Minskat stöd till solceller – men priserna sjunker