Har du enskilt avlopp? Då är du i myndigheternas blickfång 2013

Har du enskilt avlopp? Då är du i myndigheternas blickfång 2013

Om du har enskilt avlopp bör du vara på tårna den närmaste tiden. Över 300 000 svenskar med enskilt avlopp behöver antagligen anlägga dem på nytt inom en snar framtid. Havs- och vattenmyndigheten menar att en stor del av våra enskilda avlopp med slamavskiljning helt enkelt är direkt miljöfarliga, faktiskt är privata avlopp en lika stor miljöbov som industrins utsläpp när det gäller fosfor från avloppsavfallet.

Fler enskilda avlopp måste åtgärdas snabbare

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) konstaterar i sin rapport till Regeringen att ungefär 700 000 hus i Sverige har enskilt avlopp på tomten eller i anslutning till fastigheten, och att nästan hälften av dessa inte uppfyller de krav som ställs på avloppshantering. 130 000 enskilda avlopp bedöms vara så undermåliga att de är direkt olagliga.

Med denna problematik i bakhuvudet har myndigheten föreslagit några åtgärder som måste vidtas för att minska de miljöfarliga utsläppen från små privata avloppsanläggningar.

 • Snabbare åtgärdstakt av befintliga avlopp. En enskild avloppsanläggning med exempelvis infiltrationsanläggning, trekammarbrunn och slamavskiljare håller i ungefär 20-25 år. Därefter måste den ses över och sannolikt bytas ut. Detta görs alldeles för långsamt.
 • Otydliga regler måste bort. Idag är det som står i Miljöbalken om enskilt avlopp otydligt och där menar myndigheten att en förändring måste till för att det ska vara glasklart vad som gäller.
 • Bättre ”morot” för privatpersoner som vill granska eller byta ut sitt avlopp. Idag kostar det flera tusen kronor bara att få till en granskning av sitt avlopp som villaägare. Det gör att många helt enkelt struntar i det. Därför kan det bli aktuellt med någon sorts särskild miljöskatt för avlopp samt skattelättnad för den som lägger pengar på att göra sitt avloppssystem miljösäkert och lagligt.
Här anläggs infiltrationsbädd för enskilt avlopp.
Här anläggs infiltrationsbädd för enskilt avlopp.

Byggmentors kommentar: Kanske kommer vi att se en form av ”SKIT-avdrag”, ett ROT-avdrag fast för enskilt avlopp? Ett förslag är exempelvis att anläggning i form av t.ex. trekammarbrunn och infiltration är skattebefriad från avloppsskatt i sina första 10 år, och sedan måste fastighetsägaren börja betala tills det att avloppet byts ut? Kommentera gärna artikeln här under med dina egna synpunkter i ämnet.

Kajsa Bergggren är chef på enheten för god vattenkvalitet på Havs och Vattenmyndigheten. Hon menar att problemet måste tas på allvar.

–  Enskilda avlopp bidrar starkt till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Vad du som har enskilt avlopp måste göra nu

Vad innebär detta då för dig som är husägare med avlopp på tomten? Eftersom du är ansvarig för avloppet ligger det också på dig att se till att det följer lagar och föreskrifter. Vidta följande steg om du är osäker:

 1. Prata med kommunen. Många missar att kommunen ofta har bäst kompetens för vad som gäller lokalt i just ditt område. Hör med byggnads- eller miljökontoret. Ofta kan du även få hjälp med inspektion eller analys av din avloppssituation.
 2. Hör med dina grannar – hur har de löst sitt avlopp? Kanske kan du få råd och tips av dem?
 3. Prata med en seriös markentreprenör och avloppsinstallatör om du behöver byta ut hela eller delar av din enskilda avloppslösning. Även om du sedan utför arbetet själv bör du ställa det mot offerter från exeperter på både själva markjobbet samt på avloppsanläggningen.
 4. Läs på om regler och lagar för ditt avlopp, dessa skiljer sig som sagt från kommun till kommun. Se gärna ett exempel som är tydligt uppstolpat hos Kristianstads kommun.
 5. Läs Byggmentors avloppsguide och 11 tips för ditt avlopp.

Dela gärna med dig av dina egna bästa tips, eller ställ frågor om enskilt avlopp, här nedanför.

Mp: ”Inför ROT-avdrag för smarta energilösningar”

Idag gör miljöpartisten Åsa Romson ett utspel om att det borde införas ett allmänt skatteavdrag för den som växlar om till smartare och mer energisnåla värmekällor (bland annat nämns bergvärme och solceller i artikeln) eller på andra sätt satsar på hus och hem som utnyttjar energin bättre, exempelvis med bättre isolering eller energisnåla kranar i kök och badrum.

Billigare än ROT

Tillsammans med doktoranden Svenne Junker från Handelshögskolan menar Åsa Romson att ett nytt ROT-avdrag som gäller för energieffektiviseringar i svenska hem skulle kunna  kosta staten 8,5 miljarder kronor, att jämföra med dagens ROT-avdrag som kostar runt 10 miljarder kronor. Miljöpartiet tycker att det ändå skulle vara en plusaffär för samhället på lång sikt. Så här skriver de i debattartikeln i SvD:

”Vi menar dock att reformen skulle ge större vinster för samhället i framtiden och därför vara en klok satsning när vi nu ser att ekonomin genererar överskott. Ett annat sätt att räkna är att låta hälften av Vattenfalls årliga vinst finansiera klimat-rot. På så sätt skulle man låta en del av den ohållbara energiproduktionen bekosta klimatsmarta åtgärder.”

Skillnad mot dagens ROT-avdrag?

Åsa Romson, Miljöpartiet, vill se ett ROT-avdrag för smarta energilösningar

Dagens ROT-avdrag omfattar halva arbetskostnaden vid exempelvis installation av bergvärme, men ska man tolka Åsa Romson rätt så skulle MP:s förslag innebära att bergvärme och andra miljövänliga energiformer samt investeringer i exempelvis tilläggsisolering eller energifönster skulle subventioneras ännu mer än så.

Hennes partikollega Birger Schlaug kommenterar det hela på sin blogg och gillar särskilt förslaget om att det nya skatteavdraget ska gälla hela kostnaden: ”klimatinriktat ROT-avdrag bör inte bara omfatta arbetskostnaden utan hela kostnaden för investeringen”.

Vad ska det nya ROT-avdraget kallas?

Oavsett om förslaget blir verklighet eller inte så kommer det utan tvekan att debatteras. Byggmentor tycker dock att det saknas ett bra namn som sammanfattar vad det handlar om. Vad tycker ni läsare? Vi har ROT-avdrag, RUT-avdrag och nu detta – vad vore ett bra namn på det nya klimatavdraget?

Diskutera gärna förslaget och dela med dig av din åsikt. Är det bra eller dåligt? Smart och långsiktigt eller populistiskt och orealistiskt? Kommentera gärna med din åsikt i rutan nedanför, eller på Byggmentors forum.

Radon i hus – därför bör du mäta och sanera radon

Radon i hus – därför bör du mäta och sanera radon

Många känner till radon och vet att radon i hus inte är något bra. Men vet du med handen på hjärtat om det finns radon i ditt hus? Och var börjar man med en radonmätning och radonsanering? Byggmentor tittar närmare på radonet och – framför allt – hur du upptäcker och får bort det.

Har du själv erfarenhet av radon i hus? Dela med dig av erfarenheter eller diskutera och ställ frågor i antingen kommentarsfältet eller  på Byggmentors forum.

Fakta om radon i hus

När grundämnet radium (i formen av isotopen radium-226) sönderfaller bildas radon, ett grundämne som kan ”klibba fast” vid väldigt små partiklar av damm eller rök. Radon är dock ingenting du upptäcker med blotta ögat eftersom det är en gas som varken syns eller luktar.

Gasen kan komma från såväl marken ditt hus står på som från vissa typer av byggmaterial som har några år på nacken. I värsta fall kan långvarig exponering av radon leda till cancer. Generellt gäller en ganska enkel regel – du bör undvika att vistas i miljöer där det finns radon och finns det radon bör du sanera platsen omedelbart.

Så hittar du radon genom radonmätning

Egentligen avges radon från alla stenbaserade byggmaterial men i de allra flesta fall är det helt ofarliga nivåer. Däremot är materialet blå lättbetong långt ifrån ofarligt när det gäller radon. Byggmaterialet, som användes i svenska hus mellan 1920-talet och 1970-talet, hade fördelen att det var lättarbetet men tyvärr var det också en källa till höga nivåer av radon. Cirka 280 000 hus i Sverige beräknas ha radonnivåer över det normala.

Mät radon under vinterhalvåret

Helst ska man mäta radon mellan oktober och april, under den så kallade ”eldningssäsongen”. Vet du inte säkert hur ditt huss tår sig när det gäller radonhalterna bör du givetvis genomföra en mätning, annars är det alltid en god idé när du köper nytt hus (kom ihåg att förhöjda halter radon inte räknas som dolt fel – du som husköpare har ansvaret), när du bygger om eller bygger nytt hus, om du byter värmesystem, om du byter eller förändrar ditt ventilationssystem.

Genomför en radonmätning så här

En radonmätning är relativt enkelt att komma igång med. En radonmätning består oftast av att du kontaktar din kommun och genom dem eller ett företag som samarbetar med kommunen får en mätdosa som du ska ha i ditt hem under två-tre månader. Detta kostar oftast mellan 200-500 kr.

Radon och radonsanering
Håll koll på radonhalterna i ditt hus.

Under tiden dosan är i ditt hem fortsätter du ditt vardagliga liv som vanligt och när mätperioden är slut kan du se om ditt hus har för höga nivåer av radon. Gränsen för vad du kan få radonbidrag för går vid 200 becquerel per kubikmeter, vilket också är det gränsvärde som anges av både Boverket och Socialstyrelsen.

Radonsanering – så funkar det

Visar det sig att ditt hus är drabbat av höga radonhalter är det bara att omgående påbörja arbetet med radonsanering. Detta kan bestå av följande åtgärder:

 • Förändringar och justeringar av din ventilation för att på så sätt få ut luft med förhöjda radonhalter.
 • Installera en så kallad ”radonbrunn” som suger ut luft ur jorden.
 • Täta sprickor, läckor och hål mot marken om radonet kommer därifrån – stänga ute radonet helt enkelt.
 • Byta ut det byggmaterial som radonet kommer från.
 • Arbeta med ytskikt såsom plasttapet på blåbetongväggar för att hindra radon att tränga igenom.

Inom dessa punkter ryms många olika detaljförbättringar som tillsammans kan minska radonhalten i luften. Hör med flera olika radonsaneringsfirmor och begär in offerter och förslag på hur de tycker att ditt radonproblem ska lösas, och vad det ska få kosta. Skriv alltid avtal med den radonsanerare du väljer på att jobbet är att avse som avklarat först när radonhalten i huset nått under ett visst värde.

Givetvis kostar radonsaneringen väldigt olika beroende på vad källan är och hur komplicerade åtgärder som krävs. Därför kan det vara klokt att utnyttja såväl radonbidrag som ROT-avdrag för din sanering.

Radonbidrag – ekonomiskt stöd för radonsanering

Du kan få ett bidrag för radonsanering när du vill genomföra åtgärder för att hamna under gränsvärdet på 200 becquerel/m3. Du måste söka och få bidraget godkänt av din länsstyrelse innan du börjar genomföra åtgärder eller anlitar någon. Radonbidraget täcker 50 procent av pengarna du läggar på radonsanerande åtgärder, dock max 15 000 kr.

Den som vill kan även utnyttja ROT-avdrag för radonsanering vilket då täcker arbetskostnadsdelen av saneringen, medan radonbidraget täcker materialkostnader.

Har du erfarenhet av radon i hus? Dela med dig av erfarenheter eller diskutera och ställ frågor i antingen kommentarsfältet eller  på Byggmentors forum.

10 tips för att få ett miljövänligare hus

10 tips för att få ett miljövänligare hus

Idag är det lätt att anklagas för att vara en miljöbov bara genom att leva. Maten vi äter, husen vi bor i, transportmedlen vi färdas i – alla är de potentiella hot mot miljön. Här är därför 10 tips för hur du som villaägare med olika insatser och förändringar kan göra din villa till ett klimatvänligt föredöme och därmed få ett miljövänligare hus. Dela gärna med dig av egna miljötips i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum.

Bygg med rätt trä

Ska du bygga nytt hus eller fräscha upp fasaden, eller kanske friggeboden, är ett miljövänligt tips att använda ”kärnträ” (särskilt hårt trä) istället för trä som blivit impregnerat och då kan vara farligt för miljön.

Elda klimatsmart

Att elda med ved i villan är miljövänligare om du använder en panna med ackumulatortank. Då kan värmen lagras, och i lite nyare modeller är vedpanna med ackumulator energieffektivt. 

Klok vattenförbrukning

Vi har nog alla känt oss lite skyldiga när vi låtit vattenkranen stå på lite för länge eller stått i duschen längre än nödvändigt. Varmvatten kräver mycket både pengar och energi och du kan göra dig själv och klimatet en tjänst genom att helt enkelt vara lite snålare med vattenanvändandet. Det är också en bra idé att installera energisnåla blandare både kök och badrum, de hjälper dig att inte använda mer vatten än nödvändigt.

Belysning viktigt i miljövänligt hus

Ett bra sätt att få till ett miljövänligare hus är att gå över till bättre och energisnålare lampor. Nu är den klassiska 60-wattlampan dessutom förbjuden och ju snabbare du byter till exempelvis LED-lampor desto bättre.

Miljövänlig trädgård

Att använda sig av bekämpningsmedel och andra hjälpmedel är vanligt för den som har gröna fingrar och gillar att påta i trädgården. Här är det ofta enkelt att välja miljövänliga alternativ om man bara lägger lite extra tid på att fråga sig fram hos sin bygg- och trädgårdshandel.

Trimma ventilationen

Både hur ventilationen i din villa faktiskt fungerar och hur du själv väljer att vädra och ventilera är enkla sätt att dra ner på energikonsumtionen. Se till att ventilerna inte är blockerade av möbler, tapet eller smuts och vädra kort och mycket istället för lite och länge under vintern. Då utnyttjar du din dyrbara värme på bästa sätt.

Rätt el- och värmeförsörjning

Har du uppvärmning med direktverkande el bör du omedelbart se över alternativen. Antingen genom att titta närmare på olika elbolag och särskilt undersöka de som levererar miljövänlig el. Ett annat bra sätt att ta ansvar för både den egna värmeförsörjning och för klimatet är att se över olika alternativ för uppvärmning av hus.

Kontrollera villan inifrån och ut

Ett sätt att verkligen analysera sitt hus miljövänlighet är att börja på utsidan och arbeta sig inåt, att helt enkelt se över vilka material som används och om de kanske går att byta ut för att spara pengar på bättre energihushållning och samtidigt göra miljön en tjänst. Isoleringen brukar vara ett bra ställe att börja på, särskilt på en del äldre hus. Att byta isolering och isoleringsmaterial kan göra susen för värmen i huset och i längden också för ditt hus klimatpåverkan.

Tänk ”fixa” istället för ”byta”

En så enkel sak som att satsa på reparation istället för att köpa nytt kan göra underverk. Det kan vara allt från att renovera en betongtrappa till att anlita en målare för att måla om fasaden istället för att byta ut den. Både plånboken och miljön kommer må bättre!

Dyrare byggdelar vinner kanske i längden

Det är viktigt att inte stirra sig blind på priset för att exempelvis köpa ett hus eller byta fönster. Vad som är en dyr engångskostnad, om du exempelvis köper nya energisnåla fönster, kan i det långa loppet vara gynnsamt ekonomiskt och miljömässigt i och med bättre hushållning med värmen och ökad livslängd. För att inte tala om att värdet på villan antagligen stiger!

Vilka är dina bästa tips för att få till ett mer miljövänligt hus? Dela med dig i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum.

Värme med oljepanna – fakta och alternativ

Byggmentor guidar dig till den kanske mest klassiska värmekällan för villor och andra hus i Sverige idag – oljepannan. Vi tittar närmare på hur den fungerar, för- och nackdelar, pris och vad du ska tänka på om du tänker köpa, eller redan äger, en oljepanna.

Är oljepannan på väg ut?

Oljepannan som uppvärmningsteknik är utan tvekan på väg att minska i betydelse för svenska hushåll. Men även om oljepannan sakta konkurreras ut av lösningar som värmepumpar, pellets, solenergi med mera så är den fortfarande mycket vanlig i många svenska hus och rätt utnyttjad kan värme med olja faktiskt vara ett mycket bra energieffektivt alternativt för uppvärmning av hemmet.

Nackdelar med oljepannan

Den kanske vanligaste och allvarligaste kritiken mot värme med olja är att det är ett fossilt bränsle som eldas. Det innebär dels att det är en ändlig resurs och dels att oljan innebär negativ miljöpåverkan.

Idag är ganska få hus uppvärmda med olja men framför allt äldre hus som inte uppgraderat sin energiförsörjning värms fortfarande med oljepanna.Oljepanna

Att värma huset med olja blir för de allra flesta dyrare i slutändan jämfört med om man investerar i mer moderna energilösningar. Man är också beroende av regelbundna oljeleveranser för att fylla på oljereserverna.

Fördelar med oljepanna

Idag är det för de allra flesta bäst att byta till ett modernare värmealternativ, exempelvis värmepump med bergvärme, eller pelletskamin. Det kan dock vara så att förutsättningarna för att installera en ny värmekälla inte är optimala vilket i så fall betyder att den med liten värmeförbrukning ändå inte tjänar mycket på att byta från oljepanna. Att ha oljepanna är också en relativt lättskött energiform som inte kräver mycket underhåll eller dagligt arbete.

Har du oljepanna idag kan du börja med att prata med grannar för att höra vad de har för uppvärmning samt kontakta din kommuns energirådgivare, de kan ofta ge allmänna råd för vilka värmealternativ som fungerar bra i hus i din kommun.

Regler och besiktning av oljepanna

Idag är det ett krav att den som har en oljetank, alltså ”behållare” för olja, måste besiktiga den regelbundet. Exakt hur ofta en besiktning behöver ske varierar beroende på exakt var den är placerad, men var 12:e år om den står ute och var 6:e år om den finns inomhus. Kom dock ihåg att ditt försäkringsbolag kan ha egna strängare krav för oljepannor, hör med dem och se till du uppfyller deras regler och krav.

Ju nyare oljepanna, desto bättre effekt

Att värma sin villa med olja är som sagt för det mesta en dyr affär om man ser hur många kronor per kWh det kostar. Det är dock inte lika illa med lite nyare oljepannor jämfört med sådana som har några decennier på nacken. Gamla oljepannor kan ibland ha så dålig verkningsgrad som 50 procent (alltså att bara hälften av energin tas till vara på och används till värme i huset).

Nyare oljepannor har oftast verkningsgrad (även kallat pannverkningsgrad) från 80 procent och uppåt, i vissa fall nästan 100 procent. Det är givetvis stor skillnad i effektivitet och årspris mellan en gammal och ny oljepanna.

Alternativ till oljepanna

Den som vill se över sin ekonomi och sina energikostnader och idag sitter med oljepanna har förmodligen en hel del pengar att spara på att byta till ny värmeförsörjning. Några alternativ som Byggmentor skrivit om tidigare är:

Pelletskamin – populär värmekälla med viss mysfaktor.

Värmepump – finns i olika varianter, exempelvis luft/vatten-värme, bergvärme, ytjordvärme och sjövärme )läs mer om hur du räknar ut besparing med värmepump).

Det går också att drastiskt sänka sina värmekostnader genom att tänka på kringfaktorerna i hemmet, exempelvis genom att tilläggsisolera och satsa på energisnål isolering, eller att möblera energieffektivt eller ta del av ”många bäckar små”-tipsen för hur du sänker energikostnaderna.

Har du oljepanna, eller har du haft det tidigare? Vad är dina bra och dåliga erfarenheter? Skriv gärna en kommentar nedanför eller på Byggmentors forum.

Energideklaration för villaägare

Ett första steg mot att hitta den perfekta energilösningen för just ditt boende, och så småningom till sänkta värmeräkningar, är att göra en energideklaration. Det är dessutom ett krav att ha gjort en energideklaration när du ska sälja ditt hus.

Energideklarera med en expert

Att genomföra en energideklaration är egentligen ett sätt att se över sin förbrukning av el på samma sätt som en vanlig deklaration är ett sätt att se över sin ekonomi. Rent praktiskt betyder det att du redovisar hur mycket energi ditt hus förbrukar och ger förslag på hur du kan sänka dina kostnader, vilket kan gynna plånbok och klimat såväl i ditt hem som i omvärlden.

Sedan den 1 januari 2009 måste den som säljer en villa eller radhus ha genomfört en energideklaration. För att genomföra detta behöver du använda något av de godkända företag som genomför energideklarationer, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, har en bra lista över sådana företag.

Vad behöver du som husägare göra

Även om själva energideklarationen sköts av en expert så är det viktigt att du är involverad i processen, dels för att underlätta och snabba på arbetet och dels för att själv få en känsla för vad dina energibovar är och hur du kan åtgärda dessa.Energideklaration - så gör du

För att förbereda dig rekommenderar Boverket att du letar upp och tar fram så mycket som möjligt av följande information:

 • Fastighetsbeteckning (via din kommun).
 • De ritningar som finns över ditt hus och eventuella tillbyggnationer.
 • Byggår.
 • Lista över de förändringar du gjort på huset som kan tänkas påverka energiförbrukning, till exempel tilläggsisolering eller fönsterbyte.
 • Information om ventilationssystem.
 • Din energiförbrukning det senaste året.
 • Resultat från eventuellt radonmätning.

Vad händer när energideklarationen är klar

Därefter kontaktar du en ackrediterad energiexpert som går igenom dina uppgifter och eventuellt också besöker ditt hem och granskar det närmare. Alla uppgifter om energideklarationen registreras sedan hos Boverket. En energideklaration gäller sedan i tio år. Även om du inte tänker sälja huset kan energideklarationen vara väl värd att göra eftersom den kan bidra till en bättre förståelse för din egen energiförbrukning och vad du kan göra för att sänka dina kostnader.

Har du genomfört en energideklaration och vad tycker du att den gav? Dela med dig i kommentarsrutan nedanför eller registrera dig på Byggmentors forum. Besöka oss också gärna på Facebook.

 

Isolera vinden – en lönsam investering

Att tilläggsisolera vinden är ofta väl spenderade pengar. Byggmentor ger dig en överblick över hur en vindsisolering går till.

En tilläggsisolerad vind är inte bara behagligare att vistas på. Den ger också lägre kostnader och minskad energiförbrukning, något som uppskattas av både din plånbok och av miljön som skonas. Dela gärna med dig av kunskap eller ställ frågor om isolering i kommentarsfältet här nedanför eller på Byggmentors forum.

Stäng inne varmluften – spara pengar

Eftersom varm luft stiger är det oundvikligen så att din varmluft kommer lämna ditt hus genom taket om du inte har tillräckligt bra isolering och även om själva vindsisoleringen kostar en del så är det på sikt pengar du sparar in genom minskade värmekostnader. Generellt gäller det att börja uppifrån när du tänker isolering, starta med tak, följ upp med väggar och fixa sedan golvet. I det genomsnittliga svenska huset försvinner hela 15 procent av värmen ut genom taket, enligt Energimyndigheten. Med en väl genomförd isolering kan en villas värmekostnader sänkas med upp till 25 procent.Tilläggsisolera vinden

Effektiv isolering lönar sig snabbt

Lite beroende på vad din isolering kostar och vad du betalar för din värme i dagsläget kan investeringen faktiskt ha lönat sig redan inom tre till fyra år. Dessutom gör du en miljöinsats. Ett enkelt test för att se om värme läcker ut från delar av ditt tak är att på vintern se om det finns större fläckar utan snö på det. Är ditt hus äldre brukar isolering vara särskilt lönsamt, de flesta hus byggda innan 1970 gynnas extra mycket av tilläggsisolering eftersom de inte är lika energieffektiva som nyare villor.

Metoder för att tilläggsisolera vinden

Lösull används ofta för vindsisolering. Materialet är effektivt och relativt billigt och du behöver ett tunnar lager lösull för att få samma effekt som ett tjockare lager av kutterspån, ett annat vanligt isoleringsmaterial. Ett modernare alternativ är cellplast. Hör med din entreprenör om vad som är bäst för din vind eller satsa på det som funkar bäst för din situation om du bestämt dig för att isolera vinden själv. Läs gärna mer om isoleringsmaterial.

Vad kostar det att tilläggsisolera vinden?

Eftersom många faktorer spelar in – typ av isolering, storlek på ytan som ska isoleras, tjockleken på isoleringen och vem som utför jobbet varierar kostnaderna mycket. Men generellt kan du räkna med att en entreprenör tar allt från 100 kronor per kvadratmeter upp till 300 kronor per kvadratmeter för en vindisolering. Ta gärna in offerter från flera entreprenörer för att få en bra jämförbar prisbild. Och du – glöm inte att du kan göra ROT-avdrag för arbetskostnaden!

Så tilläggsisolerar du vinden

Även om du låter en entreprenör utföra isoleringen så gynnar det dig som beställare att ha koll på hur isoleringsprocessen går till för att du ska kunna ställa rätt krav och frågor.

1. Först ska du bestämma om vinden ska inredas eller bara användas för förvaring. Ska den inte inredas räcker det med att isolera vindbjälklaget, i annat fall gäller det att isolera hela ytan.

2. Välj material (se ”Metoder för att tillägsisolera vinden” här ovan). Generellt gäller att en vindsisolering bör vara 50 centimeter tjock.

3. Gammalt isoleringsmaterial rensas bort för att bereda plats åt det nya, till exempel lösull och/eller isolerskivor.

Kom ihåg-lista för vindsisolering

 • Under en vindisolering är det viktigt att täta ordentligt så att luft tar sig upp på vinden från boendeytorna. Den luften är nämligen ofta fuktig och på en välisolerad vind kan fuktskador uppstå. Detta kan vara ett särskilt viktigt skäl till att inte utföra arbetet själv om du inte är helt säker på vad du gör.
 • Oavsett din egen kompetensnivå bör du alltid börja med att prata med ett proffs. Kontakta en energirådgivare hos din kommun eller en entreprenör du har förtroende för.
 • Gör gärna en enklare kalkyl på vad du betalar för din värme idag och vad du hoppas spara genom isoleringen. Jämför sedan medan vad investeringskostnaden blir för själva isoleringen.

Har du isolerat eller funderar du på att tilläggsisolera vinden, eller någon annan del av ditt hem? Dela med dig av kunskap eller ställ frågor om isolering i kommentarsfältet här nedanför eller på Byggmentors forum.

Andra artiklar om isolering och energiåtgärder:

Solenergi: Solen är gratis

Uppvärmning med solenergi är inte bara ekonomiskt, bekvämt och miljövänligt. Idag är det dessutom på riktigt gångbart för det enskilda hushållet.

Småskalig solenergi

Även om solpaneler kanske inte är ett heltäckande alternativ för husägaren så utgör energiformen definitivt ett bra komplement till andra uppvärmningsalternativ. Solenergi kräver dessutom väldigt lite underhåll och det är ett i jämförelse fritt och självgående system.

Nu för tiden kan konsumenten också skräddarsy solpaneler efter eget huvud, till exempel genom att välja solpaneler i en viss färg eller anpassa storleken till att matcha just sitt hushålls behov.

– Allt fler upptäcker de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med solel, säger Andrew Machirant, vice ordförande i branschföreningen Svensk Solenergi.

Så funkar solenergi

Solljus blir genom solceller omvandlat till el i form av likström. Detta är annorlunda jämfört med exempelvis solfångare där solens värme används till att producera värme genom varmvatten.

När solcellen omvandlar solenergin till el så är det utan några rörliga delars inblandning. Dessutom krävs inget bränsle och det skapar inga utsläpp. Solenergi är på det sättet ett spännande miljövänligt alternativ även om det knappast klarar att leverera all energi ett hushåll behöver.Solenergi till villan
Foto: Aquasol

Ekonomiskt stöd för solenergi

Privatpersoner, liksom företag, kan söka ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen för att installera solceller som ska producera egen el. Stödet kan uppgå till högst 60 procent av kostnaderna. Trots att vi i Sverige har en förhållandevis kort period av solsken varje år så är det ändå tillräckligt för att bidra med el under relativt stora delar av våren, sommaren och hösten. Givetvis spelar ditt geografiska läge, dels för att antalet soltimmar varierar över vårt avlånga land och dels för att arbetskostnaden för installationen ofta ökar med storleken på staden där du bor.

Fakta om bidrag för solenergi

 • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.
 • Bidraget är på 60 % (55 % för stora företag) och gäller hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
 • Alla typer av sökanden kan söka stödet.
 • Det maximala stödbeloppet är 2 mil joner kronor per byggnad.
 • Det totala beloppet som avsatts för stödet är 100 miljoner kronor under 2009 och 50-60 miljoner för 2010 respektive 2011.
 • Stödet gäller från och med den 1 juli 2009 till den 31 december 2011.

Byggmentors bonusfakta om solenergi:

Kostnad för solenergi

Varierar beroende på produkt och storlek, från under 10 000 kr till uppemot 30 000 kr är normalspannet.

Fördelar med solenergi

 • Billigt, i jämförelse med många andra alternativ
 • Miljövänligt
 • Bekvämt.
 • Kan kombineras med exempelvis pelletsuppvärmning, jord- eller bergvärme.
 • Stöd för investering kan ges (ansökan finns hos Energimyndigheten).

Nackdelar med solenergi

 • Väderberoende.
 • Behöver ofta kompletteras med ytterligare energilösning.

 

Har du funderat på solenergi? Eller är du redan igång och använder solen som värmekälla för huset? Kommentera artikeln här nedan eller diskutera dina intryck av solenergi på Byggmentors forum.


Vanliga frågor om avlopp, och 11 smarta tips

Behöver jag ansöka om bygglov för att installera ett enskilt avlopp?

Ska du anlägga en ny avloppsanläggning, ändra en gammal anläggning eller sammankoppla en vattentoalett behöver du tillstånd från kommunen.

Hur lång tid tar det att installera ett nytt avlopp?

Faktorer som storlek på fastigheten spelar in men någonstans mellan en till tre månader är en rimlig tidsperiod att utgå från. Tänk på att själva ansökan hos kommunen kan ta tid och att arbetet inte kan börja innan ansökan är godkänd.

Vad ska en ansökan till kommunen innehålla?

Börja med att prata med din egen kommun för att höra vad som gäller. Men generellt krävs:
 • Ett ifyllt ansökningsformulär.
 • En tydlig redogörelse som förklarar hur avloppet ska placeras och var dricksvattentäkter finns.
 • Intyg från påverkad markägare om en del av anläggningen ska placeras hos denne. Gäller även vid utsläpp av renat vatten till dike eller till dräneringsledning på annans fastighet eller mark.
 • Eventuella bilagor som behövs för miljökontorets prövning av avloppsreningsmetoden som du valt.

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd från kommunen om avloppsanläggning?

Olika kommuner har olika handläggningstider, men cirka sex veckor är en fingervisning. Kom ihåg att en komplett ansökan tar kortare tid att behandla än en halvfärdig.Installera avlopp med infiltration

Hur ska ett avlopp dimensioneras?

Avlopp dimensioneras ofta för ett hushåll med fem personer (varav två vuxna).

11 tips att tänka på när du installerar avlopp

1. Tala med grannar och bekanta som är i samma sits som du, utnyttja ditt ”avloppsnätverk”.
2. Kontrollera din installatörs certifieringar.
3. Tänk långsiktigt, det är en stor investering som ska räcka länge.
4. Tänk på såväl omgivning och miljö som din egen boendesituation.
5. Ta väl hand om ditt avlopp för att slippa onödiga föroreningar och bakterier.
6. Våga fråga! Vid ett stort projekt ska du se till att få den bästa servicen och det bästa resultatet.
7. Du måste ansöka om tillstånd hos miljönämnden för att få bygga en avloppsanläggning.
8. Var noggrann med din ansökan och räkna in den i projektets tidsplan.
9. Ansökan ska vara komplett, det underlättar för dig själv och för kommunen.
10. Du som husägare ansvarar för att din avloppsanläggning följer lagens krav.
11. Utnyttja ROT-avdraget.
Läs mer om avloppsanläggningar i Avloppsanläggningens ABC. Dela gärna med dig av egna tankar, råd eller funderingar i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.

Bort med stubbarna på tomten

Sabbar stubbarna tomten? Du är inte ensam om det problemet, och det finns lösningar för att få bort oönskade stubbar. Ställ gärna frågor eller dela med dig av egna tips kring stubborttagning på Byggmentors trädgårdsforum.

Att kapa träd är något de flesta husägare klarar av. Att få bort stubbar på tomten kan däremot vara knivigare. Stubbar som sträcker sig långt ner i jorden kan innebära mycket arbetstid för vad som på ytan ser ut att vara en rätt liten och anspråkslös trädstump.

Hur funkar stubborttagning med stubbfräs?

En effektiv och miljövänlig metod för att få bort stubbar är att använda en stubbfräs, alltså en maskin som med hjälp av en sågklinga helt enkelt skär och trasar sönder stubben. Genom att använda sig av en stubbfräs kan man lätt och skadefritt fräsa ner stubben och i slutändan är det endast hålet där stubben tidigare suttit som återstår.

För att kunna utföra ett så miljövänligt och felfritt arbete som möjligt krävs en stubbfräs som kan fräsa bort stubben utan att gräsmattan tar skada. Stubbfräsen fräser bort stubben och lämnar endast kvar gropen där stubben suttit och spånet som den förvandlats till. Efteråt så kan man täppa igen gropen med jord eller exempelvis lägga plattor eller bygga altan.

Andra metoder för att ta bort stubbar

Borttagning av stubb går att göra på flera sätt. Det vanligaste är att man försöker gräva bort stubben för hand eller med hjälp av en grävmaskin. Nackdelarna med att gräva bort en stubbe är att omgivningen förstörs, och man kan dessutom riva sönder kablar som ligger nergrävda kring stubben.

Vad kostar stubborttagning?

Borttagning av stubb är relativt billigt och kommer låta dig spara både tid och blad på gräsklipparen i framtiden. Se därför stubborttagningen som en investering som kommer löna sig i längden.

Priset för att anlita en entreprenör som tar bort stubbar på din tomt varierar beroende på yta, plats i landet och storleken på stubben som ska väck, men räkna mellan 200 – 1000 kronor per stubbe. Man kan också räkna på ungefär 100 kronor per decimeter stubbe. För att hitta den rätta lösningen för just dig och dina krav så rekommenderas att du tar in flera offerter från specialister som kan guida dig rätt och låter dig jämföra priser.

Att hyra en stubbfräs själv kostar ofta dryga tusenlappen (inklusive moms) per dag. Att köpa en stubbfräs är bara ett alternativ för den rike eller den yrkesverksamme stubbfräsaren, runt en halv miljon kan du få lägga ut.

Film som visar stubbfräs

Här är två klipp för den som vill se en stubbfräs ”in action”:

Stubbfräs 1

Stubbfräs 2

Frågor och svar om stubborttagning

Vad ska man göra av sågspånet?
Antingen så gräver du ner det tillsammans med jord eller så slänger du det i komposten. Träflis är dessutom bra att använda som täckning i rabatten.

Kan man använda sig av en stubbfräs även på radhustomter?
Absolut, det finns olika typer av storlekar och med tanke på maskinernas lätta vikt så funkar det alldeles utmärkt.

Hur stor får stubben vara?
Stubben kan vara i vilken storlek som helst men en större stubbe blir svårare (och oftast dyrare) at ta bort.

Vad kostar det att ta bort en stubbe med 30cm i diameter?
Kostnaderna skiljer sig kraftigt beroende på tillfälle, omständigheter och entreprenör men omkring 300 – 400 kronor. En hundralapp per decimeter i diameter är ett bra riktmärke.

Kan jag lägga stenplattor efter att stubben är borttagen?
Ja, självklart men säg då gärna till entreprenören i förhand eftersom att gropen bör vara lite djupare med tanke på allt grundarbete som ska göras.

Vad händer efter att stubben är borttagen?
Antingen så gräver du igen gropen och odlar gräs, eller så väljer du andra alternativ som att bygga altan eller lägga stenplattor.

Att tänka på vid stubborttagning

* Ta in flera offerter och granska skillnaderna

* Säg till innan fall du har planerat att lägga marksten där stubben tidigare låg. Det behövs nämligen göras en djupare grop då.

* Gräv helst inte om du kan undvika det, det finns risk att ha sönder kablar och även gräsmattan.

* Det är en engångsinvestering, så snåla inte utan satsa på att få ett så bra resultat som möjligt.

* Att använda en stubbfräs är ett miljövänligt alternativ.

Har du själv tagit bort stubbar på tomten? Vilken metod rekommenderar du? Ställ frågor eller dela med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedan eller på Byggmentors trädgårdsforum.