Energisnål stadsdel med solenergi

Stadsdelen Vauban i tyska Freiburg är byggd för hållbarhet och energieffektivitet. Passivhus och plusenergihus har skapat en energisnål stadsdel.

2012-12-06 av

Läs mer

Skillnad mellan solfångare och solceller

Solfångare och solceller blandas ibland ihop trots att de mest bara har energikällan – solen – gemensamt. Byggmentor tittar närmare på skillnaderna, fördelarna och kostnaderna.

2011-10-03 av

Läs mer

Plusenergihus – husen som ger mer än de tar

Ett plusenergihus är ett hus som i sig självt producerar mer el än det förbrukar. Man kan alltså helt enkelt säga att det är ett hus som är en plusaffär för miljön, och kanske också för husägarens ekonomi. Byggmentor tittar närmare på plusenergihus, diskutera gärna ämnet när du […]

2011-09-01 av

Läs mer

Isolera energieffektivt när du bygger nytt hus

När du bygger nytt hus har du mycket att vinna på att investera i isoleringen, och för äldre hus kan uppgraderad isolering/tilläggsisolering ibland löna sig mer än […]

2011-05-13 av

Läs mer

Nyckelfärdiga hus

Att köpa ”nyckelfärdigt” tilltalar många som vill bygga själva utan att för den sakens skull ta ut sig helt.

2011-03-26 av

Läs mer

Passivhus – byggmetoden som fortsätter att g...

Smarta energival är inte bara att installera rätt värmepump eller välja rätt elleverantör. När du bygger huset görs många val. Passivhus kan vara ett bra alternativ. Låt bakmaskinen värma dig I korthet går passivhus, eller lågenergihus, ut på att inte låta någon värme går till […]

2011-02-12 av

Läs mer