Grunden är grundläggande

Det finns mycket att tänka på när ett hus ska byggas och grundläggande är givetvis grunden. Byggmentor ger dig kom-igång-råden du behöver för att börja bygga hus.

Bygglov först

För det första måste du söka bygglov i god tid hos din kommun. En del kommuner kräver en geoteknisk undersökning innan de beviljar ett bygglov, fråga din kommuntjänstemän vad som gäller för tomten du vill bygga på. Även om inte geoteknisk underökning är ett krav så kan det vara en god investering för att du ska känna dig trygg med din husgrund. Geoteknikern kan ge dig råd om vilken metod för grundläggningen som kan vara bäst för din tomt och dessutom berätta hur du bäst undviker sättningar i framtiden.

Byggmentors tips: Utnyttja kompetensen hos din kommun, tjänstemännen finns där för att hjälpa dig så fråga på!

Grundens storlek

När du ska välja grund har det betydelse var i landet du bygger och hur stort och tungt ditt hus kommer att bli. Överstiger lasten på huset 30 kN per meter så kan det vara aktuellt med en extra stark grund. Utnyttja din husleverantör för att få hjälp med just dina behov. Leverantören bör även hjälpa dig att tänka kring faktorer som vindförhållanden, snölast och markbeskaffenhet (typ av mark).Husgrunden viktig när du bygger hus

För att dimensionera armering och sockelelement på rätt sätt gäller det ha goda marginaler för att vara på den säkra sidan. Även om grannen börjar utföra sprängarbeten så ska ditt hus stå stadigt, snåla absolut inte på grunden. Sannolikt anlitar du någon som utför arbetet åt dig, se till att vara tydlig i uppdragsbeskrivning och önskemål och att du känner dig trygg med den entreprenör du valt.

Byggmentors tips: Din/dina leverantörer får bra betalt för att bygga ditt hus, var därför inte blyg för att ställa mycket frågor för att få ditt hus som du vill ha det. Det är din rätt som kund!

100-årig hållbarhet

En husgrund till en normal svensk villa ska hålla i 100 år. Det betyder att material som inte kan bytas ut med tiden måste ha lika lång beständighet. Till exempel EPS-cellplast har väldigt bra åldringsbeständighet och bryts inte ned i marken. Runt 300 millimeter i isolertjocklek kombinerat med en välbyggd och genomtänkt grund kommer du långt med.

Byggmentors tips: Ett husbygge är oftast en engångsföreteelse i livet. Se därför till att ditt hus är något du kan känna stolthet över och leva med livet ut.

Dränering i samband med anläggning av grund

Förutom att helt enkelt vara basen som ditt hus fysiskt står på så är grunden ditt första försvarsmedel mot fukt. Fukten har tre sätt att transportera och röra sig på; skillnader i lufttryck (konvektion), ångtryck (diffusion) eller vatteninnehåll. Konvektion är oftast den värsta av de tre för villaägare. Varm luft som är i rörelse kan bära med sig mycket fukt som kondenseras när luften kyls ned.

Byggmentors tips: Fuktproblem är relativt ofarliga om de åtgärdas tidigt men kan bli förödande i det långa loppet. Gör rätt från början.

Överväg olika metoder

I de allra flesta fall behöver marken under huset dräneras. Efter att schaktbotten har avplanats, gärna med ett mindre fall åt sidorna, läggs ett dränerande lager av makadam eller drängrus med minst 100 millimeters tjocklek. Det dränerande lagret ansluts sedan till en dräneringsledning runt om den blivande byggnaden.

När marken består av särskilt erosionskänsligt jordmaterial (till exempel finsand eller silt) behöver du ett filterskikt under dräneringslagret. Detta innebär vanligtvis geotextil av lägst bruksklass 2. Även när du lägger grund på lera är det smart att använda geotextil mellan marken och dräneringslagret.

Dräneringslagret jämnas därefter ut och komprimeras likadant över hela ytan. Vid nivåövergångar är det särskilt viktigt att vara noggrann med packningsarbetet. Markytan runtom huset bör luta cirka 1:20 från husliv och 3 meter ut.

Byggmentors tips: Se över de olika dräneringsmetoder och tekniska lösningar som finns och välj den som passar dig bäst, den tid du lägger ner inledningsvis har du igen i det långa loppet.

Byggmentor har tidigare skrivit om hur dränering funkar, läs också gärna igenom våra fem tips för att komma igång med husbygget.

Dina erfarenheter av att lägga husgrund

Vad har du för erfarenhet av att lägga grund, antingen själv eller via en entreprenör du anlitat? Dela med dig av tips och varningsflaggor i kommentarerna nedanför eller på Byggmentors forum.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor