Har du enskilt avlopp? Då är du i myndigheternas blickfång 2013

Om du har enskilt avlopp bör du vara på tårna den närmaste tiden. Över 300 000 svenskar med enskilt avlopp behöver antagligen anlägga dem på nytt inom en snar framtid. Havs- och vattenmyndigheten menar att en stor del av våra enskilda avlopp med slamavskiljning helt enkelt är direkt miljöfarliga, faktiskt är privata avlopp en lika stor miljöbov som industrins utsläpp när det gäller fosfor från avloppsavfallet.

Fler enskilda avlopp måste åtgärdas snabbare

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) konstaterar i sin rapport till Regeringen att ungefär 700 000 hus i Sverige har enskilt avlopp på tomten eller i anslutning till fastigheten, och att nästan hälften av dessa inte uppfyller de krav som ställs på avloppshantering. 130 000 enskilda avlopp bedöms vara så undermåliga att de är direkt olagliga.

Med denna problematik i bakhuvudet har myndigheten föreslagit några åtgärder som måste vidtas för att minska de miljöfarliga utsläppen från små privata avloppsanläggningar.

 • Snabbare åtgärdstakt av befintliga avlopp. En enskild avloppsanläggning med exempelvis infiltrationsanläggning, trekammarbrunn och slamavskiljare håller i ungefär 20-25 år. Därefter måste den ses över och sannolikt bytas ut. Detta görs alldeles för långsamt.
 • Otydliga regler måste bort. Idag är det som står i Miljöbalken om enskilt avlopp otydligt och där menar myndigheten att en förändring måste till för att det ska vara glasklart vad som gäller.
 • Bättre ”morot” för privatpersoner som vill granska eller byta ut sitt avlopp. Idag kostar det flera tusen kronor bara att få till en granskning av sitt avlopp som villaägare. Det gör att många helt enkelt struntar i det. Därför kan det bli aktuellt med någon sorts särskild miljöskatt för avlopp samt skattelättnad för den som lägger pengar på att göra sitt avloppssystem miljösäkert och lagligt.
Här anläggs infiltrationsbädd för enskilt avlopp.
Här anläggs infiltrationsbädd för enskilt avlopp.

Byggmentors kommentar: Kanske kommer vi att se en form av ”SKIT-avdrag”, ett ROT-avdrag fast för enskilt avlopp? Ett förslag är exempelvis att anläggning i form av t.ex. trekammarbrunn och infiltration är skattebefriad från avloppsskatt i sina första 10 år, och sedan måste fastighetsägaren börja betala tills det att avloppet byts ut? Kommentera gärna artikeln här under med dina egna synpunkter i ämnet.

Kajsa Bergggren är chef på enheten för god vattenkvalitet på Havs och Vattenmyndigheten. Hon menar att problemet måste tas på allvar.

–  Enskilda avlopp bidrar starkt till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Vad du som har enskilt avlopp måste göra nu

Vad innebär detta då för dig som är husägare med avlopp på tomten? Eftersom du är ansvarig för avloppet ligger det också på dig att se till att det följer lagar och föreskrifter. Vidta följande steg om du är osäker:

 1. Prata med kommunen. Många missar att kommunen ofta har bäst kompetens för vad som gäller lokalt i just ditt område. Hör med byggnads- eller miljökontoret. Ofta kan du även få hjälp med inspektion eller analys av din avloppssituation.
 2. Hör med dina grannar – hur har de löst sitt avlopp? Kanske kan du få råd och tips av dem?
 3. Prata med en seriös markentreprenör och avloppsinstallatör om du behöver byta ut hela eller delar av din enskilda avloppslösning. Även om du sedan utför arbetet själv bör du ställa det mot offerter från exeperter på både själva markjobbet samt på avloppsanläggningen.
 4. Läs på om regler och lagar för ditt avlopp, dessa skiljer sig som sagt från kommun till kommun. Se gärna ett exempel som är tydligt uppstolpat hos Kristianstads kommun.
 5. Läs Byggmentors avloppsguide och 11 tips för ditt avlopp.

Dela gärna med dig av dina egna bästa tips, eller ställ frågor om enskilt avlopp, här nedanför.


Byggmentor Se

Redaktionen på Byggmentor

 • Friskytten

  Vårt sommarhus har bara ett hederligt gammalt torrdass, där naturen tar hand om allt lokalt. Vi måste vä ha rätt att skita fritt på vår egen privata mark som vi ägt i fyra generationer.

  • Torrdass är härliga och miljövänliga! Vi tror inte att denna granskning av enskilda avlopp omfattar torrdass som släpper ut mycket lite miljöfarliga ämnen i naturen. Tänk dock på att du formellt sett oftast behöver godkänt av kommunen för att själv handskas med latrinavfall, om du inte redan ordnat med upphämtning/tömning från din kommun.

 • Pegeln

  Ur ett föroreningsperspektiv kan jag bara konstatera faktum att om jag på samma fastighet övergödslar och besprutar mina åkrar vid strandkanten med stort läckage till sjön och betydande förorening av fosfor, kväve, bekämpningsmedel m m så gör jag det helt lagligt. Mitt i sammanhanget pluttiga tillskott efter trekammarbrunn, markinfiltration och ytterligare 50-60 m naturlig infiltration och upptag av växtlighet däremot är föremål för granskning och åtgärder enligt miljöbalken… Sveriges åkermark står för ca hälften av all den fosfor och kväve som når omgivande havsområden – borde inte det tillskottet begränsas kraftigt om man vill ha renare havområden i stället för att jaga enskilda avlopp? Likhet inför lagen och försiktighetesprincipen – har de begreppen helt försvunnit?