Slipp damm när du borrar i vägg

Slipp damm när du borrar i vägg

När du ska borra i en vägg kan borrdammet bli besvärligt, särskilt om du har möbler eller prylar under borrhålet. Men det finns ett enkelt, snabbt och i princip gratis sätt att undvika problemet med damm vid borrning.

Lösningen på problemet med borrdamm

Så här slipper du borrdamm, illustrerat i fyra enkla steg med bilder.

borr-damm-1
1. Sätt fast lappen.

1. Sätt fast en post it-lapp strax under punkten på väggen där du ska borra. Sätt fast den med den häftande delen nedåt och vik sen bak lappen så att den sticker ut från väggen som en liten markis.

borr-damm-2
2. Borra som vanligt.

2. Borra som vanligt (läs mer om bästa tipsen för borrning här), notera hur dammet samlas på post it-lappen.

borr-damm-3
3. Stötta upp lappen.

3. Var beredd med ett finger för att stötta upp lappen om det samlas mycket damm på den och därmed tynger ner den.

borr-damm-4
4. Dammet samlat i lappen.

4. Färdigt! Dammet snyggt och prydligt uppsamlat i post it-lappen, redo att slängas i en papperskorg nära dig.

Har du andra tips och tricks för borrning eller hemmafixande? Skriv gärna en kommentar här under.

 

Så får du bort alger på fasad och andra material

Att få bort alger på hus, fasad eller plank kan vara besvärligt, särskilt om algerna låtits växa under en längre tid. Här är tipsen för att få bort alger från villan och få en fasad eller annat träverk att kännas som nytt. Har du själv tips eller frågor kring alger och algborttagning? Skriv gärna en kommentar under artikeln eller på Byggmentors trädgårdsforum.

Så angriper alger trä

Alger är en del av den naturliga floran i Sverige och det är därför inget konstigt egentligen om din fasad eller ditt staket drabbas av algangrepp. Däremot är det inte alltid så snyggt och det kan vara tecken på fuktproblem. Fuktskador bör alltid åtgärdas snarast och därför är det viktigt att känna sina alger.

Alger kan dessutom angripa andra material än bara trä. Tak, till exempel tegelpannor, är också ofta utsatta för algproblem. Marksten och plåtdetaljer på hus är andra material som också är i riskzonen för algerna. Tumregeln är att om en yta på något sätt kommer i kontakt med fukt eller vatten så kan den också drabbas av alger, och om algangrepp förekommer är risken för ännu värre fuktproblem stor eftersom algerna binder fukten vilket skadar exempelvis fasad, tak eller altan.

Utan åtgärd kan dessutom algerna i längden leda till att träverk ruttnar och att svampar bildas med fortsatta fuktproblem och kanske till och med hälsorisker som följd.

Känn igen alger på hus

Alger tar sig oftast formen av en tunn grön hinna som känns lite hal och slemmig i konsistensen. Färgen kan variera, liksom omfattningen och tjockleken, men ser det ut att höra hemma i skogen snarare än på utsidan av en villa eller friggebod kan du anta att det är alger som klamrat sig fast.

Kom dock ihåg att algerna i början inte syns med blotta ögat, de sprids som sporer vilket gör att algerna kan finnas där redo att växa innan du upptäcker dem. Därför ska man aldrig måla villan, byta tak, eller göra andra åtgärder på husets skal utan att först rengöra noggrant. Annars riskerar man att algsporerna blir kvar bakom färg eller takpannor för att sedan skapa problem med fukt. Särskilt perioder med värme och fukt eller regn är perfekta för sporerna att växa.Alger på hus

Få bort algerna från fasaden

Här går vi igenom hur man bekämpar alger på fasad men principen är densamma oavsett om det rör sig om algangrepp på villa, på en verktygsbod eller på husgrunden.

Det enklaste sättet att bli av med alger är med gammal hederlig manuell rengöring. Högtryckstvätt, skrubba med borste och lätt såpat vatten och noggrann detaljputsning med en tandborste gör oftast susen. Precis som du håller kroppen och dina kläder rena behöver ditt hus och annat som kommer i kontakt med väder och vind hållas rent.

Minst en gång om året, helst två, bör du rengöra ditt hus. I slutändan kommer du lägga mindre tid på rengöring om du gör det regelbundet snarare än att vänta tills algerna spridit sig för mycket. Ett bra tips är att göra det första gången när snön börjar försvinna, och nästa gång när snön börjar komma.

Komplettera med algborttagningsmedel

Rengöringen ”för hand” är grundstenen i bekämpning av alger men du bör komplettera med ett riktigt algborttagningsmedel för att även få bort eventuella sporer som kanske inte syns.

Enklast är att köpa ett medel för algborttagning och sedan applicera på alla de ytor som är i riskzonen för alger. Med någon form av spruta går det hela snabbt och blir jämnt fördelat. De allra flesta medel för bekämpning av alger ska helst få verka under en längre tid innan du kan fortsätta rengöringen. Det kan alltså vara bra att applicera algborttagningsmedlet innan en semester eller liknande.

Algborttagningsmedel hittar du i välsorterade bygg-, färg- och trädgårdsvaruhus. Några varianter av algborttagningsmedel på marknaden är Algosol, Fulstopp, Tercol och GrönFri. Gemensamt för dessa och andra medel är att de är relativt kraftfulla, följ därför doseringsanvisningar noga.

Förebygg problem med alger

Det finns några förebyggande åtgärder för att inte drabbas av alger på huset:

 • Rengör alltid noggrant med vatten och borste både innan och efter du använder algborttagningsmedel.
 • Alger och olika typer av mossa gillar att verka i skugga, kanske kan det vara värt att hugga ner träd som skuggar delar av din villa?
 • Många små rengöringar gör att du längre fram inte behöver göra omfattande bortrensningar av alger.
 • Bedöm alltid vilken yta du ska behandla och välj metod därefter. Vissa ytor måste rengöras med lättare hand än andra.

Har du själv tips eller frågor kring alger och algborttagning? Skriv gärna en kommentar här under artikeln eller på Byggmentors trädgårdsforum.

Guide: spackla gipsskivor

Att spackla gipsskivor är något de flesta som äger hus eller lägenhet tvingas göra förr eller senare oavsett hur mycket eller lite man gillar att fixa och renovera (se många exempel på ”hemmafixande” här). Spackel är ett enkelt och billigt sätt att reparera ojämnheter och jämna ut skarvar och kanter, och att spackla är ofta en nödvändighet innan tapetsering eller målning av väggar.

Även om det är relativt enkelt finns det en del att tänka på när man spacklar gipsskivor, Byggmentor går igenom spacklandets ädla konst och vad du behöver veta för att kunna spackla gipsskivor rätt. Har du erfarenheter av eller frågor om att spackla gipsskivor? Kommentera här nedanför eller diskutera på Byggmentors forum.

Rätt spackel för jobbet

Ska du spackla gipsskivor är du sannolikt inomhus och du bör du skaffa ett spackel anpassat för detta och inte ett grövre spackel som brukar användas utomhus. Det finns många varianter av spackel, fint sandspackel funkar ofta bra för gipsväggar eller gipstak, men för bästa resultat bör du rådfråga din bygghandlare om vad de rekommenderar för typ av spackelmassa.

Verktyg för spackling av gipsskivor

Att hitta rätt verktyg för spacklingen är oftast en fråga om rätt storlek. Att köpa enkla spackelverktyg är ofta i sammanhanget billigt, passa på att köp in en uppsättning i olika storlekar, mindre varianter för små skrymslen och stora breda som är bra när du vill spackla stora ytor.

Ispackling och påspackling

Spackling sker oftast i flera olika skeden och varianter. Första steget är att göra en ”ispackling” då du spacklar i och över håligheter, exempelvis spik- eller skruvhål eller djupare skarvar. Ungefär 4-5 centimeter bred spackelremsa brukar vara lagom över skarvar. När hålen är fyllda och du spacklat ett tunt lager spackel runt dessa låter du det hela torka.

Sedan sker en påspackling. Då täcker du gipsskivorna med spackel i jämna tunna lager. Det är generellt bättre att göra två-tre påspacklingar av gipset snarare än en påspackling med ett enda tjockt lager spackel.

Spackla gipsskivor

Förstärk med glasfiber och slipa

När du spacklat gipsväggen kan det vara på sin plats att förstärka i hörnen med en glasfiberremsa. Glasfiber hjälper till att öka stabiliteten och förebygga att sprickor uppstår. En glasfiberremsa för spackel hittar du hos de flesta byggvaruhus.

Sedan är det bästa sättet för att se att spacklet är jämnt och fint att helt enkelt känna med handen över hela den spacklade ytan och rätta till vid behov. Därefter är det bara att slipa med ett fint sandpapper för att få en helt slät yta på dina gipsskivor, redo för tapet eller färg.

Har du erfarenheter av eller frågor om att spackla gipsskivor? Kommentera här nedanför eller diskutera på Byggmentors forum.

Kontrollera villans tak, grund och fasad

När vädret blir allt varmare blir det också dags att göra din årliga kontroll av din villa. Att gå igenom minsta detalj är svårt men med Byggmentors guide får du tipsen för att kunna genomföra en effektiv kontroll av ditt hus eventuella behov av renovering eller allmänt fix.

Överväg byggnadsställning

För att kunna undersöka exempelvis tak och detaljer högt upp på fasaden behöver du komma upp från marken. Att göra detta via en stege funkar givetvis men det är sannerligen inte den säkraste lösningen. Att hyra en byggnadsställning kan ofta vara ett smart drag som i slutändan gör att du kan jobba mer effektivt och tryggt.Kontrollera grund, tak och fasad

Hör med din bygghandlare eller närmaste uthyrare av byggredskap och verktyg om en rullställning, ofta kan du även få tips på hantverkare som monterar den, även om det för den normalhändiga går utmärkt att göra själv. En byggnadsställning kostar inte mer än en hundralapp eller två per dygn. Kom ihåg att mäta upp vilken höjd du behöver komma upp på innan du skaffar ställningen. Passa även på att hyra en takställning om du vet med dig att du behöver komma upp högt på taket. En takställning hjälper dig att vara stabil och trygg uppe på taket och kostar även den sällan mer än 150-200 kr/dygn.

Uppifrån och ner – taket först

Kontrollera taket först av allt, och för ett tak som ger skydd på utsidan behöver det vara fungerande även på insidan. Börja därför med att ta dig upp på din vind eller motsvarande utrymme i din villa för att gå igenom takets insida samt vinklar och vrår. Leta efter uppenbara sprickor eller flagningar som inte hör hemma på ett ”friskt” tak.

Det du ska leta efter på utsidan är ungefär samma sak. Titta särskilt efter takdelar som släppt och mer eller mindre ligger lösa. Takpannor, takplåt eller andra takdelar ska alltid sitta på plats, annars riskerar du allvarliga fuktproblem längre fram.

Var extra uppmärksam på takets vinklar och möten med andra delar av konstruktionen. Takfoten och taknocken är särskilt utsatta för tidens tand och bör få extra uppmärksamhet. Annars gäller det mest att leta efter, och få bort, löst skräp på taket samt att kolla efter fuktigt material på själva taket eller strax under det.

Fasad och vindskivor

Kontrollera vindskivorna, på takets sida, och fasaden på liknande sätt som själva taket. Först tittar du efter synliga brister, sprickor eller flagnande färg exempelvis. Titta också efter rost på eventuella metalldelar.

Undersök takränna och stuprännor efter skräp som blockerar flödet och se till att konstruktionen fortfarande är hel. Det är billigare att åtgärda ett litet fel nu än ett stort fel om ett par år. Se även till att stupröret inte lämnar utrymme för angrepp av skadedjur, kolla efter glipor längs själva röret och att det är tätt mot dagvattenbrunnen.

Särskilt fokus på trä

Trä är ett bra material på många sätt men det kräver att du är extra uppmärksam på fuktskador. Först går du över exempelvis träfasad med ögon och händer för att leta efter missfärgningar och områden som är uppenbart fuktskadade: Tumregeln är att du inte ska kunna trycka in något hårt, udden på en kniv till exempel, utan motstånd. Är det för mjukt och för dåligt motstånd kan det vara dags att byta ut ditt träverk.

Även om du bara upptäcker små fuktangrepp som kan verka obetydliga är det viktigt att undersöka vad källan är och se till att det inte förvärras. En liten fuktskada försvagar konstruktionen och kan leda till mer vatten som orsakar värre skador och till slut försvagar hela konstruktionen.

Kontrollera grunden

Du bör regelbundet kontrollera den del av din husgrund du kan se med blotta ögat, både utifrån och inifrån. Återigen gäller det att leta efter synliga skador och fuktangrepp. Ska du genomföra en dränering runt huset eller av annan anledning utför grävarbeten på tomten är det lämpligt att passa på att genomföra en grundlig kontroll av grunden då.

Vilka tips har du när det gäller att undersöka och kontrollera villan utvändigt? Dela med dig av tips och frågor i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.

Isoleringsmaterial till villa

Att tilläggsisolera är ett populärt sätt att göra villan mer energieffektiv. Byggmentor går igenom några av de vanligaste isoleringsmaterialen för små och stora villor. Diskutera gärna dina egna erfarenheter av isolering eller ställ frågor, antingen i kommentarsfältet efter artikeln eller på Byggmentors forum för isolering, tomt och grund. Läs gärna också vår guide till energisnål isolering.

Mineralull – glasull och stenull

Mineralull är en typ av isolering som egentligen kan innebära flera olika varianter, till exempel glasull/glasfiber och stenull. Många isoleringsmaterial kommer som rulle, som färdiga skivor eller eller lösull (småbitar). Generellt brukar de flesta anses att färdiga skivor är att föredra där det finns plats.

Isolering med glasfiber/glasull

Glasull är en rätt miljövänlig isolering sett till hur den tillverkas. Denna typ av mineralull kan nämligen bestå av upp till 90 procent glas som återvunnits. Du kan, lite tillspetsat, alltså säga att du isolerar med dina gamla glasflaskor. Glasfiber/glasull är ett mycket vanligt isoleringsmaterial som kan köpas som skivor, lösull och rullar.

Glasullens fördel som isoleringsmaterial är att den står emot alla angrepp av svamp eller röta. En nackdel är att den inte är särskilt skonsam mot kroppen när du hanterar den, därför behöver du skyddskläder och andningsmask om du vill ge dig på att isolera med glasull själv.

Isolering med stenull

Stenull är ett isoleringsmaterial som skapats av diabas, en sorts sten. För- och nackdelar med stenull är ungefär desamma som för glasfiber – står emot svampangrepp och röta men kräver skyddskläder för att handskas med. En särskild egenskap som gör stenull populärt att använda vid isolering är att det är extremt motståndskraftigt mot eld.

Papper som isoleringsmaterial

Återvunnet papper blir idag bra isoleringsmaterial, även om det inte är så vanligt så används det ofta för vindsutrymmen (läs mer om tilläggsisolering av vind). Pappisolering har ungefär liknande för- och nackdelar som isolering med trä och är ett kostnadseffektivt sätt att tilläggsisolera. Eftersom pappersisolering (och isolering med träfiber) kommer i många olika varianter och är framtagna eller behandlade på olika sätt bör du rådfråga den handlare där du köper din isolering om vad som passar bäst för dina isoleringsbehov.

Cellplast/Frigolit (EPS)

Ett isoleringsmaterial som är enkelt att handskas med är frigolit, eller expanderad polystyren (EPS), en typ av cellplast. Materialet har goda isolerande egenskaper men är lättantändligt och får inte användas i flervåningshus.

Perlit

Inte det vanligaste isoleringsvalet i Sverige men ändå ett effektivt isoleringsmaterial som inte går att antända och som inte heller kan ruttna. Är särskilt bra för isolering i väldigt svåråtkomliga utrymmen och köps oftast in som lösfyllnad. Vanligast som isolering för tak och husgrund.Isoleringsmaterial för villan

Isolering med lin

Lin är ett organiskt isoleringsmaterial som är relativt kostsamt jämfört med flera andra typer av isolering men i gengäld är det miljövänligt. Lin kan köpas både som rulle eller färdiga isoleringsskivor.

Tjocklek på isolering i villa

Olika material har olika isolerande egenskaper men man kan utgå från att den genomsnittliga svenska villan behöver ungefär 250 – 300 millimeter isolering i ytterväggar och 200 millimeter på golv som ligger mot marken. På vinden kan det behövas mer, uppemot 350 – 400 millimeter. Rådfråga din leverantör av isoleringsmaterial om du är osäker.

Det kan också vara klokt att anlita någon för att utföra din tilläggsisolering om du inte är säker på hur arbetet ska utföras. Att tilläggsisolera berättigar till ROT-avdrag vilket gör att arbetskostnaden halveras (upp till 50 000 kr per person och år). Läs mer om ROT-avdrag 2012.

Lambda

När man talar om isolering brukar olika material oftast ha ett angivet lambdavärde. Ju lägre lambdavärde desto bättre isolerande egenskaper har isoleringsmaterialet. De flesta isoleringsmaterial har ett lambdavärde på mellan 0,030 och 0,045 W/mK (uttrycks ofta som exempelvis ”lambdavärde 30” för enkelhetens skull).

Kommentera gärna med frågor eller tips kring olika typer av isolering, eller diskutera ämnet på Byggmentors tomt- och grundforum.

Andra artiklar om isolering, mark och grund:

Så länge håller huset: lista över livslängd

Att bygga hus är en sak, att fixa, renovera och bygga till en helt annan. Förr eller senare kommer du ställas inför det faktum att alla delar av ett hus förfaller och måste renoveras eller bytas. Byggmentor hjälper dig att bli förberedd på det oundvikliga.

Livslängderna i listan avser en normal svensk villa som inte är byggd nyligen men heller inte är uråldrig. Listan är ungefärlig och stora variationer förekommer beroende på utförande, material och slitage. Exempelvis plåttak kommer i olika varianter där 50 år är en vanlig livslängd samtidigt som en del typer av takplåt håller nästan dubbelt så länge. Är den berörda delen av huset ny och modern kan du oftast lägga på några år i livslängd och på samma sätt blir livslängden kortare om husdelen är gammal.

Den fungerar ändå som en övergripande guide och den angivna livslängden för varje del av huset är om inte annat definitivt en tidpunkt när du bör se över husdelen i fråga (om inte ett par år innan). För vitala delar, som fuktspärr i badrum eller grunddränering, räcker det inte att vänta på maximal livslängd utan dessa måste du regelbundet kontrollera. Vet du att de närmar sig max livslängd är det lika bra att börja budgetera för byte eller upprustning på en gång.

Hittar du inte det du letar efter i listan? Skriv en kommentar eller fråga andra hem- och husintresserade på Byggmentors forum.Vårda taket och öka livslängden

Livslängd tak

Plåttak: 50 år

Takpannor: 50 år

Papptak: 30 år

Takläkt: 30 år

Stuprör: 30 år

Hängränna: 30 år

Livslängd utsida (fasad och vägg)

Träfasad (färg): 10 år

Husgrund: 80 år

Dränering (runt källarvägg/husgrund): 35 år

Fönster: 30 år

Livslängd väggar inomhus och el-/vatteninstallation

Tapet/målad vägg: 15 år

Elledningar/eluttag: 40 år

Vattenledningar: 50 år (kortare om de är av järn)

Livslängd badrum och kök

Vitvaror (kylskåp, frys, diskamaskin, tvättmsakin, med mera): 15 år

Avloppsrör: 50 år

Fuktspärr: 30 år

Badrumsinredning och utrustning (till exempel toalett och badkar): 25 år

Livslängd övrigt inomhus

Trägolv: 50 år

Linoleummattar: 25 år

Textilmatta: 15 år

Standard oljepanna: 15 år

Så ökar du husets livslängd

Med regelbundet underhåll ökar chansen att ditt hus olika delar når till livslängden som anges i listan, och sannolikt även förbi den. Några timmar i månaden kan löna sig med flera extra års livslängd och därmed minskad kostnad. Allting av trä bör du olja och måla ungefär var tionde år, såväl fasad som dörrar och väggar, för att på så sätt öka livslängden innan du behöver riva och byta ut. Dina golv kan också få kraftigt ökad livslängd om du rengör noggrant. Slipning och olja/lack på trägolv och en bra polish på linoleum golv. Heltäckningsmattor bör rengöras med en ordentlig mattvätt ungefär en gång var femte år.

Hur gör du för att hålla ditt hus vid liv så länge som möjligt? Saknar du något i listan? Fråga eller tipsa i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum.

Fixa dörren – bort med knarr och dörrsmällar

En av ganska få saker alla hem har gemensamt är dörrar. De må se olika ut och komma i många olika material och typer men varenda hem har dem. Byggmentor guidar till hur du förbättrar och fixar till dina dörrar i fem enkla steg, för en mer harmonisk och förhoppningsvis tystare bosituation.

Dörrar som smäller

Dörrar som låter mycket när de dras igen kan vara ett störningsmoment i vardagen och de kan dessutom ge vem som helst skrämselhicka om smällen kommer oförberett. Det vet alla de som någon gång skapat ett ofrivilligt korsdrag någon gång.Knarrar dörren eller skakar den när den är stängd?

Att åtgärda problemet är dock rätt enkelt. Skaffa en gummilist, gärna en självhäftande sådan för att göra det hela så smidigt som möjligt. Fäst listen på ”karmfalsen”, alltså den del av dörrkarmen som dörren slår i när den stängs, sedan slipper du förhoppningsvis oönskat ljud från din dörr.

Olja knarrande gångjärn

Att dörrar förr eller senare börjar knarra tycks vara en naturlag. Ett sätt att undvika, eller åtminstone råda bot, på detta är att helt enkelt olja in gångjärnen. Det som kan vara knepigt är att göra det utan kladd och spill, ett tips är att hitta små behållare av typen man använder till symaskiner. Denna olja har en bra pip som låter dig prick rätt. Oftast behöver du bara en eller två droppar som droppas ned mellan gångjärnens rörliga delar. Kom ihåg att oljan ofta rinner igenom och fortsätter droppa, var därför redo med något lämpligt att torka eller skydda golvet med.

Dörrstoppare räddar väggen

Konstigt nog saknar många hus och lägenheter dörrstoppare som hindrar dörrar från att slås upp för häftigt och skada vägg eller list. Det finns två varianter, antingen träd du en dörrstoppare på dörrhandtaget eller så sätter du fast den i golvet. Att montera den är oftast inget problem utan fixas enkelt genom att skruva fast den i golvet. Provöppna dörren för att se efter att den verkligen sitter.

Dörren skakar, vad göra?

Antagligen har du ett slappt låsbleck om din dörr skakar eller dallrar när du stänger den eller vädrar hemma. Låsblecket är den del av dörrkonstruktionen som sitter i dörrkarmen där låssnäppen skjuts in när dörren stängs. Om du tittar noga på låsblecket ser du den så kallade mothållsplåten som ofta har små tänder eller taggar vars syfte är att ta emot dörren och hålla den stängd. Dessa tänder kan ibland vara för slappa och då är det grovmetoder som gäller – ta fram en skruvmejsel eller annat hårt verktyg och bänd försiktigt ut tänderna på mothållsplåten något. Sedan är det bara att teststänga dörren och se om det hjälp, om inte är det bara att upprepa tills det blir bra.

Har du själv några bra knep när det gäller dörrar, dörrkarmar eller lås? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.

Ett rum blir två – så bygger och isolerar du nya rum

Stora rum med onödigt mycket yta eller vindsytor som inte utnyttjas kan relativt lätt bli lagom stora rum med perfekt boendemiljö som höjer både husvärde och livskvalitet. Byggmentor guidar dig genom processen att bygga ny vägg med isolering.

Den händige kan utan tvekan göra en rumsdelning själv och för den som hellre lägger ut jobbet på en hantverkare kan denna guide förhoppningsvis fungera som mall för vad du ska begära från din snickare. Oavsett vem som utför jobbet så är målet detsamma – fler rum i ditt hem!

Isolering för det nya rummet

En grundförutsättning för att kunna bo i ditt nya rum är att det isoleras väl, både för att hålla värmen och för att hålla ute oönskat ljud. Är ditt nya rum tänkt att ligga i källaren så kan det också behövas en fuktisolering på källarväggens utsida. För att isolera på korrekt sätt är det också viktigt att tänka på luftflöde, är det en vindsyta som ska bli till rum så måste den kalla luften utifrån kunna passera mellan taket, husets vägg och det nya rummets väggar.

Byggmentors tips: Börja med att se över dina isoleringsbehov och välj material utifrån vad ditt rum kräver. Glas- och stenullsfibrer är två exempel på isoleringsmaterial.

Material och verktyg för att dela ett rum i två

Först måste du givetvis räkna ut hur stor yta din vägg kommer att täcka för att kunna veta mängden material du behöver. En enkel ”längd gånger bredd”-uträkning räcker bra för detta. Köp lite extra material så att du har marginal om något går snett.Dela ett rum - ny vägg

Exakt vad du behöver i verktygs- och materialväg är inte hugget i sten men en lista att utgå från är:

Verktyg

 • Borrmaskin
 • Kniv
 • Snickarvinkel
 • Såg och/eller plåtsax (beroende på materialval)
 • Tumstock
 • Vattenpass

Material

 • Mineralullskiva eller motsvarande för isolering (45 millimeter är lagom)
 • Gipsskivor (13 millimeter, kom ihåg att du behöver två lager på vardera sida av din nya vägg).
 • Trä- eller plåtskenor som ram (samma mått som isoleringsskivorna)
 • Golvsockellist
 • Filttätning
 • Spackel
 • Armeringsremsa
 • Fogmassa
 • Färg eller tapet, med lämpliga tillbehör

Byggmentors tips: Skriv en enkel projektbeskrivning med mått och allt innan du börjar köpa verktyg och material.

Rita och regla

Först mäter och ritar du upp linjen (eller linjerna) på golvet där din vägg ska föras upp. Linjen fortsätter från golvet vinkelrätt upp för väggarna intill och sedan längs taket. Därefter placeras skenor (antagligen plåtskenor) som skruvas längs linjen, i golv, vägg och tak. Använd filt under plåtskenorna för att dämpa och täta.

Nästa steg är plåtstolpar som bör placeras med 60 centimeters mellanrum. Klipp av dem till rätt längd och skruva fast i plåtreglarna på golvet och i taket.

Byggmentors tips: Glöm inte att mäta upp för en dörr eller dörröppning om det ingår i planen, ett par decimeter bredare än dörrkarmen är lagom. Detsamma gäller att för eventuella uttag som ska finnas i väggen – planera in innan du byggt för långt.

Montera isolering och gipsvägg

Nu placerar du helt enkelt dina isoleringsskivor i plåtskenorna innanför gipsväggen. Sedan skär du till gipsskivorna så att du kan skruva fast dem i skenorna i två lager, på varje sida, utan att skarvarna hamnar på samma ställe. Enklast är att göra den skivan du börjar med mindre på bredden i det ena lagret och sedan fylla på. Då kommer de att överlappa varandra på ett bra sätt. Avståndet mellan skruvarna bör vara runt 20 centimeter.

Byggmentors tips: Glöm inte fogmassa längs med nederkant och överkant på dina gipsskivor. Den hjälper din nya vägg att hålla tätt.

Finputsa och montera sockellist

Nu rättar du till alla ojämnheter och skavanker. Täck gipsskarvarna med glasfiberremsor och sätt sedan upp sockellist längs golv och tak. Fixa till småfel och skavanker och avsluta med att måla eller tapetsera.

Byggmentors tips: Köper du in materialet själv kan du med fördel ta hjälp av personal på de större byggvaruhusen. De är vana vid liknande projekt och kan oftast tipsa om vad du behöver och hur mycket.

Har du själv delat upp ett rum i flera mindre rum? Eller är du i startgroparna? Tipsa eller ställ frågor, i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum.