idag. Mät mellan karmens ytterkanter (detta kan innebära att du måste lossa fodret på insidan eller utsidan om det täcker en del av karmen som förhindrar att du kan mäta korrekt). Kom ihåg att karmyttermåttet anges med bredd gånger höjd! Karmyttermåttet ska vara ungefär 15 millimeter mindre än hålets mått för att ha drevmån.

Sex viktiga beslut att fatta före ditt fönsterval:

 • Bestäm modell och öppningsfunktion.
 • Notera fönstrets hängning. Väljer du ett vridfönster eller ett fast fönster behöver du inte ange hängning. Du ska kunna se gångjärnen, notera vilken sida av fönstret som gångjärnen sitter på. På fönster som öppnas utåt måste gångjärnens placering synas från utsidan.
 • Bestäm färg
 • Bestäm glasalternativ – standard eller någon annan lösning.
 • Bestäm om du ska ha spröjs och i så fall vilken modell.
 • Bestäm eventuella tillbehör – persienn, markis, spaltventil, säkerhet etc.

Pris för att byta fönster

Kostnader för fönsterbyte respektive fönsterrenovering varierar beroende på träslag, storlek, typ av glas, tillbehör med mera. Lyssna med din närmaste återförsäljare för en prisuppgift om just dina behov. Själva installationen sköts bäst av en utbildad hantverkare. Även där finns stora prisvariationer, beroende på omfattningen av jobbet, var i Sverige du bor och hur bra du lyckas få ner priset i kontakten med hantverkaren. Ta alltid in flera offerter så har du en bra beslutsgrund att stå på.

Text: Evy Peters Lejdestad

Har du bytt fönster? Funderar du på det? Dela med dig av dina erfarenheter och funderingar i kommentarerna här nedan, eller på Byggmentors forum.

Passivhus – byggmetoden som fortsätter att ge

Smarta energival är inte bara att installera rätt värmepump eller välja rätt elleverantör. När du bygger huset görs många val. Passivhus kan vara ett bra alternativ.

Låt bakmaskinen värma dig

I korthet går passivhus, eller lågenergihus, ut på att inte låta någon värme går till spillo. Huset byggs för att på alla sätt ta till vara på den energi som redan finns i huset. Istället för exempelvis element eller golvvärme så är passivhuset anpassat för att utnyttja den värme som ”läcker” från såväl elektronikprylar som från människorna i huset.

Ventilationen är viktig dels för att den sprider värmen i ditt hus men också för att den kan ta till vara på fukt från tvättmaskin, utandningsluft och andra fuktkällor.
Living Room

Bygg huset energisnålt

Termen passivhus kan vara vilseledande. Egentligen handlar det inte om en enskild sorts hus utan om själva tänket och metoden att bygga så smart som möjligt för att ingen värme ska gå till spillo. Denna typ av hus är sällan helt självförsörjande, särskilt under riktigt kalla vintrar behöver de flesta passivhusägare komplettera med ytterligare värmekällor. Det kan vara något enstaka element eller kanske en kamin som används vid behov.

Vad kostar passivhuset?

Kostnader för passivhus är extremt varierande men generellt så kostar de mer att bygga men mindre att värma upp. Det är alltså ett klassiskt fall av hög investeringskostnad som i slutändan kan löna sig. Dina kostnader för att värma upp huset blir lägre helt enkelt eftersom värmen inte försvinner ut ur ditt lufttäta passivhus.

Konstruktion av passivhus – de viktigaste tipsen

1. Utgå från principen att värmen i ditt hus är en liten varelse som du håller fången i ditt hus. Den får helt enkelt inte lämna ditt hem.

2. Bygg lufttätt! Det är ventilationen som ska sköta luftcirkulation, inte några hål eller slarvigt hopfogade skarvar som släpper ut värmen du vill behålla.

3. Isoleringen är nyckeln. En grundförutsättning för att bygga passivhus som fungerar är att det är värmeisolerat. Definitivt inte något att snåla på. Riktmärken är 50 centimeter i taket, 40 centimeter i väggar och 30 centimeter i grunden.

4. Energisnåla fönster. Idag kan de flesta fönstertillverkare leverera särskilda fönster som är gjorde för att inte släppa in kall luft eller släppa ut värme.

5. Undvik fukt. Detta råd gäller givetvis alltid när du bygger hus men ännu mer så när det gäller just passivhus. Fukten är fienden – håll den borta!

6. Solfångare är ett bra kompletterande alternativ för dig som bygger passivhus.

Krav för passivhus

Det finns inga formella krav för vad som är får kallas passivhus men Forum för Energieffektiva Byggnader har tagit fram en kravlista som noggrant går igenom vilka riktlinjer som bör gälla. För dig funderar på att bygga ett energisnålt passivhus är denna lista kanon att gå igenom och använda som referens när du börjar kontakta entreprenörer.

Byggmentors Bonusfakta om passivhus:

* Konceptet föddes i Tyskland på 90-talet och har sedan dess blivit en allt mer populär metod för husbyggen. Namnet kommer från tyskans ”PassivHaus”.
* Lindåshusen i Göteborg är Sveriges kanske mest kända exempel på passivhus. Där har varje hus bara en liten extra värmekälla.

Låter passivhus som något för dig? Har du kanske själv ett passivhus? Dela med dig av tips eller frågor i kommentarerna här nedan eller på Byggmentors forum.