Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, branschorganisation för installatörer av värmepumpar