Totalentreprenad eller utförandeentreprenad?

Vid framför allt större bygg- och renoveringsprojekt behöver du som konsument ta ställning till hur du väljer att lägga upp arbetet och samordna olika hantverkare från olika företag. Precis som du måste överväga om du ska utföra ett arbete själv eller lägga ut det på en entreprenör handlar det i slutändan om huruvida du har tid och lust att lägga ner egen tid eller hellre betalar lite mer för att slippa vara delaktig.

Entreprenadformen avgör ansvar

Det du egentligen gör när du väljer mellan olika former för att anlita hantverkare och hur dessa lägger upp arbetet är att du fördelar ansvar för ditt projekt. Beroende på entreprenadform så lägger du allt ansvar på en huvudpart, som i sin tur filtrerar arbete och ansvar vidare, eller så delar du pp ansvaret på olika entreprenörer för varje delmoment.Totalentreprenad, småhusentreprenad, utförandeentreprenad

Total entreprenad

En vanlig entreprenadform vid stora projekt som husbyggen, omfattande VVS-arbeten eller anläggning av vägar är att beställaren väljer ”totalentreprenad”. Ofta, men inte alltid, brukar begreppet ”nyckelfärdigt” betyda att en kund beställer en totalentreprenad där kunden har inflytande över bygget av huset men det hela sköts av en entreprenör som sedan samordnar och har hand om de olika momenten i bygget utan att kunden behöver lägga sig i mer än nödvändigt.

Det är ändå viktigt att det är du som kund som ändå ansvarar för att din entreprenör vet vad som gäller, vad du är ute efter och att alla detaljer är avklarade och formulerade i avtal innan bygget drar igång. Just eftersom samma term kan betyda olika saker för olika företag är det viktigt att du ser till att tydligt specificera vad du förväntar dig ska ingå i din entreprenad. Detta kan också kallas ”funktionsentreprenad” eftersom du redogör för vilka funktioner din anlitade entreprenör ska stå för, exempelvis inköp av material till bygget, projektledning, arbetskostnader, kreativt arbete/design, med mera.

Vid en totalentreprenad rekommenderas mallavtalet ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader” (länken går till ett worddokument) som tagits frama Byggandets Kontraktskommitté och finns på Boverkets hemsida Omboende.se.

Småhusentreprenad

För den som köper mindre byggnader, eller småhus, som exempelvis en friggebod, mindre villa eller litet fritidshus finns det en färdig mall från Boverket att utgå från som heter ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader”. (länk till worddokument hos Boverket). Grundtanken med tydliga avtal är att stärka ditt skydd som konsument. Därför är det bra att inte uppfinna hjulet på nytt utan faktiskt utnyttja de avtal som redan finns och som tagits fram av oberoende myndigheter.

Utförandeentreprenad

En så kallad ”utförandeentreprenad” innebär att det är du som kund och beställare behöver ta det största ansvaret för ditt byggprojekt eller din renovering. Du måste se till att få bygglov från kommunen, om det behövs, och du måste själv ta itu med hela processen att ta in offerter från de entreprenörer som ska utföra de olika delarna av ditt bygge, eller åtminstone hålla en övergripande koll på ditt projekt om du utser någon som sköter anbudsprocessen åt dig.

Fördelen med denna entreprenadform är givetvis att du antagligen kommer billigare undan genom att förhandla varje avtal för sig. Samtidigt kostar det mycket mer tid och energi eftersom du måste sköta avtal och dialog med många olika parter.

Utförandeentreprenader kan delas upp i ”delad entreprenad” eller generalentreprenad” där du vid den senare lösningen utser en huvudentreprenör som sedan får ansvar för att sköta kontakt med underleverantörer och hantverkare. Skillnaden jämfört med exempelvis en totalentreprenad är att det fortfarande är du som har huvudansvar och måste se till att alla tillstånd är på plats och att projekteringen sköts bra. Vid en delad entreprenad är upplägget samma med skillnaden att du utser flera olika entreprenörer till ansvariga för olika delar av projektet.

Titt gärna på Boverkets entreprenadkontrakt (länken går till ett worddokument).

Har du egna erfarenheter av olika entreprenadformer? Vilken förespråkar du? Berätta gärna i kommentarsrutan här nedanför eller på Byggmentors forum.

DelaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter

Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor