Regler för tomt, tomtgränser och bygglov

 • Anonym
  Svara

  Hej,

  Om jag äger två tomter bredvid varandra, som tillsammans utgör 800kvm, får jag bygga ett hus som går över båda tomter, eller måste jag först slå ihop tomterna hos lantmäteriet?
  Kanske en uppenbar fråga, men hittat inga svar på webben.

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej,

   Reglerna ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i. I vissa kommuner är det exempelvis inte tillåtet att köpa två tomter bredvid varandra och endast bygga ett permanenthus.
   Börja därför med att kolla vad det står i detaljplanen. Där framgår det vilken byggrätt de två tomterna har. Hör också av dig till byggnadsnämnden i din kommun. De kan tala om vad det är som gäller där just du bor (med tanke på anslutningsavgifter, skatt osv).

   Som du nämner brukar ett alternativ vara att slå samman fastigheterna till en fastighet. Du kan göra ansökan här om det bli aktuellt:

 • Ulrika
  Svara

  Får kommunen sätta upp 3 elskåp ca 20 cm utanför staketet, tomtgränsen?

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Ulrika,

   Kommunen har rätt att ställa elskåpet där om de har ledningsrätt. Den som har ledningsrätt kan ställa elskåp och även dra elledningar vid/på någon annans mark. Ledningsrätten är alltså ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Detta ger dig, som fastighetsägare, rätt till en viss ekonomisk kompensation.

   Lantmäteriet prövar ledningsrätten. Om det i det här fallet skulle vara så att kommunen inte har ledningsrätt kan du höra av dig till dem med dina synpunkter så kommer frågan att utredas.

 • Lars
  Svara

  Hej, grannen har splittat din tomt och där är ett nytt hus på väg att byggas upp. Nu ligger det nya huset mkt nära:2,5m ifrån den gemensamma muren . Hur nära får det nya huset ligga vår tomtgräns. Bygglov är säkert godkänt. Mvh Lars

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Lars,

   Din granne måste ha ditt medgivande om huset placeras inom 4,5 meter från din tomtgräns. Undantag gäller om det finns en avståndsbestämmelse i detaljplanen som gör att huset kan placeras närmare.
   Mitt råd är att kolla hur detaljplanen för området ser ut och hör också av dig till byggnadsnämnden i din kommun. Det är deras skyldighet att informera grannar om nybygget om det finns bygglov.

 • Caroline
  Svara

  hej! vi hade en liten fundering på att sätta upp ett lektorn med gungor men gäller regeln att man måste ha grannarnas godkännande om man ska sätta lektornet närmare än 4,5 meter från deras tomtgräns, eller kan man sätta den var som på sin tomt?

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Caroline,

   Det beror helt och hållet på hur stort lektornet är, men i regel är det okej att placera det var du vill på tomten. Däremot kan det vara bra att prata med grannen innan för att undvika osämja.

 • Daniel
  Svara

  Hej, vi har köpt två tomter brevid varandra på landet och vi ska ansöka om bygglov , vi skulle vilja ha huset i mitten av gränsen till båda tomterna, jag talade tidigare med byggchefen på kommunen och sa att det va ok , men nu när jag pratar med en annan byggchef så säger han att jag inte får göra så och vi måste ta bort tomtgränsen så det blir en tomt för att ha huset i mitten, tänkte höra om någon har hört det tidigare ??har fått två olika svar nu..

 • Kjell
  Svara

  Hej, ponera att jag ska öppna en matverksamhet på min tomt, för att komma till min tomt med leveranser måste dessa ha tillgång till min grannes infart som leder till en stor parkering och vidare in till min tomt.
  Grannen vill ha en orimlig summa pengar för att jag ska få använda infarten,
  Hur kan jag gå till väga?
  Har jag rätt att använda infarten för tranporter?

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Kjell,

   Du ska först och främst kolla om det finns ett servitut på vägen. Om det står i servitutet att du får använda vägen som infart kan du använda den utan att betala annars har din granne (som äger marken) rätt att bestämma hur infarten ska användas.

   Du kan läsa om servitut i Jordabalken här: 14 kap

   Om det inte redan finns ett servitut (och du inte kan komma överens med din granne om ett avtal) har du en möjlighet att få ett officialservitut enligt bland annat 7:1 FBL på vägen. Obs. Detta gäller om du inte har en annan infart till din fastighet som du kan använda.
   Notera också att fastighetsägaren inte har någon skyldighet att underhålla vägen om de ogillar upprättandet av officialservitutet. Det är alltså en kostnad som du kan få stå för.

   Om du vill upprätta ett servitut eller ett annat avtal med din granne råder jag dig att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa till med detta.
   Hoppas att det löser sig!

 • Sara
  Svara

  Mina grannar vill bygga garage närmare än 4,5m till tomtgränsen,-Jag säger nej till detta då dom skulle skada/döda mina träd som står nära tomtgränsen med grävande och förmodligen stor förhöjning av mark då det sluttar rejält där dom vill bygga.Området är ej detaljplanerat.Kommer dom få ja till bygget om dom söker bygglov ändå?

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Sara,

   Innan ett bygglov blir godkänt ska byggnadsnämnden i kommunen informera grannarna om det nya bygget och ge dem möjlighet att yttra sig. Att ni säger nej till garageprojektet i det här fallet betyder inte automatiskt att era grannar får avslag på sin ansökan. I slutändan är det ett beslut som byggnadsnämnden fattar.

   Skulle byggnadsnämnden bevilja bygglovet har ni en viss möjlighet att överklaga beslutet till länsstyrelsen. Detta regleras av 13 kap 3 § PBL.

   Hoppas det löser sig!

 • Anna-lisa
  Svara

  Jag och min har köpt tomt, men vi har inte börjat bygga ännu vi väntar på bygglov. Men grannen precis jämte har börjat bygga och utnyttjar vår tomt till att ställa sina bilar på den. Är detta okej??

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Anna-Lisa,

   Din granne får beträda marken utan att fråga om lov så länge den inte tar skada. Detta regleras av allemansrätten. Vederbörande får däremot inte parkera sina bilar där utan att be om tillåtelse. Om ni vill ha bilarna flyttade ska ni vända er till kommunen, polisen, trafikverket eller kronofogden. Ni får inte flytta bilarna själva.

   Rent rättsligt är det en ganska snårig process att få fordon flyttade så enklaste lösningen i det här fallet är att prata med grannen och reda ut alla frågetecken. Det är möjligt att grannen inte har koll på att ni har köpt marken och planerar att bygga där.

   Lycka till!

 • Marie
  Svara

  Hej.
  Vår granner anlägger ny gräsmatta intill vår tomt.
  De har höjt tomten med ca 75 cm jämfört med vår och de använder vår thujahäck som stöd för deras jord till gräsmattan.
  Vi är lite rädda att häcken ska ge vika eller rent av dö. Vad gäller?

  Vänligen
  Mare

 • Dennis
  Svara

  Hej!
  Vi är två par som tittar på en tomt där vi är intresserade av att stycka av ytterligare en tomt och söka bygglov för två hus. Det är nu beslutat att det ska bli naturreservat kring hela tomten. Är det någon som vet hur detta kan påverka chanser för avstyckning och bygglov?

  Tack på förhand!

 • Jonne
  Svara

  Vi har ett hus från slutet av 1800-talet som vi renoverat och höjt taket på övervåningen ca 1 meter och förlängt huset ca 3 meter längs tomtgräns. Huset ligger inne i samhället och är en hörntomt där vi endast har en granne då resten är vägar och grönområde. Huset är byggt 2,8 meter i från tomtgränsen mot grannen, Grannens fastighet är uppförd på 1970-talet. Vi fick bygglov och allt var frid och fröjd tills vi påbörjat vår renovering och takhöjning. Då vaknade grannen som tydligen inte fått någon grannhöran och nu överklagat det hela. Vi hade tidigt frågat om vi skulle kontakta grannarna men kommunen försäkrade att det skulle de fixa. Huset är idag färdigrenoverat men ärendet är inte på långa vägar avslutat. Nu har kommunen kommit fram till att ca 1,5m brett x3 m långt av det huset förlängdes samt den del av taket som höjts av den del som ligger närmare än 4,5 meter mot tomtgräns är planstridig. Vårt hus var ca 45 m2 i bottenplan och hade inte ståhöjd på övervåningen innan renoveringen. Min fråga är om det finns någon punkt i någon av lagarna som säger att om den del som är planstridig är mindre än x%. kan den planstridigheten godtas. Max byggnadshöjd är 7 meter i området och vårt hus har endast en totalhöjd på 6,7 meter. Det är i år 10 år sedan vi fick vårt första bygglov godkänt.

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Jonne,

   Bygglovspliktiga byggen får avvika från detaljplanen om det finns ett godkänt bygglov. I ert fall är det exempelvis bygglovet som gäller och inte 4,5 meters regeln.

   Grannar har rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut om bygglov inom 3 veckor efter att de har fått ta del av beslutet. De överklagar till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolarna. I och med att de hävdar att de inte har blivit informerade kan de ha rätt att överklaga även efter att dessa 3 veckor har passerat. Detta kallas för återställande av försutten tid.

   Om era grannar redan har överklagat och fått sin överklagan godkänd finns det inte så mycket ni kan göra annat än att vänta på besked. I värsta fall kan länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen göra en annan bedömning än byggnadsnämnden och upphäva bygglovet.

   Om grannarna inte har överklagat förrän nu, tio år efter bygglovet beviljades, ska det mycket till för att en sådan överklagan (eller någon form av resning) ska bli godkänd.

   Det kan vara bra att ha koll på att lagstiftningen gällande bygglov ändrades 2011 för att skyddet mot den som ansökte om bygglov skulle bli bättre. Enligt den nya lagen har kommunen ansvar för att grannar ska informeras om nya byggprojekt. Innan dess hade du (som byggherre) ansvaret.

   Hoppas det var till hjälp!

 • Dulle
  Svara

  Hej!

  Vad gäller om man köpt en fastighet där det i efterhand visat sig saknas ett permanent bygglov för trädgårdsplank mot kommunal, prickad gata? Enligt kommunen får bara häck anläggas mot denna gatan.
  Tidigare ägare har fått ett tidsbegränsat bygglov för plank, för att anlägga en häck under tiden. Tidigare ägare har inte informerat oss om detta överhuvudtaget, förrän efter köpte var genomfört då de lämnade över bygglovet, trots att vi innan påtalat hur viktigt inhängnaden är och att det var en viktig punkt som vi letade efter vid husköp.
  Vad kan vi göra och vilka ansvar har vi?

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Dulle,

   När du köper fast egendom i Sverige har du (köparen) ett stort eget ansvar. Detta kan du läsa om i Jordabalkens 4 kap. Om säljaren exempelvis har sagt fel och du borde ha upptäckt felet själv är du ansvarig. Säljarens ansvar faller under det som kallas för ”upplysningsplikt” och även det regleras av Jordabalken.

   Har säljaren undanhållit ett stort fel med fastigheten kan köpet i vissa fall upphävas eller så kan köparen få avdrag på priset.

   Frågan som du måste ta reda på är alltså om detta kan anses:
   1. Vara ett fel, och
   2. om felet är ditt eller säljarens?

   När det kommer till själva bygglovet är mitt råd att du vänder dig direkt till byggnadsnämnden i din kommun. Som du säkert vet redan ges ett tidsbegränsat bygglov ut om alla förutsättningar för ett permanent bygglov inte kan uppfyllas. I ert fall verkar det som att det bygglov ni skulle vilja ha strider mot områdets detaljplan. Det enda ni kan göra är därför att prata med kommunen och försöka förhandla fram en lösning.

   Hoppas det löser sig!

 • Johan
  Svara

  Hej min granne bygger en större pool invid gränsen till naturreservat och vår tomt.
  Grannen har varken informerat eller bett om lov. Vad gäller för regler?

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Johan,

   Du behöver sällan bygglov för en pool. Undantag gäller om poolen exempelvis har tak eller en hög mur/plank eftersom detta är åtgärder med bygglovsplikt. Om marken ändras avsevärt kan det i vissa fall också krävas ett marklov.

   Kommunen ansvarar för naturreservatet enligt 4 kap. 5 § PBL och miljöbalken 7 kap. 4-8 §.

   Vilka regler det är som gäller för ett poolbygge vid naturreservatet hittar du i kommunens detaljplan. Om det inte står något där gäller plan- och bygglagen.
   Mitt råd till dig är att höra av dig till kommunens byggnadsnämnd. De kan svara på om din grannes poolbygge är korrekt eller inte. Om poolen är byggd olovligt kan din granne bli tvungen att riva den eller betala en avgift.

   Hoppas det var till hjälp!

 • Eilert
  Svara

  Hej skulle vilja komma i kontakt med byggmentor, har 10 a 4 sidor med beskrivning, bilder och behöver hjälp.
  Försöka kortfattat beskriva problemet med grannen, jag bor i så kallat kedjehus det är 3meter mellan husen 45 graders taklutning mot varandra, kan få mycket snö på vintrarna,
  I mitten går gångar 90 cm bred asfalt eller plattor in till respektive hus, en del har lagt sten mellan hus o gång en del dekorativa plattor med olika sten sorter, en del har gräs. Det måste ju kunna dränera hus grunderna torra.
  Gränsen går jäms med min hus grund, och ett gräs område emellan sedan garagets grund, också grunden där som gräns.
  Men min granne tröttnade på ogräs mellan plattorna som förra ägaren lagt ock har lagt igen hela bredden med,
  Vattentät betong rätt över alltihop och där med höjt mellanrummet med 5 cm och 30×30 plattor,
  lite lutning från hans hus, mot mitt, och lite större lutning ut mot garaget, jag har pratat med honom men han bryr sig inte.
  Jag har förklarat att jag kommer få in vatten i min grund jag har bara 10 cm högt och 15-20 cm in till mitt finrumsgolv kommer att få upp fukt i väggen plus parketten sedan mögel, Han tror inte på det.
  Syns alla redan om man tittar, att väggen börjar ta upp fukten.
  Likadant med garaget,
  där ligger nu upp fyllnads material ända upp till syllen. hade förut 6cm till syllen innan fritt, som riklig med regnvatten kunde rinna undan på.

  Har pratat med mitt försäkringsbolag de kan inte ingripa fören efteråt.. (vadå förebygga)

  Kommunen svarar det får ni lösa sinsemellan.

  Men det går inte. han polisanmäler mig om jag går in på hans tomt. Han lyssnar inte.

  Ska jag bara låta det ruttna o mögla. En Villaägare som är Förtvivlad.

  Tar tacksamt emot riktigt verkliga råd

  M.v.h. Eilert

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Eilert,

   Det låter som att du har hamnat i en jobbig situation.

   Din granne är skyldig att ta hand om rinnande ytvatten (dagvattnet) på sin tomt. Om vatten rinner in på din tomt på grund av naturliga förhållanden är det ditt ansvar att lösa det själv, men orsakas det av att din granne har en dåligt fungerande va-installation eller har gjort något, exempelvis ändrat ytan på tomten, kan den drabbade (du) kräva skadestånd.

   I domarna som jag har läst brukar frågan om oaktsamhet vara avgörande för om skadestånd ska beviljas eller inte.

   Jag skulle först och främst råda dig att prata med din granne igen. Finns det ett dräneringsrör eller en dagvattenkassett? Kan han sätta en tunna under stuprör? Vill han inte ändra sin dagvattenhantering skulle du eventuellt kunna bygga en stödmur (eller på annat sätt fylla ut tomten) så att höjdskillnaden försvinner mellan era fastigheter.

   Om du istället vill gå vidare med ärendet och kräva skadestånd råder jag dig att kontakta en juristbyrå så snart som möjligt. De kan hjälpa dig att säkra bevisning och kräva ersättning för de skador som har drabbat din fastighet på grund av din grannes bygge.

   Stort lycka till!

 • Daniel
  Svara

  Hej!
  Vi har haft en entreprenör som har dränerat och grävt lite på våran tomt. Nu när han skulle byta vatten och avlopp har han vart över på grannens tomt. Vems ansvar är det när man anlitar någon att hålla koll på tomtgränserna?

  Undrar även om föregående ägare har ett ansvar att informera oss som köpte huset att vi använder en del utav grannens tomt. Förra ägarna hade nämligen gränsat av med ett staket, som står på grannens mark, och vi använder ca 3×15 m utav hans tomt som trädgård. Inget av detta står i papprena vi fick när vi skrev på. Är det vårat ansvar att kolla upp tomtgränserna, eller borde förra ägaren informerat oss?
  MVH Daniel

 • anders98188@gmail.com
  Svara

  Hej undrar om man kan riva ett staket som förra ägaren till mitt hus satte upp (dom betalade hela för grannen vill inte vara med och betala)
  Eller måste dom godkänna detta

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej,

   Det är egentligen bara en faktor som avgör om du kan riva staketet på en gång eller inte: står det på tomtgränsen?

   Om svaret är ja måste du ha din grannes godkännande eftersom att staketet då tillhör båda fastigheterna. Det kan vara värt att nämna att ni båda också är underhållsskyldiga om förra ägaren och grannen inte avtalade om något annat. Skulle staketet exempelvis behöva lagas framöver ska båda fastigheterna stå för kostnaderna.

   Står staketet på din tomt kan du riva det när du vill. Det krävs inget rivningslov.

   Hoppas det var till hjälp!

 • Barbra
  Svara

  Hej vi bor i ett område med småhus, avstånd mellan husen är drygt 4 meter, grannen som bor sida vid sida med oss byggde en lång skorstensrör som sticker mot vår tomt, ser ut som typ krematorieskorsten…, det kommer rök rakt in i mina sovrum som sagt det är bara 4 m mellan , min fråga är: vilka är riktlinjer när man skaffar eldkamin hemma? avstånd granne emellan ?får man bygga skorstensrör som sticker på vår tomt 40 cm? redan är skorstensrör nerbajsat av fåglar ….tacksam för dina synpunkter

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Barbra,

   Installation av en vedkamin/braskamin kräver bygglov och ska anmälas till byggnadsnämnden i kommunen. Enligt Boverkets byggregler (5:425 Skorstenar) gäller följande: ”skorstenar samt rök- och avgaskanaler ska placeras och utformas så att närliggande byggnadsdelar och fasta installationer inte kan antändas.” Anledningen till att skorstensröret är långt i det här fallet är förmodligen för att risk för brand ska begränsas.

   Jag tycker att det låter märkligt att din granne beviljades bygglov för en skorsten som du skriver ”sticker på vår tomt 40 cm”. Vanligen ska en skorsten alltid placeras så att den inte stör omgivande grannar. I Miljöbalken står det exempelvis i 2 kap. 3 § att försiktighetsmått ska vidtas ”så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra en olägenhet för människors hälsa eller miljö.”

   Mitt råd är att höra av dig till byggnadsnämnden och fråga hur de har hanterat ärendet.

   I och med att du uppfattar röken som störande kan du också anmäla detta till miljöförvaltningen i din kommun som hanterar sådana ärenden. Om förvaltningen ger dig rätt och anser att röken är en olägenhet kommer de utföra restriktioner på hur ofta din granne får elda.

   Hoppas det var till hjälp!

 • Anna
  Svara

  Hej! Vi bor i ett kedjehusområde med ca 370 kvm tomt. Grannen håller på att gjuta en platta för utedusch vid tomtgränsen. Det känns stötande att någon står och duschar så nära inpå vår tomt. Får man sätta upp en dusch vid tomtgräns utan grannes medgivande? Krävs bygglov? Krav på avrinning av vatten? Önskar tips på hur vi kan bemöta och slippa duschen. Med vänlig hälsning, Anna

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Anna,

   I regel är en utedusch en bygglovsbefriad åtgärd då den byggs utan avlopp (det kallas också soldusch) och kopplas ihop med trädgårdsslangen.

   Krav för bygglov uppstår exempelvis om uteduschen skulle räknas som en nybyggnation eller en tillbyggnad. Det som avgör detta är framför allt storlek och utseende. Eftersom att reglerna ser olika ut från kommun till kommun är mitt råd att du hör av dig till byggnadsnämnden där du bor. Beskriv uteduschen och fråga hur de ställer sig till projektet.

   Om uteduschen inte kräver bygglov får den placeras var som helst på tomten. Din granne behöver alltså inte ditt medgivande. Det enda du kan göra då är helt enkelt att försöka komma överens med din granne. Fråga om det finns insynsskydd? Om det är byggt på ett snyggt sätt kommer du förhoppningsvis inte ens märka att din granne använder duschen.

   Hoppas att ni hittar en lösning!

 • Nisse
  Svara

  Hej,
  Mellan vår tomt och den bakom fanns en bred slänt på ca 4,5 m. där hela slänten var på vår sida tomtgräns. Vår tomt ligger lägre. Vi har fått godkänt bygglov och har grävt av ganska nära tomtgräns där grannen har en häck. För att komma in i vår entré på huset och göra ett bra markarbete har vi varit tvungna att gräva bort nästan hela slänten, dock enl. Bygglovet. Nu hävdar grannen att vi gjort fel, inte tagit hänsyn och att häcken riskerar att rasa. Hur ska man egentligen gå tillväga i detta? Enligt jordabalken ska man ta hänsyn. Men i detta fall har det inte funnits några andra alternativ. Fuktproblem till följd av dåligt utfört markarbete känns som ett större problem än en häck. Vi vill göra en stödmur på tomtgräns vilket känns rättvist men då måste grannen backa sin häck. Vad kan hända mer än att vi får ersätta häcken?

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Nisse,

   Det stämmer att grannar ska ta hänsyn till varandras fastigheter enligt Jordabalken. Undantag gäller om skyddsåtgärden medför en uppenbart högre kostnad än den skada som den ska förebygga.

   Om ni ska bygga en stödmur på tomtgränsen (som inte är inkluderad i bygglovet) måste ni ha era grannars godkännande. I och med att muren kommer ligga på gränsen tillhör den båda fastigheterna om ni inte avtalar om något annat.

   Ger grannarna inte sitt medgivande kan du ansöka om bygglov. Det innebär att byggnadsnämnden avgör om ni har tillåtelse att bygga muren eller inte. Bygger ni utan godkännande kan ni tvingas betala en byggsanktionsavgift. Vanligen 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur. Du hittar mer information om det på Boverket.

   Mitt råd är att kontakta plan- och byggnadsnämnden i din kommun och höra vad det är som gäller där just du bor. Reglerna skiljer sig nämligen något från kommun till kommun. Hoppas att ni kommer överens!

 • Ida
  Svara

  Hejsan.Har en fråga.beställde en mätning av var huset ska stå enligt bygglovet(givetvis) Ett företag kom, stakade ut.Och sedan visade det sig vara fel tydligen?för en ny mätning gjordes där denna person som gjorde mätningen sa att detta är fel.nu måste allt rivas och göras om. Vem bär ansvaret och ska stå för kostnaderna?
  Mvh Ida

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Ida,

   Enligt Plan- och bygglagen är det alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats. Det är byggherrens ansvar att se till att den som utför utstakningen (om den inte utförs av kommunen) har tillräcklig kompetens. Byggnadsnämndens ansvar är att se till att det finns rimliga garantier för att huset placeras på rätt plats.

   Det är så klart väldigt märkligt att företaget som du anlitade har mätt fel. Du kan reklamera felet och få tillbaka pengar för utstakningen. Möjligen kan företaget bli skadeståndsskyldigt enligt Konsumenttjänstlagen (KtjL). Jag rekommenderar att du rådfrågar en jurist i detta fall.

   Hoppas det löser sig!

   1. Ida
    Svara

    Tack för svar.Såhär ligger det till.Den firman som anlitades är en godkänd firma av kommunen och är även den firma som dom själva använder sig av.Nu ska ytterligare en mätning göras för att se vem som mätt rätt.Är det ändå vi som åker På kostnaden om firman vi anlitade mätt fel? Eller blir det ngn skillnad eftersom dom är godkänd av kommunen och även är dom som kommunen själva använder sig av?

    1. Byggmentor - Redaktör
     Svara

     Hej Ida,

     I detta fall kan du hävda att kommunen har brustit i sitt ansvar på punkten nedan:

     ”Nämnden ska se till att utstakningen sker under sådana former att det finns rimliga garantier att det som ska utföras placeras på rätt plats.” jfr prop. 1993/94:178 sid. 67

     Enligt skadeståndslagen 3 kap. 2 § ska staten eller en kommun ersätta skada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svara.

     Möjligen kan kommunen hävda att de såg till att det fanns rimliga garantier även om dessa nu inte har uppfyllts. Det blir helt enkelt en fråga om vad som är rimliga garantier och inte. Kommunen bör i alla fall ha en ansvarsförsäkring (eller liknande) som skulle kunna täcka kostnaden om de tar på sig ansvaret. Du skulle även kunna prata med byggnadsnämnden och fråga om det går att justera bygglovet i detta fall, men annars återstår bara att vänta och se om utstakningen är korrekt eller inte.

 • Ida
  Svara

  Hej. Beställde mätning från en firma för var mitt hus ska stå. Givetvis gick de efter bygglovet..Bara det att den som utförde mätningen stakade ut fel..Så nu måste allt rivas och göras om. Vem blir ansvarig för kostnaderna?

 • Nilla
  Svara

  Jag har ett staket som står på en slänt, i tomtgränsen och längst infarten till granntomten som nyligen såldes och där de nya ägarna ska bygga ett hus. Deras infart är 5 meter bred så där är gott om plats i bredd. Min fråga är om det är ok att grannen nu har grävt av slänten precis intill staketstolparna så att det nu stupar direkt vid staketstolpen mellan 75-100 cm ner till deras väg, vilket innebär att staketet kommer att rasa?

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Nilla,

   Enligt Jordabalken 3 kap. 1 § ska grannar visa hänsyn till varandra.
   ”Den som avser att utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete på sin fastighet skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande fastigheter. Bestämmelser om ersättning för skador till följd av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap.miljöbalken.”

   I och med att staketet står på tomtgränsen tillhör det båda fastigheterna om inte annat har avtalats.

 • Andreas
  Svara

  Hej. Jag har nyss byggt ett hus och min tomt är i den nivå marken hade när det var åker. Grannar har höjt upp sin tomt 50cm och gjort en slänt som slutar i tomtgränsen. När det regnade kraftigt på torr mark så rann regnvatten ner från hans tomt in på min garageuppfart och mot långsidan på mitt garage. Finns det några regler som jag kan yrka på för att få bort hans fula slänt som sträcker sig utmed hela vår tomtgräns?

 • Ingrid
  Svara

  Tack för många bra synpunkter !
  Jag fann dock inte lösningen på mitt problem. Hur nära tomtgränsen får man placera en s k trädgårdskompost utan att tillfråga grannar?
  Har kommunerna olika regler?
  Tacksam för svar. La Framboise

 • Clas-Peter
  Svara

  En fastighet i ett villakvarter i Ljungskile har sin infart i en backe ca 30 m från en vägkorsning, men borde ha en infart till, närmare vägkorsningen. Hur nära en vägkorsning får man göra en infart?

 • Kjell
  Svara

  Finns det några regler för att ”bygga in” en plats för avfallskärl, 3 st, i häcken mellan grannen och mig! Den tänkta platsen hamnar ca 5 – 6 met, från grannens uteplats!

  Mvh/Kjell Utanefternamn

 • Petra
  Svara

  Hej, vi vill bygga till ett garage på vårt hus. På den sidan vi vill bygga har vi ingen granne utan det är en plätt allmänning. Min fråga är då hur nära en allmänning man får bygga?

 • Frids
  Svara

  Hej !
  Jag undrar lite hur långt avstånd mellan min å grannes tomt ska vara ?
  Nu är det så att han har grävt ut sin tomt in till min , ska det inte vara 4,5 m avstånd mellan våra tomtgränser ?
  För det va det innan han grävde ut !

 • camilla
  Svara

  Hej!
  Hur långt avstånd från vår mur kan min granne bygga en carport eller dylikt?
  Hälsningar Camilla

 • Margreth
  Svara

  Undrar hur nära privat fastighet som bonde får bruka sin åkermark .
  Har en lantbrukare som Bl a besprutar sin mark ca en meter från vår tomt.

 • Ann
  Svara

  Vad gäller för granne som vill bygga plank i tomtgränsen? Undrar bl a om de är skyldiga att sätta ”finsidan” av planket mot min tomt samt om de har rätt att bygga planket precis i tomtgränsen? Kan jag kontrollera med kommunen att de har beviljats bygglov?

 • Millan
  Svara

  Hur nära tomtgräns får man lägga ett minireningsverk? Om man ska byta ut befintligt avlopp som ligger nära tomtgräns, kan man då gräva ner minireningsverket på samma placering och bortse att det är nära till tomtgränsen?

 • Anna Öberg
  Svara

  Hej, vad gäller uppförande av en koja vid tomtgräns? Trädet vi vill bygga koja är precis intill gränsen där det växer 2,5 m häck. Vilka regler bör följas? Tack på förhand.

 • Sandra
  Svara

  Min granne bygger balkong upp till vinden på sitt enplanshus och nu försvinner vår insynsskyddade tomt. Är det ok i Kristianstadkommun?

 • Sofia
  Svara

  Kommunen vill uppföra hus på mark som tidigare enl plan varit grönområde, de ska då anlägga väg gränsande till tre tomter varav min är en. Hur nära våra tomtgränser får vägen vara? Den skall ge tillträde till de nya tomterna.

 • Mikael
  Svara

  Hej

  Vet inte om detta är rätt forum men jag testar. Jag och min sambo tittar på ett hus, huset har suturäng där ena delen utav husgrunden är det som delar vår tomt emot grannens.
  Alla tomter i längan ser liknande ut, vilket gör att det är anlagt en rabatt längs vår ena kortsida där grannens tomt befinner sig.
  Då vi vill minimera risken för fuktskador i grunden så vill vi gärna att grannen tar bort eller modifierar rabatten.

  Nu till frågan:
  Kan jag med lagstöd kräva att den tas bort eller modifieras?

  Kommer självklart prata med grannen först men undrar om någon vet.
  Har försökt hitta svaret här men dem flesta handlar om liknande kring gräsmattor och där kan jag svaret.

  Tack på förhand //
  Mikael

  1. Byggmentor - Redaktör
   Svara

   Hej Mikael!
   Om jag har uppfattat det rätt så ligger rabatten på grannens tomt?
   I så fall så kan du tyvärr inte med lagstöd kräva att den tas bort.
   Vårt bästa tips är att snällt men bestämt prata med grannen och komma överens om vad som kan göras!
   Hoppas det löser sig.

   / Byggmentor

 • John
  Svara

  Jag har en tomt på säg 4 000 kvadrat där det idag mitt hur på 80 kvm står på. Vad gäller om jag vill bygga ett större hur på denna tomt. Är det kommunen som godkänner ett eventuellt bygglov om min tomt ligger inom en detaljplan som kommunen har?

 • gert johansson
  Svara

  mitt garage är sammanbyggt med grannens hus, får grannen rätt att beträda mitt garagetak för kolla sitt eget tak?

 • Fredrik
  Svara

  Hej,
  Tänkte sätta upp ett lagertält på 32 m2 på tomten. Kommer inte att stå nära tomtgränsen då tomten är stor. Området är Stocksund så folk är lite petiga iofs för det hör ju inte tillvanligheterna direkt. Sen hade vi tänkt flytta det då och då för en kompis sa att det då var ok iom. att det inte är en permanent byggnation utan ”bara” ett tält.

  Vad tror ni?
  Tack på förhand
  Fredrik

  1. Byggmentor
   Svara

   Hej Fredrik!

   Det framkommer inte hur länge du planerat att ha detta tält på plats?

   Ett tält har utseendet av en byggad och kan absolut klassas som bygglovspliktigt. Spontant så tror jag dock att det är storleken som avgör i ditt fall. Hade tältet varit max 15 kvadratmeter skulle det kanske räcka med en anmälan till byggnadsnämnden.

   Om jag var du skulle jag passa på att nyttja den bygglovsjour som din kommun har: http://www.danderyd.se/Bygga-bo-och-miljo/Bygga-och-bo/Bygglov/

   Du får gärna berätta hur de såg på saken!

   Hälsningar Byggmentor

 • Lars Kiessling
  Svara

  Om jag köper en tomt med klassnimg BF i detaljplanen samt ett bygglov på 360 m2, finns några regler angående hur snart jag måste bebygga tomten eller kan kag låta den stå tom?

 • Åsa
  Svara

  Gammalt bygge en meter från vårt hus. Brandrisk?

 • Mikael Gustafsson
  Svara

  Hej.
  En fråga gällande Altan/terass. Vi ska bygga nytt hus där det är 4,5m till tomtgräns som gäller enl lag från huskropp till gräns. Dock 2m från fristående sidobyggnad som garage/carport. Nu är tomterna ganska pressade på längden och det ska byggas sluttningshus på samtliga tomter. Från vår övervåning ska det byggas ut en ca 25m2 stor terass/balkong. Denna vill vi ha lite även på sidan så det blir lätt att entra den från markplan. Dock kommer det krävas att pelarna placeras 1,5m ifrån tomtgräns. Vi har fått grannarnas godkännande. Men vad säger lagen om detta?

 • Maria
  Svara

  Hur nära vägen får ett bostadshus ligga?

 • Larsjohan Svensson
  Svara

  Min granne och jag har en gemensam sanddyn längs vår 50 m långa tomtgräns. Höjden varierar mellan 3m och 1m. Nu har grannen byggt ett 110cm högt tätt plank överst på sanddynen. Vilket jag hela tiden protesterat mot. Vilka regler gäller för detta ’böljande’ plank. Det är uppfört och står c:a 10cm in på hans tomt. Han kan inte rensa ogräset som växer på hans tomtsida. Min trädgårdsmästare får absolut inte rensa bort ogräset som växer utanför planket mot min tomt. Själv når han inte över det 110 cm höga planket och jag har nu förbjudit honom att beträda min mark.
  Han kan inte heller underhålla det med målning osv utan att beträda min fastighet.
  Grannen påstår att det ej fordras bygglov på ett plank som är högst 110cm. Vilket stämmer med byggnadsnämnden. Men då jag påpekat att det är byggt i en sanddyn, säger de att det då kan behövas bygglov. Byggnadsnämnden har aldrig varit på plats för att kunna bilda sig en egen uppfattning! Det står nu i tomtgränsen med BAKSIDAN vänd mot min fastighet. Allt verkar hopplöst. Vänligen Larsjohan Svensson.

 • Johan Risberg
  Svara

  Jag vill bygga en skärmvägg mot min granne som inte ger sitt samtycke till detta och ser inte besvarande svar i min BRF’s stadgar. Vi tillhör Riksbyggen men skulle uppskatta lite tips i frågan.
  Har byggt en altan på våran framsida som går dikt mot min granne och vill även bygga upp en skärmvägg för att få en avgränsning när vi ska vistas där utan att störas när dom är ute.
  Har stött på stora protester från min granne och undrar bara vad jag har för rättighet i frågan.
  tTacksam för svar

 • Karin
  Svara

  Hej
  Vi undrar om man får ta bort staket hursomhelst utan att fråga grannen? Har en granne som har plockat bort staketet mellan våra tomter och undrar om de inte måste återställa med nytt eftersom de ej har talat med oss, än vi kommer hem och ser att det är borttaget. Ska även nämna att det gamla staketet var ej i bästa skick på en del håll men. Nu har vi inget som avgränsar mellan oss. Vi har påtalat att vi vill ha upp ett nytt men de har inte tid eller lust/råd för de håller på med huset.

 • Dave
  Svara

  Jag bor i ett kedjehus sammankopplat med grannens garage och min vägg mot grannes tomt.
  Mina frågor lyder:
  * Om jag t.ex vill måla om min fasad på grannens sida, har jag rätt till att beträda dennes tomt för åtkomst?
  * Om jag får myror i mitt hus genom grannens sida, kan jag vidta åtgärder i form av ex. besprutning på min fasad, gräva för makadam längst med min fasad på dennas sida (En metod som fungerar mot myror).

  Vad har jag rätt till som boende i ett kedjehus med min sida på grannens tomt?

 • Linda
  Svara

  Vi har en kommunal förskola som granne och det som är störande är att gården och sandlådorna är placerade mot vår tomt och veranda. Sandlådan är ca 1,5 meter från tomtgränsen, som avgränsas med ett gunnebostängsel. Hur nära får en sådan verksamhet vara vid en privat bostad och hur nära får sandlådan vara? Måste kommunen åtgärda på något sätt?

 • Joakim
  Svara

  Vad gäller med tomter som angränsar till kommunens mark, får kommunen själva göra vad de vill? Vi har en tomt som ligger bredvid en kommunal lekplats och nu håller de på att rusta upp den. De är precis och gräver vid vår häck/tomtgräns och har valt att placera en hinderbana precis utanför knuten. Har man något att säga till om? Be dem uppföra ett staket eller liknande?

 • YvonnE
  Svara

  Har en markbit ca 4000 m² Klassad som villatomt, den är helt obebyggd. Vad får jag bygga där, förutom bostadshus.
  Har kollat lite med kommunen osv. Skulle vilja bygga ett garage/förråd
  Resultat:
  Om inget bostadshus byggs får jag inte bygga något annat heller, inte ens ha en lekstuga på tomten. Är det verkligen så

 • Esmeralda
  Svara

  Hej, undrar om det är möjligt att flytta en tomtgräns som står i naturreservat, inte förstora eller förminska utan bara flytta den. Just nu har vi en liten ”skog” som står på vår tomt, på andra sidan av skogen är en väg och sen är det naturreservat. På motsatt sida av huset står en bod som väldigt tydligt tillhör vårt hus men som inte står innanför tomtgränsen utan står i naturreservat. Nu är vi intresserade av att helt enkelt byta ut skogen mot boden, så att skogen är del av naturreservatet men inte boden. Har ingen aning om det här på något sätt är möjligt men skulle såklart vara trevligt om det var så.
  Esmeralda

 • Paul Rundquist
  Svara

  Vi har grannens husvägg på tomtgränsen . Får vi sätta upp saker på denna vägg utan tillstånd ? Borra? Trist med en bar tegelvägg ,alldeles inpå .

 • Lotten
  Svara

  Vi vill bygga ut vårt hus ut mot gatan. Hur nära får vi bygga? Det vetter ju inte mot nån granne…

 • Josefine
  Svara

  Hur nära tomtgränsen får jag bygga en grillplats under tak? Ej 4 väggar men spaljé på 2 sidor!

 • Dille
  Svara

  Hur är det om grannen vill bygga garage 1,5 meter från tomtgränsen. Kan det gå genom fastän jag inte godkänner. Observera att jag än inte har byggt huset på min tomt. Den har varit orörd sen den köptes, för 7 år sedan medan grannen har varit där sen 7 år sedan. Jag har dock planer på att bygga inom snar framtid, Att jag har en obebyggt tomt, hamnar jag då i sämre läge?

 • Daniel S
  Svara

  Bostadsrätt bygger ett sopstation med staket runt framför vårt hus. En väg är emellan oss men planket står 40cm från väg. Är vägen en avgränsning så de behöver inte be oss om lov/påskrift.

  1. Byggmentor
   Svara

   Hej där Daniel. Förstår ditt ”dilemma”. Det första du borde göra är att titta med kommunen där du bor och höra vad dom säger. Kommunens ansvar vad gäller fastighetsägare och sopor säger såhär:

   Hushållsavfall är det avfall som uppkommer i ett hushåll och som slängs i soppåsen. Det är det som blir kvar efter att hushållen sorterat ut farligt avfall, glas, tidningar och elavfall, till exempel matrester, hushållspapper och blöjor. Det kan även vara skrymmande avfall som möbler och cyklar.

   Avfall som kommer från företag eller andra verksamheter och som liknar hushållsavfall, till exempel avfall från restau- rangkök, räknas också som hushållsavfall.

   Kommunen har ansvar för insamling och behandling av hus- hållsavfallet och utför detta antingen i egen regi eller genom entreprenör. När det gäller hushållsavfallet är du som fastig- hetsägare bunden till den entreprenör som kommunen har avtal med.

   Mvh

   //Byggmentor

 • Christofer Nordström
  Svara

  Hej
  Vi bor i Klagshamn (Biografgatan) o vill bygga en nedsänkt pool. Vad jag förstått behövs inte bygglov eftersom höjden inte är högre upp än ett vanligt trädäck, staket ska vi inte bygga då vi har häck och vi har inte högt extratak. Vad kan grannen säga? Vad är det närmaste vi kan bygga? Grannen nämnde 4 m.0, jag vill 3 m. Bör inte 3 m räcka?
  Tacksam för svar!

 • Pia Nordgren
  Svara

  Någon som vet vad man ska göra. Min granne bytt tak och det nya taket går över tomtgränsen (vårt garage och våran trädgård.) Vi kan inte byta vårat garagetak då vi fått en höjd 17 cm och hela sticker ut 90 cm 0ch är längs hela han husvägg. Man har även förstört och flyttat på mina rabatter m.m.för att gräva ner avrinningen stupröret i min rabatt in under han hus. Polisanmälan gjort 3 gånger men fallen läggs ner eftersom han inkommer med felaktiga dokument och brott kan ej styrkas enligt polisen. Han har fåt bygglov men inget servitut finns.

 • Stefan Marklund
  Svara

  Vårt hus har mer eller mindre okänd byggålder och stårr mitt i stan vid en korsning. Vår fasad står precis vid tomtgränsen. Mot vår fasad, på trottoaren står en sten/betong trapp som leder in till en ingång i vårt hus. Vi vill ta bort denna trapp då den har en glipa mellan trapp och fasad där vatten kan samlas och skada fasaden.

  Trappen står ej på varan tomt utan på kommunens mark och troligtvis har det varit så i hundra år eller liknande.

  Vem ansvarar för trappen, borttagandet av denna och asfaltering av trottoarytan som trappen upptar är vi fått bort den?

  Mvh
  Stefan

 • Tomas
  Svara

  Granne håller på att gräva ner en pool precis intill vår tomgräns.
  Vilket avstånd från gäller från poolen till tomtgränsen?

  Dom har också grävt ner en avloppsbrunn alldeles intill
  tomtgränsen
  Vad gäller?

  Vi har parkeringsplats för våra bilar vid tomtränsen där
  grannen håller på att bygga.

  Dom har satt upp ett högt plank intill häcken – tomtgränsen
  mot två grannar men inte mot vår tomtgräns.
  Vilka regler gäller för plank nära tomtgräns samt höjd på
  planken?

  Vårt hus står ca 6,5 meter från tomtgränsen

  Vi har en brant garagenedfart till garaget beläget i
  källarplanet. Utanför garaget finns en brunn som är kopplad till kommunens dagvattenledning.
  Vad händer om det blir fel på grannens pool och vattnet från
  poolen rinner ned brunnen och in i vårt garage?

  Hur mycket får pump till poolen låta finns det några
  gränsvärden?
  Och vika åtgärder krävs om pumpen låter för mycket?

  Vi vill också veta i vilka lagar och regler som gäller.

  1. Liselott Bernberg
   Svara

   Hej!
   Jag undrar om du fick några svar?
   Står i en liknande situation…

 • Tomas
  Svara

  Granne håller på att gräva ner en pool precis intill vår tomgräns.

  Vilket avstånd från gäller från poolen till tomtgränsen?

  Dom har också grävt ner en avloppsbrunn alldeles intill

  tomtgränsen
  Vad gäller?

  Vi har parkeringsplats för våra bilar vid tomtränsen där

  grannen håller på att bygga.

  Dom har satt upp ett högt plank intill häcken – tomtgränsen

  mot två grannar men inte mot vår tomtgräns.

  Vilka regler gäller för plank nära tomtgräns samt höjd på
  planken?

  Vårt hus står ca 6,5 meter från tomtgränsen

  Vi har en brant garagenedfart till garaget beläget i

  källarplanet. Utanför garaget finns en brunn som är kopplad till kommunens dagvattenledning.

  Vad händer om det blir fel på grannens pool och vattnet från

  poolen rinner ned brunnen och in i vårt garage?

  Hur mycket får pump till poolen låta finns det några

  gränsvärden?

  Och vika åtgärder krävs om pumpen låter för mycket?

  Vi vill också veta i vilka lagar och regler som gäller.

 • Stefan.B
  Svara

  Äger ena halvan av ett stort parhus. halvorna ser ganska lika ut. Grannarna 2 vardagsfönster mot gatan precis som vi. Är det ok att dom sätter upp markis vid sina vardagsrumsfönster då vi ej gett vårt godkännande oc utseendet på huset förändras?

 • Andreas
  Svara

  Hej
  Vad gäller om man haft muntlig avtal med granne om att få bygga altan. Sedan bryter granne avtalet efter man schakta ur å byggt klart ena delen av altan

 • Roel
  Svara

  Hur nära en infiltrationsanläggning får man bygga ett friggebod?

 • Chris
  Svara

  anlägga gång vid tomtgräns?

 • Rose
  Svara

  Är väg- och samfällighersföreningen närmsta granne när vi vill bygga på vår tomt som gränsar mot vägen? Eller är det grannen som bor mittemot?

 • Anders
  Svara

  Grannen bygger ut sitt hus, alldeles vid 4,3-4,5 m från tomtgräns.
  Är det huskroppen eller takutsprånget man räknar ifrån till tomtgräns??

  1. akesoft
   Svara

   Vid normalt bygglov är det bottenplatta/fasad som räknas och inte takets utsprång

 • Gabriella Södergran
  Svara

  Grannen vill bygga ett uterum med gjuten platta mot vår vägg. Får han göra så? Vad gäller då vi bor i kedjehus?

  1. Byggmentor
   Svara

   Hej,
   Generellt får grannen inte göra det utan ert godkännande. Men detta beror mycket på vad som gäller för detaljplanen för ert område, så du borde kontakta din kommuns byggnadskontor och fråga om just ert hus och vad som gäller där.
   Skriv gärna en kommentar här om hur det gick!

 • PK
  Svara

  Hej!
  Jag vill bygga ett nedsänkt trädäck 4m×4m. Vi bor i kedjehus i Solna med mkt små tomter och vi måste ha däcket vid grannens tomt. Grannen vill inte inte ge sitt godkännande med anledningen ”jag vill inte att du ska ha uteplats där”:-( ! Nu är min fråga vad ska jag göra? Kan man få ”bygglov” utan deras godkännande? Det behövdes ju inget bygglov om de hade godkänt….
  Vad är chanserna att få tillstånd att bygga däcket trots att de inte vill?
  Mvh PK

  1. Byggmentor
   Svara

   Hej!
   Om trädäcket inte är högre än 1,2 meter över marken på någon punkt så får du bygga utan bygglov och grannes godkännande. Är konstruktionen högre än 1,2 meter behöver du bygglov, och det lär bli knepigt om inte grannen säger ok. Men det skadar inte att försöka, hör med din kommun!

 • PK
  Svara

  Hej!
  Jag vill bygga ett nedsänkt trädäck 4m×4m. Vi bor i kedjehus i Solna med mkt små tomter och vi måste ha däcket vid grannens tomt. Grannen vill inte inte ge sitt godkännande med anledningen ”jag vill inte att du ska ha uteplats där”:-( ! Nu är min fråga vad ska jag göra? Kan man få ”bygglov” utan deras godkännande? Det behövdes ju inget bygglov om de hade godkänt….
  Vad är chanserna att få tillstånd att bygga däcket trots att de inte vill?
  Mvh PK

 • CH72
  Svara

  Hej vår tomt sluttar kraftig neråt åt vår granne. Vi vill jämna ut den så att vi kan nyttja vår tomt. Muren blir som lägst 0,5 meter i ena ändan och kräver säkert en höjning på 3 meter i den andre. Om vi får tillåtelse av grannen krävs det ändå ett bygglov. Vi har tänkt sätta gabioner.

 • Alice
  Svara

  Hej, jag undrar om man kan bygga ett skärmtak för en snöslunga, max 1 m högt, närmare tomtgräns än 4,5 m , utan att fråga grannen?

 • Wille Pille Wohoo
  Svara

  Hej undrar om man behöver byggnads tillstånd för ler och halmhyddor på ca 24m2 och 2,5m höga. Dem skall stå i åkermark samt skog och ska ingå i ett kultur projekt som ska startas under 2014 och dem ska vara permanenta. Bor i kalmar län om det hjälper:) mvh wille

  1. Byggmentor
   Svara

   Hej,
   Gäller frågan alltså bygge på privat tomt/mark? Eftersom ytan som ska byggas är 24 m2 kommer du behöva ansöka om bygglov. Friggebodar och mindre hus, där vi antar att en lerhydda skulle ingå, får som störst vara 15 m2 för att du ska få bygga dem utan bygglov.
   Så vårt råd är att kontakta kommunen för att se till att allt går rätt till. Lycka till, och berätta gärna hur det går!
   Mvh Byggmentor.se

 • undrande
  Svara

  vad gäller avloppsanläggning o infiltration, hur nära tomtgräns? får jag anlägga detta

  1. Byggmentor
   Svara

   Vid anläggning av avlopp och infiltration är det snarast miljökraven som är hårda, och enskilt avlopp med till exempel infiltrationsbädd måste anmälas till kommunens miljökontor. Så börja där så kommer de kunna ge dig exakta svar på vad som gäller för just din tomt. Lycka till, MVH Byggmentor.se.

 • Claes
  Svara

  Hur är det med en gammal stenmur på 1,30 m? Vem har ansvar för att det står upp och inte faller ner?

 • Kommentera Gärna!

  DU KAN HJÄLPA OSS! Har vi missat något eller kan du tillföra mer information om ämnet? Kommentera gärna nedan!

  E-postadressen publiceras inte. Ange inga personuppgifter, vi loggar din ip-adress för att motverka spam.