Mulltoa_Byggvaror_Byggmentor_Sommarstuga_Komposttoalett

”Mulltoa”


Mulltoa är ett generellt begrepp på en torrtoalett men är egentligen ett specifikt varumärke. Systemet är den absolut vanligaste lösningen för Sveriges sommarstugor som förvandlar avfallet till färdig kompost som återanvänds i rabatter och i grönsakslandet. För att särskilja varumärket benämns ofta toaletten som komposttoalett. Hur fungerar den: De två vanligaste systemen är när du