Nya åtgärdandeförsäkringen blir bättre – men dyrare